Navigation path

Ansökan om dokument

  • Observera att vissa av kommissionens handlingar helt eller delvis kan omfattas av de undantag från allmänhetens tillgång till handlingar som föreskrivs i förordning (EG) nr 1049/2001. I vissa fall har en allmän presumtion om ej tillgängliga handlingar erkänts av unionens domstolar och kan användas av kommissionen för att vägra tillgång till handlingar, särskilt sådana som utgör en del av följande förfaranden: pågående överträdelseförfaranden, statligt stöd, utredningar och pågående domstolsärenden som rör karteller och företagskoncentrationer, anbudsgivares anbud, utbyten med nationella konkurrensmyndigheter och Olaf-utredningar.
  • Alla dina uppgifter behandlas i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 om uppgiftsskydd.
  • Vi förbehåller oss rätten att inte behandla din ansökan om uppgifterna i det elektroniska formuläret är ofullständiga eller oriktiga.
* Obligatorisk uppgift
Sökande
*Beställd handling
Kommissionens referens
Vänligen fyll i en blankett för varje handling som du vill ha.
* Obligatorisk uppgift