Navigation path

Dokumentumok kikérése

  • Felhívjuk figyelmét, hogy egyes bizottsági dokumentumok tekintetében a nyilvános hozzáférésre részben vagy egészében az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott kivételek irányadók. Az uniós bíróságok egyes esetekben elismerték a hozzáférés tilalmának általános vélelmét, amelyre hivatkozva a Bizottság megtagadhatja a hozzáférést. Ez különösen a következő eljárások dokumentumaira vonatkozik: folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások, állami támogatási, összefonódási és kartellvizsgálatok, folyamatban lévő bírósági ügyek, ajánlattevők ajánlatai, nemzeti versenyhatóságokkal folytatott információcsere és az OLAF vizsgálatai.
  • Az Ön adatait az (EU) 2018/1725 adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel és előírásaival összhangban kezeljük.
  • Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsuk kérelme megvizsgálását abban az esetben, ha adatait hiányosan vagy pontatlanul tölti ki a fenti elektronikus formanyomtatványon.
* Kötelezően kitöltendő mező
A kérelmező
*A kikért dokumentum
Bizottsági hivatkozás
A kért dokumentumok mindegyikéről szíveskedjék űrlapot kitölteni!
* Kötelezően kitöltendő mező