Navigation path

Αίτηση εγγράφου

  • Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι ορισμένα έγγραφα της Επιτροπής ενδέχεται να εμπίπτουν, εν όλω ή εν μέρει, στις εξαιρέσεις από την πρόσβαση του κοινού, που ορίζονται στον κανονισμό 1049/2001. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει αναγνωριστεί από τα δικαστήρια της ΕΕ ένα γενικό τεκμήριο περί μη πρόσβασης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή για να αρνηθεί την πρόσβαση, ιδίως για τα έγγραφα που αποτελούν μέρος των ακόλουθων διαδικασιών: εκκρεμείς παραβάσεις, κρατικές ενισχύσεις, έρευνες σχετικά με συγκεντρώσεις και συμπράξεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, υποβληθείσες προσφορές υποψηφίων, ανταλλαγές με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και έρευνες της OLAF.
  • Η επεξεργασία όλων των υποβληθέντων στοιχείων σας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 σχετικά με την προστασία δεδομένων.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να εξετάσουμε την αίτησή σας σε περίπτωση που τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό έντυπο είναι ελλιπή ή εσφαλμένα.
* Υποχρεωτικό πεδίο
Αιτών
*Ζητούμενο έγγραφο
Στοιχεία αναφοράς της Επιτροπής
Συμπληρώστε ένα δελτίο για κάθε έγγραφο που ζητάτε.
* Υποχρεωτικό πεδίο