Europese Commissie - COM(2016)594 - Register van documenten van de Commissie Europese Commissie - Register van documenten van de Commissie - COM(2016)594 - CNECT - EurLex: 52016PC0594 - Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2021-04-16 2021-04-16 nl COM(2016)594/F1 nl https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2016&number=594&version=ALL&language=nl 14/09/2016 COM(2016)594/F1 (14/09/2016) - DG CNECT COM(2016)594/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie) - Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s COM(2016)594/2 nl https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2016&number=594&version=ALL&language=nl 13/09/2016 COM(2016)594/2 (13/09/2016) - DG CNECT COM(2016)594/2 (13/09/2016) - DG CNECT (DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes