Navigation path

Document request

  • Napominjemo da neki dokumenti Komisije mogu biti potpuno ili djelomično obuhvaćeni izuzećima od javnog pristupa utvrđenima u Uredbi 1049/2001. U nekim su slučajevima sudovi EU-a priznali opću pretpostavku o nedostupnosti, na koju se Komisija može pozvati da odbije pristup, posebno za dokumente koji čine dio sljedećih postupaka: neriješene povrede, državne potpore, istrage koncentracija i kartela i neriješeni sudski predmeti, ponude koje dostavljaju ponuditelji, komunikacija s nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje i istrage koje provodi OLAF.
  • Sa svim vašim podacima postupa se u skladu s odredbama i zahtjevima iz Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2018/1725.
  • Zadržavamo pravo na odbijanje razmatranja vašeg zahtjeva ako ste unijeli nepotpune ili netočne podatke u priloženi elektron ički obrazac.
* Mandatory information
Originator of the request
*Requested document
Referentna oznaka Komisije
Please use a separate form for each document you require.
* Mandatory information