Evropská komise - COM(2016)594 - Rejstřík dokumentů Komise Evropská komise - Rejstřík dokumentů Komise - COM(2016)594 - CNECT - EurLex: 52016PC0594 - Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2021-04-16 2021-04-16 cs COM(2016)594/F1 cs https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2016&number=594&version=ALL&language=cs 14/09/2016 COM(2016)594/F1 (14/09/2016) - DG CNECT COM(2016)594/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie) - Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů COM(2016)594/2 cs https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2016&number=594&version=ALL&language=cs 13/09/2016 COM(2016)594/2 (13/09/2016) - DG CNECT COM(2016)594/2 (13/09/2016) - DG CNECT (GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes