Navigation path

Anmodning om dokument

  • Bemærk, at nogle af Kommissionens dokumenter helt eller delvist kan være omfattet af de undtagelser fra retten til aktindsigt, som er fastsat i forordning 1049/2001. I nogle tilfælde har EU's retsinstanser anerkendt en generel formodning om, at der ikke kan gives aktindsigt, som Kommissionen kan bruge til at give afslag på aktindsigt, navnlig når der er tale om dokumenter, der indgår i følgende procedurer: verserende overtrædelsessager, statsstøttesager, fusions- og kartelundersøgelser og verserende retssager, bud fra tilbudsgivere, udvekslinger med nationale konkurrencemyndigheder og OLAF-undersøgelser.
  • Alle dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne og kravene i databeskyttelsesforordningen (EU) 2018/1725.
  • Vi forbeholder os ret til at afvise at behandle Deres begæring om aktindsigt, hvis ovenstående elektroniske formular indeholder ufuldstændige eller ukorrekte data.
* Obligatorisk felt
Begæringens ophavsmand
*Ønsket dokument
Kommissionens referencenummer
Der udfyldes en formular for hvert enkelt dokument.
* Obligatorisk felt