Europos Komisija - Europos Komisijos dokumentų registras Europos Komisija - Europos Komisijos dokumentų registras https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2021-01-17 2021-01-17 lt COM(2005)363/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=363&version=ALL&language=lt 05/08/2005 COM(2005)363/1 (05/08/2005) - DG RELEX COM(2005)363/1 (05/08/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Commission Report on Macao Special Administrative Region, Annual Report 2004 COM(2005)362/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=362&version=ALL&language=lt 23/08/2005 COM(2005)362/F1 (23/08/2005) - DG SANCO COM(2005)362/F1 (23/08/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir produktams iš jų, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės {SEK(2005) 1047} COM(2005)362/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=362&version=ALL&language=lt 16/08/2005 COM(2005)362/1 (16/08/2005) - DG SANCO COM(2005)362/1 (16/08/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft proposal for a Council directive on animal health requirements for aquaculture animals and products thereoef, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals COM(2005)361/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=361&version=ALL&language=lt 03/08/2005 COM(2005)361/F1 (03/08/2005) - DG INFSO COM(2005)361/F1 (03/08/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA panaikinantis Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo COM(2005)361/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=361&version=ALL&language=lt 27/07/2005 COM(2005)361/1 (27/07/2005) - DG INFSO COM(2005)361/1 (27/07/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council repealing Council Directive 90/544/EEC on the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community COM(2005)360/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=360&version=ALL&language=lt 03/08/2005 COM(2005)360/F1 (03/08/2005) - DG TRADE COM(2005)360/F1 (03/08/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - 23-ioji METINĖ KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI DĖL BENDRIJOS ANTI-DEMPINGO, APSAUGOS NUO SUBSIDIJAVIMO IR APSAUGOS PRIEMONIŲ (2004) COM(2005)360/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=360&version=ALL&language=lt 27/07/2005 COM(2005)360/1 (27/07/2005) - DG TRADE COM(2005)360/1 (27/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft on the 23rd annual report from the Commission to the European Parliament on the Community's anti-dumping, anti-subsidy and safeguard activities (2004) COM(2005)359/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=359&version=ALL&language=lt 03/08/2005 COM(2005)359/F1 (03/08/2005) - DG ENTR COM(2005)359/F1 (03/08/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI: Antrasis vertinimo pranešimas apie Čekijos ir Lenkijos plieno pramonės restruktūrizavimą COM(2005)359/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=359&version=ALL&language=lt 27/07/2005 COM(2005)359/1 (27/07/2005) - DG ENTR COM(2005)359/1 (27/07/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Draft report from the Commission to the Council and the European Parliament. Second monitoring report on steel restructuring in the Czech Republic and Poland. COM(2005)358/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=358&version=ALL&language=lt 02/08/2005 COM(2005)358/F1 (02/08/2005) - DG RELEX COM(2005)358/F1 (02/08/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS TARYBAI Dėl Tarnybos nuostatų X priedo taikymo (1987 m. spalio 5 d. Tarybos reglamentas Nr. 3019/1987) - 2004 metai COM(2005)358/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=358&version=ALL&language=lt 26/07/2005 COM(2005)358/1 (26/07/2005) - DG RELEX COM(2005)358/1 (26/07/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft report from the Commission to the Council on the application of Annex X to the Staff Regulations (Council regulation n° 3019/187 of 5/10/1987) Year 2004 COM(2005)357/F3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=357&version=ALL&language=lt 11/11/2005 COM(2005)357/F3 (11/11/2005) - DG ECFIN COM(2005)357/F3 (11/11/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo COM(2005)357/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=357&version=ALL&language=lt 09/11/2005 COM(2005)357/F2 (09/11/2005) - DG ECFIN COM(2005)357/F2 (09/11/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo COM(2005)357/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=357&version=ALL&language=lt 02/08/2005 COM(2005)357/F1 (02/08/2005) - DG ECFIN COM(2005)357/F1 (02/08/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo COM(2005)357/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=357&version=ALL&language=lt 02/08/2005 COM(2005)357/1 (02/08/2005) - DG ECFIN COM(2005)357/1 (02/08/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Draft proposal for a Council regulation amending regulation (EC) No 974/98 on the introduction of the euro COM(2005)356/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=356&version=ALL&language=lt 01/08/2005 COM(2005)356/F1 (01/08/2005) - DG EAC COM(2005)356/F1 (01/08/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Europos kalbų mokėjimo indikatorius COM(2005)356/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=356&version=ALL&language=lt 25/07/2005 COM(2005)356/1 (25/07/2005) - DG EAC COM(2005)356/1 (25/07/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Draft communication from the Commission to the European Parliament and the Council. The European Indicator of Language competence. COM(2005)355/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=355&version=ALL&language=lt 29/07/2005 COM(2005)355/F1 (29/07/2005) - DG TREN COM(2005)355/F1 (29/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo COM(2005)355/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=355&version=ALL&language=lt 22/07/2005 COM(2005)355/1 (22/07/2005) - DG TREN COM(2005)355/1 (22/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on certain aspects of air services COM(2005)354/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=354&version=ALL&language=lt 01/08/2005 COM(2005)354/F1 (01/08/2005) - DG INFSO COM(2005)354/F1 (01/08/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI BEI REGIONŲ KOMITETUI: Tarpinė eTEN programos ataskaita COM(2005)354/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=354&version=ALL&language=lt 26/07/2005 COM(2005)354/2 (26/07/2005) - DG INFSO COM(2005)354/2 (26/07/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Draft Communication from the Commission - Mid term review of the eTen Programme COM(2005)354/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=354&version=ALL&language=lt 25/07/2005 COM(2005)354/1 (25/07/2005) - DG INFSO COM(2005)354/1 (25/07/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Draft Communication from the Commission - Mid term review of the eTen Programme COM(2005)353/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=353&version=ALL&language=lt 29/07/2005 COM(2005)353/F1 (29/07/2005) - DG TREN COM(2005)353/F1 (29/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Serbijos ir Juodkalnijos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo COM(2005)353/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=353&version=ALL&language=lt 29/07/2005 COM(2005)353/1 (29/07/2005) - DG TREN COM(2005)353/1 (29/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft proposal for a Council Decision on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and Serbia and Montenegro on certain aspects of air services COM(2005)352/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=352&version=ALL&language=lt 28/07/2005 COM(2005)352/F1 (28/07/2005) - DG JLS COM(2005)352/F1 (28/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI dėl trečiųjų šalių kovos su nelegalia imigracija stebėjimo ir vertinimo mechanizmo COM(2005)352/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=352&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)352/1 (20/07/2005) - DG JLS COM(2005)352/1 (20/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Communication from the Commission to the Council on the monitoring and evaluation mechanism of the third countries in the field of the fight against illegal immigration. COM(2005)351/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=351&version=ALL&language=lt 29/07/2005 COM(2005)351/F1 (29/07/2005) - DG TREN COM(2005)351/F1 (29/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo COM(2005)351/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=351&version=ALL&language=lt 22/07/2005 COM(2005)351/1 (22/07/2005) - DG TREN COM(2005)351/1 (22/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft proposal for a Council Decision on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and Bosnia and Herzegovina on certain aspects of air services COM(2005)350/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=350&version=ALL&language=lt 02/08/2005 COM(2005)350/F1 (02/08/2005) - DG TREN COM(2005)350/F1 (02/08/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) pasirašymo COM(2005)350/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=350&version=ALL&language=lt 26/07/2005 COM(2005)350/1 (26/07/2005) - DG TREN COM(2005)350/1 (26/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft proposal for a Council Décision on the signing of the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and Ukraine. COM(2005)349/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=349&version=ALL&language=lt 29/07/2005 COM(2005)349/F1 (29/07/2005) - DG TREN COM(2005)349/F1 (29/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo COM(2005)349/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=349&version=ALL&language=lt 22/07/2005 COM(2005)349/1 (22/07/2005) - DG TREN COM(2005)349/1 (22/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on certain aspects of air services COM(2005)348/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=348&version=ALL&language=lt 29/07/2005 COM(2005)348/F1 (29/07/2005) - DG COMM COM(2005)348/F1 (29/07/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - KOMISIJOS ATASKAITA dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikymo 2004 m. COM(2005)348/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=348&version=ALL&language=lt 29/07/2005 COM(2005)348/1 (29/07/2005) - DG COMM COM(2005)348/1 (29/07/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Draft report from the Commission on the application in 2004 of Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents COM(2005)347/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=347&version=ALL&language=lt 29/07/2005 COM(2005)347/F1 (29/07/2005) - DG INFSO COM(2005)347/F1 (29/07/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 2256/2003/EB siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti geriausią patirtį ir stebėti IRT diegimą COM(2005)347/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=347&version=ALL&language=lt 22/07/2005 COM(2005)347/1 (22/07/2005) - DG INFSO COM(2005)347/1 (22/07/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Draft Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 2256/03/EC in view of the extension of the programme in 2006 for the dissemination of good practices and monitoring ICT take-up. COM(2005)346/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=346&version=ALL&language=lt 29/07/2005 COM(2005)346/F1 (29/07/2005) - DG SANCO COM(2005)346/F1 (29/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS leidžiantis pateikti į rinką maisto produktus ir maisto produktų ingredientus, pagamintus iš genetiškai modifikuotos Roundup Ready kukurūzų genetinės linijos GA21, kaip naujus maisto produktus ar naujus maisto produktų ingredientus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 COM(2005)346/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=346&version=ALL&language=lt 22/07/2005 COM(2005)346/1 (22/07/2005) - DG SANCO COM(2005)346/1 (22/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft proposal for a Council Decision authorising the placing on the market of foods and food ingredients produced from genetically modified Roundup Ready Maize line GA21 as novel foods or novel food ingredients under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council. COM(2005)345/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=345&version=ALL&language=lt 25/07/2005 COM(2005)345/F1 (25/07/2005) - DG TRADE COM(2005)345/F1 (25/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS laikinai sumažinantis autonominius Bendrojo muitų tarifo muitus, taikomus tam tikriems tropinės žuvininkystės produktams COM(2005)345/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=345&version=ALL&language=lt 25/07/2005 COM(2005)345/1 (25/07/2005) - DG TRADE COM(2005)345/1 (25/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation temporarily reducing the common customs tariff duties for certain tropical fishery products COM(2005)344/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=344&version=ALL&language=lt 28/07/2005 COM(2005)344/F1 (28/07/2005) - DG SANCO COM(2005)344/F1 (28/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl leidimo pateikti į rinką ruginę duoną, į kurią įdėta fitosterolių (fitostanolių), kaip naują maisto produktą arba naują maisto komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 COM(2005)344/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=344&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)344/1 (20/07/2005) - DG SANCO COM(2005)344/1 (20/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft proposal for a Council Decision authorising the placing on the market of rye bread with added phytosterols/phytostanols as novel foods or novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council. COM(2005)343/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=343&version=ALL&language=lt 26/07/2005 COM(2005)343/F1 (26/07/2005) - DG MARKT COM(2005)343/F1 (26/07/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas COM(2005)343/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=343&version=ALL&language=lt 18/07/2005 COM(2005)343/1 (18/07/2005) - DG MARKT COM(2005)343/1 (18/07/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information on the payer accompanying transfers of funds COM(2005)342/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=342&version=ALL&language=lt 28/07/2005 COM(2005)342/F1 (28/07/2005) - DG ECFIN COM(2005)342/F1 (28/07/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo pakeitimo, suteikiančio Bankui teisę finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą COM(2005)342/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=342&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)342/1 (20/07/2005) - DG ECFIN COM(2005)342/1 (20/07/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Draft proposal for a Council Decision on an amendment to the Agreement Establishing the Europan Bank of Reconstruction and Development (EBRD), enabling the Bank to finance operations in Mongolia. COM(2005)341/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=341&version=ALL&language=lt 28/07/2005 COM(2005)341/F1 (28/07/2005) - DG SANCO COM(2005)341/F1 (28/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl leidimo pateikti į rinką dešras, į kurias įdėta fitosterolių (fitostanolių), kaip naujus maisto produktus arba naujus maisto komponentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 COM(2005)341/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=341&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)341/1 (20/07/2005) - DG SANCO COM(2005)341/1 (20/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft proposal for a Council Decision authorising the placing on the market of sausages with added phytosterols/phytostanols as novel foods or novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council. COM(2005)340/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=340&version=ALL&language=lt 28/07/2005 COM(2005)340/F1 (28/07/2005) - DG SANCO COM(2005)340/F1 (28/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS leidžiantis pateikti į rinką ruginę duoną, į kurią įdėta fitosterolių (fitostanolių), kaip naują maisto produktą arba naują maisto komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 COM(2005)340/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=340&version=ALL&language=lt 28/07/2005 COM(2005)340/1 (28/07/2005) - DG SANCO COM(2005)340/1 (28/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft proposal for a Council Decision authorising the placing on the market of rye bread with added phytosterols/phytostanols as novel foods or novel food ingredients under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council. COM(2005)339/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=339&version=ALL&language=lt 27/07/2005 COM(2005)339/F1 (27/07/2005) - DG SANCO COM(2005)339/F1 (27/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARALAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI: Pirmoji ataskaita apie tabako gaminių direktyvos taikymą COM(2005)339/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=339&version=ALL&language=lt 19/07/2005 COM(2005)339/1 (19/07/2005) - DG SANCO COM(2005)339/1 (19/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. COM(2005)338/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=338&version=ALL&language=lt 26/07/2005 COM(2005)338/F1 (26/07/2005) - DG SANCO COM(2005)338/F1 (26/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS leidžiantis pateikti rinkai maisto produktus ir maisto komponentus, gautus iš genetiškai modifikuotos kukurūzų genetinės linijos MON 863 kaip naujus maisto produktus ar naujus maisto komponentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 COM(2005)338/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=338&version=ALL&language=lt 18/07/2005 COM(2005)338/1 (18/07/2005) - DG SANCO COM(2005)338/1 (18/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft proposal for a Council decision authorising the placing on the market of foods and food ingredients derived from genetically modified maize line MON 863 as novel foods or novel food ingredients under regulation (EC)No 258/97 of the European Parliament and of the Council COM(2005)337/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=337&version=ALL&language=lt 26/07/2005 COM(2005)337/F1 (26/07/2005) - DG TRADE COM(2005)337/F1 (26/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nutraukiantis stireno-butadieno-stireno termoplastinio kaučiuko, kurio kilmės šalis yra Korėjos Respublika ir Rusija, antidempingo tyrimą, nutraukiantis tarpinę antidempingo priemonių, taikomų stireno-butadieno-stireno termoplastinio kaučiuko, kurio kilmės šalis yra Taivanas, peržiūrą ir panaikinantis šias priemones COM(2005)337/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=337&version=ALL&language=lt 18/07/2005 COM(2005)337/1 (18/07/2005) - DG TRADE COM(2005)337/1 (18/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council regulation terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of styrene-butadiene-styrene thermoplastic rubber originating in the Republic of Korea and Russia, terminating the interim review of the anti-duming measures applicable to imports of styrene-butadiene-styrene thermoplastic rubber originating in Taiwan and repealing these measures COM(2005)336/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=336&version=ALL&language=lt 26/07/2005 COM(2005)336/F1 (26/07/2005) - DG RELEX COM(2005)336/F1 (26/07/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo sutartimi įsteigtame Bendradarbiavimo komitete priimtinos Bendrijos pozicijos, susijusios su dabartinės pakomitečių struktūros pakeitimu COM(2005)336/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=336&version=ALL&language=lt 18/07/2005 COM(2005)336/1 (18/07/2005) - DG RELEX COM(2005)336/1 (18/07/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Proposal for a Council Decision on the Community position to be adopted in the Cooperation Committee established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, in relation to the revision of the present subcommittee structure COM(2005)335/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=335&version=ALL&language=lt 22/07/2005 COM(2005)335/F1 (22/07/2005) - DG TAXUD COM(2005)335/F1 (22/07/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS įvedantis galutinį antidempingo muitą Jungtinių Amerikos Valstijų ir Rusijos kilmės orientuoto grūdėtumo plokščių valcavimo prekių iš silicinio elektrotechninio plieno importui ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 151/2003, įvedantį antidempingo muitus tam tikriems orientuoto grūdėtumo elektrotechniniams plieno lakštams, kurių kilmės šalis – Rusija COM(2005)335/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=335&version=ALL&language=lt 14/07/2005 COM(2005)335/1 (14/07/2005) - DG TRADE COM(2005)335/1 (14/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of grain oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel originating in the United States of America and Russia and repealing Regulation (EC) No 151/2003 imposing an anti-dumping duty on imports of certain grain oriented electrical sheets originating in Russia. COM(2005)334/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=334&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)334/F1 (20/07/2005) - DG TAXUD COM(2005)334/F1 (20/07/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pakeistas pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA iš dalies keičianti Direktyvą 77/388/EEB dėl paslaugų teikimo vietos (pateikta Komisijos pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį) COM(2005)334/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=334&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)334/1 (20/07/2005) - DG TAXUD COM(2005)334/1 (20/07/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft amended proposal for a Council Directive amending Directive 77/388/EEC as regards the place of supply of services COM(2005)333/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=333&version=ALL&language=lt 25/07/2005 COM(2005)333/F1 (25/07/2005) - DG RTD COM(2005)333/F1 (25/07/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Pasiūlymas TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS dėl Europos Bendrijų ir Šveicarijos konfederacijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu COM(2005)333/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=333&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)333/1 (15/07/2005) - DG RTD COM(2005)333/1 (15/07/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Draft Proposal for a Decision of the Council and of the Commission on the conclusion on behalf of the European Community and the European Atomic Energy Community of the Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the European Communities of the one part and the Swiss Confederation of the other part COM(2005)332/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=332&version=ALL&language=lt 18/07/2005 COM(2005)332/F1 (18/07/2005) - DG TAXUD COM(2005)332/F1 (18/07/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos Asociacijos taryboje dėl nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Maroko Karalystės asociacija, 4 protokolo, susijusio su prekių kilmės statuso apibrėžimu ir administracinio bendradarbiavimo metodais COM(2005)332/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=332&version=ALL&language=lt 13/07/2005 COM(2005)332/1 (13/07/2005) - DG TAXUD COM(2005)332/1 (13/07/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft Proposal for a Council Decision on a Community position within the Association Council on a derogation from Protocol 4, concerning the definition of originating products and methods of administrative co-operation, to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, on the one part, and the Kingdom of Morroco, on the other part COM(2005)331/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=331&version=ALL&language=lt 25/07/2005 COM(2005)331/F1 (25/07/2005) - DG ECFIN COM(2005)331/F1 (25/07/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI Priemonės, numatančios vidutinės trukmės finansinę paramą valstybėms narėms, peržiūrėjimas pagal Sutarties 119 straipsnį COM(2005)331/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=331&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)331/1 (15/07/2005) - DG ECFIN COM(2005)331/1 (15/07/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Draft communication from the Commission to the Council. Review of the Facility Providing Medium-Term Financial Assistance to Member States under Article 119 of the Treaty COM(2005)330/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=330&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)330/F1 (20/07/2005) - DG ENTR COM(2005)330/F1 (20/07/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI: Bendri veiksmai augimui ir užimtumui skatinti Bendrijos Lisabonos programa COM(2005)330/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=330&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)330/4 (15/07/2005) - DG ENTR COM(2005)330/4 (15/07/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme COM(2005)330/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=330&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)330/3 (15/07/2005) - DG ENTR COM(2005)330/3 (15/07/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme COM(2005)330/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=330&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)330/2 (12/07/2005) - DG ENTR COM(2005)330/2 (12/07/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme COM(2005)330/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=330&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)330/1 (12/07/2005) - DG ENTR COM(2005)330/1 (12/07/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme COM(2005)329/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=329&version=ALL&language=lt 18/07/2005 COM(2005)329/F1 (18/07/2005) - DG JLS COM(2005)329/F1 (18/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS DĖL PRIEMONIŲ, SKIRTŲ UŽTIKRINTI DIDESNĮ SAUGUMĄ, SUSIJUSĮ SU SPROGMENIMIS, DETONATORIAIS, BOMBŲ GAMYBOS ĮRANGA IR ŠAUNAMAISIAIS GINKLAIS COM(2005)329/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=329&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)329/1 (12/07/2005) - DG JLS COM(2005)329/1 (12/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Communication from the Commission on measures to ensure greater security in explosives, detonators, bomb-making equipment and fire-arms COM(2005)328/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=328&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)328/F1 (20/07/2005) - DG FISH COM(2005)328/F1 (20/07/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/465/EB dėl Bendrijos finansinės paramos valstybių narių žuvininkystės kontrolės programoms COM(2005)328/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=328&version=ALL&language=lt 18/07/2005 COM(2005)328/2 (18/07/2005) - DG FISH COM(2005)328/2 (18/07/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Draft Proposal for a Council Decision amending Decision 2004/465/EC on a Community financial contribution towards Member States fisheries control programmes COM(2005)328/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=328&version=ALL&language=lt 13/07/2005 COM(2005)328/1 (13/07/2005) - DG FISH COM(2005)328/1 (13/07/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Draft Proposal for a Council Decision amending Decision 2004/465/EC on a Community financial contribution towards Member States fisheries control programmes COM(2005)327/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=327&version=ALL&language=lt 19/07/2005 COM(2005)327/F1 (19/07/2005) - DG MARKT COM(2005)327/F1 (19/07/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - ŽALIOJI KNYGA: Hipotekiniai kreditai ES COM(2005)327/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=327&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)327/1 (12/07/2005) - DG MARKT COM(2005)327/1 (12/07/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Draft Green Paper on Mortgage Credit in the EU COM(2005)326/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=326&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)326/F1 (20/07/2005) - DG TRADE COM(2005)326/F1 (20/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimų, išskyrus transporto paslaugas COM(2005)326/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=326&version=ALL&language=lt 13/07/2005 COM(2005)326/1 (13/07/2005) - DG TRADE COM(2005)326/1 (13/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation on the negotiation of agreements on trade in services other than transport COM(2005)325/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=325&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)325/F1 (20/07/2005) - DG FISH COM(2005)325/F1 (20/07/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Konvencijos dėl 1949 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija sudarytos Amerikos tropinių tunų komisijos stiprinimo sudarymo Europos bendrijos vardu COM(2005)325/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=325&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)325/1 (20/07/2005) - DG FISH COM(2005)325/1 (20/07/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community of the Convention for the Strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica. COM(2005)324/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=324&version=ALL&language=lt 03/08/2005 COM(2005)324/F1 (03/08/2005) - DG DEV COM(2005)324/F1 (03/08/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI: Išorės veiksmai vykdant temines programas pagal 2007–2013 m. būsimą finansinę perspektyvą COM(2005)324/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=324&version=ALL&language=lt 13/07/2005 COM(2005)324/3 (13/07/2005) - DG DEV COM(2005)324/3 (13/07/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament. External actions through Thematic Programmes under the Future Financial Perspectives 2007-2013. COM(2005)324/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=324&version=ALL&language=lt 19/07/2005 COM(2005)324/2 (19/07/2005) - DG DEV COM(2005)324/2 (19/07/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament. External actions through Thematic Programmes under the Future Financial Perspectives 2007-2013. COM(2005)324/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=324&version=ALL&language=lt 13/07/2005 COM(2005)324/1 (13/07/2005) - DG DEV COM(2005)324/1 (13/07/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Draft Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament. External actions through Thematic Programmes under the Future Financial Perspectives 2007-2013. COM(2005)323/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=323&version=ALL&language=lt 19/07/2005 COM(2005)323/F1 (19/07/2005) - DG OLAF COM(2005)323/F1 (19/07/2005) - DG OLAF (EUROPOS KOVOS SU SUKČIAVIMU TARNYBA) - KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Bendrijų finansinių interesų apsauga – kova su sukčiavimu –2004 m. metinė ataskaita . (SEK(2005)973) COM(2005)323/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=323&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)323/2 (15/07/2005) - DG OLAF COM(2005)323/2 (15/07/2005) - DG OLAF (EUROPOS KOVOS SU SUKČIAVIMU TARNYBA) - Draft Report from the Commission. Protection of the financial interests of the Communities - fight against fraud - Commission's draft annual report 2004 COM(2005)323/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=323&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)323/1 (12/07/2005) - DG OLAF COM(2005)323/1 (12/07/2005) - DG OLAF (EUROPOS KOVOS SU SUKČIAVIMU TARNYBA) - Draft Report from the Commission. Protection of the financial interests of the Communities - fight against fraud - Commission's draft annual report 2004 COM(2005)322/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=322&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)322/F1 (15/07/2005) - DG SANCO COM(2005)322/F1 (15/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS USE programa COM(2005)322/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=322&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)322/1 (15/07/2005) - DG SANCO COM(2005)322/1 (15/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft Communication from the Commission. Road map to TSE Road map. COM(2005)321/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=321&version=ALL&language=lt 19/07/2005 COM(2005)321/F1 (19/07/2005) - DG RELEX COM(2005)321/F1 (19/07/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS sudarantis sąlygas šalims, kurioms galės būti taikoma būsima Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė (EKPP), naudotis Techninės pagalbos ir informacijos mainų programa (TAIEX) COM(2005)321/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=321&version=ALL&language=lt 14/07/2005 COM(2005)321/2 (14/07/2005) - DG RELEX COM(2005)321/2 (14/07/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Proposal for a Council Decision enabling countries eligible for the future European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) to benefit from the Technical Assistance and Information Exchange Programme (TAIEX) COM(2005)321/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=321&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)321/1 (12/07/2005) - DG RELEX COM(2005)321/1 (12/07/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Proposal for a Council Decision enabling countries eligible for the future European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) to benefit from the Technical Assistance and Information Exchange Programme (TAIEX) COM(2005)320/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=320&version=ALL&language=lt 14/07/2005 COM(2005)320/F1 (14/07/2005) - DG ELARG COM(2005)320/F1 (14/07/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS Ataskaita dėl 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) 866/2004 įgyvendinimo ir padėties, susidariusios dėl jo taikymo COM(2005)320/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=320&version=ALL&language=lt 14/07/2005 COM(2005)320/1 (14/07/2005) - DG ELARG COM(2005)320/1 (14/07/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Draft Communication from the Commission report on the implementation of the Cuncil Regulation (EC) 866/2004 of 29/4/2004 and the situation resulting from its application. COM(2005)319/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=319&version=ALL&language=lt 20/07/2005 COM(2005)319/F1 (20/07/2005) - DG TREN COM(2005)319/F1 (20/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Persvarstytas pasiūlymas TARYBOS IR EUROPOS PARLAMENTO REGLAMENTAS dėl keleivių vežimo keliais ir geležinkeliais viešųjų paslaugų COM(2005)319/6 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=319&version=ALL&language=lt 19/07/2005 COM(2005)319/6 (19/07/2005) - DG TREN COM(2005)319/6 (19/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Revised proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on public passenger transport services by rail and by road COM(2005)319/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=319&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)319/5 (15/07/2005) - DG TREN COM(2005)319/5 (15/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr Barrot. Revised proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on public passenger transport services by rail and by road COM(2005)319/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=319&version=ALL&language=lt 13/07/2005 COM(2005)319/3 (13/07/2005) - DG TREN COM(2005)319/3 (13/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Revised proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on public passenger transport services by rail and by road COM(2005)319/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=319&version=ALL&language=lt 08/07/2005 COM(2005)319/2 (08/07/2005) - DG TREN COM(2005)319/2 (08/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Revised proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on public passenger transport services by rail and by road COM(2005)319/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=319&version=ALL&language=lt 08/07/2005 COM(2005)319/1 (08/07/2005) - DG TREN COM(2005)319/1 (08/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Revised proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on public passenger transport services by rail and by road COM(2005)318/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=318&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)318/F1 (12/07/2005) - DG TRADE COM(2005)318/F1 (12/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis galutinį antidempingo muitą tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės liejinių importui COM(2005)318/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=318&version=ALL&language=lt 07/07/2005 COM(2005)318/1 (07/07/2005) - DG TRADE COM(2005)318/1 (07/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain castings originating in the People's Republic of China COM(2005)317/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=317&version=ALL&language=lt 18/07/2005 COM(2005)317/F1 (18/07/2005) - DG JLS COM(2005)317/F1 (18/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos valstybių narių policijos bendradarbiavimo gerinimo, ypač prie vidaus sienų, ir iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo COM(2005)317/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=317&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)317/3 (15/07/2005) - DG JLS COM(2005)317/3 (15/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - proposal for a Council Decision on the improvement of police cooperation between the Member States of the European Union, especially at the internal borders and amending the Convention implementing the Schengen Agreement. COM(2005)317/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=317&version=ALL&language=lt 14/07/2005 COM(2005)317/2 (14/07/2005) - DG JLS COM(2005)317/2 (14/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft proposal for a Council Decision on the improvement of police cooperation between the Member States of the European Union, especially at the internal borders and amending the Convention implementing the Schengen Agreement. COM(2005)317/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=317&version=ALL&language=lt 07/07/2005 COM(2005)317/1 (07/07/2005) - DG JLS COM(2005)317/1 (07/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos valstybių narių policijos bendradarbiavimo gerinimo, ypač prie vidaus sienų, ir iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo COM(2005)316/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=316&version=ALL&language=lt 18/07/2005 COM(2005)316/F1 (18/07/2005) - DG TRADE COM(2005)316/F1 (18/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 428/2005, įvedantį importuojamiems poliesterių štapelio pluoštams, kurių kilmės šalys – Kinijos Liaudies Respublika ir Saudo Arabija, galutinį antidempingo muitą COM(2005)316/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=316&version=ALL&language=lt 18/07/2005 COM(2005)316/1 (18/07/2005) - DG TRADE COM(2005)316/1 (18/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 428/2005 imposing definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in the People's Republic of China and Saudi Arabia. COM(2005)315/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=315&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)315/F1 (15/07/2005) - DG MARKT COM(2005)315/F1 (15/07/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos, susijusios su Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų priedų daliniu pakeitimu, atsižvelgiant į Europos Sąjungos plėtrą ir veiksmingos konkurencijos įvedimą telekomunikacijų sektoriuje COM(2005)315/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=315&version=ALL&language=lt 08/07/2005 COM(2005)315/1 (08/07/2005) - DG MARKT COM(2005)315/1 (08/07/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Draft Proposal for a Council Decision on the Community position regarding the amendment of the annexes of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on certain aspects of government procurement in view of the enlargement of the European Union and the introduction of effective competition in the telecommunication sector COM(2005)314/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=314&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)314/F1 (12/07/2005) - DG MARKT COM(2005)314/F1 (12/07/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - ŽALIOJI KNYGA DĖL ES INVESTICINIŲ FONDŲ SISTEMOS PAGERINIMO COM(2005)314/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=314&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)314/1 (12/07/2005) - DG MARKT COM(2005)314/1 (12/07/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - GREEN PAPER ON THE ENHANCEMENT OF THE EU FRAMEWORK FOR INVESTMENT FUNDS (SEC(2005) 947) COM(2005)313/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=313&version=ALL&language=lt 21/09/2005 COM(2005)313/F1 (21/09/2005) - DG JLS COM(2005)313/F1 (21/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Teroristų verbavimas: smurtinį radikalėjimą skatinančių veiksnių nagrinėjimas COM(2005)313/6 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=313&version=ALL&language=lt 20/09/2005 COM(2005)313/6 (20/09/2005) - DG JLS COM(2005)313/6 (20/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. Frattini. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning Terrorist recruitment: addressing the factors contributing to violent radicalisation COM(2005)313/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=313&version=ALL&language=lt 16/09/2005 COM(2005)313/5 (16/09/2005) - DG JLS COM(2005)313/5 (16/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM MR FRATTINI - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning VIOLENT RADICALISATION AND TERRORIST RECRUITMENT COM(2005)313/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=313&version=ALL&language=lt 13/09/2005 COM(2005)313/4 (13/09/2005) - DG JLS COM(2005)313/4 (13/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM MR FRATTINI - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning VIOLENT RADICALISATION AND TERRORIST RECRUITMENT COM(2005)313/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=313&version=ALL&language=lt 13/09/2005 COM(2005)313/3 (13/09/2005) - DG JLS COM(2005)313/3 (13/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM MR FRATTINI - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning VIOLENT RADICALISATION AND TERRORIST RECRUITMENT COM(2005)313/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=313&version=ALL&language=lt 06/07/2005 COM(2005)313/2 (06/07/2005) - DG JLS COM(2005)313/2 (06/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM MR FRATTINI - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning VIOLENT RADICALISATION AND TERRORIST RECRUITMENT COM(2005)313/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=313&version=ALL&language=lt 06/07/2005 COM(2005)313/1 (06/07/2005) - DG JLS COM(2005)313/1 (06/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM MR FRATTINI - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning VIOLENT RADICALISATION AND TERRORIST RECRUITMENT COM(2005)312/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=312&version=ALL&language=lt 13/10/2005 COM(2005)312/F2 (13/10/2005) - DG MARKT COM(2005)312/F2 (13/10/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering (SEC/2005/943) COM(2005)312/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=312&version=ALL&language=lt 14/07/2005 COM(2005)312/F1 (14/07/2005) - DG MARKT COM(2005)312/F1 (14/07/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Patentų: teisės biotechnologijos ir genų inžinerijos srityje raida ir reikšmė (SEK(2005) 943) COM(2005)312/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=312&version=ALL&language=lt 14/07/2005 COM(2005)312/1 (14/07/2005) - DG MARKT COM(2005)312/1 (14/07/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Draft Report from the Commission concerning the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering COM(2005)311/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=311&version=ALL&language=lt 13/07/2005 COM(2005)311/F1 (13/07/2005) - DG DEV COM(2005)311/F1 (13/07/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Pasiūlymas BENDRA TARYBOS, EUROPOS PARLAMENTO IR KOMISIJOS DEKLARACIJA Europos Sąjungos vystymo politika „Bendras Europos sutarimas“ COM(2005)311/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=311&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)311/5 (12/07/2005) - DG DEV COM(2005)311/5 (12/07/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication de M. Michel in agreement with Mrs Ferrero-Waldner. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Proposal for a JOINT DECLARATION BY THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COMMISSION on the European Union Development Policy "The European Consensus" COM(2005)311/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=311&version=ALL&language=lt 08/07/2005 COM(2005)311/4 (08/07/2005) - DG DEV COM(2005)311/4 (08/07/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication de M. Michel in agreement with Mrs Ferrero-Waldner. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Proposal for a JOINT DECLARATION BY THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COMMISSION on the European Union Development Policy "The European Consensus" COM(2005)311/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=311&version=ALL&language=lt 05/07/2005 COM(2005)311/3 (05/07/2005) - DG DEV COM(2005)311/3 (05/07/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from M. Michel in agreement with Mrs Ferrero-Waldner. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Proposal for a JOINT DECLARATION BY THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COMMISSION on the European Union Development Policy "The European Consensus" COM(2005)311/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=311&version=ALL&language=lt 04/07/2005 COM(2005)311/2 (04/07/2005) - DG DEV COM(2005)311/2 (04/07/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication de M. Michel in agreement with Mrs Ferrero-Waldner. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Proposal for a JOINT DECLARATION BY THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COMMISSION on the European Union Development Policy "The European Consensus" COM(2005)311/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=311&version=ALL&language=lt 04/07/2005 COM(2005)311/1 (04/07/2005) - DG DEV COM(2005)311/1 (04/07/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication de M. Michel in agreement with Mrs Ferrero-Waldner. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Proposal for a JOINT DECLARATION BY THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COMMISSION on the European Union Development Policy "The European Consensus" COM(2005)310/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=310&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)310/F1 (12/07/2005) - DG FISH COM(2005)310/F1 (12/07/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - 2005 m. rugpjūčio 3 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2005, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 27/2005 nuostatas dėl Atlanto strimelių, skumbrių, stauridžių, jūros liežuvių ir neteisėtoje žvejyboje dalyvaujančių laivų COM(2005)310/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=310&version=ALL&language=lt 05/07/2005 COM(2005)310/1 (05/07/2005) - DG FISH COM(2005)310/1 (05/07/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 27/2005, as concerns herring, mackerel, horse mackerel, octopus and vessels engaged in illegal fisheries COM(2005)309/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=309&version=ALL&language=lt 30/06/2005 COM(2005)309/F1 (30/06/2005) - DG ENTR COM(2005)309/F1 (30/06/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų Tarybos bendrosios pozicijos pataisų dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, IŠ DALIES KEIČIANČIOS TARYBOS DIREKTYVĄ 74/408/EEB DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SĖDYNIŲ, JŲ TVIRTINIMO IR GALVOS ATRAMŲ, PASIŪLYMO COM(2005)308/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=308&version=ALL&language=lt 08/07/2005 COM(2005)308/F1 (08/07/2005) - DG RELEX COM(2005)308/F1 (08/07/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI: Honkongo specialusis administracinis regionas: metinė 2004 m. ataskaita COM(2005)308/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=308&version=ALL&language=lt 01/07/2005 COM(2005)308/1 (01/07/2005) - DG RELEX COM(2005)308/1 (01/07/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Report from the Commission to the Council and the European Parliament. Hong Kong Special Administrative Region: Annual Report 2004 COM(2005)307/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=307&version=ALL&language=lt 07/07/2005 COM(2005)307/F1 (07/07/2005) - DG BUDG COM(2005)307/F1 (07/07/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI IR EUROPOS AUDITO RŪMAMS 6-ojo, 7-ojo, 8-ojo ir 9-ojo Europos plėtros fondų 2004 m. finansų valdymo ataskaita COM(2005)307/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=307&version=ALL&language=lt 30/06/2005 COM(2005)307/1 (30/06/2005) - DG BUDG COM(2005)307/1 (30/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Draft communication from the Commission on Financial Management report on the 6th, 7th, 8th and 9th European Development Funds for the year 2004 COM(2005)306/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=306&version=ALL&language=lt 07/07/2005 COM(2005)306/F1 (07/07/2005) - DG ECFIN COM(2005)306/F1 (07/07/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS biudžeto valdymo institucijai dėl bendrajame biudžete numatytų garantijų padėties 2004 m. gruodžio 31 d. COM(2005)306/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=306&version=ALL&language=lt 30/06/2005 COM(2005)306/1 (30/06/2005) - DG ECFIN COM(2005)306/1 (30/06/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Draft report from the Commission to the budgetary authority on guarantees covered by the general budget situation at 31 December 2004. COM(2005)305/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=305&version=ALL&language=lt 11/07/2005 COM(2005)305/F2 (11/07/2005) - DG JLS COM(2005)305/F2 (11/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters COM(2005)305/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=305&version=ALL&language=lt 07/07/2005 COM(2005)305/F1 (07/07/2005) - DG JLS COM(2005)305/F1 (07/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse COM(2005)305/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=305&version=ALL&language=lt 07/07/2005 COM(2005)305/1 (07/07/2005) - DG JLS COM(2005)305/1 (07/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) N° 1348/2000 of 29/5/2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters COM(2005)304/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=304&version=ALL&language=lt 05/07/2005 COM(2005)304/F1 (05/07/2005) - DG AGRI COM(2005)304/F1 (05/07/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos strateginių gairių kaimo plėtrai (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) COM(2005)304/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=304&version=ALL&language=lt 28/06/2005 COM(2005)304/3 (28/06/2005) - DG AGRI COM(2005)304/3 (28/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Communication from Mrs Fischer Boel - Proposal for a Council Decision on Community strategic guidelines for Rural Development (Programming period 2007-2013) COM(2005)304/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=304&version=ALL&language=lt 28/06/2005 COM(2005)304/2 (28/06/2005) - DG AGRI COM(2005)304/2 (28/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Communication from Mrs Fischer Boel - Proosal for a Council Decision on Community strategic guidelines for Rural Development (Programming period 2007-2013) COM(2005)304/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=304&version=ALL&language=lt 28/06/2005 COM(2005)304/1 (28/06/2005) - DG AGRI COM(2005)304/1 (28/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Communication from Mrs Fischer Boel - Prposal for a Council Decision on Community strategic guidelines for Rural Development (Programming period 2007-2013) COM(2005)303/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=303&version=ALL&language=lt 01/07/2005 COM(2005)303/F1 (01/07/2005) - DG ENV COM(2005)303/F1 (01/07/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą, nustatantis Tarybos bendrąją poziciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, skirto atliekų vežimui, priėmimo COM(2005)303/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=303&version=ALL&language=lt 28/06/2005 COM(2005)303/1 (28/06/2005) - DG ENV COM(2005)303/1 (28/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste COM(2005)302/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=302&version=ALL&language=lt 27/06/2005 COM(2005)302/F1 (27/06/2005) - DG COMM COM(2005)302/F1 (27/06/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų Tarybos bendrosios pozicijos pakeitimų dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS pasiūlymo dėl Direktyvos 2002/15/EB ir Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir Nr. 3821/85 dėl socialinių teisės aktų, susijusių su kelių transporto veikla, minimalių įgyvendinimo sąlygų COM(2005)301/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=301&version=ALL&language=lt 27/06/2005 COM(2005)301/F1 (27/06/2005) - DG COMM COM(2005)301/F1 (27/06/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą apie Europos Parlamento padarytas Tarybos bendrosios pozicijos pataisas dėl pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 COM(2005)300/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=300&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)300/F1 (22/06/2005) - DG BUDG COM(2005)300/F1 (22/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Preliminary Draft General Budget for 2006 COM(2005)300/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=300&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)300/1 (22/06/2005) - DG BUDG COM(2005)300/1 (22/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Avant - Projet du budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2006 - Volume 0 - Introduction générale - volume 1 a) introduction et financement du budget général, b) Etat général des recettes par ligne budgtéraire, c) Effectifs, d) Patrimoine immobilier - Volume IV - Tome I - Section III - Commission - Etats des dépenses -Volume IV - Tome II - Section III - Commission - Etat des recettes - Effectifs COM(2005)299/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=299&version=ALL&language=lt 05/07/2005 COM(2005)299/F1 (05/07/2005) - DG REGIO COM(2005)299/F1 (05/07/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS Sanglaudos politika ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti: Bendrijos strateginės gairės 2007–2013 m. COM(2005)299/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=299&version=ALL&language=lt 04/07/2005 COM(2005)299/4 (04/07/2005) - DG REGIO COM(2005)299/4 (04/07/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - Communication from Mrs Hübner in agreement with Mr. Spidla. Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013 COM(2005)299/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=299&version=ALL&language=lt 01/07/2005 COM(2005)299/3 (01/07/2005) - DG REGIO COM(2005)299/3 (01/07/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - Communication from Mrs Hübner in agreement with Mr. Spidla. Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013 COM(2005)299/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=299&version=ALL&language=lt 27/06/2005 COM(2005)299/2 (27/06/2005) - DG REGIO COM(2005)299/2 (27/06/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - Communication from Mrs Hübner in agreement with Mr. Spidla. Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013 COM(2005)299/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=299&version=ALL&language=lt 27/06/2005 COM(2005)299/1 (27/06/2005) - DG REGIO COM(2005)299/1 (27/06/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - Communication from Mrs Hübner in agreement with Mr. Spidla. Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013 COM(2005)298/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=298&version=ALL&language=lt 04/07/2005 COM(2005)298/F1 (04/07/2005) - DG TREN COM(2005)298/F1 (04/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Europos geležinkelių tinklo signalizacijos sistemos ETEVS/ETKS plėtojimo (SEK(2005) 903) COM(2005)298/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=298&version=ALL&language=lt 04/07/2005 COM(2005)298/1 (04/07/2005) - DG TREN COM(2005)298/1 (04/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the deployment of the European rail signalling system ERTMS/ETCS COM(2005)297/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=297&version=ALL&language=lt 04/07/2005 COM(2005)297/F1 (04/07/2005) - DG SANCO COM(2005)297/F1 (04/07/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos dėl siūlymo priimti rekomendaciją dėl ūkyje auginamų žuvų Europos ūkininkavimui skirtų gyvūnų apsaugos konvencijos nuolatinio komiteto 47-ajame posėdyje (Strasbūras, 2005 m. lapkričio mėn.) COM(2005)297/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=297&version=ALL&language=lt 27/06/2005 COM(2005)297/1 (27/06/2005) - DG SANCO COM(2005)297/1 (27/06/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft Proposal for a Council Decision concerning the Community position on a proposal for a Recommendation concerning farmed fish to be adopted within the 47th meeting of the Standing Committee of the European Convention for the Protection of Animals kept for farming purposes (Strasbourg, November 2005) COM(2005)296/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=296&version=ALL&language=lt 01/07/2005 COM(2005)296/F1 (01/07/2005) - DG ENV COM(2005)296/F1 (01/07/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų priėmimo, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teršalų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 70/156/EEB COM(2005)296/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=296&version=ALL&language=lt 24/06/2005 COM(2005)296/1 (24/06/2005) - DG ENV COM(2005)296/1 (24/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain fluorinated greenhouse gases, and a Directive of the European Parliament and of the Council relating to emissions from air conditioning systems in motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC COM(2005)295/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=295&version=ALL&language=lt 01/07/2005 COM(2005)295/F1 (01/07/2005) - DG TRADE COM(2005)295/F1 (01/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2268/2004, įvedantį galutinį antidempingo muitą volframo karbido ir lydytojo volframo karbido, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importui COM(2005)295/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=295&version=ALL&language=lt 24/06/2005 COM(2005)295/1 (24/06/2005) - DG TRADE COM(2005)295/1 (24/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No. 2268/2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tungsten carbide and fused tungsten carbide originating in the People's Rebulic of China COM(2005)294/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=294&version=ALL&language=lt 01/07/2005 COM(2005)294/F1 (01/07/2005) - DG TRADE COM(2005)294/F1 (01/07/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS panaikinantis KN kodu 2101 11 11 klasifikuojamos tirpios kavos importui taikomą tarifų kvotą COM(2005)294/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=294&version=ALL&language=lt 24/06/2005 COM(2005)294/1 (24/06/2005) - DG TRADE COM(2005)294/1 (24/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation abolishing tariff quota for imports of soluble coffee covered by CN code 2101 11 11 COM(2005)293/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=293&version=ALL&language=lt 23/06/2005 COM(2005)293/F1 (23/06/2005) - DG TREN COM(2005)293/F1 (23/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pakeistas pasiūlymasl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl Bendrijos skrydžių vadovo licencijos COM(2005)292/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=292&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)292/F1 (15/07/2005) - DG AIDCO COM(2005)292/F1 (15/07/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI 2005 m. metinė Europos bendrijos vystymosi politikos ir išorės pagalbos įgyvendinimo 2004 m. ataskaita {SEK(2005)892} COM(2005)292/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=292&version=ALL&language=lt 15/07/2005 COM(2005)292/3 (15/07/2005) - DG AIDCO COM(2005)292/3 (15/07/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - Draft Communication from the Commission " Annual Report 2005 on the European Community's Development Policy and the Implementation of External Assistance in 2004" COM(2005)292/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=292&version=ALL&language=lt 30/06/2005 COM(2005)292/2 (30/06/2005) - DG AIDCO COM(2005)292/2 (30/06/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - Draft Communication from the Commission " Annual Report 2005 on the European Community's Development Policy and the Implementation of External Assistance in 2004" COM(2005)292/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=292&version=ALL&language=lt 23/06/2005 COM(2005)292/1 (23/06/2005) - DG AIDCO COM(2005)292/1 (23/06/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - Draft Communication from the Commission " Annual Report 2005 on the European Community's Development Policy and the Implementation of External Assistance in 2004" COM(2005)291/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=291&version=ALL&language=lt 01/07/2005 COM(2005)291/F1 (01/07/2005) - DG ENV COM(2005)291/F1 (01/07/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą COM(2005)291/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=291&version=ALL&language=lt 24/06/2005 COM(2005)291/1 (24/06/2005) - DG ENV COM(2005)291/1 (24/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Proposal for a Council Decision amending Annex II of Directive 2000/53/EC of European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles COM(2005)290/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=290&version=ALL&language=lt 29/06/2005 COM(2005)290/F1 (29/06/2005) - DG ELARG COM(2005)290/F1 (29/06/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - KOMISIJOS KUMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI ES ir šalių kandidačių pilietinės visuomenės dialogas COM(2005)290/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=290&version=ALL&language=lt 28/06/2005 COM(2005)290/4 (28/06/2005) - DG ELARG COM(2005)290/4 (28/06/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Communication from M. Rehn in agreement with Mr. Figel and Mr. Spidla. Communication from the Commission concerning the Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries COM(2005)290/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=290&version=ALL&language=lt 24/06/2005 COM(2005)290/3 (24/06/2005) - DG ELARG COM(2005)290/3 (24/06/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Communication from M. Rehn. Communication from the Commission concerning the Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries COM(2005)290/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=290&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)290/2 (22/06/2005) - DG ELARG COM(2005)290/2 (22/06/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Communication from M. Rehn. Communication from the Commission concerning the Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries COM(2005)290/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=290&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)290/1 (22/06/2005) - DG ELARG COM(2005)290/1 (22/06/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Communication from M. Rehn. Communication from the Commission concerning the Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries COM(2005)289/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=289&version=ALL&language=lt 21/06/2005 COM(2005)289/F1 (21/06/2005) - DG ADMIN COM(2005)289/F1 (21/06/2005) - DG ADMIN (Personalas ir administracija) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) panaikinantis Tarybų reglamentą Nr. 6/66/Euratomas, 121/66/EEB, Tarybų reglamentą Nr. 7/66/Euratomas, 122/66/EEB ir Tarybų reglamentą Nr. 174/65/EEB, 14/65 Euratomas COM(2005)288/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=288&version=ALL&language=lt 21/06/2005 COM(2005)288/F1 (21/06/2005) - DG TAXUD COM(2005)288/F1 (21/06/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečiosios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrajai pozicijai dėl pasiūlymo EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl į Bendriją įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės COM(2005)287/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=287&version=ALL&language=lt 29/06/2005 COM(2005)287/F1 (29/06/2005) - DG AIDCO COM(2005)287/F1 (29/06/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Finansinė informacija apie Europos plėtros fondą COM(2005)287/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=287&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)287/1 (22/06/2005) - DG AIDCO COM(2005)287/1 (22/06/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - Draft Communication from the Commission "Financial Information on the European Development Funds" COM(2005)286/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=286&version=ALL&language=lt 29/06/2005 COM(2005)286/F1 (29/06/2005) - DG BEPA COM(2005)286/F1 (29/06/2005) - DG BEPA (POLITINIŲ PATARĖJŲ GRUPĖ) - KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, REGIONŲ KOMITETUI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI GYVOSIOS GAMTOS MOKSLAI IR BIOTECHNOLOGIJA – STRATEGIJA EUROPAI TREČIOJI PAŽANGOS ATASKAITA IR ATEITIES GAIRĖS {SEK(2005)850} COM(2005)286/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=286&version=ALL&language=lt 29/06/2005 COM(2005)286/3 (29/06/2005) - DG BEPA COM(2005)286/3 (29/06/2005) - DG BEPA (POLITINIŲ PATARĖJŲ GRUPĖ) - Draft Commission Report on life sciences and biotechnology - A strategy for Europe third progress report and future orientations COM(2005)286/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=286&version=ALL&language=lt 24/06/2005 COM(2005)286/2 (24/06/2005) - DG BEPA COM(2005)286/2 (24/06/2005) - DG BEPA (POLITINIŲ PATARĖJŲ GRUPĖ) - Commission Report on life sciences and biotechnology - A strategy for Europe third progress report and future orientations COM(2005)286/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=286&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)286/1 (22/06/2005) - DG BEPA COM(2005)286/1 (22/06/2005) - DG BEPA (POLITINIŲ PATARĖJŲ GRUPĖ) - Draft Commission Report on life sciences and biotechnology - A strategy for Europe third progress report and future orientations COM(2005)285/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=285&version=ALL&language=lt 29/06/2005 COM(2005)285/F1 (29/06/2005) - DG TAXUD COM(2005)285/F1 (29/06/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS leidžiantis Nyderlandų Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo, 11 straipsnio COM(2005)285/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=285&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)285/1 (22/06/2005) - DG TAXUD COM(2005)285/1 (22/06/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft proposal for a Council Decision authorising the Kingdom of the Netherlands to apply a measure derogating from Article 11 of the Sixth Council Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes COM(2005)284/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=284&version=ALL&language=lt 29/06/2005 COM(2005)284/F1 (29/06/2005) - DG ENV COM(2005)284/F1 (29/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl kukurūzų produkto (Zea mays L., linija 1507), genetiškai modifikuoto siekiant padidinti atsparumą tam tikriems Lepidoptera būrio kenkėjams ir toleranciją herbicidui amonio glufozinatui, pateikimo į rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/E COM(2005)284/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=284&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)284/1 (22/06/2005) - DG ENV COM(2005)284/1 (22/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Proposal for a Council Decision concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize product (Zea mays L., line 1507) genetically modified for resistance to certain peidopteran pests and for tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium COM(2005)283/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=283&version=ALL&language=lt 27/06/2005 COM(2005)283/F1 (27/06/2005) - DG TRADE COM(2005)283/F1 (27/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl galutinio antidempingo muito nustatymo ir galutinės laikinojo muito, nustatyto importuojamiems rankiniams padėklų krautuvams bei jų pagrindinėms dalims, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, rinkimo tvarkos COM(2005)283/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=283&version=ALL&language=lt 20/06/2005 COM(2005)283/1 (20/06/2005) - DG TRADE COM(2005)283/1 (20/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of hand pallet trucks and their esential parts originating in the People's Republic of China COM(2005)282/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=282&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)282/F1 (22/06/2005) - DG ENV COM(2005)282/F1 (22/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos COM(2005)281/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=281&version=ALL&language=lt 28/06/2005 COM(2005)281/F1 (28/06/2005) - DG RELEX COM(2005)281/F1 (28/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Pagrindų susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Korėjos Respublikos protokolo pasirašymo, kad būtų atsižvelgta į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą COM(2005)281/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=281&version=ALL&language=lt 24/06/2005 COM(2005)281/2 (24/06/2005) - DG RELEX COM(2005)281/2 (24/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft proposal for a Council Decision on the signature of a Protcol to the Framework Agreement for Trade and Cooperation between the European Community and its Member States, on the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic of the European Union. COM(2005)281/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=281&version=ALL&language=lt 21/06/2005 COM(2005)281/1 (21/06/2005) - DG RELEX COM(2005)281/1 (21/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion of a Protocol to the Framework Agreement for Trade and Cooperation between the European Community and its Member States, on the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic of the European Union. COM(2005)280/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=280&version=ALL&language=lt 30/06/2005 COM(2005)280/F1 (30/06/2005) - DG JLS COM(2005)280/F1 (30/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą COM(2005)280/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=280&version=ALL&language=lt 30/06/2005 COM(2005)280/5 (30/06/2005) - DG JLS COM(2005)280/5 (30/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Council Decision empowering the European Union Agency for Fundamental Rights to pursue its activities in areas referrred to in Title VI of the Treaty of the European Union. COM(2005)280/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=280&version=ALL&language=lt 24/06/2005 COM(2005)280/4 (24/06/2005) - DG JLS COM(2005)280/4 (24/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - Proposal for a Council Decision empowering the European Union Agency for Fundamental Rights to pursue its activities in areas referrred to in Title VI of the Treaty of the European Union. COM(2005)280/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=280&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)280/3 (22/06/2005) - DG JLS COM(2005)280/3 (22/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - Proposal for a Council Decision empowering the European Union Agency for Fundamental Rights to pursue its activities in areas referrred to in Title VI of the Treaty of the European Union. COM(2005)280/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=280&version=ALL&language=lt 20/06/2005 COM(2005)280/2 (20/06/2005) - DG JLS COM(2005)280/2 (20/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - Proposal for a Council Decision empowering the European Union Agency for Fundamental Rights to pursue its activities in areas referrred to in Title VI of the Treaty of the European Union. COM(2005)280/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=280&version=ALL&language=lt 20/06/2005 COM(2005)280/1 (20/06/2005) - DG JLS COM(2005)280/1 (20/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a European Union Agency for Fundamental Rights Proposal for a COUNCIL DECISION empowering the European Union Agency for Fundamental Rights to pursue its activities in areas referred to in Title VI of the Treaty on European Union COM(2005)279/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=279&version=ALL&language=lt 27/06/2005 COM(2005)279/F1 (27/06/2005) - DG TRADE COM(2005)279/F1 (27/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bario karbonato importui, galutinį surinkimą COM(2005)279/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=279&version=ALL&language=lt 27/06/2005 COM(2005)279/1 (27/06/2005) - DG TRADE COM(2005)279/1 (27/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of barium carbonate originating in the People's Republic of China COM(2005)278/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=278&version=ALL&language=lt 21/06/2005 COM(2005)278/F1 (21/06/2005) - DG BUDG COM(2005)278/F1 (21/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl lankstumo priemonės, skirtos nukentėjusių nuo cunamio šalių pagalbai atstatymui ir rekonstrukcijai, mobilizavimo pagal 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinio susitarimo 24 punktą COM(2005)277/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=277&version=ALL&language=lt 27/06/2005 COM(2005)277/F1 (27/06/2005) - DG ENV COM(2005)277/F1 (27/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečiosios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimoų Tarybos bendrajai pozicijai dėl pasiūlymo EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl maudyklų kokybės COM(2005)277/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=277&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)277/1 (22/06/2005) - DG ENV COM(2005)277/1 (22/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Opinion of the Commission pursuant to article 251 (2) third sub-paragraph, point c of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's Common Position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the quality of bathing waters COM(2005)276/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=276&version=ALL&language=lt 12/07/2005 COM(2005)276/F1 (12/07/2005) - DG JLS COM(2005)276/F1 (12/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą COM(2005)276/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=276&version=ALL&language=lt 06/07/2005 COM(2005)276/5 (06/07/2005) - DG JLS COM(2005)276/5 (06/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal of Council Framework Decision to strengthen the criminal law framework to combat intellectual property offences COM(2005)276/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=276&version=ALL&language=lt 05/07/2005 COM(2005)276/4 (05/07/2005) - DG JLS COM(2005)276/4 (05/07/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a European Parliament and Council Directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights COM(2005)276/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=276&version=ALL&language=lt 24/06/2005 COM(2005)276/3 (24/06/2005) - DG JLS COM(2005)276/3 (24/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M Frattini - Proposal for a European Parliament and Council Directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights COM(2005)276/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=276&version=ALL&language=lt 20/06/2005 COM(2005)276/2 (20/06/2005) - DG JLS COM(2005)276/2 (20/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - Council Framework Decision to strengthen the criminal law framework to combat intellectual property offences COM(2005)276/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=276&version=ALL&language=lt 17/06/2005 COM(2005)276/1 (17/06/2005) - DG JLS COM(2005)276/1 (17/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M Frattini - Proposal for a European Parliament and Council Directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights COM(2005)275/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=275&version=ALL&language=lt 29/06/2005 COM(2005)275/F1 (29/06/2005) - DG FISH COM(2005)275/F1 (29/06/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI IR EUROPOS EKONOMIKOS BEI SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI Pradedantis diskusiją apie Bendrijos požiūrį į ekologinio žuvininkystės produktų ženklinimo sistemas (SEK(2005)840) COM(2005)275/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=275&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)275/1 (22/06/2005) - DG FISH COM(2005)275/1 (22/06/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee "launching a debate on a Community approach towards eco-labelling schemes for fisheries products. COM(2005)274/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=274&version=ALL&language=lt 27/06/2005 COM(2005)274/F1 (27/06/2005) - DG EAC COM(2005)274/F1 (27/06/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų bendradarbiavimo programų aukštojo bei profesinio mokslo ir mokymo srityje bei Europos bendrijos ir Kanados bendradarbiavimo programų aukštojo mokslo ir mokymo srityje įvertinimo COM(2005)274/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=274&version=ALL&language=lt 20/06/2005 COM(2005)274/1 (20/06/2005) - DG EAC COM(2005)274/1 (20/06/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the evaluation of the cooperation programmes between the European Community and the United States of America in the field of higher education and vocational education and training and between the European Community and Canada in the fields of higher education and training. COM(2005)273/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=273&version=ALL&language=lt 21/06/2005 COM(2005)273/F1 (21/06/2005) - DG AGRI COM(2005)273/F1 (21/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS priimantis autonomines ir pereinamojo laikotarpio priemones pradedant iš Šveicarijos importuojamiems gyviems galvijams taikyti Bendrijos muitų tarifinę kvotą COM(2005)273/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=273&version=ALL&language=lt 21/06/2005 COM(2005)273/1 (21/06/2005) - DG AGRI COM(2005)273/1 (21/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Proposal for a Council Regulation adopting autonomous and transitional measures to open a Community tariff quota for the import of live bovine animals originating in Switzerland COM(2005)272/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=272&version=ALL&language=lt 17/06/2005 COM(2005)272/F1 (17/06/2005) - DG ECFIN COM(2005)272/F1 (17/06/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI remiantis EB sutarties 252 straipsnio b punkto pirmu papunkčiu Tarybos bendroji pozicija dėl Tarybos reglamento pasiūlymo, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo COM(2005)272/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=272&version=ALL&language=lt 17/06/2005 COM(2005)272/1 (17/06/2005) - DG ECFIN COM(2005)272/1 (17/06/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the first subparagraph of Article 252 (b) of the EC Treaty. Common position of the Council on the proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies COM(2005)271/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=271&version=ALL&language=lt 23/06/2005 COM(2005)271/F1 (23/06/2005) - DG TRADE COM(2005)271/F1 (23/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl tam tikrų apribojimų, taikomų tam tikrų plieno gaminių importui iš Ukrainos, administravimo COM(2005)271/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=271&version=ALL&language=lt 16/06/2005 COM(2005)271/1 (16/06/2005) - DG TRADE COM(2005)271/1 (16/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council Regulation on administering certain restrictions on imports of certain steel products from Ukraine COM(2005)270/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=270&version=ALL&language=lt 23/06/2005 COM(2005)270/F1 (23/06/2005) - DG TRADE COM(2005)270/F1 (23/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Ukrainos vyriausybės susitarimo dėl prekybos tam tikrais plieno gaminiais sudarymo COM(2005)270/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=270&version=ALL&language=lt 23/06/2005 COM(2005)270/1 (23/06/2005) - DG TRADE COM(2005)270/1 (23/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of an agreement between the European Community and the Government of Ukraine on trade in certain steel products COM(2005)269/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=269&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)269/F1 (22/06/2005) - DG ENV COM(2005)269/F1 (22/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Įgyvendinant Bendrijos automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo strategiją: Penktasis metinis komunikatas apie strategijos veiksmingumą {SEC(2005) 826} COM(2005)269/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=269&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)269/1 (22/06/2005) - DG ENV COM(2005)269/1 (22/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament implementing the Community Strategy to Reduce CO2 Emission from Cars: Fifth annual Communication on the effectiveness of the strategy COM(2005)268/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=268&version=ALL&language=lt 21/06/2005 COM(2005)268/F1 (21/06/2005) - DG TRADE COM(2005)268/F1 (21/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nutraukiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1995/2000, nustatančio galutinius antidempingo muitus karbamido ir amonio nitrato tirpalų, kurių kilmės šalis, inter alia, yra Alžyras, importui, peržiūrą dėl naujojo eksportuotojo COM(2005)268/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=268&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)268/1 (14/06/2005) - DG TRADE COM(2005)268/1 (14/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council Regulation terminating the new exporter review of Council Regulation (EC) No 1995/2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of urea ammonium nitrate (UAN) originating, inter alia, in Algeria COM(2005)267/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=267&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)267/F1 (22/06/2005) - DG TREN COM(2005)267/F1 (22/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo COM(2005)267/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=267&version=ALL&language=lt 15/06/2005 COM(2005)267/1 (15/06/2005) - DG TREN COM(2005)267/1 (15/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion of the agreement between the European Community and New Zealand on certain aspects of air service. COM(2005)266/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=266&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)266/F1 (22/06/2005) - DG DEV COM(2005)266/F1 (22/06/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis lydimąsias priemones cukraus protokolo šalims, kurias paveikė ES cukraus režimo reforma COM(2005)266/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=266&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)266/3 (14/06/2005) - DG DEV COM(2005)266/3 (14/06/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from Mr Michel - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing accompanying measures for Sugar Protocol countries affected by the reform of the EU sugar regime COM(2005)266/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=266&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)266/2 (14/06/2005) - DG DEV COM(2005)266/2 (14/06/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from Mr Michel - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing accompanying measures for Sugar Protocol countries affected by the reform of the EU sugar regime COM(2005)266/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=266&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)266/1 (14/06/2005) - DG DEV COM(2005)266/1 (14/06/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing accompanying measures for Sugar Protocol countries affected by the reform of the EU sugar regime COM(2005)265/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=265&version=ALL&language=lt 09/11/2005 COM(2005)265/F2 (09/11/2005) - DG TREN COM(2005)265/F2 (09/11/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Green Paper on energy efficiency COM(2005)265/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=265&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)265/F1 (22/06/2005) - DG TREN COM(2005)265/F1 (22/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - ŽALIOJI KNYGA apie energijos vartojimo efektyvumą arba kaip mažesnėmis sąnaudomis sutaupyti daugiau energijos COM(2005)265/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=265&version=ALL&language=lt 21/06/2005 COM(2005)265/4 (21/06/2005) - DG TREN COM(2005)265/4 (21/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr Piebalgs - Green Paper on energy efficiency or Doing More With Less COM(2005)265/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=265&version=ALL&language=lt 17/06/2005 COM(2005)265/3 (17/06/2005) - DG TREN COM(2005)265/3 (17/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr Piebalgs - Green Paper on energy efficiency COM(2005)265/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=265&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)265/2 (14/06/2005) - DG TREN COM(2005)265/2 (14/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr Piebalgs - Green Paper on energy efficiency COM(2005)265/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=265&version=ALL&language=lt 13/06/2005 COM(2005)265/1 (13/06/2005) - DG TREN COM(2005)265/1 (13/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr Piebalgs - Green Paper on energy efficiency COM(2005)264/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=264&version=ALL&language=lt 21/06/2005 COM(2005)264/F1 (21/06/2005) - DG TREN COM(2005)264/F1 (21/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Australijos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo COM(2005)264/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=264&version=ALL&language=lt 15/06/2005 COM(2005)264/1 (15/06/2005) - DG TREN COM(2005)264/1 (15/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the government of Australia on certain aspects of air services. COM(2005)263/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=263&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)263/F1 (22/06/2005) - DG AGRI COM(2005)263/F1 (22/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl bendro rinkų organizavimo cukraus sektoriuje COM(2005)263/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=263&version=ALL&language=lt 21/06/2005 COM(2005)263/5 (21/06/2005) - DG AGRI COM(2005)263/5 (21/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Communication from Mrs Fischer Boel. 3. Council Regulation establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the European Community and amending Council Regulation (EC No 1256/1999) on the financing of the common agricultural policy COM(2005)263/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=263&version=ALL&language=lt 20/06/2005 COM(2005)263/4 (20/06/2005) - DG AGRI COM(2005)263/4 (20/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Communication from Mrs Fischer Boel. 2. Council Regulation amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers COM(2005)263/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=263&version=ALL&language=lt 17/06/2005 COM(2005)263/3 (17/06/2005) - DG AGRI COM(2005)263/3 (17/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Communication from Mrs Fischer Boel. 3. Proposal for a Council Regulation establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the European Community and amending Council Regulation (EC No 1256/1999) on the financing of the common agricultural policy COM(2005)263/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=263&version=ALL&language=lt 10/06/2005 COM(2005)263/2 (10/06/2005) - DG AGRI COM(2005)263/2 (10/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Communication from Mrs Fischer Boel. 3. Council Regulation establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the European Community and amending Council Regulation (EC) No 1258/1999 on the financing of the common agricultural policy COM(2005)263/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=263&version=ALL&language=lt 10/06/2005 COM(2005)263/1 (10/06/2005) - DG AGRI COM(2005)263/1 (10/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Communication from Mrs Fischer Boel. 3. Council Regulation establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the European Community and amending Council Regulation (EC No 1256/1999) on the financing of the common agricultural policy COM(2005)262/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=262&version=ALL&language=lt 21/06/2005 COM(2005)262/F1 (21/06/2005) - DG ECFIN COM(2005)262/F1 (21/06/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS Komisijos metinė ataskaita dėl garantijų fondo ir jo valdymo 2004 metais COM(2005)262/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=262&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)262/1 (14/06/2005) - DG ECFIN COM(2005)262/1 (14/06/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Draft Report from the Commission. Annual Report from the Commission on the Guarantee Fund and its Management in 2004 COM(2005)261/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=261&version=ALL&language=lt 05/07/2005 COM(2005)261/F1 (05/07/2005) - DG TAXUD COM(2005)261/F1 (05/07/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA dėl lengviesiems automobiliams taikomų mokesčių COM(2005)261/6 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=261&version=ALL&language=lt 04/07/2005 COM(2005)261/6 (04/07/2005) - DG TAXUD COM(2005)261/6 (04/07/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr Kovacs - Proposal for a Council directive on passenger car related taxes COM(2005)261/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=261&version=ALL&language=lt 01/07/2005 COM(2005)261/5 (01/07/2005) - DG TAXUD COM(2005)261/5 (01/07/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr Kovacs - Proposal for a Council directive on passenger car related taxes COM(2005)261/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=261&version=ALL&language=lt 30/06/2005 COM(2005)261/4 (30/06/2005) - DG TAXUD COM(2005)261/4 (30/06/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr Kovacs - Proposal for a Council directive on passenger car related taxes COM(2005)261/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=261&version=ALL&language=lt 17/06/2005 COM(2005)261/3 (17/06/2005) - DG TAXUD COM(2005)261/3 (17/06/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr Kovacs - Proposal for a Council directive on passenger car related taxes COM(2005)261/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=261&version=ALL&language=lt 13/06/2005 COM(2005)261/2 (13/06/2005) - DG TAXUD COM(2005)261/2 (13/06/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr Kovacs - Proposal for a Council directive on passenger car related taxes COM(2005)261/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=261&version=ALL&language=lt 13/06/2005 COM(2005)261/1 (13/06/2005) - DG TAXUD COM(2005)261/1 (13/06/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr Kovacs - Proposal for a Council directive on passenger car related taxes COM(2005)260/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=260&version=ALL&language=lt 24/06/2005 COM(2005)260/F1 (24/06/2005) - DG INFSO COM(2005)260/F1 (24/06/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Bendrijos daugiametės programos (1998–2002 m.), skatinančios informacinės visuomenės sukūrimą Europoje (PROMISE), galutinis įvertinimas COM(2005)260/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=260&version=ALL&language=lt 20/06/2005 COM(2005)260/2 (20/06/2005) - DG INFSO COM(2005)260/2 (20/06/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Draft communication from the Commission on "Final evaluaton of the implementation of themultiannual Community programme (1998-2002) to stimulate the establishment of the Informaiton Society in Europe (Promise) COM(2005)260/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=260&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)260/1 (14/06/2005) - DG INFSO COM(2005)260/1 (14/06/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Draft communication from the Commission on "Final evaluaton of the implementation of themultiannual Community programme (1998-2002) to stimulate the establishment of the Informaiton Society in Europe (Promise) COM(2005)259/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=259&version=ALL&language=lt 15/06/2005 COM(2005)259/F1 (15/06/2005) - DG RELEX COM(2005)259/F1 (15/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI 2005 m. JTO aukščiausiojo lygio susitikimas – pasaulinių iššūkių sprendimas ir sėkminga JTO reforma COM(2005)259/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=259&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)259/4 (14/06/2005) - DG RELEX COM(2005)259/4 (14/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from Mrs. Ferrero-Waldner in agreement with Mr. Michel - The 2005 UN Summit - Addressing the global challenges and making a success of the reformed UN COM(2005)259/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=259&version=ALL&language=lt 13/06/2005 COM(2005)259/3 (13/06/2005) - DG RELEX COM(2005)259/3 (13/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner, in agreement with M. Michel- The 2005 UN Summit - Addressing the global challenges and making a success of the reformed UN. COM(2005)259/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=259&version=ALL&language=lt 10/06/2005 COM(2005)259/2 (10/06/2005) - DG RELEX COM(2005)259/2 (10/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - The 2005 UN Summit - Addressing the global challenges and making a success of the reformed UN COM(2005)259/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=259&version=ALL&language=lt 10/06/2005 COM(2005)259/1 (10/06/2005) - DG RELEX COM(2005)259/1 (10/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - The 2005 UN Summit - Addressing the global challenges and making a success of the reformed UN COM(2005)258/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=258&version=ALL&language=lt 08/07/2005 COM(2005)258/F1 (08/07/2005) - DG RELEX COM(2005)258/F1 (08/07/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos Asociacijos taryboje dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo įsteigti Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio valstybės asociaciją, 73 straipsnio įgyvendinimo COM(2005)258/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=258&version=ALL&language=lt 07/07/2005 COM(2005)258/3 (07/07/2005) - DG RELEX COM(2005)258/3 (07/07/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Proposal for a Council Decision on a Community position in the Association Council on the implementation of Article 73 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, on one part, and the state of Israel, of the other part COM(2005)258/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=258&version=ALL&language=lt 20/06/2005 COM(2005)258/2 (20/06/2005) - DG RELEX COM(2005)258/2 (20/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Proposal for a Council Decision on a Community position in the Association Council on the implementation of Article 73 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, on one part, and the state of Israel, of the other part COM(2005)258/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=258&version=ALL&language=lt 08/07/2005 COM(2005)258/1 (08/07/2005) - DG RELEX COM(2005)258/1 (08/07/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Proposal for a Council Decision on a Community position in the Association Council on the implementation of Article 73 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, on one part, and the state of Israel, of the other part COM(2005)257/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=257&version=ALL&language=lt 15/06/2005 COM(2005)257/F1 (15/06/2005) - DG IAS COM(2005)257/F1 (15/06/2005) - DG IAS (Vidaus audito tarnyba) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Metinė Biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos vidaus auditų, atliktų 2004 m., ataskaita (Finansinio reglamento 86.4 straipsnis) Visą tekstą galima perskaityti FR-DE-EN. COM(2005)257/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=257&version=ALL&language=lt 10/06/2005 COM(2005)257/3 (10/06/2005) - DG IAS COM(2005)257/3 (10/06/2005) - DG IAS (Vidaus audito tarnyba) - Communication from Mr Kallas - Annual Report to the Discharge Authority on Internal Audits Carried out in 2004 (article 86.4 of the Financial Regulation) COM(2005)257/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=257&version=ALL&language=lt 07/06/2005 COM(2005)257/2 (07/06/2005) - DG IAS COM(2005)257/2 (07/06/2005) - DG IAS (Vidaus audito tarnyba) - Communication from Mr Kallas - Annual Report to the Discharge Authority on Internal Audits Carried out in 2004 COM(2005)257/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=257&version=ALL&language=lt 08/06/2005 COM(2005)257/1 (08/06/2005) - DG IAS COM(2005)257/1 (08/06/2005) - DG IAS (Vidaus audito tarnyba) - Communication from Mr Kallas - Annual Report to the Discharge Authority on Internal Audits Carried out in 2004 (article 86.4 of the Financial Regulation) COM(2005)256/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=256&version=ALL&language=lt 15/06/2005 COM(2005)256/F1 (15/06/2005) - DG COMM COM(2005)256/F1 (15/06/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS 2004m sintezė COM(2005)256/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=256&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)256/4 (14/06/2005) - DG COMM COM(2005)256/4 (14/06/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 2004 Synthesis COM(2005)256/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=256&version=ALL&language=lt 13/06/2005 COM(2005)256/3 (13/06/2005) - DG COMM COM(2005)256/3 (13/06/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from the President, in agreement with Mr Kallas and Mrs Grybauskaité - 2004 Synthesis COM(2005)256/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=256&version=ALL&language=lt 07/06/2005 COM(2005)256/2 (07/06/2005) - DG COMM COM(2005)256/2 (07/06/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from the President - 2004 Synthesis COM(2005)256/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=256&version=ALL&language=lt 07/06/2005 COM(2005)256/1 (07/06/2005) - DG COMM COM(2005)256/1 (07/06/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from the President - 2004 Synthesis COM(2005)255/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=255&version=ALL&language=lt 16/06/2005 COM(2005)255/F1 (16/06/2005) - DG TREN COM(2005)255/F1 (16/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos dėl Bendrijos–Šveicarijos vidaus transporto komiteto sprendimo Nr. 1/2005 įsteigti eismo stebėjimo tarnybą Alpių regione COM(2005)255/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=255&version=ALL&language=lt 09/06/2005 COM(2005)255/1 (09/06/2005) - DG TREN COM(2005)255/1 (09/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Proposal for a Council Decision concerning the position of the Community on Decision 1/2005 of the Community/Switzerland Inland Transport Committee on the creation of a joint observatory for traffic in the Alpine region COM(2005)254/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=254&version=ALL&language=lt 15/06/2005 COM(2005)254/F1 (15/06/2005) - DG TAXUD COM(2005)254/F1 (15/06/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2505/96, nustatantį tam tikrų žemės ūkio bei pramonės produktų autonominių Bendrijos tarifų kvotas ir numatantį jų administravimą COM(2005)254/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=254&version=ALL&language=lt 08/06/2005 COM(2005)254/1 (08/06/2005) - DG TAXUD COM(2005)254/1 (08/06/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) N° 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff for certain agricultural and industrial products COM(2005)253/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=253&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)253/F1 (14/06/2005) - DG MARKT COM(2005)253/F1 (14/06/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA iš dalies keičianti Direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų dėl tam tikrų galutinių terminų COM(2005)253/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=253&version=ALL&language=lt 07/06/2005 COM(2005)253/1 (07/06/2005) - DG MARKT COM(2005)253/1 (07/06/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Draft proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/39/EC on markets in financial instruments, as regards certain deadlines. COM(2005)252/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=252&version=ALL&language=lt 15/06/2005 COM(2005)252/F1 (15/06/2005) - DG BUDG COM(2005)252/F1 (15/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI IR EUROPOS AUDITO RŪMAMS dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos plano COM(2005)252/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=252&version=ALL&language=lt 15/06/2005 COM(2005)252/5 (15/06/2005) - DG BUDG COM(2005)252/5 (15/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mr Kallas in agreement with Mr President - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Court of Auditors on a roadmap to an integrated internal control framework COM(2005)252/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=252&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)252/4 (14/06/2005) - DG BUDG COM(2005)252/4 (14/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mr Kallas in agreement with Mr President - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Court of Auditors on a roadmap to an integrated internal control framework COM(2005)252/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=252&version=ALL&language=lt 10/06/2005 COM(2005)252/3 (10/06/2005) - DG BUDG COM(2005)252/3 (10/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mr Kallas in agreement with Mr President - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Court of Auditors on a roadmap to an integrated internal control framework COM(2005)252/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=252&version=ALL&language=lt 06/06/2005 COM(2005)252/2 (06/06/2005) - DG BUDG COM(2005)252/2 (06/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mr Kallas in agreement with Mr President - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Court of Auditors on a roadmap to an integrated internal control framework COM(2005)252/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=252&version=ALL&language=lt 03/06/2005 COM(2005)252/1 (03/06/2005) - DG BUDG COM(2005)252/1 (03/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mr Kallas in agreement with Mr President - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Court of Auditors on a roadmap to an integrated internal control framework COM(2005)251/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=251&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)251/F1 (14/06/2005) - DG AIDCO COM(2005)251/F1 (14/06/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - Proposal for a COUNCIL DECISION fixing the financial contributions to be paid by the Member States contributing to the European Development Fund (second instalment for 2005) COM(2005)251/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=251&version=ALL&language=lt 07/06/2005 COM(2005)251/1 (07/06/2005) - DG AIDCO COM(2005)251/1 (07/06/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - Proposal for a COUNCIL DECISION fixing the financial contributions to be paid by the Member States contributing to the European Development Fund (second instalment for 2005) COM(2005)250/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=250&version=ALL&language=lt 02/06/2005 COM(2005)250/F1 (02/06/2005) - DG JLS COM(2005)250/F1 (02/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų Tarybos bendrosios pozicijos pakeitimų dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO PASIŪLYMO iš dalies keičiančio Konvenciją dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno informacinės sistemos COM(2005)249/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=249&version=ALL&language=lt 09/06/2005 COM(2005)249/F1 (09/06/2005) - DG TRADE COM(2005)249/F1 (09/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis galutinį antidempingo muitą dviračių, kurių kilmės šalis yra Vietnamas, importui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1524/2000, nustatantį galutinį antidempingo muitą dviračių, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importui COM(2005)249/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=249&version=ALL&language=lt 07/06/2005 COM(2005)249/2 (07/06/2005) - DG TRADE COM(2005)249/2 (07/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in Vietnam, amending Regulation (EC) N° 1524/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People's Republic of China COM(2005)249/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=249&version=ALL&language=lt 02/06/2005 COM(2005)249/1 (02/06/2005) - DG TRADE COM(2005)249/1 (02/06/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in Vietnam, amending Regulation (EC) N° 1524/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People's Republic of China COM(2005)248/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=248&version=ALL&language=lt 01/06/2005 COM(2005)248/F1 (01/06/2005) - DG MARKT COM(2005)248/F1 (01/06/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų, susijusių su Tarybos bendrąja pozicija dėl pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS DĖL PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO COM(2005)247/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=247&version=ALL&language=lt 11/07/2005 COM(2005)247/F2 (11/07/2005) - DG BUDG COM(2005)247/F2 (11/07/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund according to point 3 of the Interinstitutional Agreement of 7/11/2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6/5/1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure COM(2005)247/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=247&version=ALL&language=lt 06/06/2005 COM(2005)247/F1 (06/06/2005) - DG BUDG COM(2005)247/F1 (06/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo sutelkimo pagal 2002 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo finansavimo, papildančio 1999 m. gegužės 6 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo, 3 punktą COM(2005)247/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=247&version=ALL&language=lt 01/06/2005 COM(2005)247/1 (01/06/2005) - DG BUDG COM(2005)247/1 (01/06/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Draft Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund according to point 3 of the Interinstitutional Agreement of 7/11/2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6/5/1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure COM(2005)246/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=246&version=ALL&language=lt 31/05/2005 COM(2005)246/F1 (31/05/2005) - DG EMPL COM(2005)246/F1 (31/05/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Iš dalies pakeistas pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA iš dalies keičianti Direktyvą 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų COM(2005)245/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=245&version=ALL&language=lt 08/06/2005 COM(2005)245/F1 (08/06/2005) - DG ECFIN COM(2005)245/F1 (08/06/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI dėl makrofinansinės paramos trečiosioms šalims įgyvendinimo 2004 m. COM(2005)245/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=245&version=ALL&language=lt 01/06/2005 COM(2005)245/1 (01/06/2005) - DG ECFIN COM(2005)245/1 (01/06/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Draft report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2004 COM(2005)244/F3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=244&version=ALL&language=lt 16/12/2005 COM(2005)244/F3 (16/12/2005) - DG ENV COM(2005)244/F3 (16/12/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft proposal for a Council Decision on the signature of the Protocol on Soil Protection, the Protocol on Energy and the Protocol on Tourism to the Alpine Convention COM(2005)244/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=244&version=ALL&language=lt 12/12/2005 COM(2005)244/F2 (12/12/2005) - DG ENV COM(2005)244/F2 (12/12/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Proposal for a Council Decision on the signature of the Protocol on Soil Protection, the Protocol on Energy and the Protocol on Tourism to the Alpine Convention COM(2005)244/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=244&version=ALL&language=lt 07/06/2005 COM(2005)244/F1 (07/06/2005) - DG ENV COM(2005)244/F1 (07/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Alpių konvencijos Dirvožemių apsaugos protokolo, Energetikos protokolo ir Turizmo protokolo pasirašymo COM(2005)244/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=244&version=ALL&language=lt 31/05/2005 COM(2005)244/1 (31/05/2005) - DG ENV COM(2005)244/1 (31/05/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft proposal for a Council Decision on the signature of the Protocol on Soil Protection, the Protocol on Energy and the Protocol on Tourism to the Alpine Convention COM(2005)243/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=243&version=ALL&language=lt 07/06/2005 COM(2005)243/F1 (07/06/2005) - DG RTD COM(2005)243/F1 (07/06/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI IR EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI Nanomokslai ir nanotechnologijos: 2005–2009 m. Europos veiksmų planas COM(2005)243/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=243&version=ALL&language=lt 31/05/2005 COM(2005)243/1 (31/05/2005) - DG RTD COM(2005)243/1 (31/05/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Draft Communication from the Commission : "Nanosciences and nanotechnologies : An action plan for Europe 2005-2009" COM(2005)242/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=242&version=ALL&language=lt 06/06/2005 COM(2005)242/F1 (06/06/2005) - DG DGT COM(2005)242/F1 (06/06/2005) - DG DGT (Vertimas raštu) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on experience acquired in the work carried out pursuant to Council Regulation (EC) No 1172/98 of 25 May 1998 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road COM(2005)242/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=242&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)242/1 (30/05/2005) - DG DGT COM(2005)242/1 (30/05/2005) - DG DGT (Vertimas raštu) - Draft Report from the Commission on experience acquired in the work carried out pursuant to Council Regulation (EC) No 1172/98 of 25/5/1998 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road COM(2005)241/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=241&version=ALL&language=lt 06/06/2005 COM(2005)241/F1 (06/06/2005) - DG ENV COM(2005)241/F1 (06/06/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS suderinimo su technikos pažanga tikslais iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos Nr. 2002/95/EB priedo nuostatas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo COM(2005)241/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=241&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)241/1 (30/05/2005) - DG ENV COM(2005)241/1 (30/05/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Proposal for a Council Decision amending for the purposes of adapting to the technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment COM(2005)240/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=240&version=ALL&language=lt 06/06/2005 COM(2005)240/F1 (06/06/2005) - DG ESTAT COM(2005)240/F1 (06/06/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl pasiūlymo, panaikinančio įsipareigojimus teikti sutampančias ataskaitas, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos 8 straipsnio 2 dalimi COM(2005)240/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=240&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)240/1 (30/05/2005) - DG ESTAT COM(2005)240/1 (30/05/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Draft Report from the Commission to the European Parliament and the Council concerning a proposal abolishing overlapping reporting obligations, pursuant to Article 8(2) of Regulation No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council on waste statistics COM(2005)239/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=239&version=ALL&language=lt 06/06/2005 COM(2005)239/F1 (06/06/2005) - DG RELEX COM(2005)239/F1 (06/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI : Išorės tarnybos konsolidavimas ir išplėtimas COM(2005)239/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=239&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)239/4 (26/05/2005) - DG RELEX COM(2005)239/4 (26/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Consolidation and expansion of the External Service. COM(2005)239/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=239&version=ALL&language=lt 02/06/2005 COM(2005)239/3 (02/06/2005) - DG RELEX COM(2005)239/3 (02/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament concerning the consolidation and expansion of the External Service. COM(2005)239/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=239&version=ALL&language=lt 31/05/2005 COM(2005)239/2 (31/05/2005) - DG RELEX COM(2005)239/2 (31/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament concerning the consolidation and expansion of the External Service. COM(2005)239/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=239&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)239/1 (26/05/2005) - DG RELEX COM(2005)239/1 (26/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Consolidation and expansion of the External Service. COM(2005)238/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=238&version=ALL&language=lt 06/06/2005 COM(2005)238/F1 (06/06/2005) - DG FISH COM(2005)238/F1 (06/06/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 dėl žvejybos licencijų paraiškų perdavimo trečiosioms šalims COM(2005)238/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=238&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)238/1 (30/05/2005) - DG FISH COM(2005)238/1 (30/05/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Draft proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 3317/94 as regards the transmission of applications for fishing licences to third countries. COM(2005)237/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=237&version=ALL&language=lt 31/05/2005 COM(2005)237/F1 (31/05/2005) - DG JLS COM(2005)237/F1 (31/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno antrosios kartos informacinės sistemos (SIS II) COM(2005)237/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=237&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)237/1 (26/05/2005) - DG JLS COM(2005)237/1 (26/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council regarding access to the Second Generation Schengen Information System (SIS II) by the services in the Member States responsible for issuing vehicle registration certificates COM(2005)236/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=236&version=ALL&language=lt 23/08/2005 COM(2005)236/F2 (23/08/2005) - DG JLS COM(2005)236/F2 (23/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the second generation Schengen information system (SIS II) COM(2005)236/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=236&version=ALL&language=lt 31/05/2005 COM(2005)236/F1 (31/05/2005) - DG JLS COM(2005)236/F1 (31/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo COM(2005)236/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=236&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)236/1 (26/05/2005) - DG JLS COM(2005)236/1 (26/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the second generation Schengen information system (SIS II) COM(2005)235/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=235&version=ALL&language=lt 03/06/2005 COM(2005)235/F1 (03/06/2005) - DG AGRI COM(2005)235/F1 (03/06/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2075/92 dėl bendro žaliavinio tabako rinkos organizavimo COM(2005)235/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=235&version=ALL&language=lt 27/05/2005 COM(2005)235/1 (27/05/2005) - DG AGRI COM(2005)235/1 (27/05/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 2075/92 on the common organisation of the market in raw tobacco. COM(2005)234/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=234&version=ALL&language=lt 02/06/2005 COM(2005)234/F1 (02/06/2005) - DG INFSO COM(2005)234/F1 (02/06/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Kuriant pasaulinę partnerystę informacinėje visuomenėje: Europos Sąjungos indėlis į Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) antrąjį etapą COM(2005)234/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=234&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)234/1 (26/05/2005) - DG INFSO COM(2005)234/1 (26/05/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Draft Communication from the Commission "Towards a Global Partnership in the Information Society: The Contribution of the European Union to the Second Phase of the World Summit on the Information Society (WSIS)" COM(2005)233/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=233&version=ALL&language=lt 03/06/2005 COM(2005)233/F1 (03/06/2005) - DG RTD COM(2005)233/F1 (03/06/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS Metinė ataskaita apie mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklą Europos Sąjungoje 2003 m. COM(2005)233/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=233&version=ALL&language=lt 03/06/2005 COM(2005)233/1 (03/06/2005) - DG RTD COM(2005)233/1 (03/06/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Draft Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2003 COM(2005)232/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=232&version=ALL&language=lt 02/06/2005 COM(2005)232/F1 (02/06/2005) - DG JLS COM(2005)232/F1 (02/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI „Kovos su organizuotu nusikalstamumu strateginės koncepcijos kūrimas“ COM(2005)232/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=232&version=ALL&language=lt 01/06/2005 COM(2005)232/2 (01/06/2005) - DG JLS COM(2005)232/2 (01/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament "Developing a strategic concept on tackling organised crime" COM(2005)232/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=232&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)232/1 (26/05/2005) - DG JLS COM(2005)232/1 (26/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament "Developing a strategic concept on tackling organised crime" COM(2005)231/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=231&version=ALL&language=lt 01/06/2005 COM(2005)231/F1 (01/06/2005) - DG ECFIN COM(2005)231/F1 (01/06/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Viešieji finansai Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) 2005 m. {SEK(2005) 723} COM(2005)231/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=231&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)231/3 (30/05/2005) - DG ECFIN COM(2005)231/3 (30/05/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from Mr. Almunia. Communication of the Commission to the Council and the Parliament: Public Finances in EMU 2005 COM(2005)231/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=231&version=ALL&language=lt 25/05/2005 COM(2005)231/2 (25/05/2005) - DG ECFIN COM(2005)231/2 (25/05/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from Mr Almunia. Communication of the Commission to the Council and the Parliament: Public Finances in EMU 2005 COM(2005)231/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=231&version=ALL&language=lt 25/05/2005 COM(2005)231/1 (25/05/2005) - DG ECFIN COM(2005)231/1 (25/05/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from Mr. Almunia. Communication of the Commission to the Council and the Parliament: Public Finances in EMU 2005 COM(2005)230/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=230&version=ALL&language=lt 31/05/2005 COM(2005)230/F1 (31/05/2005) - DG JLS COM(2005)230/F1 (31/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo COM(2005)230/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=230&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)230/1 (26/05/2005) - DG JLS COM(2005)230/1 (26/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft proposal for a Council Decision on the establsihment, operation and use of the second generation Schengen information system (SIS II) COM(2005)229/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=229&version=ALL&language=lt 01/06/2005 COM(2005)229/F1 (01/06/2005) - DG INFSO COM(2005)229/F1 (01/06/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI „i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ COM(2005)229/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=229&version=ALL&language=lt 31/05/2005 COM(2005)229/4 (31/05/2005) - DG INFSO COM(2005)229/4 (31/05/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Communication from Mrs Reding - i1020 - A European Information society for growth and employment COM(2005)229/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=229&version=ALL&language=lt 27/05/2005 COM(2005)229/3 (27/05/2005) - DG INFSO COM(2005)229/3 (27/05/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Communication from Mrs Reding - i1020 - A European Information society for growth and employment COM(2005)229/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=229&version=ALL&language=lt 23/05/2005 COM(2005)229/2 (23/05/2005) - DG INFSO COM(2005)229/2 (23/05/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Communication from Mrs Reding - i2010 - A European Information Society for growth and employmnet COM(2005)229/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=229&version=ALL&language=lt 23/05/2005 COM(2005)229/1 (23/05/2005) - DG INFSO COM(2005)229/1 (23/05/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Communication from Mrs Reding - i1020 - A European Information society for growth and employment COM(2005)228/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=228&version=ALL&language=lt 27/05/2005 COM(2005)228/F1 (27/05/2005) - DG RELEX COM(2005)228/F1 (27/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis tam tikras ribojančias priemones Kongo Demokratinei Respublikai ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1727/2003 COM(2005)228/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=228&version=ALL&language=lt 24/05/2005 COM(2005)228/1 (24/05/2005) - DG RELEX COM(2005)228/1 (24/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft proposal for a Council Regulation imposing certain restrictive measures in respect of the Democratic Republic of the Congo and repealing Regulation (EC) No 1727/03 COM(2005)227/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=227&version=ALL&language=lt 27/05/2005 COM(2005)227/F1 (27/05/2005) - DG RELEX COM(2005)227/F1 (27/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikytinas asmenims, pažeidžiantiems ginklų embargą, taikomą Kongo Demokratinei Respublikai COM(2005)227/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=227&version=ALL&language=lt 24/05/2005 COM(2005)227/1 (24/05/2005) - DG RELEX COM(2005)227/1 (24/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of Congo COM(2005)226/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=226&version=ALL&language=lt 01/06/2005 COM(2005)226/F1 (01/06/2005) - DG SANCO COM(2005)226/F1 (01/06/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - TARYBOS SPRENDIMAS dėl tam tikrose trečiosiose šalyse vykdomos veislės palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo, ir iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo COM(2005)226/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=226&version=ALL&language=lt 25/05/2005 COM(2005)226/1 (25/05/2005) - DG SANCO COM(2005)226/1 (25/05/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft Proposal for a Council Decision on the equivalence of checks on practices for the maintenance of varieties carried out in certain third countries COM(2005)225/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=225&version=ALL&language=lt 01/06/2005 COM(2005)225/F1 (01/06/2005) - DG EMPL COM(2005)225/F1 (01/06/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos lygių galimybių metų (2007 m.) Teisingos visuomenės linkme COM(2005)225/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=225&version=ALL&language=lt 31/05/2005 COM(2005)225/3 (31/05/2005) - DG EMPL COM(2005)225/3 (31/05/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr. Spidla. Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council on the European Year of Equal Opportunities for All (2007) -Towards a Just Society COM(2005)225/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=225&version=ALL&language=lt 27/05/2005 COM(2005)225/2 (27/05/2005) - DG EMPL COM(2005)225/2 (27/05/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr. Spidla. Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council on the European Year of Equal Opportunities for All (2007) -Towards a Just Society COM(2005)225/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=225&version=ALL&language=lt 20/05/2005 COM(2005)225/1 (20/05/2005) - DG EMPL COM(2005)225/1 (20/05/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr. Spidla. Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council on the European Year of Equal Opportunities for All (2007) -Towards a Just Society COM(2005)224/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=224&version=ALL&language=lt 01/06/2005 COM(2005)224/F1 (01/06/2005) - DG EMPL COM(2005)224/F1 (01/06/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Nediskriminavimas ir lygios galimybės visiems – pagrindų strategija {SEK(2005) 689} COM(2005)224/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=224&version=ALL&language=lt 27/05/2005 COM(2005)224/2 (27/05/2005) - DG EMPL COM(2005)224/2 (27/05/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr Spidla - Non-discrimination and equal opportunities for all - A framework strategy COM(2005)224/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=224&version=ALL&language=lt 20/05/2005 COM(2005)224/1 (20/05/2005) - DG EMPL COM(2005)224/1 (20/05/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr Spidla - Non-discrimination and equal opportunities for all - A framework strategy COM(2005)223/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=223&version=ALL&language=lt 31/05/2005 COM(2005)223/F1 (31/05/2005) - DG ESTAT COM(2005)223/F1 (31/05/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nurodomų bandomųjų tyrimų pažangą COM(2005)223/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=223&version=ALL&language=lt 24/05/2005 COM(2005)223/1 (24/05/2005) - DG ESTAT COM(2005)223/1 (24/05/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Draft of Report from the Commission on the progress of the pilot studies referred to in Article 4(3) and Article 5(1) of Regulation (EC) N° 2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25/11/2002 on waste statistics COM(2005)222/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=222&version=ALL&language=lt 25/05/2005 COM(2005)222/F1 (25/05/2005) - DG JRC COM(2005)222/F1 (25/05/2005) - DG JRC (Jungtinis tyrimų centras) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI dėl derybų dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) prisijungimo prie IV kartos tarptautinio forumo mokslinių tyrimų branduolinėje srityje narių tarptautinio pagrindų susitarimo COM(2005)222/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=222&version=ALL&language=lt 20/05/2005 COM(2005)222/1 (20/05/2005) - DG JRC COM(2005)222/1 (20/05/2005) - DG JRC (Jungtinis tyrimų centras) - Draft Proposal for Council Decision concerning the negotiation of the accession of the European Atomic Energy Community (Euratom) to an international Framework Agreement among the Members of the Generation IV International Forum in the field of nuclear-related research. COM(2005)221/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=221&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)221/F1 (30/05/2005) - DG SANCO COM(2005)221/F1 (30/05/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA dėl būtiniausių mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklių nustatymo COM(2005)221/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=221&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)221/1 (30/05/2005) - DG SANCO COM(2005)221/1 (30/05/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft Proposal for a Council Directive laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production COM(2005)220/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=220&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)220/F1 (30/05/2005) - DG TAXUD COM(2005)220/F1 (30/05/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantį autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams COM(2005)220/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=220&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)220/2 (26/05/2005) - DG TAXUD COM(2005)220/2 (26/05/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products. COM(2005)220/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=220&version=ALL&language=lt 23/05/2005 COM(2005)220/1 (23/05/2005) - DG TAXUD COM(2005)220/1 (23/05/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products. COM(2005)219/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=219&version=ALL&language=lt 19/05/2005 COM(2005)219/F1 (19/05/2005) - DG TREN COM(2005)219/F1 (19/05/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios aplinkosaugos projektavimo reikalavimų energiją naudojantiems gaminiams pagrindus (ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 92/42/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB), pasiūlymo KOM (2003) 453 galutinis, C5-0453/2003, 2003/0172 (COD) COM(2005)218/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=218&version=ALL&language=lt 25/05/2005 COM(2005)218/F1 (25/05/2005) - DG COMM COM(2005)218/F1 (25/05/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Deklaracijos dėl pagrindinių tvarios plėtros principų projektas COM(2005)218/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=218&version=ALL&language=lt 24/05/2005 COM(2005)218/4 (24/05/2005) - DG COMM COM(2005)218/4 (24/05/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from the President - Declaration on Guiding Principles for Sustainable Development COM(2005)218/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=218&version=ALL&language=lt 20/05/2005 COM(2005)218/3 (20/05/2005) - DG COMM COM(2005)218/3 (20/05/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from the President - Declaration on Guiding Principles for Sustainable Development COM(2005)218/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=218&version=ALL&language=lt 19/05/2005 COM(2005)218/2 (19/05/2005) - DG COMM COM(2005)218/2 (19/05/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from the President - Declaration on Guiding Principles for Sustainable Development COM(2005)218/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=218&version=ALL&language=lt 19/05/2005 COM(2005)218/1 (19/05/2005) - DG COMM COM(2005)218/1 (19/05/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from the President - Declaration on Guiding Principles for Sustainable Development COM(2005)217/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=217&version=ALL&language=lt 25/05/2005 COM(2005)217/F1 (25/05/2005) - DG ESTAT COM(2005)217/F1 (25/05/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės COM(2005)217/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=217&version=ALL&language=lt 25/05/2005 COM(2005)217/5 (25/05/2005) - DG ESTAT COM(2005)217/5 (25/05/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Communication from M. Almunia. Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities COM(2005)217/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=217&version=ALL&language=lt 23/05/2005 COM(2005)217/4 (23/05/2005) - DG ESTAT COM(2005)217/4 (23/05/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Communication from M. Almunia. Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities COM(2005)217/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=217&version=ALL&language=lt 18/05/2005 COM(2005)217/3 (18/05/2005) - DG ESTAT COM(2005)217/3 (18/05/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Communication from M. Almunia. Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities COM(2005)217/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=217&version=ALL&language=lt 18/05/2005 COM(2005)217/2 (18/05/2005) - DG ESTAT COM(2005)217/2 (18/05/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Communication from M. Almunia. Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities COM(2005)217/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=217&version=ALL&language=lt 18/05/2005 COM(2005)217/1 (18/05/2005) - DG ESTAT COM(2005)217/1 (18/05/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Communication from M. Almunia. Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities COM(2005)216/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=216&version=ALL&language=lt 18/05/2005 COM(2005)216/F1 (18/05/2005) - DG TREN COM(2005)216/F1 (18/05/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą apie Europos Parlamento padarytas Tarybos bendrosios pozicijos pataisas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS pasiūlymo dėl teršimo iš laivų ir baudžiamųjų sankcijų už pažeidimus teršiant įvedimo COM(2005)215/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=215&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)215/F1 (26/05/2005) - DG AGRI COM(2005)215/F1 (26/05/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų COM(2005)215/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=215&version=ALL&language=lt 19/05/2005 COM(2005)215/1 (19/05/2005) - DG AGRI COM(2005)215/1 (19/05/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) N° 1907/90 on certain marketing standards for eggs COM(2005)214/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=214&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)214/F1 (26/05/2005) - DG MARKT COM(2005)214/F1 (26/05/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA pataisanti Direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo COM(2005)214/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=214&version=ALL&language=lt 19/05/2005 COM(2005)214/1 (19/05/2005) - DG MARKT COM(2005)214/1 (19/05/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council correcting Directive 2004/18/EC on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts COM(2005)213/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=213&version=ALL&language=lt 23/05/2005 COM(2005)213/F1 (23/05/2005) - DG DEV COM(2005)213/F1 (23/05/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurią Bendrija turi priimti AKR–EB Ministrų Taryboje siekiant patvirtinti sprendimą dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų nuo pataisyto AKR–EB partnerystės susitarimo pasirašymo iki jo įsigaliojimo COM(2005)213/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=213&version=ALL&language=lt 23/05/2005 COM(2005)213/1 (23/05/2005) - DG DEV COM(2005)213/1 (23/05/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Draft Proposal for a Council Decision on the position to be adopted by the Community within the ACP-EC Council of Ministers with regard to the adoption of a decision on transitional measures to cover the period from the signing to the entry into force of the revised ACP-EC Partnership Agreement COM(2005)212/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=212&version=ALL&language=lt 17/05/2005 COM(2005)212/F1 (17/05/2005) - DG ENV COM(2005)212/F1 (17/05/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą apie Europos Parlamento padarytus Tarybos bendrosios pozicijos pakeitimus dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/32/EC dėl sieros kiekio jūriniame kure, pasiūlymo COM(2005)211/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=211&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)211/F1 (26/05/2005) - DG SANCO COM(2005)211/F1 (26/05/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijų bendrosios pozicijos dėl Sprendimo Nr. 2/2005 dėl konkrečių veterinarijos klausimų projekto, priimto Europos ekonominės bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimu pasikeičiant laiškais įsteigto jungtinio komiteto COM(2005)211/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=211&version=ALL&language=lt 19/05/2005 COM(2005)211/1 (19/05/2005) - DG SANCO COM(2005)211/1 (19/05/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft Proposal for a Council Decision on the Community common position on the draft Decision No 2/2005 of the Joint Committee set up by the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Principality of Andorra concerning certain veterinary matters COM(2005)210/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=210&version=ALL&language=lt 17/06/2005 COM(2005)210/F2 (17/06/2005) - DG TREN COM(2005)210/F2 (17/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl daugiamečio Europos jūrų saugumo agentūros veiksmų reaguojant į laivų keliamą taršą finansavimo, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002 COM(2005)210/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=210&version=ALL&language=lt 25/05/2005 COM(2005)210/F1 (25/05/2005) - DG TREN COM(2005)210/F1 (25/05/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl daugiamečio Europos jūrų saugumo agentūros veiksmų reaguojant į laivų keliamą taršą finansavimo, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002 COM(2005)210/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=210&version=ALL&language=lt 18/05/2005 COM(2005)210/1 (18/05/2005) - DG TREN COM(2005)210/1 (18/05/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a multiannual funding for the action of the European Maritime Agency in the field of response to pollution caused by ships and ameding Regulation (EC) No 1406/2002. COM(2005)209/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=209&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)209/F1 (30/05/2005) - DG EAC COM(2005)209/F1 (30/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS nustatantis Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2007–2019 m. COM(2005)209/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=209&version=ALL&language=lt 25/05/2005 COM(2005)209/4 (25/05/2005) - DG EAC COM(2005)209/4 (25/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Draft Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing community action for the European Capital of Culture event for the year 2007 to 2019 COM(2005)209/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=209&version=ALL&language=lt 20/05/2005 COM(2005)209/3 (20/05/2005) - DG EAC COM(2005)209/3 (20/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from M. Figel. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing community action for the European Capital of Culture event for the year 2007 to 2019 COM(2005)209/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=209&version=ALL&language=lt 13/05/2005 COM(2005)209/2 (13/05/2005) - DG EAC COM(2005)209/2 (13/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from M. Figel. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing community action for the European Capital of Culture event for the year 2007 to 2019 COM(2005)209/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=209&version=ALL&language=lt 25/05/2005 COM(2005)209/1 (25/05/2005) - DG EAC COM(2005)209/1 (25/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from M. Figel. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing community action for the European Capital of Culture event for the year 2007 to 2019 COM(2005)208/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=208&version=ALL&language=lt 23/05/2005 COM(2005)208/F1 (23/05/2005) - DG ENTR COM(2005)208/F1 (23/05/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI : Europos kosmoso politika – preliminarūs elementai COM(2005)208/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=208&version=ALL&language=lt 13/05/2005 COM(2005)208/1 (13/05/2005) - DG ENTR COM(2005)208/1 (13/05/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament "European Space Policy - Preliminary Elements" COM(2005)207/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=207&version=ALL&language=lt 06/07/2005 COM(2005)207/F2 (06/07/2005) - DG FISH COM(2005)207/F2 (06/07/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Reports from Member States on behaviours which seriously infringed the rules of the Common Fisheries Policy in 2003 COM(2005)207/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=207&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)207/F1 (30/05/2005) - DG FISH COM(2005)207/F1 (30/05/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI: Valstybių narių ataskaitos apie veikimą, šiurkščiai pažeidusį bendrosios žuvininkystės politikos taisykles 2003 m. COM(2005)207/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=207&version=ALL&language=lt 24/05/2005 COM(2005)207/2 (24/05/2005) - DG FISH COM(2005)207/2 (24/05/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament concerning the reports from Member States on behaviours which seriously infringed the rules of the Common Fisheries Policy in 2003 COM(2005)207/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=207&version=ALL&language=lt 18/05/2005 COM(2005)207/1 (18/05/2005) - DG FISH COM(2005)207/1 (18/05/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament concerning the reports from Member States on behaviours which seriously infringed the rules of the Common Fisheries Policy in 2003 COM(2005)206/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=206&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)206/F1 (30/05/2005) - DG EAC COM(2005)206/F1 (30/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI dėl su jaunimu susijusių Europos politikos krypčių Europos jaunimo reikalų sprendimas – Europos jaunimo pakto įgyvendinimas ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas COM(2005)206/6 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=206&version=ALL&language=lt 26/05/2005 COM(2005)206/6 (26/05/2005) - DG EAC COM(2005)206/6 (26/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from Mr Figel' in association with Mr Spidla - Communication from the Commission to the Council on European policies concerning youth. Addressing the concerns of young people in Europe – implementing the European Youth Pact and promoting active citizenship COM(2005)206/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=206&version=ALL&language=lt 25/05/2005 COM(2005)206/5 (25/05/2005) - DG EAC COM(2005)206/5 (25/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Draft Communication from the Commission to the Council addressing the concerns of young people in Europe - implementing the European Youth Pact and promoting active citizenship. SEC/2005/693 COM(2005)206/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=206&version=ALL&language=lt 20/05/2005 COM(2005)206/4 (20/05/2005) - DG EAC COM(2005)206/4 (20/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from Mr Figel in agreement with M. Spidla - Communication from the Commission - The European Youth Pact - Towards a global approach for young people in Europe COM(2005)206/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=206&version=ALL&language=lt 20/05/2005 COM(2005)206/3 (20/05/2005) - DG EAC COM(2005)206/3 (20/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from Mr Figel addressing the concerns of young people in Europe implementing the European Youth Pact and promoting active citizenship COM(2005)206/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=206&version=ALL&language=lt 13/05/2005 COM(2005)206/2 (13/05/2005) - DG EAC COM(2005)206/2 (13/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from Mr Figel addressing the concerns of young people in Europe implementing the European Youth Pact and promoting active citizenship COM(2005)206/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=206&version=ALL&language=lt 13/05/2005 COM(2005)206/1 (13/05/2005) - DG EAC COM(2005)206/1 (13/05/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from Mr Figel addressing the concerns of young people in Europe – implementing the European Youth Pact and promoting active citizenship COM(2005)205/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=205&version=ALL&language=lt 23/05/2005 COM(2005)205/F1 (23/05/2005) - DG TRADE COM(2005)205/F1 (23/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 658/2002, įvedantį galutinį antidempingo muito mokestį Rusijos kilmės amonio nitrato importui, ir Reglamentą (EB) 132/2001, įvedantį galutinius antidempingo muitus, taikomus amonio nitrato, kurio kilmės šalis inter alia yra Ukraina, importui po dalinės tarpinės peržiūros pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 dalį COM(2005)205/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=205&version=ALL&language=lt 13/05/2005 COM(2005)205/1 (13/05/2005) - DG TRADE COM(2005)205/1 (13/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 658/2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia and Regulation (EC) No 132/2001 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in, inter alia, Ukraine, following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Council Regulation (EC) No 384/96. COM(2005)204/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=204&version=ALL&language=lt 24/05/2005 COM(2005)204/F1 (24/05/2005) - DG INFSO COM(2005)204/F1 (24/05/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI: dėl spartesnio perėjimo nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo COM(2005)204/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=204&version=ALL&language=lt 24/05/2005 COM(2005)204/1 (24/05/2005) - DG INFSO COM(2005)204/1 (24/05/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Draft Communication from the Commission on accelerating the transition from analogue to digital broadcasting COM(2005)203/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=203&version=ALL&language=lt 24/05/2005 COM(2005)203/F1 (24/05/2005) - DG INFSO COM(2005)203/F1 (24/05/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Dėl universaliųjų paslaugų apimties persvarstymo pagal Direktyvos 2002/22/EB 15 straipsnį COM(2005)203/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=203&version=ALL&language=lt 17/05/2005 COM(2005)203/1 (17/05/2005) - DG INFSO COM(2005)203/1 (17/05/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - Draft Communication from the Commission on the Review of the Scope of Universal Service in accordance with Article 15 of Directive 2002/22/EC COM(2005)202/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=202&version=ALL&language=lt 20/05/2005 COM(2005)202/F1 (20/05/2005) - DG AGRI COM(2005)202/F1 (20/05/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų sudarymo dėl lukštentiems ryžiams taikomų muitų apskaičiavimo metodo, iš dalies keičiantis Sprendimus 2004/617/EB, 2004/618/EB ir 2004/619/EB COM(2005)202/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=202&version=ALL&language=lt 12/05/2005 COM(2005)202/1 (12/05/2005) - DG AGRI COM(2005)202/1 (12/05/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the United States of America relating to the method of calculation of applied duties for husked rice and amending Decisions 2004/617/EC, 2004/618/EC and 2004/619/EC COM(2005)201/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=201&version=ALL&language=lt 23/05/2005 COM(2005)201/F1 (23/05/2005) - DG TRADE COM(2005)201/F1 (23/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos susitarimo dėl prekybos tam tikrais plieno gaminiais sudarymo COM(2005)201/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=201&version=ALL&language=lt 13/05/2005 COM(2005)201/1 (13/05/2005) - DG TRADE COM(2005)201/1 (13/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion of an agreement between the European Community and the Republic of Kazakhstan on trade in certain steel products COM(2005)200/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=200&version=ALL&language=lt 19/05/2005 COM(2005)200/F1 (19/05/2005) - DG RELEX COM(2005)200/F1 (19/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl išankstinės informacijos apie keleivius (angl. Advanced Passenger Information – API) arba keleivio duomenų įrašo (angl. Passenger Name Record – PNR) apdorojimo sudarymo COM(2005)200/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=200&version=ALL&language=lt 11/05/2005 COM(2005)200/1 (11/05/2005) - DG RELEX COM(2005)200/1 (11/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Canada on the processing of Advance Passenger Information (API)/Passenger Name Record (PNR) data COM(2005)199/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=199&version=ALL&language=lt 20/05/2005 COM(2005)199/F1 (20/05/2005) - DG TREN COM(2005)199/F1 (20/05/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS duodantis nurodymus Komisijai deryboms dėl Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimo COM(2005)199/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=199&version=ALL&language=lt 12/05/2005 COM(2005)199/1 (12/05/2005) - DG TREN COM(2005)199/1 (12/05/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Proposal for a Council Decision issuing directives to the Commission for the negotiation of the amendments to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. COM(2005)198/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=198&version=ALL&language=lt 20/05/2005 COM(2005)198/F1 (20/05/2005) - DG AIDCO COM(2005)198/F1 (20/05/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurią Bendrija turi priimti AKR-EB Ambasadorių komitete dėl Žemės ūkio ir kaimo bendradarbiavimo techninio centro (CTA) darbuotojams taikomų darbo tvarkos taisyklių COM(2005)198/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=198&version=ALL&language=lt 20/05/2005 COM(2005)198/1 (20/05/2005) - DG AIDCO COM(2005)198/1 (20/05/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - Draft Proposal for a Council Decision on the position to be adopted by the Community within the ACP-EC Committee of Ambassadors concerning the Staff Regulations of the Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation. COM(2005)197/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=197&version=ALL&language=lt 19/05/2005 COM(2005)197/F1 (19/05/2005) - DG TRADE COM(2005)197/F1 (19/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl tam tikrų apribojimų, taikomų tam tikrų plieno gaminių importui iš Kazachstano Respublikos, administravimo COM(2005)197/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=197&version=ALL&language=lt 11/05/2005 COM(2005)197/1 (11/05/2005) - DG TRADE COM(2005)197/1 (11/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation on administering certain steel products from the Republic of Kazakhstan. COM(2005)196/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=196&version=ALL&language=lt 18/05/2005 COM(2005)196/F1 (18/05/2005) - DG TRADE COM(2005)196/F1 (18/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI BEI EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI Stipresnė ES bei JAV partnerystė ir atviresnė rinka XXI amžiuje COM(2005)196/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=196&version=ALL&language=lt 17/05/2005 COM(2005)196/4 (17/05/2005) - DG TRADE COM(2005)196/4 (17/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner en agreement with Mr Mandelson - Strengthening the EU-US Partnership for the 21st century Towards a barrier-free transatlantic market COM(2005)196/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=196&version=ALL&language=lt 12/05/2005 COM(2005)196/3 (12/05/2005) - DG TRADE COM(2005)196/3 (12/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Strengthening the EU-US Partnership for the 21st century [– Towards a barrier-free transatlantic market] COM(2005)196/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=196&version=ALL&language=lt 10/05/2005 COM(2005)196/2 (10/05/2005) - DG TRADE COM(2005)196/2 (10/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner en agreement with Mr Mandelson - Strengthening the EU-US Partnership for the 21st century Towards a barrier-free transatlantic market COM(2005)196/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=196&version=ALL&language=lt 10/05/2005 COM(2005)196/1 (10/05/2005) - DG RELEX COM(2005)196/1 (10/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner en agreement with Mr Mandelson - Strengthening the EU-US Partnership for the 21st century Towards a barrier-free transatlantic market COM(2005)195/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=195&version=ALL&language=lt 19/05/2005 COM(2005)195/F1 (19/05/2005) - DG JLS COM(2005)195/F1 (19/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI : munikatas dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo COM(2005)195/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=195&version=ALL&language=lt 19/05/2005 COM(2005)195/1 (19/05/2005) - DG JLS COM(2005)195/1 (19/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Communication on the mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the strengthening of mutual trust between Member States COM(2005)194/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=194&version=ALL&language=lt 18/05/2005 COM(2005)194/F1 (18/05/2005) - DG AGRI COM(2005)194/F1 (18/05/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų COM(2005)194/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=194&version=ALL&language=lt 18/05/2005 COM(2005)194/1 (18/05/2005) - DG AGRI COM(2005)194/1 (18/05/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) N° 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs COM(2005)193/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=193&version=ALL&language=lt 17/05/2005 COM(2005)193/F1 (17/05/2005) - DG TRADE COM(2005)193/F1 (17/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS išplečiantis galutinių antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1470/2001 dėl integruotų elektroninių kompaktinių fluorescentinių lempų (CFL-i), kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, įvežimo, taikymą tų pačių prekių, įvežamų iš Vietnamo Socialistinės Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos ir Filipinų Respublikos, importui COM(2005)193/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=193&version=ALL&language=lt 17/05/2005 COM(2005)193/1 (17/05/2005) - DG TRADE COM(2005)193/1 (17/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation extending the definitive anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) N° 1470/2001 on imports of integrated electronic compact fluorescent lamps (CFL-i) originating in the People's Republic of China to imports of the same product consigned from the Socialist Republic of Vietnam, the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of the Philippines COM(2005)192/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=192&version=ALL&language=lt 17/05/2005 COM(2005)192/F1 (17/05/2005) - DG REGIO COM(2005)192/F1 (17/05/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS - Trečioji pažangos sanglaudos srityje ataskaita – naujosios augimo, darbo vietų ir sanglaudos partnerystės link COM(2005)192/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=192&version=ALL&language=lt 13/05/2005 COM(2005)192/2 (13/05/2005) - DG REGIO COM(2005)192/2 (13/05/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Third progress report on cohesion: Towards a new partnership for growth, jobs and cohesion {SEC(2005)632} COM(2005)192/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=192&version=ALL&language=lt 04/05/2005 COM(2005)192/1 (04/05/2005) - DG REGIO COM(2005)192/1 (04/05/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - Draft Third progress report on cohesion : Towards a new partnership for growth, jobs and cohesion COM(2005)191/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=191&version=ALL&language=lt 13/05/2005 COM(2005)191/F1 (13/05/2005) - DG ELARG COM(2005)191/F1 (13/05/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl susitarimo, įsteigiančio Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociaciją, papildomo protokolo pasirašymo po Europos Sąjungos plėtros COM(2005)191/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=191&version=ALL&language=lt 03/05/2005 COM(2005)191/1 (03/05/2005) - DG ELARG COM(2005)191/1 (03/05/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turekey following the enlargment of the European Union COM(2005)190/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=190&version=ALL&language=lt 13/05/2005 COM(2005)190/F1 (13/05/2005) - DG ADMIN COM(2005)190/F1 (13/05/2005) - DG ADMIN (Personalas ir administracija) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo dėl nuostatos, susijusios su vykdančiojo direktoriaus kadencija COM(2005)190/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=190&version=ALL&language=lt 03/05/2005 COM(2005)190/1 (03/05/2005) - DG ADMIN COM(2005)190/1 (03/05/2005) - DG ADMIN (Personalas ir administracija) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EEC) N° 1210/90 on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network as regards the term of office of the Excutive Director COM(2005)189/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=189&version=ALL&language=lt 04/05/2005 COM(2005)189/F1 (04/05/2005) - DG EMPL COM(2005)189/F1 (04/05/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) COM(2005)189/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=189&version=ALL&language=lt 02/05/2005 COM(2005)189/1 (02/05/2005) - DG EMPL COM(2005)189/1 (02/05/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (optical radiation) (19th individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) COM(2005)188/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=188&version=ALL&language=lt 12/05/2005 COM(2005)188/F1 (12/05/2005) - DG RELEX COM(2005)188/F1 (12/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos asociacijos taryboje dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, 67 ir 80 straipsnių įgyvendinimo COM(2005)188/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=188&version=ALL&language=lt 02/05/2005 COM(2005)188/1 (02/05/2005) - DG RELEX COM(2005)188/1 (02/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Proposal for a Council decision on a Community position in the Association Council on the implementation of Article 67 and Article 80 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, on one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part COM(2005)187/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=187&version=ALL&language=lt 12/05/2005 COM(2005)187/F1 (12/05/2005) - DG FISH COM(2005)187/F1 (12/05/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl protokolo, nustatančio tunų žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Islamo Federacinės Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, sudarymo 2005 m. sausio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui COM(2005)187/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=187&version=ALL&language=lt 12/05/2005 COM(2005)187/1 (12/05/2005) - DG FISH COM(2005)187/1 (12/05/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Protocol setting out the tuna fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Islamic Federal Republic of the Comoros on fishing off the Comoros for the period from 1 January 2005 to 31 December 2010 COM(2005)186/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=186&version=ALL&language=lt 12/05/2005 COM(2005)186/F1 (12/05/2005) - DG FISH COM(2005)186/F1 (12/05/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl susitarimo sudarymo pasikeičiant laiškais dėl protokolo, nustatančio nuo 2005 m. sausio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytus Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Islamo Federacinės Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, laikino taikymo COM(2005)186/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=186&version=ALL&language=lt 12/05/2005 COM(2005)186/1 (12/05/2005) - DG FISH COM(2005)186/1 (12/05/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Islamic Federal Republic of the Comoros on fishing off the Comoros for the period from 1/1/2005 to 31/12/2010 COM(2005)185/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=185&version=ALL&language=lt 15/06/2005 COM(2005)185/F2 (15/06/2005) - DG DEV COM(2005)185/F2 (15/06/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Proposal for a Council Decision concerning the signing, on behalf of the European Community, of the Agreement amending the Partnership Agreement signed in Cotonou on 23/6/2000 between the African, Caribbean and Pacific States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part COM(2005)185/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=185&version=ALL&language=lt 03/05/2005 COM(2005)185/F1 (03/05/2005) - DG DEV COM(2005)185/F1 (03/05/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Susitarimo, keičiančio 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos Bendrijos bei jos valstybių narių, pasirašymo Europos bendrijos vardu COM(2005)185/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=185&version=ALL&language=lt 28/04/2005 COM(2005)185/1 (28/04/2005) - DG DEV COM(2005)185/1 (28/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Draft proposal for a Council Decision concerning the signing, on behalf of the European Community, of the Agreement amending the Partnership Agreement signed in Cotonou on 23 June 2000 between the African, Caribbean and Pacific States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part COM(2005)184/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=184&version=ALL&language=lt 10/05/2005 COM(2005)184/F1 (10/05/2005) - DG JLS COM(2005)184/F1 (10/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Hagos programa: Dešimt prioritetų ateinantiems penkeriems metams Partnerystė Europos atsinaujinimo vardan laisvės, saugumo ir teisingumo srityje COM(2005)184/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=184&version=ALL&language=lt 10/05/2005 COM(2005)184/5 (10/05/2005) - DG JLS COM(2005)184/5 (10/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - The Hague Programme: Ten priorities for the next five years - A partnership for European renewal in the field of Freedom, Security and Justice COM(2005)184/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=184&version=ALL&language=lt 04/05/2005 COM(2005)184/4 (04/05/2005) - DG JLS COM(2005)184/4 (04/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - The Hague Programme: Ten priorities for the next five years - A partnership for European renewal COM(2005)184/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=184&version=ALL&language=lt 03/05/2005 COM(2005)184/3 (03/05/2005) - DG JLS COM(2005)184/3 (03/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - The Hague Programme: Ten priorities for the next five years - A partnership for European renewal COM(2005)184/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=184&version=ALL&language=lt 27/04/2005 COM(2005)184/2 (27/04/2005) - DG JLS COM(2005)184/2 (27/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - The Hague Programme: Ten priorities for the next five years - A partnership for European renewal COM(2005)184/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=184&version=ALL&language=lt 27/04/2005 COM(2005)184/1 (27/04/2005) - DG JLS COM(2005)184/1 (27/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - The Hague Programme: Ten priorities for the next five years - A partnership for European renewal COM(2005)183/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=183&version=ALL&language=lt 04/05/2005 COM(2005)183/F1 (04/05/2005) - DG TRADE COM(2005)183/F1 (04/05/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl abipusio pripažinimo atitikties įvertinimo srityje pataisymo pasirašymo COM(2005)183/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=183&version=ALL&language=lt 27/04/2005 COM(2005)183/1 (27/04/2005) - DG TRADE COM(2005)183/1 (27/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on the revision of the Agreement on mutual recognition in relation to conformity assessment between the European Community and the Swiss Confederation COM(2005)182/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=182&version=ALL&language=lt 04/05/2005 COM(2005)182/F1 (04/05/2005) - DG RELEX COM(2005)182/F1 (04/05/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 131/2004 dėl specialių ribojančių priemonių taikymo Sudano atžvilgiu COM(2005)182/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=182&version=ALL&language=lt 27/04/2005 COM(2005)182/1 (27/04/2005) - DG RELEX COM(2005)182/1 (27/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 131/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Sudan COM(2005)181/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=181&version=ALL&language=lt 03/05/2005 COM(2005)181/F1 (03/05/2005) - DG BUDG COM(2005)181/F1 (03/05/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis 2002 m. birželio 25 d. Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Naujojo finansinio reglamento nuostatų taikymo ataskaita COM(2005)181/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=181&version=ALL&language=lt 03/05/2005 COM(2005)181/4 (03/05/2005) - DG BUDG COM(2005)181/4 (03/05/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mrs Grybauskaite - Report on the application of the provisions of the new Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities COM(2005)181/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=181&version=ALL&language=lt 28/04/2005 COM(2005)181/3 (28/04/2005) - DG BUDG COM(2005)181/3 (28/04/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mrs. Grybauskaite. Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities COM(2005)181/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=181&version=ALL&language=lt 25/04/2005 COM(2005)181/2 (25/04/2005) - DG BUDG COM(2005)181/2 (25/04/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities COM(2005)181/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=181&version=ALL&language=lt 25/04/2005 COM(2005)181/1 (25/04/2005) - DG BUDG COM(2005)181/1 (25/04/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities COM(2005)180/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=180&version=ALL&language=lt 29/04/2005 COM(2005)180/F1 (29/04/2005) - DG RELEX COM(2005)180/F1 (29/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis tam tikras ypatingas apribojančias priemones asmenims, trukdantiems taikos procesui ir nesilaikantiems tarptautinės teisės normų konflikte Darfuro regione Sudane COM(2005)180/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=180&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)180/1 (26/04/2005) - DG RELEX COM(2005)180/1 (26/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft proposal for a Council regulation imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons impeding the peace process and breaking international law in the conflict in the Darfur region in Sudan COM(2005)179/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=179&version=ALL&language=lt 27/04/2005 COM(2005)179/F1 (27/04/2005) - DG DEV COM(2005)179/F1 (27/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Europos kovos su ŽIV/AIDS, maliarija ir tuberkulioze išorės veiksmų programa (2007–2011) COM(2005)179/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=179&version=ALL&language=lt 25/04/2005 COM(2005)179/1 (25/04/2005) - DG DEV COM(2005)179/1 (25/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - A European Programme for action to confront HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis through External Action (2007-2011) COM(2005)178/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=178&version=ALL&language=lt 02/05/2005 COM(2005)178/F1 (02/05/2005) - DG ELARG COM(2005)178/F1 (02/05/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI BENDROJI ATASKAITA APIE PASIRENGIMO NARYSTEI PARAMĄ (PHARE – ISPA – SAPARD) 2003 M. COM(2005)178/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=178&version=ALL&language=lt 02/05/2005 COM(2005)178/1 (02/05/2005) - DG ELARG COM(2005)178/1 (02/05/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Draft of General Report on pre-accession assistance (PHARE-ISPA-SAPARD) in 2003 COM(2005)177/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=177&version=ALL&language=lt 03/05/2005 COM(2005)177/F1 (03/05/2005) - DG MARKT COM(2005)177/F1 (03/05/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - ŽALIOJI KNYGA dėl finansinių paslaugų politikos (2005–2010 m.) COM(2005)177/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=177&version=ALL&language=lt 03/05/2005 COM(2005)177/3 (03/05/2005) - DG MARKT COM(2005)177/3 (03/05/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Communication from M McCreevy - Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010) COM(2005)177/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=177&version=ALL&language=lt 21/04/2005 COM(2005)177/2 (21/04/2005) - DG MARKT COM(2005)177/2 (21/04/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Communication from M McCreevy - Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010) COM(2005)177/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=177&version=ALL&language=lt 21/04/2005 COM(2005)177/1 (21/04/2005) - DG MARKT COM(2005)177/1 (21/04/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Communication from M McCreevy - Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010) COM(2005)176/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=176&version=ALL&language=lt 29/04/2005 COM(2005)176/F1 (29/04/2005) - DG SANCO COM(2005)176/F1 (29/04/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS pateikiantis Bendrijos poziciją EB – Farerų salų jungtiniame komitete dėl sprendimo Nr. 1/2001 pakeitimų, susijusių su Farerų salų nenumatytų žuvų ligų atvejų plano, patvirtinimu ir Farerų salų dalyvavimu Pranešimo apie gyvūnų ligas sistemoje. COM(2005)176/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=176&version=ALL&language=lt 29/04/2005 COM(2005)176/1 (29/04/2005) - DG SANCO COM(2005)176/1 (29/04/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft of Proposal for a Council Decision on a Community position within the EC Faroe Islands Joint Committee on the amendments to Decision N° 1/2001 as regard the approval of the Faroese contingency plan for fish deseases and the inclusion of the Faeroe Islands in the Animal Disease Notification System COM(2005)175/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=175&version=ALL&language=lt 29/04/2005 COM(2005)175/F1 (29/04/2005) - DG ENTR COM(2005)175/F1 (29/04/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Europos Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui Bandymams su gyvūnais alternatyvių metodų kūrimo, įteisinimo ir teisinio pripažinimo kosmetikos srityje ataskaita (2004 m.) COM(2005)175/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=175&version=ALL&language=lt 29/04/2005 COM(2005)175/1 (29/04/2005) - DG ENTR COM(2005)175/1 (29/04/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Draft Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the Development, Validation and Legal Acceptance of Alternative Methods to Animal Tests in the Field of Cosmetics (2004) COM(2005)174/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=174&version=ALL&language=lt 29/04/2005 COM(2005)174/F1 (29/04/2005) - DG BUDG COM(2005)174/F1 (29/04/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Provisional annual accounts for the financial year 2004 of the 6th, 7th, 8th and 9th European Development Funds COM(2005)174/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=174&version=ALL&language=lt 22/04/2005 COM(2005)174/1 (22/04/2005) - DG BUDG COM(2005)174/1 (22/04/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Draft Communication from the Commission on "Provisional annual accounts for the financial year 2004 of the 6th, 7th, 8th, 9th European Development Funds" COM(2005)173/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=173&version=ALL&language=lt 28/04/2005 COM(2005)173/F1 (28/04/2005) - DG TRADE COM(2005)173/F1 (28/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS pabaigiantis antidempingo priemonių, taikytinų Ukrainos kilmės silicio karbido importui, dalinę tarpinę peržiūrą COM(2005)173/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=173&version=ALL&language=lt 21/04/2005 COM(2005)173/1 (21/04/2005) - DG TRADE COM(2005)173/1 (21/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council regulation terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of silicon carbide originating in Ukraine COM(2005)172/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=172&version=ALL&language=lt 27/04/2005 COM(2005)172/F1 (27/04/2005) - DG EEAS COM(2005)172/F1 (27/04/2005) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS: Pagrindinių teisių chartijos laikymasis Komisijos teisės aktų pasiūlymuose Nuolatinės ir griežtos kontrolės metodologija COM(2005)172/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=172&version=ALL&language=lt 27/04/2005 COM(2005)172/3 (27/04/2005) - DG EEAS COM(2005)172/3 (27/04/2005) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Communication de Mr le Président. Le respect de la Charte des droits fondamentaux dans les propositions législatives de la Commission. Méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux. COM(2005)172/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=172&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)172/2 (20/04/2005) - DG EEAS COM(2005)172/2 (20/04/2005) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Communication de Mr le Président. Le respect de la Charte des droits fondamentaux dans les propositions législatives de la Commission. Méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux. COM(2005)172/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=172&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)172/1 (20/04/2005) - DG EEAS COM(2005)172/1 (20/04/2005) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative proposals Methodology for systematic and rigorous monitoring COM(2005)171/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=171&version=ALL&language=lt 28/04/2005 COM(2005)171/F1 (28/04/2005) - DG SANCO COM(2005)171/F1 (28/04/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių COM(2005)171/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=171&version=ALL&language=lt 21/04/2005 COM(2005)171/1 (21/04/2005) - DG SANCO COM(2005)171/1 (21/04/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on Community measures for the control of Avian Influenza COM(2005)170/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=170&version=ALL&language=lt 27/04/2005 COM(2005)170/F1 (27/04/2005) - DG ENV COM(2005)170/F1 (27/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antra pastraipa dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl išgaunamosios pramonės atliekų tvarkymo priėmimo COM(2005)170/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=170&version=ALL&language=lt 27/04/2005 COM(2005)170/1 (27/04/2005) - DG ENV COM(2005)170/1 (27/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common Position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries COM(2005)169/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=169&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)169/F1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)169/F1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl laikino genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L., linija Bt 176) draudimo naudoti ir parduoti Austrijoje pagal Direktyvą 2001/18/EB COM(2005)169/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=169&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)169/1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)169/1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft proposal for a Council Decision concerning the provisional prohibition of the use and sale in Austria of genetically modified maize (Zea mays L. line Bt 176) pursuant to Directive 2001/18/EC COM(2005)168/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=168&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)168/F1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)168/F1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl laikino genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L. linija MON 810) draudimo naudoti ir parduoti Austrijoje pagal Direktyvą 2001/18/EB COM(2005)168/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=168&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)168/1 (19/04/2005) - DG ENV COM(2005)168/1 (19/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Proposal for a Council Decision concerning the provisional prohibition of the use and sale in Austria of genetically modified maize (ZEa mays L. line MON 810) pursuanrt to Directive 2001/18/EC COM(2005)167/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=167&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)167/F1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)167/F1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl laikino genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L. linija Bt 176) naudojimo ir pardavimo Vokietijoje apribojimo pagal Direktyvą 2001/18/EB COM(2005)167/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=167&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)167/1 (19/04/2005) - DG ENV COM(2005)167/1 (19/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft proposal for a Council Decision concerning the provisional restriction of the use and sale in Germany of genetically modified maize (Zea mays L. line Bt 176), pursuant to Directive 2001/18/EC. COM(2005)166/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=166&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)166/F1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)166/F1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl laikino genetiškai modifikuotų vasarinių rapsų (Brassica napus L. ssp. oleifera), išvestų atliekant transformavimą Topas 19/2, draudimo naudoti ir parduoti Prancūzijoje pagal Direktyvą 2001/18/EB COM(2005)166/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=166&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)166/1 (19/04/2005) - DG ENV COM(2005)166/1 (19/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft proposal for a Council decision concerning the provisional prohibition of the use and sale in France of genetically modified spring swede rape (Brassica napus L. ssp. oleifera) derived from transformation event Topas 19/2, pursuant to Directive 2001/18/EEC COM(2005)165/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=165&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)165/F1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)165/F1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl laikino genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L. linija Bt 176) draudimo naudoti ir parduoti Liuksemburge pagal Direktyvą 2001/18/EB COM(2005)165/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=165&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)165/1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)165/1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft proposal for a Council Decision concerning the provisional prohibition of the use and sale in Luxembourg of genetically modified maize ( Zea mays L. line Bt 176) pursuant to Directive 2001/18/EC COM(2005)164/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=164&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)164/F1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)164/F1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl laikino genetiškai modifikuotų vasarinių rapsų (Brassica napus L. spp. oleifera), išvestų atliekant transformavimą Topas 19/2, draudimo naudoti ir parduoti Graikijoje pagal Direktyvą 2001/18/EB COM(2005)164/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=164&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)164/1 (19/04/2005) - DG ENV COM(2005)164/1 (19/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft proposal for a Council decision concerning the provisional prohibition of the use and sale in Greece of genetically modified spring swede rape (Brassica napus L.ssp.oleifera) derived from transformation event Topas 19/2, pursuant to Directive 2001/18/EC COM(2005)163/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=163&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)163/F1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)163/F1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl genetiškai modifikuoto kukurūzų produkto (Zea mays L., linija MON 863), kurio atsparumas lapgraužiui (Diabrotica spp.) yra padidintas, pateikimo į rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB COM(2005)163/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=163&version=ALL&language=lt 25/04/2005 COM(2005)163/2 (25/04/2005) - DG ENV COM(2005)163/2 (25/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Projet de proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un produit à base de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 863) pour lui conférer la résistance à la chrysomèle des racines du maïs COM(2005)163/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=163&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)163/1 (19/04/2005) - DG ENV COM(2005)163/1 (19/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Proposal for a Council Decision concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize product (Zea mays, L. line Mon 863) gnetically modified for resistance to corn rootworm COM(2005)162/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=162&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)162/F1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)162/F1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl laikino genetiškai modifikuotų hibridinių rapsų (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) draudimo naudoti ir parduoti Prancūzijoje pagal Direktyvą 2001/18/EB COM(2005)162/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=162&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)162/1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)162/1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Proposal for a Council Decision concerning the provisional prohibition of the use and sale in France of genetically modified hybrid swede rape (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) pursuant to directive 2001/18/EC. COM(2005)161/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=161&version=ALL&language=lt 26/04/2005 COM(2005)161/F1 (26/04/2005) - DG ENV COM(2005)161/F1 (26/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl laikino genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L. linija T25) draudimo naudoti ir parduoti Austrijoje pagal Direktyvą 2001/18/EB COM(2005)161/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=161&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)161/1 (19/04/2005) - DG ENV COM(2005)161/1 (19/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Proposal for a Council Decision concerning the provisional prohibition of the use and sale in Austria of genetically modified maize (Zea mays L. line T25) pursuant to Directive 2001/18/EC COM(2005)160/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=160&version=ALL&language=lt 25/04/2005 COM(2005)160/F1 (25/04/2005) - DG TRADE COM(2005)160/F1 (25/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS baigiantis dalinę tarpinę antidempingo priemonių, taikytinų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės silicio importui, peržiūrą COM(2005)160/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=160&version=ALL&language=lt 25/04/2005 COM(2005)160/1 (25/04/2005) - DG TRADE COM(2005)160/1 (25/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of silicon originating in the People's Republic of China COM(2005)159/F3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=159&version=ALL&language=lt 21/07/2005 COM(2005)159/F3 (21/07/2005) - DG TREN COM(2005)159/F3 (21/07/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on certain aspects of air services. COM(2005)159/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=159&version=ALL&language=lt 22/06/2005 COM(2005)159/F2 (22/06/2005) - DG TREN COM(2005)159/F2 (22/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Proposal for a Coucnil Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on certain aspects of air services COM(2005)159/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=159&version=ALL&language=lt 22/04/2005 COM(2005)159/F1 (22/04/2005) - DG TREN COM(2005)159/F1 (22/04/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo COM(2005)159/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=159&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)159/2 (20/04/2005) - DG TREN COM(2005)159/2 (20/04/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on certain aspects of air services. COM(2005)159/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=159&version=ALL&language=lt 15/04/2005 COM(2005)159/1 (15/04/2005) - DG TREN COM(2005)159/1 (15/04/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on certain aspects of air services. COM(2005)158/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=158&version=ALL&language=lt 22/04/2005 COM(2005)158/F1 (22/04/2005) - DG TREN COM(2005)158/F1 (22/04/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo COM(2005)158/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=158&version=ALL&language=lt 22/04/2005 COM(2005)158/2 (22/04/2005) - DG TREN COM(2005)158/2 (22/04/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft proposal for a Council decision on the conclusion of the European Community and the Republic of Bulgaria on certain aspects of air services COM(2005)158/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=158&version=ALL&language=lt 15/04/2005 COM(2005)158/1 (15/04/2005) - DG TREN COM(2005)158/1 (15/04/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft proposal for a Council decision on the conclusion of the European Community and the Republic of Bulgaria on certain aspects of air services COM(2005)157/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=157&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)157/F1 (13/04/2005) - DG TREN COM(2005)157/F1 (13/04/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečiosios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrajai pozicijai dėl pasiūlymo EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl prisijungimo prie dujų perdavimo tinklų sąlygų IŠ DALIES KEIČIANTI(S) KOMISIJOS PASIŪLYMĄ pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį COM(2005)156/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=156&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)156/F1 (20/04/2005) - DG ELARG COM(2005)156/F1 (20/04/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI Kosovo ateitis Europoje COM(2005)156/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=156&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)156/3 (20/04/2005) - DG ELARG COM(2005)156/3 (20/04/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Un avenir européen pour le Kosovo COM(2005)156/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=156&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)156/2 (13/04/2005) - DG ELARG COM(2005)156/2 (13/04/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Un avenir européen pour le Kosovo COM(2005)156/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=156&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)156/1 (13/04/2005) - DG ELARG COM(2005)156/1 (13/04/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Un avenir européen pour le Kosovo COM(2005)155/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=155&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)155/F1 (20/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)155/F1 (20/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo COM(2005)155/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=155&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)155/5 (19/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)155/5 (19/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from Mr. Almunia - Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7/7/1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure COM(2005)155/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=155&version=ALL&language=lt 15/04/2005 COM(2005)155/4 (15/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)155/4 (15/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from Mr. Almunia - Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7/7/1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure COM(2005)155/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=155&version=ALL&language=lt 14/04/2005 COM(2005)155/3 (14/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)155/3 (14/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure COM(2005)155/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=155&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)155/2 (13/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)155/2 (13/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from Mr. Almunia - Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure COM(2005)155/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=155&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)155/1 (13/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)155/1 (13/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from Mr. Almunia - Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure COM(2005)154/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=154&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)154/F1 (20/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)154/F1 (20/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo COM(2005)154/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=154&version=ALL&language=lt 15/04/2005 COM(2005)154/4 (15/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)154/4 (15/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from Mr Almunia - Proposal for a Council regulation on amending Council Regulation n° 1466/97 of 7/7/1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies COM(2005)154/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=154&version=ALL&language=lt 14/04/2005 COM(2005)154/3 (14/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)154/3 (14/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from Mr Almunia for. Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) N°1466/97 of 7/7/1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies COM(2005)154/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=154&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)154/2 (13/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)154/2 (13/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication of the Mr Almunia - Proposal for a Council regulation on amending regulation n0 1466/97 on the strengthening of the surveillance budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies COM(2005)154/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=154&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)154/1 (13/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)154/1 (13/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication of the Mr Almunia - Proposal for a Council regulation on amending regulation n0 1466/97 on the strengthening of the surveillance budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies COM(2005)153/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=153&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)153/F1 (20/04/2005) - DG RELEX COM(2005)153/F1 (20/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI BEI REGIONŲ KOMITETUI ES atsako į nelaimes ir krizes trečiosiose šalyse stiprinimas COM(2005)153/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=153&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)153/5 (19/04/2005) - DG RELEX COM(2005)153/5 (19/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - communication of the Mrs Ferrero-Waldner -Reinforcing EU disaster and crisis response COM(2005)153/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=153&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)153/4 (19/04/2005) - DG RELEX COM(2005)153/4 (19/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication of Mrs Ferrero-Waldner to the attention of the Members of the Commission - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions reinforcing EU disaster and crisis response COM(2005)153/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=153&version=ALL&language=lt 15/04/2005 COM(2005)153/3 (15/04/2005) - DG RELEX COM(2005)153/3 (15/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication of the Mrs Ferrero-Waldner - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions reinforcing EU disaster and crisis response COM(2005)153/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=153&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)153/2 (13/04/2005) - DG RELEX COM(2005)153/2 (13/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication of the Mrs Ferrero-Waldner - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions reinforcing EU disaster and crisis response COM(2005)153/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=153&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)153/1 (20/04/2005) - DG RELEX COM(2005)153/1 (20/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - communication of the Mrs Ferrero-Waldner - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions reinforcing EU disaster and crisis response COM(2005)152/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=152&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)152/F1 (20/04/2005) - DG EAC COM(2005)152/F1 (20/04/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS : Europos intelektinių gebėjimų sutelkimas: sudaryti universitetams sąlygas visapusiškai prisidėti prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo COM(2005)152/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=152&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)152/3 (19/04/2005) - DG EAC COM(2005)152/3 (19/04/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from Mr. Figel', in agreement with Mr Potocnick. Mobilising the brainpower of Europe : enabling universities to make their full contribution to the Lisbon Strategy COM(2005)152/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=152&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)152/2 (13/04/2005) - DG EAC COM(2005)152/2 (13/04/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from Mr Figel - Mobilising the brainpower of Europe : enabling universities to make their full contribution to the Lisbon Strategy COM(2005)152/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=152&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)152/1 (13/04/2005) - DG EAC COM(2005)152/1 (13/04/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from M. Figel. Mobilising the brainpower of Europe : enabling universities to make their full contribution to the Lisbon Strategy COM(2005)151/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=151&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)151/F1 (20/04/2005) - DG SANCO COM(2005)151/F1 (20/04/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA dėl bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės COM(2005)151/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=151&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)151/1 (13/04/2005) - DG SANCO COM(2005)151/1 (13/04/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft proposal for a Council Directive on the control of potato cyst nematodes COM(2005)150/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=150&version=ALL&language=lt 21/04/2005 COM(2005)150/F1 (21/04/2005) - DG TRADE COM(2005)150/F1 (21/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI EBPO Ekonomikos ir vystymosi peržiūros komiteto EB ekonominės politikos krypčių tyrimo įvedimas pagal jau esančią euro zonos apžvalgą COM(2005)150/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=150&version=ALL&language=lt 21/04/2005 COM(2005)150/1 (21/04/2005) - DG TRADE COM(2005)150/1 (21/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Communication form the Commisison to the Council - establishment of an OECD EDRC examination of EC economic policies alongside to the Euro Area Survey COM(2005)149/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=149&version=ALL&language=lt 18/04/2005 COM(2005)149/F1 (18/04/2005) - DG TRADE COM(2005)149/F1 (18/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis galutinį antidempingo muitą magnio oksido, kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importui COM(2005)149/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=149&version=ALL&language=lt 18/04/2005 COM(2005)149/2 (18/04/2005) - DG TRADE COM(2005)149/2 (18/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of magnesium oxide originating in the People's Republic of China COM(2005)149/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=149&version=ALL&language=lt 11/04/2005 COM(2005)149/1 (11/04/2005) - DG TRADE COM(2005)149/1 (11/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of magnesium oxide originating in the People's Republic of China COM(2005)148/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=148&version=ALL&language=lt 18/04/2005 COM(2005)148/F1 (18/04/2005) - DG FISH COM(2005)148/F1 (18/04/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis bendrąsias žvejybos galimybes Grenlandijos ir Islandijos vandenyse ir menkių žvejybą Keltų ir Šiaurės jūroje nustatantį Reglamentą (EB) Nr. 27/2005 bei giliavandenių rūšių ryklių ir bukažiočių ilgauodegių bendrąsias žvejybos galimybes nustatantį Reglamentą (EB) Nr. 2270/2004 COM(2005)148/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=148&version=ALL&language=lt 11/04/2005 COM(2005)148/1 (11/04/2005) - DG FISH COM(2005)148/1 (11/04/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 27/2005, as concerns fishing opportunities in Greenland, Faroese and Icelandic waters and fishing for cod in the North Sea, and amending Regulation (EC) No 2270/2004, as concerns fishing opportunities for deep-sea sharks and roundnose grenadier COM(2005)147/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=147&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)147/F1 (20/04/2005) - DG COMP COM(2005)147/F1 (20/04/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - REPORT : State Aid Scoreboard - spring 2005 update COM(2005)147/8 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=147&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)147/8 (19/04/2005) - DG COMP COM(2005)147/8 (19/04/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - REPORT State Aid Scoreboard spring 2005 update COM(2005)147/7 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=147&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)147/7 (19/04/2005) - DG COMP COM(2005)147/7 (19/04/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - REPORT State Aid Scoreboard spring 2005 update COM(2005)147/6 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=147&version=ALL&language=lt 18/04/2005 COM(2005)147/6 (18/04/2005) - DG COMP COM(2005)147/6 (18/04/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - DRAFT REPORT State Aid Scoreboard spring 2005 update COM(2005)147/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=147&version=ALL&language=lt 18/04/2005 COM(2005)147/5 (18/04/2005) - DG COMP COM(2005)147/5 (18/04/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - DRAFT REPORT State Aid Scoreboard spring 2005 update COM(2005)147/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=147&version=ALL&language=lt 18/04/2005 COM(2005)147/4 (18/04/2005) - DG COMP COM(2005)147/4 (18/04/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - DRAFT REPORT State Aid Scoreboard spring 2005 update COM(2005)147/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=147&version=ALL&language=lt 14/04/2005 COM(2005)147/3 (14/04/2005) - DG COMP COM(2005)147/3 (14/04/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - Scoreboard Aides d’Etat, mise à jour (printemps 2005) COM(2005)147/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=147&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)147/2 (13/04/2005) - DG COMP COM(2005)147/2 (13/04/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - Scoreboard Aides d’Etat, mise à jour (printemps 2005) COM(2005)147/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=147&version=ALL&language=lt 08/04/2005 COM(2005)147/1 (08/04/2005) - DG COMP COM(2005)147/1 (08/04/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - Note à l'attention des chefs de cabinet. Contrôle de l'application du droit communautaire – Aides d'état - 530ème réunion bimensuelle du jeudi 14/4/2005 - Scoreboard Aides d’Etat, mise à jour (printemps 2005) Proposition de Mme Kroes d'approuver le projet de Scoreboard Aide d’Etat – mise à jour (printemps 2005) et de le transmettre au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. COM(2005)146/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=146&version=ALL&language=lt 18/04/2005 COM(2005)146/F1 (18/04/2005) - DG JLS COM(2005)146/F1 (18/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a Council Decision concerning the signing of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark extending to Denmark the provisions of Council Regulation (EC) No 1348/2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters COM(2005)146/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=146&version=ALL&language=lt 11/04/2005 COM(2005)146/1 (11/04/2005) - DG JLS COM(2005)146/1 (11/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo, išplečiančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nuostatų taikymą Danijai, sudarymo COM(2005)145/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=145&version=ALL&language=lt 15/04/2005 COM(2005)145/F1 (15/04/2005) - DG JLS COM(2005)145/F1 (15/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a Council Decision concerning the signing of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark extending to Denmark the provisions of Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognitions and enforcement of judgments in civil and commercial matters COM(2005)145/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=145&version=ALL&language=lt 08/04/2005 COM(2005)145/1 (08/04/2005) - DG JLS COM(2005)145/1 (08/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark extending to Denmark the provisions of Council Regulation (EC) N° 44/2001 on jurisdiction and the recognitions and enforcement of judgments in civil and commercial matters. COM(2005)144/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=144&version=ALL&language=lt 15/04/2005 COM(2005)144/F1 (15/04/2005) - DG TRADE COM(2005)144/F1 (15/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2605/2000, įvedantį galutinius antidempingo muitus tam tikrų elektroninių svarstyklių (ELS), kurių kilmės šalis inter alia yra Kinijos Liaudies Respublika, importui COM(2005)144/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=144&version=ALL&language=lt 08/04/2005 COM(2005)144/1 (08/04/2005) - DG TRADE COM(2005)144/1 (08/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 2605/2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain electronic weighing scales (REWS) originating, inter alia, in the People's Republic of China COM(2005)143/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=143&version=ALL&language=lt 12/04/2005 COM(2005)143/F1 (12/04/2005) - DG ENTR COM(2005)143/F1 (12/04/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos, priimtos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, dvidešimt antrą kartą iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/769/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo(ftalatai žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse) COM(2005)143/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=143&version=ALL&language=lt 12/04/2005 COM(2005)143/1 (12/04/2005) - DG ENTR COM(2005)143/1 (12/04/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Common position of the Council (art 251 2, 2nd alinea of the EC Treaty)on draft adoption of a directive of the European Parliament and the Council concerning the twenty-second modification of directive 76/769/CEE relating to the limitation of the marketing and the use of certain substances and dangerous preparations (phthalates in the toys and articles of child welfare). COM(2005)142/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=142&version=ALL&language=lt 18/04/2005 COM(2005)142/F1 (18/04/2005) - DG TAXUD COM(2005)142/F1 (18/04/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos Asociacijos taryboje dėl nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų, nustatytų Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarime, kuriuo steigiama Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Tuniso Respublikos asociacija COM(2005)142/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=142&version=ALL&language=lt 07/04/2005 COM(2005)142/2 (07/04/2005) - DG TAXUD COM(2005)142/2 (07/04/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft Proposal for a Council Decision on a Community position within the Association Council on a derogation from the provisions concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative co-operation laid down in the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States and the Republic of Tunisia. COM(2005)142/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=142&version=ALL&language=lt 07/04/2005 COM(2005)142/1 (07/04/2005) - DG TAXUD COM(2005)142/1 (07/04/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft Proposal for a Council Decision on a Community position within the Association Council on a derogation from the provisions concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative co-operation laid down in the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States and the Republic of Tunisia. COM(2005)141/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=141&version=ALL&language=lt 12/04/2005 COM(2005)141/F1 (12/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)141/F1 (12/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication du Président, en accord avec le vice-président Verheugen et les commissaires Almunia et Spidla. Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008) comprenant une recommandation de la Commission relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (en application de l'article 99 du traité CE) et une Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (en application de l'article 128 du traité CE) COM(2005)141/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=141&version=ALL&language=lt 11/04/2005 COM(2005)141/4 (11/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)141/4 (11/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from the President in agreement with Mr Verheugen, Mr Almunia and Mr Spidla - Integrated guidelines for growth and jobs (2005-2008) including a Commission recommendation on the broad guidelines for the economic policies of the Member States and the Community (under Article 99 of the EC treaty) and a Proposal for a Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States (under Article 128 of the EC treaty) COM(2005)141/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=141&version=ALL&language=lt 08/04/2005 COM(2005)141/3 (08/04/2005) - DG COMM COM(2005)141/3 (08/04/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from the President, in agreement with Mr Verheugen, Mr Almunia and Mr Spidla. Integrated guidelines for growth and jobs (2005-2008) including a Commission recommendation on the broad guidelines for the economic policies of the Member States and the Community (under Article 99 of the EC treaty) and a Proposal for a Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States (under Article 128 of the EC treaty) COM(2005)141/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=141&version=ALL&language=lt 07/04/2005 COM(2005)141/2 (07/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)141/2 (07/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Integrated guidelines for growth and jobs (2005-2008) - Proposal for a Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States COM(2005)141/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=141&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)141/1 (06/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)141/1 (06/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from the President - Integrated guidelines for growth and jobs (2005-2008) including a Commission recommendation on the broad guidelines for the economic policies of the Member States and the Community (under Article 99 of the EC treaty) and a Proposal for a Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States (under Article 128 of the EC treaty) COM(2005)140/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=140&version=ALL&language=lt 14/04/2005 COM(2005)140/F1 (14/04/2005) - DG ELARG COM(2005)140/F1 (14/04/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos susitarimo 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo sąlygų, nustatytų Europos susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių, vienos susitarimo šalies, ir Rumunijos, kitos susitarimo šalies, papildomo protokolo 3 straipsnyje, įvykdymo COM(2005)140/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=140&version=ALL&language=lt 07/04/2005 COM(2005)140/1 (07/04/2005) - DG ELARG COM(2005)140/1 (07/04/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Draft Proposal for a Council Decision on the fulfilment of the conditions laid down in Article 3 of the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and thier Member States, of the one part, and Romanie, of the other part, with regard to an extension of the period foreseen in Article 9 (4) of Protocol 2 to the Europe Agreement COM(2005)139/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=139&version=ALL&language=lt 12/04/2005 COM(2005)139/F1 (12/04/2005) - DG RELEX COM(2005)139/F1 (12/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI DEŠIMTIES METŲ EUROPOS IR VIDURŽEMIO JŪROS VALSTYBIŲ REGIONO PARTNERYSTĖS JUBILIEJUS : Darbo programa artimiausių penkerių metų problemoms spręsti COM(2005)139/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=139&version=ALL&language=lt 12/04/2005 COM(2005)139/4 (12/04/2005) - DG RELEX COM(2005)139/4 (12/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from Mrs. Ferrero-Waldner in agreement with Mr Mandelson- Tenth Anniversary of the Barcelona Process COM(2005)139/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=139&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)139/3 (06/04/2005) - DG RELEX COM(2005)139/3 (06/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from Mrs. Ferrero-Waldner to the attention of the Members of the Commission - Tenth Anniversary of the Barcelona Process COM(2005)139/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=139&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)139/2 (06/04/2005) - DG RELEX COM(2005)139/2 (06/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from Mrs. Ferrero-Waldner - Tenth Anniversary of the Barcelona Process COM(2005)139/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=139&version=ALL&language=lt 12/04/2005 COM(2005)139/1 (12/04/2005) - DG RELEX COM(2005)139/1 (12/04/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from Mrs. Ferrero-Waldner to the attention of the Members of the Commission - Tenth Anniversary of the Barcelona Process COM(2005)138/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=138&version=ALL&language=lt 14/04/2005 COM(2005)138/F1 (14/04/2005) - DG TAXUD COM(2005)138/F1 (14/04/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti 1982 m. Tarptautinę prekių pasienio kontrolės derinimo konvenciją COM(2005)137/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=137&version=ALL&language=lt 20/04/2005 COM(2005)137/F1 (20/04/2005) - DG ENV COM(2005)137/F1 (20/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Dėl Bendrijos civilinės saugos mechanizmo tobulinimo COM(2005)137/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=137&version=ALL&language=lt 19/04/2005 COM(2005)137/4 (19/04/2005) - DG ENV COM(2005)137/4 (19/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Improving the Community Civil Protection Mechanism COM(2005)137/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=137&version=ALL&language=lt 15/04/2005 COM(2005)137/3 (15/04/2005) - DG ENV COM(2005)137/3 (15/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from Mr. Dimas. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Improving the Community Civil Protection Mechanism. Follow-up of the EU action plan of 31/1/2005 COM(2005)137/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=137&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)137/2 (13/04/2005) - DG ENV COM(2005)137/2 (13/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication de M. Dimas. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'amélioration du mécanisme communautaire de protection civile: suivi du plan d'action de l'UE du 31/1/2005 COM(2005)137/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=137&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)137/1 (13/04/2005) - DG ENV COM(2005)137/1 (13/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from M. Dimas. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Improving the Community Civil Protection Mechanism. Lessons learned from the Tsunami Emergency in South Asia COM(2005)136/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=136&version=ALL&language=lt 14/04/2005 COM(2005)136/F1 (14/04/2005) - DG TAXUD COM(2005)136/F1 (14/04/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA iš dalies keičianti Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės COM(2005)136/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=136&version=ALL&language=lt 14/04/2005 COM(2005)136/1 (14/04/2005) - DG TAXUD COM(2005)136/1 (14/04/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft Proposal for a Council directive amending Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax, with regard to the length of time during which the minimum standard rate is to be applied COM(2005)135/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=135&version=ALL&language=lt 08/04/2005 COM(2005)135/F1 (08/04/2005) - DG ESTAT COM(2005)135/F1 (08/04/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymą dėl institucinių sektorių ketvirtinių nefinansinių ataskaitų COM(2005)135/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=135&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)135/1 (05/04/2005) - DG ESTAT COM(2005)135/1 (05/04/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the compilation of quarterly non-financial accounts by institutional sector COM(2005)134/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=134&version=ALL&language=lt 12/04/2005 COM(2005)134/F1 (12/04/2005) - DG DEV COM(2005)134/F1 (12/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI : Vystymosi politikos darna Spartinti pažangą siekiant Tūkstantmečio plėtros tikslų COM(2005)134/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=134&version=ALL&language=lt 11/04/2005 COM(2005)134/3 (11/04/2005) - DG DEV COM(2005)134/3 (11/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from Mr Michel. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committe: Policy Coherence for Development: Accelerating progress towards attaining the Millenium Developments Goals. COM(2005)134/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=134&version=ALL&language=lt 04/04/2005 COM(2005)134/2 (04/04/2005) - DG DEV COM(2005)134/2 (04/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from Mr Michel. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committe: Policy Coherence for Development: Accelerating progress towards attaining the Millenium Developments Goals. COM(2005)134/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=134&version=ALL&language=lt 12/04/2005 COM(2005)134/1 (12/04/2005) - DG DEV COM(2005)134/1 (12/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from Mr Michel. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committe: Policy Coherence for Development: Accelerating progress towards attaining the Millenium Developments Goals. COM(2005)133/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=133&version=ALL&language=lt 07/10/2005 COM(2005)133/F2 (07/10/2005) - DG DEV COM(2005)133/F2 (07/10/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT. Accelerating progress towards attaining the Millennium Development Goals - Financing for Development and Aid Effectiveness {SEC(2005) 453} {SEC(2005) 454} COM(2005)133/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=133&version=ALL&language=lt 12/04/2005 COM(2005)133/F1 (12/04/2005) - DG DEV COM(2005)133/F1 (12/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Pažangos, siekiant Tūkstantmečio plėtros tikslų, paspartinimas - plėtros finansavimas ir pagalbos veiksmingumas COM(2005)133/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=133&version=ALL&language=lt 08/04/2005 COM(2005)133/3 (08/04/2005) - DG DEV COM(2005)133/3 (08/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from Mr. Michel. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament : Accelerating progress towards attaining the Millennium Development Goals - Financing for Development and Aid Effectiveness COM(2005)133/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=133&version=ALL&language=lt 04/04/2005 COM(2005)133/2 (04/04/2005) - DG DEV COM(2005)133/2 (04/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from M. Michel. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament : Accelerating progress towards attaining the Millennium Development Goals - Financing for Development and Aid Effectiveness COM(2005)133/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=133&version=ALL&language=lt 04/04/2005 COM(2005)133/1 (04/04/2005) - DG DEV COM(2005)133/1 (04/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from M. Michel. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament : Accelerating progress towards attaining the Millennium Development Goals - Financing for Development and Aid Effectiveness COM(2005)132/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=132&version=ALL&language=lt 12/04/2005 COM(2005)132/F1 (12/04/2005) - DG DEV COM(2005)132/F1 (12/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI : Paspartinti pažangą siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo – Europos Sąjungos įnašas – COM(2005)132/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=132&version=ALL&language=lt 11/04/2005 COM(2005)132/4 (11/04/2005) - DG DEV COM(2005)132/4 (11/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from Mr Michel. Communication from the Commission to the Council, to the European Parliament and to the European Economic and Social Committee - Accelerating progress towards the achieving the Millenium Development Goals - the contribution of the European Union COM(2005)132/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=132&version=ALL&language=lt 08/04/2005 COM(2005)132/3 (08/04/2005) - DG DEV COM(2005)132/3 (08/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from Mr Michel. Communication from the Commission to the Council, to the European Parliament and to the European Economic and Social Committee - Accelerating progress towards the achieving of the Millenium Development Goals: the contribution of the European Union COM(2005)132/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=132&version=ALL&language=lt 04/04/2005 COM(2005)132/2 (04/04/2005) - DG DEV COM(2005)132/2 (04/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from Mr Michel. Communication from the Commission to the Council, to the European Parliament and to the European Economic and Social Committee - Accelerating progress towards the achieving the Millenium Development Goals - the contribution of the European Union. COM(2005)132/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=132&version=ALL&language=lt 12/04/2005 COM(2005)132/1 (12/04/2005) - DG DEV COM(2005)132/1 (12/04/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Communication from Mr Michel. Communication from the Commission to the Council, to the European Parliament and to the European Economic and Social Committee - Accelerating progress towards the achieving the Millenium Development Goals - the contribution of the European Union COM(2005)131/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=131&version=ALL&language=lt 08/04/2005 COM(2005)131/F1 (08/04/2005) - DG JLS COM(2005)131/F1 (08/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už vienoje valstybėje narėje, Islandijoje arba Norvegijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų protokolo pasirašymo COM(2005)131/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=131&version=ALL&language=lt 01/04/2005 COM(2005)131/1 (01/04/2005) - DG JLS COM(2005)131/1 (01/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Protocol to the Agreement between the European Community, the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examing a request for asylum loged in a Member State or in Iceland and Norway. COM(2005)130/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=130&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)130/F1 (05/04/2005) - DG ECFIN COM(2005)130/F1 (05/04/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2728/94, įsteigiantį Išorės veiksmų garantijų fondą COM(2005)130/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=130&version=ALL&language=lt 29/03/2005 COM(2005)130/1 (29/03/2005) - DG ECFIN COM(2005)130/1 (29/03/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC, Euratom) n° 2728/94 establishing a guarantee Fund for external actions. COM(2005)129/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=129&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)129/F1 (06/04/2005) - DG TRADE COM(2005)129/F1 (06/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl prekybos tam tikrais plieno gaminiais sudarymo COM(2005)129/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=129&version=ALL&language=lt 30/03/2005 COM(2005)129/1 (30/03/2005) - DG TRADE COM(2005)129/1 (30/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council decision on the conclusion of an agreement between the European Community and the Russian Federation on trade in certain steel products COM(2005)128/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=128&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)128/F1 (06/04/2005) - DG TRADE COM(2005)128/F1 (06/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl tam tikrų apribojimų, taikomų tam tikrų plieno gaminių importui iš Rusijos Federacijos, administravimo COM(2005)128/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=128&version=ALL&language=lt 30/03/2005 COM(2005)128/1 (30/03/2005) - DG TRADE COM(2005)128/1 (30/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation on administering certain restrictions on imports of certain steel products from the Russian Federation. COM(2005)127/F3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=127&version=ALL&language=lt 03/06/2005 COM(2005)127/F3 (03/06/2005) - DG OLAF COM(2005)127/F3 (03/06/2005) - DG OLAF (EUROPOS KOVOS SU SUKČIAVIMU TARNYBA) - Proposal for a Council Decision extending the non-participating Member States the application of Council Decision amending and extending Council Decision of 17/12/2001 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the "Pericles" programme) COM(2005)127/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=127&version=ALL&language=lt 08/04/2005 COM(2005)127/F2 (08/04/2005) - DG OLAF COM(2005)127/F2 (08/04/2005) - DG OLAF (EUROPOS KOVOS SU SUKČIAVIMU TARNYBA) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL concerning the implementation and continuation of the Pericles programme for the protection of the euro against counterfeiting Proposal for a COUNCIL DECISION amending and extending Council Decision of 17 December 2001 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the ‘Pericles’ programme) Proposal for a COUNCIL DECISION extending to the non-participating Member States the application of Council Decision amending and extending Council Decision of 17 December 2001 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the ‘Pericles’ programme) COM(2005)127/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=127&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)127/F1 (06/04/2005) - DG OLAF COM(2005)127/F1 (06/04/2005) - DG OLAF (EUROPOS KOVOS SU SUKČIAVIMU TARNYBA) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Periklio programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo, įgyvendinimo ir tęsimo Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS iš dalies keičiantis ir pratęsiantis 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimą, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS iš dalies keičiančio ir pratęsiančio 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimą, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), taikymą programoje nedalyvaujančioms valstybėms narėms COM(2005)127/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=127&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)127/1 (06/04/2005) - DG OLAF COM(2005)127/1 (06/04/2005) - DG OLAF (EUROPOS KOVOS SU SUKČIAVIMU TARNYBA) - Draft Proposal for a Council Decision extending the non-participating Member States the application of Council Decision amending and extending Council Decision of 17/12/2001 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the "Pericles" programme) COM(2005)126/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=126&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)126/F1 (05/04/2005) - DG TRADE COM(2005)126/F1 (05/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS įvedantis galutinį antidempingo muitą furfuraldehido, kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importui, remiantis priemonių galiojimo termino pabaigos peržiūra pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį COM(2005)126/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=126&version=ALL&language=lt 29/03/2005 COM(2005)126/1 (29/03/2005) - DG TRADE COM(2005)126/1 (29/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of furfuraldehyde originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11 (2) of Council Regulation (EC) n° 384/96. COM(2005)125/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=125&version=ALL&language=lt 15/12/2005 COM(2005)125/F1 (15/12/2005) - DG AGRI COM(2005)125/F1 (15/12/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks COM(2005)125/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=125&version=ALL&language=lt 13/12/2005 COM(2005)125/4 (13/12/2005) - DG AGRI COM(2005)125/4 (13/12/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks COM(2005)125/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=125&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)125/3 (05/04/2005) - DG AGRI COM(2005)125/3 (05/04/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks COM(2005)125/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=125&version=ALL&language=lt 04/04/2005 COM(2005)125/2 (04/04/2005) - DG AGRI COM(2005)125/2 (04/04/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks COM(2005)125/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=125&version=ALL&language=lt 29/03/2005 COM(2005)125/1 (29/03/2005) - DG AGRI COM(2005)125/1 (29/03/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks COM(2005)124/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=124&version=ALL&language=lt 17/06/2005 COM(2005)124/F2 (17/06/2005) - DG JLS COM(2005)124/F2 (17/06/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. Frattini. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing a framework programme on "Security and Safeguarding Liberties" for the period 2007-2013 COM(2005)124/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=124&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)124/F1 (06/04/2005) - DG JLS COM(2005)124/F1 (06/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI dėl 2007–2013 m. Saugumo ir laisvių apsaugos pagrindų programos sudarymo Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl 2007—2013 m. Terorizmo prevencijos, parengties ir padarinių valdymo specialios programos sudarymo pagal Saugumo ir laisvių apsaugos bendrąją programą Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl 2007–2013 m. Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu specialios programos sudarymo pagal Saugumo ir laisvių apsaugos bendrąją programą (pateikta Komisijos) {SEK(2005) 436} COM(2005)124/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=124&version=ALL&language=lt 31/03/2005 COM(2005)124/3 (31/03/2005) - DG JLS COM(2005)124/3 (31/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. Frattini. Proposal for a Council Decision establishing the specific Programme "Prevention of and Fight against Crime" for the Period 2007-2013, General Programme "Security and Safeguarding Liberties" COM(2005)124/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=124&version=ALL&language=lt 24/03/2005 COM(2005)124/2 (24/03/2005) - DG JLS COM(2005)124/2 (24/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. Frattini. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing a framework programme on "Security and Safeguarding Lieberties" for the period 2007-2013 COM(2005)124/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=124&version=ALL&language=lt 24/03/2005 COM(2005)124/1 (24/03/2005) - DG JLS COM(2005)124/1 (24/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. Frattini. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing a framework programme on "Security and Safeguarding Liberties" for the period 2007-2013 COM(2005)123/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=123&version=ALL&language=lt 02/05/2005 COM(2005)123/F2 (02/05/2005) - DG JLS COM(2005)123/F2 (02/05/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT establishing a framework programme on Solidarity and Management of Migration Flows for the period 2007-2013 Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL establishing the European Refugee Fund for the period 2008-2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL establishing the External Borders Fund for the period 2007-2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the European Fund for the Integration of Third-country Nationals for the period 2007-2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL establishing the European Return Fund for the period 2008-2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ (presented by the Commission) {SEC(2005) 435} COM(2005)123/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=123&version=ALL&language=lt 24/03/2005 COM(2005)123/F1 (24/03/2005) - DG JLS COM(2005)123/F1 (24/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI dėl 2007–2013 m. Solidarumo ir migracijos srautų valdymo pagrindų programos sukūrimo COM(2005)123/6 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=123&version=ALL&language=lt 23/05/2006 COM(2005)123/6 (23/05/2006) - DG JLS COM(2005)123/6 (23/05/2006) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr FRATTINI. Amended proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Return Fund for the period 2008-2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)123/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=123&version=ALL&language=lt 15/05/2006 COM(2005)123/5 (15/05/2006) - DG JLS COM(2005)123/5 (15/05/2006) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. FRATTINI. Amended proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL establishing the European Refugee Fund for the period 2008-2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ Amended proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the External Borders Fund for the period 2007-2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ Amended proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Return Fund for the period 2008-2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)123/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=123&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)123/4 (05/04/2005) - DG JLS COM(2005)123/4 (05/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl 2008–2013 m. Europos pabėgėlių fondo pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą steigimo COM(2005)123/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=123&version=ALL&language=lt 01/04/2005 COM(2005)123/3 (01/04/2005) - DG JLS COM(2005)123/3 (01/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl 2008–2013 m. Europos pabėgėlių fondo pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą steigimo COM(2005)123/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=123&version=ALL&language=lt 24/03/2005 COM(2005)123/2 (24/03/2005) - DG JLS COM(2005)123/2 (24/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr. Frattini to the attention of the Members of the Commission. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council establishing a framework programme on Solidarity and Management of Migration flows for the period 2007-2013 COM(2005)123/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=123&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)123/1 (06/04/2005) - DG JLS COM(2005)123/1 (06/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council establishing the European Return Fund for the period 2007-2013 as part of the General programme "Solidarity and Management of Migration Flows" COM(2005)122/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=122&version=ALL&language=lt 31/03/2005 COM(2005)122/F1 (31/03/2005) - DG JLS COM(2005)122/F1 (31/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI dėl 2007–2013 m. Pagrindinių teisių ir teisingumo pagrindų programos sudarymo COM(2005)122/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=122&version=ALL&language=lt 31/03/2005 COM(2005)122/3 (31/03/2005) - DG JLS COM(2005)122/3 (31/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr. Frattini - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing a framework programme on Fundamental Rights and Justice. COM(2005)122/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=122&version=ALL&language=lt 24/03/2005 COM(2005)122/2 (24/03/2005) - DG JLS COM(2005)122/2 (24/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr. Frattini - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing a framework programme on Fundamental Rights and Justice. COM(2005)122/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=122&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)122/1 (06/04/2005) - DG JLS COM(2005)122/1 (06/04/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Civil justice" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice" COM(2005)121/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=121&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)121/F1 (06/04/2005) - DG ENTR COM(2005)121/F1 (06/04/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS įsteigiantis Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą (2007-2013) COM(2005)121/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=121&version=ALL&language=lt 31/03/2005 COM(2005)121/3 (31/03/2005) - DG ENTR COM(2005)121/3 (31/03/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Communication from Mr. Verheugen in agreement of Mrs. Reding, Mr. Dimas and Mr. Piebalgs - Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing a competitiveness and innovation framework Programme (2007-2013) COM(2005)121/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=121&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)121/2 (23/03/2005) - DG ENTR COM(2005)121/2 (23/03/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Communication from Mr. Verheugen in agreement of Mrs. Reding, Mr. Dimas and Mr. Piebalgs - Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing a competitiveness and innovation framework Programme (2007-2013) COM(2005)121/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=121&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)121/1 (23/03/2005) - DG ENTR COM(2005)121/1 (23/03/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Communication from Mr. Verheugen in agreement of Mrs. Reding, Mr. Dimas and Mr. Piebalgs - Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing a competitiveness and innovation framework Programme (2007-2013) COM(2005)120/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=120&version=ALL&language=lt 31/03/2005 COM(2005)120/F1 (31/03/2005) - DG EMPL COM(2005)120/F1 (31/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS : Restruktūrizavimas ir užimtumas Skatinti užimtumą numatant restruktūrizavimo pasekmes ir reaguojant į jas: Europos Sąjungos vaidmuo COM(2005)120/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=120&version=ALL&language=lt 29/03/2005 COM(2005)120/2 (29/03/2005) - DG EMPL COM(2005)120/2 (29/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Draft Communication from the Commission. "Restructuring and employment - Anticipating and accompanying restructuring in order to develop employment: the role of the European Union COM(2005)120/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=120&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)120/1 (23/03/2005) - DG EMPL COM(2005)120/1 (23/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Draft Communication from the Commission. "Restructuring and employment - Anticipating and accompanying restructuring in order to develop employment: the role of the European Union COM(2005)119/F3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=119&version=ALL&language=lt 24/05/2006 COM(2005)119/F3 (24/05/2006) - DG RTD COM(2005)119/F3 (24/05/2006) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Pasiūlymas su pakeitimais EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programos (2007(2013 m.) COM(2005)119/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=119&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)119/F2 (06/04/2005) - DG RTD COM(2005)119/F2 (06/04/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Proposal for a Council Decision concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities (2007 to 2011) - Building the Europe of knowledge COM(2005)119/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=119&version=ALL&language=lt 13/04/2005 COM(2005)119/F1 (13/04/2005) - DG RTD COM(2005)119/F1 (13/04/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Pasiūlymas su pakeitimais EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programos (2007(2013 m.) COM(2005)119/6 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=119&version=ALL&language=lt 22/05/2006 COM(2005)119/6 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)119/6 (22/05/2006) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Communication from Mr. Potocnic - Modified Proposal for a Council Decision concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities (2007-2011) / Adaptation following the agreement of 17 may 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)119/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=119&version=ALL&language=lt 22/05/2006 COM(2005)119/5 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)119/5 (22/05/2006) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Communication from Mr. Potocnic - Modified Proposal for a Council Decision concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities (2007-2011) / Adaptation following the agreement of 17 may 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)119/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=119&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)119/4 (06/04/2005) - DG RTD COM(2005)119/4 (06/04/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Communication from Mr. Potocnic in agreement with Mr. Verheugen, Mr. Barrot, Mrs. Reding, Mr. Borg, Mr. Piebalgs for the attention of the Members of the Commission - Proposal for a Council Decision concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities (2007-2011) COM(2005)119/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=119&version=ALL&language=lt 02/04/2005 COM(2005)119/3 (02/04/2005) - DG RTD COM(2005)119/3 (02/04/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Communication from Mr. Potocnic in agreement with Mr. Verheugen, Mr. Barrot, Mrs. Reding, Mr. Borg, Mr. Piebalgs - Proposal for a Council Decision concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities (2007-2011) COM(2005)119/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=119&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)119/2 (23/03/2005) - DG RTD COM(2005)119/2 (23/03/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Communication from Mr. Potocnic in agreement with Mr. Verheugen, Mr. Barrot, Mrs. Reding, Mr. Borg, Mr. Piebalgs - Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the seventh framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) COM(2005)119/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=119&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)119/1 (06/04/2005) - DG RTD COM(2005)119/1 (06/04/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Communication from Mr. Potocnic in agreement with Mr. Verheugen, Mr. Barrot, Mrs. Reding, Mr. Borg, Mr. Piebalgs - Proposal for a Council Decision concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities (2007-2011) COM(2005)118/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=118&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)118/F1 (06/04/2005) - DG RTD COM(2005)118/F1 (06/04/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS - Europos mokslinių tyrimų žinių erdvės kūrimas plėtrai užtikrinti COM(2005)118/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=118&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)118/3 (05/04/2005) - DG RTD COM(2005)118/3 (05/04/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Communication from M. Potocnik. Building the ERA of knowledge for growth. COM(2005)118/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=118&version=ALL&language=lt 01/04/2005 COM(2005)118/2 (01/04/2005) - DG RTD COM(2005)118/2 (01/04/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Communication from M. Potocnik. European Research Area (ERA) of Knowledge for growth: The EU’S asset and chance COM(2005)118/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=118&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)118/1 (23/03/2005) - DG RTD COM(2005)118/1 (23/03/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Communication from M. Potocnik. Building the ERA of knowledge for growth. COM(2005)117/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=117&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)117/F1 (06/04/2005) - DG FISH COM(2005)117/F1 (06/04/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS nustatantis Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūros teisei įgyvendinti {SEK(2005)426} COM(2005)117/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=117&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)117/3 (23/03/2005) - DG FISH COM(2005)117/3 (23/03/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Communication from M. Borg - Proposal for a Council Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the right of the sea COM(2005)117/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=117&version=ALL&language=lt 24/03/2005 COM(2005)117/2 (24/03/2005) - DG FISH COM(2005)117/2 (24/03/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Communication from M. Borg - Proposal for a Council Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea COM(2005)117/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=117&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)117/1 (06/04/2005) - DG FISH COM(2005)117/1 (06/04/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Communication from M. Borg - Proposal for a Council Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea COM(2005)116/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=116&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)116/F1 (06/04/2005) - DG EAC COM(2005)116/F1 (06/04/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS įsteigiantis 2007–2013 m. programą „Aktyvių piliečių Europa“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti COM(2005)116/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=116&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)116/3 (05/04/2005) - DG EAC COM(2005)116/3 (05/04/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from M. Figel - Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship COM(2005)116/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=116&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)116/2 (23/03/2005) - DG EAC COM(2005)116/2 (23/03/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication of the M. Figel - Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship COM(2005)116/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=116&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)116/1 (06/04/2005) - DG EAC COM(2005)116/1 (06/04/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - Communication from M. FIGEL' - Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship COM(2005)115/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=115&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)115/F1 (06/04/2005) - DG SANCO COM(2005)115/F1 (06/04/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Sveikesni, saugesni, labiau pasitikintys piliečiai: sveikatos ir vartotojų apsaugos strategija Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos veiksmų programos sveikatos ir vartotojų apsaugos srityje 2007–2013 m. {SEC(2005)425} COM(2005)115/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=115&version=ALL&language=lt 01/04/2005 COM(2005)115/3 (01/04/2005) - DG SANCO COM(2005)115/3 (01/04/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Note to the attention of the Members of the Commission. Communication of M. Kyprianou - 2. Proposal for a European Parliament and Council Decision establishing a programme of Community action in the field of Health and Consumer Protection 2007 - 2013 COM(2005)115/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=115&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)115/2 (23/03/2005) - DG SANCO COM(2005)115/2 (23/03/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Communication of M. Kyprianou - 2. Proposal for a European Parliament and Council Decision establishing a programme of Community action in the field of Health and Consumer Protection 2007 - 2013 COM(2005)115/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=115&version=ALL&language=lt 22/03/2005 COM(2005)115/1 (22/03/2005) - DG SANCO COM(2005)115/1 (22/03/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Communication of M. Kyprianou - 2. Proposal for a European Parliament and Council Decision establishing a programme of Community action in the field of Health and Consumer Protection 2007 - 2013 COM(2005)114/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=114&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)114/F1 (05/04/2005) - DG TRADE COM(2005)114/F1 (05/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 827/2004, draudžiantį importuoti Atlanto didžiaakius tunus (Thunnus obesus), kurių kilmės šalis Kambodža, Pusiaujo Gvinėja ir Siera Leonė, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 826/2004, draudžiantį importuoti Atlanto melsvuosius tunus (Thunnus thynnus), kurių kilmės šalis Pusiaujo Gvinėja ir Siera Leonė, ir Reglamentą (EB) Nr. 828/2004, draudžiantį Siera Leonės kilmės Atlanto kardžuvių (Xiphias gladius) importą COM(2005)114/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=114&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)114/1 (05/04/2005) - DG TRADE COM(2005)114/1 (05/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft proposal for a Council regulation amending regulation (EC) N° 827/2004 as regards the prohibition of imports of Atlantic bigeye tuna from Cambodia, Equatorial Guinea and Sierra Leone, and repealing regulation (EC) N° 826/2004 prohibiting imports of swordfish from Sierra Leone COM(2005)113/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=113&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)113/F1 (06/04/2005) - DG ENV COM(2005)113/F1 (06/04/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - 2007 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas, nustatantis civilinės saugos finansinę priemonę COM(2005)113/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=113&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)113/5 (05/04/2005) - DG BUDG COM(2005)113/5 (05/04/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mr. Dimas - Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparation Instrument for major emergencies COM(2005)113/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=113&version=ALL&language=lt 01/04/2005 COM(2005)113/4 (01/04/2005) - DG BUDG COM(2005)113/4 (01/04/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mr. Dimas. Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparation Instrument for major emergencies COM(2005)113/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=113&version=ALL&language=lt 31/03/2005 COM(2005)113/3 (31/03/2005) - DG BUDG COM(2005)113/3 (31/03/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mr. Dimas for the attention of the Members of the Commission - Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparation Instrument for major emergencies COM(2005)113/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=113&version=ALL&language=lt 29/03/2005 COM(2005)113/2 (29/03/2005) - DG ENV COM(2005)113/2 (29/03/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from Mr. Dimas. Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparation Instrument for major emergencies COM(2005)113/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=113&version=ALL&language=lt 29/03/2005 COM(2005)113/1 (29/03/2005) - DG ENV COM(2005)113/1 (29/03/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from Mr. Dimas - Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparation Instrument for major emergencies COM(2005)112/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=112&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)112/F1 (05/04/2005) - DG ESTAT COM(2005)112/F1 (05/04/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistiniais tikslais ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 COM(2005)112/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=112&version=ALL&language=lt 29/03/2005 COM(2005)112/1 (29/03/2005) - DG ESTAT COM(2005)112/1 (29/03/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common framework for business registers for statistical purposes and repealing Council Regulation (EEC) No 2186/93 COM(2005)111/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=111&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)111/F1 (06/04/2005) - DG TAXUD COM(2005)111/F1 (06/04/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Bendrijos programos „Muitinė 2013“ ir „Fiscalis 2013“ COM(2005)111/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=111&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)111/4 (05/04/2005) - DG TAXUD COM(2005)111/4 (05/04/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr. Kovacs for the attention of the Members of the Commission on the Community Programmes Customs 2013 and Fiscalis 2013 COM(2005)111/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=111&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)111/3 (05/04/2005) - DG TAXUD COM(2005)111/3 (05/04/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr. Kovacs. Communication on the Community Programmes Customs 2013 and Fiscalis 2013 COM(2005)111/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=111&version=ALL&language=lt 24/03/2005 COM(2005)111/2 (24/03/2005) - DG TAXUD COM(2005)111/2 (24/03/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from M. Kovács. Communication concerning Community Programmes Customs 2013 and Fiscalis 2013 COM(2005)111/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=111&version=ALL&language=lt 24/03/2005 COM(2005)111/1 (24/03/2005) - DG TAXUD COM(2005)111/1 (24/03/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from M. Kovacs. Communication concerning the Community Programmes Customs 2013 and Fiscalis 2013 COM(2005)110/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=110&version=ALL&language=lt 04/04/2005 COM(2005)110/F1 (04/04/2005) - DG TRADE COM(2005)110/F1 (04/04/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis galutinį kompensacinį muitą tam tikrų plataus spektro Indijos kilmės antibiotikų importui COM(2005)110/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=110&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)110/1 (23/03/2005) - DG TRADE COM(2005)110/1 (23/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive countervailing duty on imports of certain broad spectrum antibiotics originating in India COM(2005)109/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=109&version=ALL&language=lt 04/04/2005 COM(2005)109/F1 (04/04/2005) - DG TAXUD COM(2005)109/F1 (04/04/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS leidžiantis Vokietijos Federacinei Respublikai ir Nyderlandų Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 3 straipsnio COM(2005)109/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=109&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)109/1 (23/03/2005) - DG TAXUD COM(2005)109/1 (23/03/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft Proposal for a Council Decision authorising the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands to apply a measure derogating from article 3 of the Sixth Council Directive 77/388/EC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes COM(2005)108/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=108&version=ALL&language=lt 06/04/2005 COM(2005)108/F1 (06/04/2005) - DG REGIO COM(2005)108/F1 (06/04/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą COM(2005)108/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=108&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)108/5 (05/04/2005) - DG REGIO COM(2005)108/5 (05/04/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - Communication from Mrs. Hubner to the attention of the Members of the Commission - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Solidarity Fund COM(2005)108/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=108&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)108/4 (05/04/2005) - DG REGIO COM(2005)108/4 (05/04/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - Communication from Mrs. Hubner - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Solidarity Fund COM(2005)108/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=108&version=ALL&language=lt 01/04/2005 COM(2005)108/3 (01/04/2005) - DG REGIO COM(2005)108/3 (01/04/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - Communication from Mrs. Hubner - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Solidarity Fund COM(2005)108/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=108&version=ALL&language=lt 22/03/2005 COM(2005)108/2 (22/03/2005) - DG REGIO COM(2005)108/2 (22/03/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - Communication de Mrs HÜBNER - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Solidarity Fund COM(2005)108/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=108&version=ALL&language=lt 22/03/2005 COM(2005)108/1 (22/03/2005) - DG REGIO COM(2005)108/1 (22/03/2005) - DG REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) - Communication from Mrs. Hubner - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Solidarity Fund COM(2005)107/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=107&version=ALL&language=lt 07/06/2005 COM(2005)107/F1 (07/06/2005) - DG COMP COM(2005)107/F1 (07/06/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - VALSTYBĖS PAGALBOS VEIKSMŲ PLANAS Mažesnė ir tikslingesnė valstybės pagalba: 2005–2009 m. valstybės pagalbos reformos programa (Konsultacinis dokumentas) (pateiktas Komisijos) {SEC (2005) 795 } COM(2005)107/6 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=107&version=ALL&language=lt 06/06/2005 COM(2005)107/6 (06/06/2005) - DG COMP COM(2005)107/6 (06/06/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - Note to the attention of the Heads of the Cabinet - Contrôle de l'application du droit communautaire - Aides d'Etat - 529th semi-monthly meeting of Thursday 31/3/2005 - State aid action plan - "Less and better targed state aid: a roadmap for state aid reform 2005/2009" - COM(2005)107/5 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=107&version=ALL&language=lt 06/06/2005 COM(2005)107/5 (06/06/2005) - DG COMP COM(2005)107/5 (06/06/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - Note to the attention of the Commission - Monitoring the application of Community law - State Aids - State aid action plan - "Less and better targed state aid: a roadmap for state aid reform 2005/2009" COM(2005)107/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=107&version=ALL&language=lt 03/06/2005 COM(2005)107/4 (03/06/2005) - DG COMP COM(2005)107/4 (03/06/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - Note to Members of the Commission - Monitoring the application of Community law - State Aids - State aid action plan - "Less and better targed state aid: a roadmap for state aid reform 2005/2009". COM(2005)107/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=107&version=ALL&language=lt 01/06/2005 COM(2005)107/3 (01/06/2005) - DG COMP COM(2005)107/3 (01/06/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - Note to the attention of the Heads of the Cabinet - Monitoring the application of community law - State Aids - 533rd semi-monthly meeting of Thursday 2/6/2005 - State aid action plan - "Less and better targed state aid: a roadmap for state aid reform 2005/2009" COM(2005)107/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=107&version=ALL&language=lt 30/05/2005 COM(2005)107/2 (30/05/2005) - DG COMP COM(2005)107/2 (30/05/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - Note to the attention of the Heads of the Cabinet - Monitoring the application of Community law - Aides d'Etat - 533rd semi-monthly meeting of Thursday 2/6/2005 - State aid action plan - "Less and better targed state aid: a roadmap for state aid reform 2005/2009" COM(2005)107/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=107&version=ALL&language=lt 18/03/2005 COM(2005)107/1 (18/03/2005) - DG COMP COM(2005)107/1 (18/03/2005) - DG COMP (Konkurencijos GD) - Note to the attention of the Heads of the Cabinet - Contrôle de l'application du droit communautaire - Aides d'Etat - 529th semi-monthly meeting of Thursday 31/3/2005 - State aid action plan - "Less and better targed state aid: a roadmap for state aid reform 2005/2009" - Proposal of Mrs. Kroes to adopt in the three working languages, to entitle the Commissioner in charge of Competition to adopt the text in the official languages of the Union eurpoéenne and to communicate the text to the Member States, to the European Parliament, to the Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions COM(2005)106/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=106&version=ALL&language=lt 31/03/2005 COM(2005)106/F1 (31/03/2005) - DG ENTR COM(2005)106/F1 (31/03/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų įvertinimo agentūrai COM(2005)106/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=106&version=ALL&language=lt 31/03/2005 COM(2005)106/1 (31/03/2005) - DG ENTR COM(2005)106/1 (31/03/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency (EMEA) COM(2005)105/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=105&version=ALL&language=lt 30/03/2005 COM(2005)105/F1 (30/03/2005) - DG ENV COM(2005)105/F1 (30/03/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT : ON THE NATIONAL STRATEGIES FOR THE REDUCTION OF BIODEGRADABLE WASTE GOING TO LANDFILLS PURSUANT TO ARTICLE 5(1) OF DIRECTIVE 1999/31/EC ON THE LANDFILL OF WASTE COM(2005)105/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=105&version=ALL&language=lt 30/03/2005 COM(2005)105/1 (30/03/2005) - DG ENV COM(2005)105/1 (30/03/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Report from the Commission on the national strategies for the reduction of biodegradable waste going to landfills pursuant to article 5(1) of Directive 1999/31/EC on the landfill of waste COM(2005)104/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=104&version=ALL&language=lt 29/03/2005 COM(2005)104/F1 (29/03/2005) - DG SANCO COM(2005)104/F1 (29/03/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT : REPORT ON THE OPERATION OF THE EARLY WARNING AND RESPONSE SYSTEM OF THE COMMUNITY NETWORK FOR THE EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE AND CONTROL OF COMMUNICABLE DISEASES (DECISION 2000/57/EC) DURING 2002 AND 2003 COM(2005)104/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=104&version=ALL&language=lt 17/03/2005 COM(2005)104/1 (17/03/2005) - DG SANCO COM(2005)104/1 (17/03/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Draft Commission Report on the operation of the early warning and response system of the Community network for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases during 2002 and 2003 COM(2005)103/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=103&version=ALL&language=lt 31/03/2005 COM(2005)103/F1 (31/03/2005) - DG TRADE COM(2005)103/F1 (31/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams COM(2005)103/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=103&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)103/3 (16/03/2005) - DG TRADE COM(2005)103/3 (16/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America COM(2005)103/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=103&version=ALL&language=lt 22/03/2005 COM(2005)103/2 (22/03/2005) - DG TRADE COM(2005)103/2 (22/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America COM(2005)103/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=103&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)103/1 (16/03/2005) - DG TRADE COM(2005)103/1 (16/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America COM(2005)102/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=102&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)102/F1 (23/03/2005) - DG MARKT COM(2005)102/F1 (23/03/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI dėl Pašto direktyvos (Direktyvos 97/67/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/39/EB) taikymo COM(2005)102/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=102&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)102/1 (23/03/2005) - DG MARKT COM(2005)102/1 (23/03/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Draft report of the Commission on the application of the Postal Directive (Directive 97/67/EC as amended by Directive 2002/39/EC) COM(2005)101/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=101&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)101/F1 (23/03/2005) - DG AIDCO COM(2005)101/F1 (23/03/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurią reikia priimti AKR-EB Ambasadorių komitete dėl Žemės ūkio ir kaimo bendradarbiavimo techninio centro statutų, darbo tvarkos taisyklių ir finansinių nuostatų COM(2005)101/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=101&version=ALL&language=lt 23/03/2005 COM(2005)101/1 (23/03/2005) - DG AIDCO COM(2005)101/1 (23/03/2005) - DG AIDCO (BENDRADARBIAVIMO BIURAS) - Draft Proposal for a Council Decision on the position to be adopted by the Community within the ACP-EC Committee of Ambassadors concerning the financial regulation and the statutes and rules of procedure of the Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation COM(2005)100/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=100&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)100/F1 (16/03/2005) - DG TAXUD COM(2005)100/F1 (16/03/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI Kilmės taisyklės preferenciniuose prekybos susitarimuose Ateities gairės COM(2005)100/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=100&version=ALL&language=lt 15/03/2005 COM(2005)100/4 (15/03/2005) - DG TAXUD COM(2005)100/4 (15/03/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr. Kovacs. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the rules of origin in preferential trade arrangements: orientations for the future COM(2005)100/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=100&version=ALL&language=lt 11/03/2005 COM(2005)100/3 (11/03/2005) - DG TAXUD COM(2005)100/3 (11/03/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr. Kovacs fot the attention of the Members of the Commission. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the rules of origin in preferential trade arrangements: orientations for the future COM(2005)100/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=100&version=ALL&language=lt 10/03/2005 COM(2005)100/2 (10/03/2005) - DG TAXUD COM(2005)100/2 (10/03/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr. Kovacs fot the attention of the Members of the Commission. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the rules of origin in preferential trade arrangements: orientations for the future COM(2005)100/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=100&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)100/1 (16/03/2005) - DG TAXUD COM(2005)100/1 (16/03/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Communication from Mr. Kovacs fot the attention of the Members of the Commission. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the rules of origin in preferential trade arrangements: orientations for the future COM(2005)99/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=99&version=ALL&language=lt 11/03/2005 COM(2005)99/3 (11/03/2005) - DG TREN COM(2005)99/3 (11/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'application de l'article 15 de la Convention de Chicago et de l'article premier de l'Accord de Transit et garantissant le droit de transit des transporteurs aériens communautaires COM(2005)99/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=99&version=ALL&language=lt 10/03/2005 COM(2005)99/2 (10/03/2005) - DG TREN COM(2005)99/2 (10/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'application de l'article 15 de la Convention de Chicago et de l'article premier de l'Accord de Transit et garantissant le droit de transit des transporteurs aériens communautaires COM(2005)98/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=98&version=ALL&language=lt 21/03/2005 COM(2005)98/F1 (21/03/2005) - DG COMM COM(2005)98/F1 (21/03/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - KOMISIJOS ATASKAITA „GERESNĖ TEISĖKŪRA 2004 M.“ pagal Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo9 straipsnį COM(2005)98/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=98&version=ALL&language=lt 21/03/2005 COM(2005)98/1 (21/03/2005) - DG COMM COM(2005)98/1 (21/03/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Draft Report "Better lawmaking 2004" pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality (12th report) COM(2005)97/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=97&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)97/F1 (16/03/2005) - DG COMM COM(2005)97/F1 (16/03/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI: Reglamentavimo gerinimas augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje skatinti COM(2005)97/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=97&version=ALL&language=lt 15/03/2005 COM(2005)97/4 (15/03/2005) - DG COMM COM(2005)97/4 (15/03/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr President and Mr Verheugen. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: "Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union" COM(2005)97/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=97&version=ALL&language=lt 10/03/2005 COM(2005)97/3 (10/03/2005) - DG COMM COM(2005)97/3 (10/03/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr President and Mr Verheugen. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: "Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union" COM(2005)97/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=97&version=ALL&language=lt 10/03/2005 COM(2005)97/2 (10/03/2005) - DG COMM COM(2005)97/2 (10/03/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr President and Mr Verheugen. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: "Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union" COM(2005)97/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=97&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)97/1 (16/03/2005) - DG ENTR COM(2005)97/1 (16/03/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Communication from Mr President and Mr Verheugen. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: "Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union" COM(2005)96/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=96&version=ALL&language=lt 15/03/2005 COM(2005)96/F1 (15/03/2005) - DG SANCO COM(2005)96/F1 (15/03/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS DĖL VARTOTOJO ATŽVILGIU NESĄŽININGOS VERSLO ĮMONIŲ PREKYBOS VEIKLOS VIDAUS RINKOJE, IŠ DALIES KEIČIANČIOS TARYBOS DIREKTYVĄ 84/450/EEB, EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVAS 97/7/EB, 98/27/EB IR 2002/65/EB BEI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (EB) Nr. 2006/2004 („NESĄŽININGOS KOMERCINĖS PRAKTIKOS DIREKTYVA“) COM(2005)95/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=95&version=ALL&language=lt 17/03/2005 COM(2005)95/F1 (17/03/2005) - DG AGRI COM(2005)95/F1 (17/03/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurią Bendrijos vardu reikia priimti Tarptautinėje javų taryboje ir Pagalbos maistu komitete COM(2005)95/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=95&version=ALL&language=lt 17/03/2005 COM(2005)95/1 (17/03/2005) - DG AGRI COM(2005)95/1 (17/03/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the Community in the International Grains Council and in the Food Aid Committee COM(2005)94/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=94&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)94/F1 (16/03/2005) - DG EMPL COM(2005)94/F1 (16/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS : Žalioji knyga „Demografiniai pokyčiai skatina naują kartų vienybę“ COM(2005)94/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=94&version=ALL&language=lt 15/03/2005 COM(2005)94/4 (15/03/2005) - DG EMPL COM(2005)94/4 (15/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from M. Spidla. Green Paper '' Facing to demographic changes, new solidarity between generations '' COM(2005)94/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=94&version=ALL&language=lt 11/03/2005 COM(2005)94/3 (11/03/2005) - DG EMPL COM(2005)94/3 (11/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from M. Spidla. Green Paper '' Facing to demographic changes, new solidarity between generations '' COM(2005)94/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=94&version=ALL&language=lt 08/03/2005 COM(2005)94/2 (08/03/2005) - DG EMPL COM(2005)94/2 (08/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from M. Spidla. "Green Paper ' Facing to demographic changes, new solidarity between generations ' COM(2005)94/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=94&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)94/1 (16/03/2005) - DG EMPL COM(2005)94/1 (16/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from M. Spidla. Green Paper '' Facing to demographic changes, new solidarity between generations '' COM(2005)93/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=93&version=ALL&language=lt 17/03/2005 COM(2005)93/F1 (17/03/2005) - DG EMPL COM(2005)93/F1 (17/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos dėl jungtinio komiteto, įsteigto pagal Europos bendrijos ir jos valstybių narių, vienos susitarimo šalies, ir Šveicarijos Konfederacijos, kitos susitarimo šalies, susitarimą, Sprendimo dėl laisvo asmenų judėjimo projekto COM(2005)93/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=93&version=ALL&language=lt 17/03/2005 COM(2005)93/1 (17/03/2005) - DG EMPL COM(2005)93/1 (17/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Draft Proposal for a Council Decision on a Community Position regarding draft Decision No .../... of the Joint Committee established under the Agreement between the European Community and its Member Staes, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the Free Movement of Persons COM(2005)92/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=92&version=ALL&language=lt 17/03/2005 COM(2005)92/F1 (17/03/2005) - DG ENTR COM(2005)92/F1 (17/03/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos Asociacijos Taryboje, įsteigtoje Europos sutartimi tarp Europos Bendrijų ir Bulgarijos dėl prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais tvarkos patobulinimo COM(2005)92/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=92&version=ALL&language=lt 17/03/2005 COM(2005)92/2 (17/03/2005) - DG ENTR COM(2005)92/2 (17/03/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Draft proposal for a Council Decision on the position to be taken by the Community in the Association Council stablished by the Europe Agreement between the European Communities and Bulgaria concerning the improvements of the trade arrangements for processed agricultural products. COM(2005)92/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=92&version=ALL&language=lt 10/03/2005 COM(2005)92/1 (10/03/2005) - DG ENTR COM(2005)92/1 (10/03/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Draft proposal for a Council Decision on the position to be taken by the Community in the Association Council stablished by the Europe Agreement between the European Communities and Bulgaria concerning the improvements of the trade arrangements for processed agricultural products. COM(2005)91/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=91&version=ALL&language=lt 17/03/2005 COM(2005)91/F1 (17/03/2005) - DG JLS COM(2005)91/F1 (17/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos valstybių narių atsižvelgimo į ankstesnius nuosprendžius vykstant naujam baudžiamajam procesui COM(2005)91/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=91&version=ALL&language=lt 10/03/2005 COM(2005)91/1 (10/03/2005) - DG JLS COM(2005)91/1 (10/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Council Framework Decision on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings COM(2005)90/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=90&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)90/F1 (16/03/2005) - DG BUDG COM(2005)90/F1 (16/03/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS: Pranešimas apie Europos Komisijos buhalterinės apskaitos sistemos modernizavimo pažangą iki 2005 m. sausio 31 d. COM(2005)90/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=90&version=ALL&language=lt 08/03/2005 COM(2005)90/3 (08/03/2005) - DG BUDG COM(2005)90/3 (08/03/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mrs Grybauskaite. Report on progress at 31/1/2005 of the modernisation of the accounting system of the European Commission COM(2005)90/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=90&version=ALL&language=lt 08/03/2005 COM(2005)90/2 (08/03/2005) - DG BUDG COM(2005)90/2 (08/03/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mrs Grybauskaite. Report on progress at 31/1/2005 of the modernisation of the accounting system of the European Commission COM(2005)90/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=90&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)90/1 (16/03/2005) - DG BUDG COM(2005)90/1 (16/03/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - Communication from Mrs Grybauskaité. Report on progress at 31/1/2005 of the modernisation of the accounting system of the European Commission COM(2005)89/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=89&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)89/F1 (16/03/2005) - DG TAXUD COM(2005)89/F1 (16/03/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA iš dalies keičianti Direktyvos 77/388/EEB nuostatas, susijusias su tam tikromis priemonėmis, kuriomis siekiama supaprastinti pridėtinės vertės mokesčio taikymą ir padėti užkirsti kelią mokesčio nuslėpimu ir vengimu, bei panaikinanti tam tikrus sprendimus, suteikiančius leidžiančias nukrypti nuostatas COM(2005)89/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=89&version=ALL&language=lt 09/03/2005 COM(2005)89/1 (09/03/2005) - DG TAXUD COM(2005)89/1 (09/03/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft Proposal for a Council Decision amending Directive 77/388/EEC as regards certain measures to simplify the procedure for charging value added tax and to assist in countering tax evasion and avoidance, and repealing certain Decisions granting derogations COM(2005)88/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=88&version=ALL&language=lt 15/03/2005 COM(2005)88/F1 (15/03/2005) - DG ESTAT COM(2005)88/F1 (15/03/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Bendrijos statistikos apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą COM(2005)88/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=88&version=ALL&language=lt 08/03/2005 COM(2005)88/1 (08/03/2005) - DG ESTAT COM(2005)88/1 (08/03/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Draft proposal for a Parliament and Council Regulation relating to Community statistics on the structure and the activity of the foreign subsidiary companies COM(2005)87/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=87&version=ALL&language=lt 15/03/2005 COM(2005)87/F1 (15/03/2005) - DG JLS COM(2005)87/F1 (15/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą COM(2005)87/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=87&version=ALL&language=lt 08/03/2005 COM(2005)87/1 (08/03/2005) - DG JLS COM(2005)87/1 (08/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure. COM(2005)86/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=86&version=ALL&language=lt 14/03/2005 COM(2005)86/F1 (14/03/2005) - DG FISH COM(2005)86/F1 (14/03/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - 2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005, dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 88/98 COM(2005)86/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=86&version=ALL&language=lt 14/03/2005 COM(2005)86/1 (14/03/2005) - DG FISH COM(2005)86/1 (14/03/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound and amending Regulation (EC) No 1434/98 COM(2005)85/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=85&version=ALL&language=lt 14/03/2005 COM(2005)85/F1 (14/03/2005) - DG TREN COM(2005)85/F1 (14/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Report on the application of Article 37 of the Euratom Treaty, July 1994 to December 2003 COM(2005)85/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=85&version=ALL&language=lt 07/03/2005 COM(2005)85/1 (07/03/2005) - DG TREN COM(2005)85/1 (07/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Commission Report on the application of Article 37 of the Euratom Treaty, July 1994 to December 2003 COM(2005)84/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=84&version=ALL&language=lt 10/03/2005 COM(2005)84/F1 (10/03/2005) - DG AGRI COM(2005)84/F1 (10/03/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Ataskaita apie ES miškininkystės strategijos įgyvendinimą {SEC(2005) 333} COM(2005)84/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=84&version=ALL&language=lt 10/03/2005 COM(2005)84/4 (10/03/2005) - DG AGRI COM(2005)84/4 (10/03/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Report from the Commission on the implementation of the EU Forestry Strategy COM(2005)84/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=84&version=ALL&language=lt 08/03/2005 COM(2005)84/3 (08/03/2005) - DG AGRI COM(2005)84/3 (08/03/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Report from the Commission on the implementation of the EU Forestry Strategy COM(2005)84/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=84&version=ALL&language=lt 03/03/2005 COM(2005)84/2 (03/03/2005) - DG AGRI COM(2005)84/2 (03/03/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Report from the Commission on the implementation of the EU Forestry Strategy COM(2005)84/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=84&version=ALL&language=lt 03/03/2005 COM(2005)84/1 (03/03/2005) - DG AGRI COM(2005)84/1 (03/03/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Report from the Commission on the implementation of the EU Forestry Strategy COM(2005)83/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=83&version=ALL&language=lt 09/03/2005 COM(2005)83/F1 (09/03/2005) - DG MARKT COM(2005)83/F1 (09/03/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos pasiūlymo dėl kompiuteriuose diegiamų išradimų patentabilumo COM(2005)83/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=83&version=ALL&language=lt 09/03/2005 COM(2005)83/3 (09/03/2005) - DG MARKT COM(2005)83/3 (09/03/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a directive of the European Parliament and Council on the patentability of computer-implemented inventions. COM(2005)83/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=83&version=ALL&language=lt 08/03/2005 COM(2005)83/2 (08/03/2005) - DG MARKT COM(2005)83/2 (08/03/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a directive of the European Parliament and Council on the patentability of computer-implemented inventions COM(2005)83/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=83&version=ALL&language=lt 03/03/2005 COM(2005)83/1 (03/03/2005) - DG MARKT COM(2005)83/1 (03/03/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a directive of the European Parliament and Council on the patentability of computer-implemented inventions COM(2005)82/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=82&version=ALL&language=lt 14/03/2005 COM(2005)82/F1 (14/03/2005) - DG JLS COM(2005)82/F1 (14/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - ŽALIOJI KNYGA dėl santuokos nutraukimui taikytinos teisės ir jurisdikcijos COM(2005)82/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=82&version=ALL&language=lt 14/03/2005 COM(2005)82/1 (14/03/2005) - DG JLS COM(2005)82/1 (14/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Green paper on applicable law and jurisdiction in divorce matters. COM(2005)81/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=81&version=ALL&language=lt 08/03/2005 COM(2005)81/F1 (08/03/2005) - DG EMPL COM(2005)81/F1 (08/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Pasiūlymas: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS įsteigiantis Europos lyčių lygybės institutą COM(2005)81/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=81&version=ALL&language=lt 08/03/2005 COM(2005)81/4 (08/03/2005) - DG EMPL COM(2005)81/4 (08/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from M. Spidla. Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing a European Institute for Gender Equality COM(2005)81/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=81&version=ALL&language=lt 04/03/2005 COM(2005)81/3 (04/03/2005) - DG EMPL COM(2005)81/3 (04/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr. Spidla. Proposal of a Regulation of the European Parliament and the Council on the establishment of a European Institute on gender equality COM(2005)81/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=81&version=ALL&language=lt 03/03/2005 COM(2005)81/2 (03/03/2005) - DG EMPL COM(2005)81/2 (03/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr Spidla. Proposal of Regulation of the European Parliament and the Council on the Establishment of a European institute on gender equality COM(2005)81/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=81&version=ALL&language=lt 03/03/2005 COM(2005)81/1 (03/03/2005) - DG EMPL COM(2005)81/1 (03/03/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr Spidla. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Institute for Gender Equality COM(2005)80/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=80&version=ALL&language=lt 10/03/2005 COM(2005)80/F1 (10/03/2005) - DG TRADE COM(2005)80/F1 (10/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS toliau iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1601/2001, nustatantį galutinius antidempingo muitus Čekijos, Rusijos, Tailando ir Turkijos kilmės tam tikrų geležinių ir plieninių lynų bei kabelių importui ir galutinai surenkantis nustatytus laikinuosius antidempingo muitus COM(2005)80/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=80&version=ALL&language=lt 03/03/2005 COM(2005)80/1 (03/03/2005) - DG TRADE COM(2005)80/1 (03/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation further amending Regulation (EC) N° 1601/2001 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional anti-dumping duty imposed on imports of certain iron or steel ropes and cables originating in the Czech Republic, Russia, Thailand and Turkey COM(2005)79/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=79&version=ALL&language=lt 11/03/2005 COM(2005)79/F1 (11/03/2005) - DG TREN COM(2005)79/F1 (11/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS - Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimas COM(2005)79/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=79&version=ALL&language=lt 11/03/2005 COM(2005)79/1 (11/03/2005) - DG TREN COM(2005)79/1 (11/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Developing the agenda for the Community’s external aviation policy {SEC(2005( 336} COM(2005)78/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=78&version=ALL&language=lt 11/03/2005 COM(2005)78/F1 (11/03/2005) - DG TREN COM(2005)78/F1 (11/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS : Bendrijos civilinės aviacijos politika Kinijos Liaudies Respublikos atžvilgiu- bendradarbiavimo stiprinimas ir rinkų atvėrimas COM(2005)78/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=78&version=ALL&language=lt 04/03/2005 COM(2005)78/1 (04/03/2005) - DG TREN COM(2005)78/1 (04/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION A Community civil aviation policy towards the People’s Republic of China - strengthening co-operation and opening markets. COM(2005)77/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=77&version=ALL&language=lt 14/03/2005 COM(2005)77/F1 (14/03/2005) - DG TREN COM(2005)77/F1 (14/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI - Ryšių su Rusijos Federacija oro transporto srityje vystymo programa COM(2005)77/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=77&version=ALL&language=lt 11/03/2005 COM(2005)77/3 (11/03/2005) - DG TREN COM(2005)77/3 (11/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: "A framework for Developing Relations with the Russian Federation in the Field of Air Transport". COM(2005)77/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=77&version=ALL&language=lt 11/03/2005 COM(2005)77/2 (11/03/2005) - DG TREN COM(2005)77/2 (11/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: "A framework for Developing Relations with the Russian Federation in the Field of Air Transport". COM(2005)77/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=77&version=ALL&language=lt 04/03/2005 COM(2005)77/1 (04/03/2005) - DG TREN COM(2005)77/1 (04/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: "A framework for Developing Relations with the Russian Federation in the Field of Air Transport". COM(2005)76/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=76&version=ALL&language=lt 07/06/2005 COM(2005)76/F2 (07/06/2005) - DG ECFIN COM(2005)76/F2 (07/06/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament concerning European. Initiative for Growth. Concept for the design of an EU loan guarantee instrument for TEN-Transport projects . SEC/2005/323 COM(2005)76/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=76&version=ALL&language=lt 07/03/2005 COM(2005)76/F1 (07/03/2005) - DG ECFIN COM(2005)76/F1 (07/03/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI : Europos augimo iniciatyva ES paskolų garantijų priemonės TEN transporto projektams plano koncepcija COM(2005)76/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=76&version=ALL&language=lt 07/03/2005 COM(2005)76/1 (07/03/2005) - DG ECFIN COM(2005)76/1 (07/03/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Draft Communication from the Commission concerning European Initiative for Growth. Concept for the design of an EU loan guarantee instrument for TEN-Transport projects COM(2005)75/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=75&version=ALL&language=lt 16/03/2005 COM(2005)75/F2 (16/03/2005) - DG ECFIN COM(2005)75/F2 (16/03/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - European Initiative for Growth Feasibility report on EU loan guarantee instrument for TEN-Transport projects. SEC/2005/323 COM(2005)75/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=75&version=ALL&language=lt 07/03/2005 COM(2005)75/F1 (07/03/2005) - DG ECFIN COM(2005)75/F1 (07/03/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI : Europos augimo iniciatyva ES paskolų garantijų priemonės taikymo transeuropinio tinklo (TEN) transporto projektams galimybių ataskaita COM(2005)75/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=75&version=ALL&language=lt 07/03/2005 COM(2005)75/1 (07/03/2005) - DG ECFIN COM(2005)75/1 (07/03/2005) - DG ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - European Initiative for Growth Feasibility report on EU loan guarantee instrument for TEN-Transport projects COM(2005)74/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=74&version=ALL&language=lt 09/03/2005 COM(2005)74/F1 (09/03/2005) - DG AGRI COM(2005)74/F1 (09/03/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI dėl rizikos ir krizių valdymo žemės ūkyje COM(2005)74/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=74&version=ALL&language=lt 09/03/2005 COM(2005)74/1 (09/03/2005) - DG AGRI COM(2005)74/1 (09/03/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on risk and crisis management in agriculture {SEC(2005) 320} COM(2005)73/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=73&version=ALL&language=lt 02/03/2005 COM(2005)73/F1 (02/03/2005) - DG COMM COM(2005)73/F1 (02/03/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI : Metinė politikos strategija 2006 m. COM(2005)73/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=73&version=ALL&language=lt 01/03/2005 COM(2005)73/4 (01/03/2005) - DG COMM COM(2005)73/4 (01/03/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr. President in agreement with Mrs Wallstrom an Mrs Grybauskaite - Annual Policy Strategy for 2006 COM(2005)73/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=73&version=ALL&language=lt 25/02/2005 COM(2005)73/3 (25/02/2005) - DG COMM COM(2005)73/3 (25/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr. President en agreement avec Mme Wallström et Mme Grybauskaité - Annual Policy Strategy for 2006 COM(2005)73/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=73&version=ALL&language=lt 22/02/2005 COM(2005)73/2 (22/02/2005) - DG COMM COM(2005)73/2 (22/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr. President - Annual Policy Strategy for 2006 COM(2005)73/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=73&version=ALL&language=lt 22/02/2005 COM(2005)73/1 (22/02/2005) - DG COMM COM(2005)73/1 (22/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr. President - Annual Policy Strategy for 2006 COM(2005)72/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=72&version=ALL&language=lt 02/03/2005 COM(2005)72/F1 (02/03/2005) - DG RELEX COM(2005)72/F1 (02/03/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI Europos kaimynystės politika Rekomendacijos Armėnijai, Azerbaidžanui, Gruzijai, Egiptui ir Libanui COM(2005)72/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=72&version=ALL&language=lt 02/03/2005 COM(2005)72/4 (02/03/2005) - DG RELEX COM(2005)72/4 (02/03/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner - European Neighbourhood Policy - Commission Recommendations to the Council for Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia and Lebanon. COM(2005)72/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=72&version=ALL&language=lt 25/02/2005 COM(2005)72/3 (25/02/2005) - DG RELEX COM(2005)72/3 (25/02/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner - European Neighbourhood Policy - Commission Recommendations to the Council for Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia and Lebanon. COM(2005)72/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=72&version=ALL&language=lt 22/02/2005 COM(2005)72/2 (22/02/2005) - DG RELEX COM(2005)72/2 (22/02/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner - European Neighbourhood Policy - Commission Recommendations to the Council for Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia and Lebanon. COM(2005)72/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=72&version=ALL&language=lt 22/02/2005 COM(2005)72/1 (22/02/2005) - DG RELEX COM(2005)72/1 (22/02/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner - European Neighbourhood Policy - Commission Recommendations to the Council for Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia and Lebanon. COM(2005)71/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=71&version=ALL&language=lt 02/03/2005 COM(2005)71/F1 (02/03/2005) - DG ESTAT COM(2005)71/F1 (02/03/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 3605/93 nuostatas dėl statistinių duomenų kokybės, taikant perviršinio deficito procedūrą COM(2005)71/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=71&version=ALL&language=lt 22/02/2005 COM(2005)71/3 (22/02/2005) - DG ESTAT COM(2005)71/3 (22/02/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Proposal of a Council Regulation amending Regulation (EC) No 3605/93 as regards the quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure COM(2005)71/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=71&version=ALL&language=lt 22/02/2005 COM(2005)71/2 (22/02/2005) - DG ESTAT COM(2005)71/2 (22/02/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Communication from Mr Almunia. Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 3605/93 as regards the quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure COM(2005)71/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=71&version=ALL&language=lt 22/02/2005 COM(2005)71/1 (22/02/2005) - DG ESTAT COM(2005)71/1 (22/02/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Communication from Mr Almunia. Proposal of a Council Regulation amending Regulation (EC) No 3605/93 as regards the quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure COM(2005)70/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=70&version=ALL&language=lt 21/02/2005 COM(2005)70/F1 (21/02/2005) - DG INFSO COM(2005)70/F1 (21/02/2005) - DG INFSO (INFORMACINĖ VISUOMENĖ) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečiosios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padaryto pakeitimo Tarybos bendrajai pozicijai dėl pasiūlymo EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO įsteigiančio daugiametę Bendrijos programą elektroninį turinį Europoje darant labiau prieinamą, patogų ir tinkamą naudotis COM(2005)69/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=69&version=ALL&language=lt 02/03/2005 COM(2005)69/F1 (02/03/2005) - DG ENV COM(2005)69/F1 (02/03/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - REPORT FROM THE COMMISSION : Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union - Second annual report (Reporting year 2003) COM(2005)69/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=69&version=ALL&language=lt 23/02/2005 COM(2005)69/1 (23/02/2005) - DG ENV COM(2005)69/1 (23/02/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Report from the Commission on the quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union - second annual report (Reporting year 2003) COM(2005)68/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=68&version=ALL&language=lt 02/03/2005 COM(2005)68/F1 (02/03/2005) - DG RTD COM(2005)68/F1 (02/03/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS iš dalies keičiantis 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimą, įsteigiantį sintezės programos konsultacinį komitetą COM(2005)68/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=68&version=ALL&language=lt 02/03/2005 COM(2005)68/1 (02/03/2005) - DG RTD COM(2005)68/1 (02/03/2005) - DG RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) - Draft Proposal for a Council Decision amending Council Decision of 16/12/1980 setting up the consultative committee for the fusion programme COM(2005)67/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=67&version=ALL&language=lt 02/03/2005 COM(2005)67/F1 (02/03/2005) - DG TRADE COM(2005)67/F1 (02/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nutraukiantis tam tikrų vamzdelių arba vamzdžių jungiamųjų detalių iš geležies arba plieno, kurių kilmės šalis inter alia yra Tailandas, importui taikomų antidempingo priemonių dalinę tarpinę peržiūrą COM(2005)67/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=67&version=ALL&language=lt 02/03/2005 COM(2005)67/1 (02/03/2005) - DG TRADE COM(2005)67/1 (02/03/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of certain tube or pipe fittings, of iron or steel, originating, inter alia, in Thailand COM(2005)66/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=66&version=ALL&language=lt 01/03/2005 COM(2005)66/F1 (01/03/2005) - DG TAXUD COM(2005)66/F1 (01/03/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas COM(2005)66/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=66&version=ALL&language=lt 21/02/2005 COM(2005)66/1 (21/02/2005) - DG TAXUD COM(2005)66/1 (21/02/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Commission Regulation (EEC) N° 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) N° 2913/92 establishing the Community Customs Code COM(2005)65/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=65&version=ALL&language=lt 01/03/2005 COM(2005)65/F1 (01/03/2005) - DG JLS COM(2005)65/F1 (01/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - ŽALIOJI KNYGA : Paveldėjimai ir testamentai COM(2005)65/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=65&version=ALL&language=lt 01/03/2005 COM(2005)65/1 (01/03/2005) - DG JLS COM(2005)65/1 (01/03/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Green Paper on succession and wills COM(2005)64/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=64&version=ALL&language=lt 01/03/2005 COM(2005)64/F1 (01/03/2005) - DG ELARG COM(2005)64/F1 (01/03/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - KOMISIJOS ATASKAITA : 2003 METŲ PHARE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR KIPRUI, MALTAI IR TURKIJAI SKIRTŲ PASIRENGIMO STOJIMUI PRIEMONIŲ TAIKYMO ATASKAITA COM(2005)64/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=64&version=ALL&language=lt 01/03/2005 COM(2005)64/1 (01/03/2005) - DG ELARG COM(2005)64/1 (01/03/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Draft Report from the Commission 2003 Report on phare and the pre-accession instruments for Cyprus, Malta and Turkey COM(2005)63/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=63&version=ALL&language=lt 23/02/2005 COM(2005)63/F1 (23/02/2005) - DG JLS COM(2005)63/F1 (23/02/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS parengta pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 34 straipsnį COM(2005)63/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=63&version=ALL&language=lt 23/02/2005 COM(2005)63/1 (23/02/2005) - DG JLS COM(2005)63/1 (23/02/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Report from the Commission based on Article 34 of the Council Framework Decision of 13/6/2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States COM(2005)62/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=62&version=ALL&language=lt 25/02/2005 COM(2005)62/F1 (25/02/2005) - DG TREN COM(2005)62/F1 (25/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Proposal for a Council Decision on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Lebanon on certain aspects of air services COM(2005)62/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=62&version=ALL&language=lt 17/02/2005 COM(2005)62/1 (17/02/2005) - DG TREN COM(2005)62/1 (17/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Lebanon on certain aspects of air services. COM(2005)61/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=61&version=ALL&language=lt 14/06/2005 COM(2005)61/F2 (14/06/2005) - DG TREN COM(2005)61/F2 (14/06/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and Georgia on certain aspects of air services. COM(2005)61/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=61&version=ALL&language=lt 25/02/2005 COM(2005)61/F1 (25/02/2005) - DG TREN COM(2005)61/F1 (25/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Proposal for a Council Decision on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and Georgia on certain aspects of air services. COM(2005)61/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=61&version=ALL&language=lt 25/02/2005 COM(2005)61/1 (25/02/2005) - DG TREN COM(2005)61/1 (25/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and Georgia on certain aspects of air services. COM(2005)60/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=60&version=ALL&language=lt 25/02/2005 COM(2005)60/F1 (25/02/2005) - DG TREN COM(2005)60/F1 (25/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Azerbaidžiano Respublikos Susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo COM(2005)60/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=60&version=ALL&language=lt 17/02/2005 COM(2005)60/1 (17/02/2005) - DG TREN COM(2005)60/1 (17/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Azerbaijan on certain aspects of air services COM(2005)59/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=59&version=ALL&language=lt 05/04/2005 COM(2005)59/F2 (05/04/2005) - DG COMM COM(2005)59/F2 (05/04/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Draft Interinstitutional Agreement on the operating framework for the European regulatory agencies COM(2005)59/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=59&version=ALL&language=lt 25/02/2005 COM(2005)59/F1 (25/02/2005) - DG COMM COM(2005)59/F1 (25/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Projektas TARPINSTITUCINIS SUSITARIMAS dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos COM(2005)59/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=59&version=ALL&language=lt 17/02/2005 COM(2005)59/1 (17/02/2005) - DG COMM COM(2005)59/1 (17/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Draft Interinstitutional Agreement on the operating framework for the European regulatory agencies COM(2005)58/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=58&version=ALL&language=lt 18/02/2005 COM(2005)58/F1 (18/02/2005) - DG TAXUD COM(2005)58/F1 (18/02/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl į Bendriją įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės COM(2005)58/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=58&version=ALL&language=lt 15/02/2005 COM(2005)58/1 (15/02/2005) - DG TAXUD COM(2005)58/1 (15/02/2005) - DG TAXUD (Mokesčių ir muitų sąjungos GD) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position reached by the Council with a view to adopting a regulation of the European Parliament and the Council on controls of cash entering or leaving the Community. COM(2005)57/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=57&version=ALL&language=lt 16/02/2005 COM(2005)57/F1 (16/02/2005) - DG MARKT COM(2005)57/F1 (16/02/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečiosios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrajai pozicijai dėl pasiūlymo EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, IŠ DALIES KEIČIANČIOS TARYBOS DIREKTYVAS 72/166/EEB, 84/5/EEB, 88/357/EEB, 90/232/EEB IR DIREKTYVĄ 2000/26/EB DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO (PENKTOJI TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO DIREKTYVA) IŠ DALIES KEIČIANTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį COM(2005)56/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=56&version=ALL&language=lt 23/02/2005 COM(2005)56/F1 (23/02/2005) - DG JLS COM(2005)56/F1 (23/02/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis vietinio eismo per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų taisykles ir iš dalies keičiantis Šengeno konvenciją ir Bendrąsias konsulines instrukcijas COM(2005)56/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=56&version=ALL&language=lt 16/02/2005 COM(2005)56/1 (16/02/2005) - DG JLS COM(2005)56/1 (16/02/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the Schengen Convention and the Common Consular Instructions COM(2005)55/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=55&version=ALL&language=lt 18/04/2005 COM(2005)55/F2 (18/04/2005) - DG ELARG COM(2005)55/F2 (18/04/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - KOMISIJOS NUOMONĖ 2005 m. vasario 22 d. dėl Bulgarijos ir Rumunijos prašymų stoti į Europos Sąjungą COM(2005)55/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=55&version=ALL&language=lt 22/02/2005 COM(2005)55/F1 (22/02/2005) - DG ELARG COM(2005)55/F1 (22/02/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - KOMISIJOS NUOMONĖ 2005 m. vasario 22 d. dėl Bulgarijos ir Rumunijos prašymų stoti į Europos Sąjungą COM(2005)55/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=55&version=ALL&language=lt 22/02/2005 COM(2005)55/3 (22/02/2005) - DG ELARG COM(2005)55/3 (22/02/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Communication from M. Rehn. Commission opinion of 22/2/2005 on the applications for accession to the European Union by the Republic of Bulgaria and Romania COM(2005)55/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=55&version=ALL&language=lt 11/02/2005 COM(2005)55/2 (11/02/2005) - DG ELARG COM(2005)55/2 (11/02/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Communication from M. Rehn. Commission opinion of 22/2/2005 on the applications for accession to the European Union by the Republic of Bulgaria and Romania COM(2005)55/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=55&version=ALL&language=lt 11/02/2005 COM(2005)55/1 (11/02/2005) - DG ELARG COM(2005)55/1 (11/02/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Communication from M. Rehn. Commission opinion of 22 February 2005 on the applications for accession to the European Union by the Republic of Bulgaria and Romania COM(2005)54/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=54&version=ALL&language=lt 17/02/2005 COM(2005)54/F1 (17/02/2005) - DG TRADE COM(2005)54/F1 (17/02/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS, įvedantis importuojamiems poliesterių štapelio pluoštams, kurių kilmės šalys – Kinijos Liaudies Respublika ir Saudo Arabija, galutinį antidempingo muitą ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2852/2000, įvedantį galutinį antidempingo importuojamiems poliesterių štapelio pluoštams, kurių kilmės šalys - Indija ir Korėjos Respublika, ir nutraukiantis antidempingo procesinius veiksmus dėl tokio importo, kurio kilmės šalis yra Taivanas COM(2005)54/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=54&version=ALL&language=lt 17/02/2005 COM(2005)54/1 (17/02/2005) - DG TRADE COM(2005)54/1 (17/02/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in the people's Republic of China and Saudi Arabia, amending Council Regulation (EC) No 2852/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in the Republic of Korea and terminating the anti-dumping proceeding in respect of such imports originating in Taiwan. COM(2005)53/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=53&version=ALL&language=lt 18/02/2005 COM(2005)53/F1 (18/02/2005) - DG COMM COM(2005)53/F1 (18/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REKOMENDACIJA dėl prioritetinių veiksmų siekiant Europoje didinti bendradarbiavimą archyvų srityje COM(2005)53/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=53&version=ALL&language=lt 11/02/2005 COM(2005)53/1 (11/02/2005) - DG COMM COM(2005)53/1 (11/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Draft proposal for a Council recommendation on priority actions to increase cooperation in the field of archives in Europe COM(2005)52/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=52&version=ALL&language=lt 18/02/2005 COM(2005)52/F1 (18/02/2005) - DG COMM COM(2005)52/F1 (18/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS: Santrauka: Pranešimas apie archyvus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje Būsimų veiksmų galimybės: prioritetai COM(2005)52/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=52&version=ALL&language=lt 18/02/2005 COM(2005)52/1 (18/02/2005) - DG COMM COM(2005)52/1 (18/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Draft Report on archives in the enlarged European Union: opportunities for future action, priorities COM(2005)51/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=51&version=ALL&language=lt 19/05/2005 COM(2005)51/F2 (19/05/2005) - DG DEV COM(2005)51/F2 (19/05/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI Europos plėtros fondo (EPF) veiklos rezultatų apžvalga ir pasiūlymas dėl 9-ojo Europos plėtros fondo sąlyginių likučių skyrimo COM(2005)51/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=51&version=ALL&language=lt 17/02/2005 COM(2005)51/F1 (17/02/2005) - DG DEV COM(2005)51/F1 (17/02/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI Europos plėtros fondo (EPF) veiklos rezultatų apžvalga ir pasiūlymas dėl 9-ojo Europos plėtros fondo sąlyginių likučių skyrimo COM(2005)51/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=51&version=ALL&language=lt 14/02/2005 COM(2005)51/2 (14/02/2005) - DG DEV COM(2005)51/2 (14/02/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI Europos plėtros fondo (EPF) veiklos rezultatų apžvalga ir pasiūlymas dėl 9-ojo Europos plėtros fondo sąlyginių likučių skyrimo COM(2005)51/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=51&version=ALL&language=lt 10/02/2005 COM(2005)51/1 (10/02/2005) - DG DEV COM(2005)51/1 (10/02/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI Europos plėtros fondo (EPF) veiklos rezultatų apžvalga ir pasiūlymas dėl 9-ojo Europos plėtros fondo sąlyginių likučių skyrimo COM(2005)50/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=50&version=ALL&language=lt 17/02/2005 COM(2005)50/F1 (17/02/2005) - DG AGRI COM(2005)50/F1 (17/02/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl bendro bananų rinkos organizavimo veikimo COM(2005)50/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=50&version=ALL&language=lt 17/02/2005 COM(2005)50/1 (17/02/2005) - DG AGRI COM(2005)50/1 (17/02/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft Commission report on the functioning of the common organisation of markets in the banana sector COM(2005)48/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=48&version=ALL&language=lt 16/02/2005 COM(2005)48/F1 (16/02/2005) - DG TREN COM(2005)48/F1 (16/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį COM(2005)48/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=48&version=ALL&language=lt 16/02/2005 COM(2005)48/3 (16/02/2005) - DG TREN COM(2005)48/3 (16/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr. Barrot - Proposal for a Regulation of the European Council and of the Council on the information of air transport passenger on the identity of the operating carrier and on communication of safety information by Member States COM(2005)48/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=48&version=ALL&language=lt 11/02/2005 COM(2005)48/2 (11/02/2005) - DG TREN COM(2005)48/2 (11/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Note for the attention of the Members of the Commission - Communication from Mr. Barrot - Proposal for a Regulation of the European Council and of the Council on the information of air transport passenger on the identity of the operating carrier and on communication of safety information by Member States COM(2005)48/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=48&version=ALL&language=lt 08/02/2005 COM(2005)48/1 (08/02/2005) - DG TREN COM(2005)48/1 (08/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr. Barrot - Proposal for a Regulation of the European Council and of the Council on the information of air transport passenger of the operating carrier and on communication of safety information by Member States COM(2005)47/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=47&version=ALL&language=lt 16/02/2005 COM(2005)47/F1 (16/02/2005) - DG TREN COM(2005)47/F1 (16/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl riboto judrumo asmenų teisių keliaujant oru COM(2005)47/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=47&version=ALL&language=lt 16/02/2005 COM(2005)47/2 (16/02/2005) - DG TREN COM(2005)47/2 (16/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr. Barrot - Proposal of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the rights of persons with reduced mobility travelling by air COM(2005)47/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=47&version=ALL&language=lt 08/02/2005 COM(2005)47/1 (08/02/2005) - DG TREN COM(2005)47/1 (08/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr. Barrot - Proposal of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the rights of persons with reduced mobility travelling by air COM(2005)46/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=46&version=ALL&language=lt 31/03/2005 COM(2005)46/F2 (31/03/2005) - DG TREN COM(2005)46/F2 (31/03/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Commission Communication to the European Parliament and the Council: Strengthen the passengers' rights within the European Union COM(2005)46/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=46&version=ALL&language=lt 16/02/2005 COM(2005)46/F1 (16/02/2005) - DG TREN COM(2005)46/F1 (16/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI :IR TARYBAI DĖL KELEIVIŲ TEISIŲ ĮTVIRTINIMO EUROPOS SĄJUNGOJE COM(2005)46/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=46&version=ALL&language=lt 15/02/2005 COM(2005)46/3 (15/02/2005) - DG TREN COM(2005)46/3 (15/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr. Barrot - Commission Communication to the European Parliament and the Council: Strengthen the passengers' rights within the European Union COM(2005)46/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=46&version=ALL&language=lt 11/02/2005 COM(2005)46/2 (11/02/2005) - DG TREN COM(2005)46/2 (11/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr. Barrot - Commission Communication to the European Parliament and the Council. Strengthen the passengers' rights within the European Union COM(2005)46/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=46&version=ALL&language=lt 08/02/2005 COM(2005)46/1 (08/02/2005) - DG TREN COM(2005)46/1 (08/02/2005) - DG TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) - Communication from Mr. Barrot - Commission Communication to the European Parliament and the Council: Strengthen the passengers' rights within the European Union COM(2005)45/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=45&version=ALL&language=lt 14/02/2005 COM(2005)45/F1 (14/02/2005) - DG JLS COM(2005)45/F1 (14/02/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl ES kovos su narkotikais veiksmų plano (2005 — 2008 m.) COM(2005)45/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=45&version=ALL&language=lt 14/02/2005 COM(2005)45/1 (14/02/2005) - DG JLS COM(2005)45/1 (14/02/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Communication from the Commission on a EU Drugs Action Plan (2005-2008) COM(2005)44/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=44&version=ALL&language=lt 14/02/2005 COM(2005)44/F1 (14/02/2005) - DG EMPL COM(2005)44/F1 (14/02/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl moterų ir vyrų lygybės 2005 m. COM(2005)44/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=44&version=ALL&language=lt 14/02/2005 COM(2005)44/1 (14/02/2005) - DG EMPL COM(2005)44/1 (14/02/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Draft Commission Report on equality between women and men, 2005 COM(2005)43/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=43&version=ALL&language=lt 10/02/2005 COM(2005)43/F1 (10/02/2005) - DG TRADE COM(2005)43/F1 (10/02/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, numatančio bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymą nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d., dalinio pakeitimo COM(2005)43/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=43&version=ALL&language=lt 03/02/2005 COM(2005)43/2 (03/02/2005) - DG TRADE COM(2005)43/2 (03/02/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Communication from M.Mandelson. Amendment of proposal for a Council regulation applying a scheme of generalised tariff preferences COM(2005)43/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=43&version=ALL&language=lt 09/02/2005 COM(2005)43/1 (09/02/2005) - DG TRADE COM(2005)43/1 (09/02/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Communication from M. Mandelson. Amendment of proposal for a Council regulation applying a scheme of generalised tariff preferences COM(2005)42/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=42&version=ALL&language=lt 03/02/2005 COM(2005)42/3 (03/02/2005) - DG COMM COM(2005)42/3 (03/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication of Mr President in agreement with Mrs Wallström - Interinstitutional agreement for a framework of European regulatory agencies COM(2005)42/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=42&version=ALL&language=lt 03/02/2005 COM(2005)42/2 (03/02/2005) - DG COMM COM(2005)42/2 (03/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr President - interinstitutional agreement for a framework of the European regulation agencies COM(2005)42/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=42&version=ALL&language=lt 03/02/2005 COM(2005)42/1 (03/02/2005) - DG COMM COM(2005)42/1 (03/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr President - Interinstitutional agreement for a framework of the European regulation agencies COM(2005)41/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=41&version=ALL&language=lt 11/02/2005 COM(2005)41/F1 (11/02/2005) - DG ELARG COM(2005)41/F1 (11/02/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos dėl EB ir Kroatijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimo dėl jos darbo tvarkos taisyklių COM(2005)41/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=41&version=ALL&language=lt 11/02/2005 COM(2005)41/1 (11/02/2005) - DG ELARG COM(2005)41/1 (11/02/2005) - DG ELARG (PLĖTRA) - Draft Proposal for a Council Decision on a Community Position concerning a Decision of the EC - Croatia Stabilisation and Association Council on its Rules of Procedure COM(2005)40/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=40&version=ALL&language=lt 28/06/2006 COM(2005)40/3 (28/06/2006) - DG RELEX COM(2005)40/3 (28/06/2006) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Council Decision on the Community position to be adopted in the Cooperation Committee, stablished by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part, in relation to the establishment of a new subcommittee on regional and cross-border co-operation. COM(2005)40/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=40&version=ALL&language=lt 07/02/2005 COM(2005)40/2 (07/02/2005) - DG RELEX COM(2005)40/2 (07/02/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Proposal for a Council Decision on the Community position to be adopted in the Cooperation Committee, stablished by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part, in relation to the establishment of a new subcommittee on regional and cross-border co-operation. COM(2005)40/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=40&version=ALL&language=lt 03/02/2005 COM(2005)40/1 (03/02/2005) - DG RELEX COM(2005)40/1 (03/02/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Draft Council Decision on the Community position to be adopted in the Cooperation Committee, stablished by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part, in relation to the establishment of a new subcommittee on regional and cross-border co-operation. COM(2005)39/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=39&version=ALL&language=lt 11/02/2005 COM(2005)39/F1 (11/02/2005) - DG TRADE COM(2005)39/F1 (11/02/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nutraukiantis importuojamai polietileno tereftalato (PET) plėvelei, kurios kilmės šalis yra inter alia Indija, taikomų antidempingo priemonių pakartotinį dalinį tarpinį tyrimą COM(2005)39/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=39&version=ALL&language=lt 04/02/2005 COM(2005)39/1 (04/02/2005) - DG TRADE COM(2005)39/1 (04/02/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Draft Proposal for a Council Regulation terminating the partial interim review of anti-dumping measures on imports of polyethylene terphthalate (PET) film originating, inter alia, in India COM(2005)38/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=38&version=ALL&language=lt 07/02/2005 COM(2005)38/F1 (07/02/2005) - DG SANCO COM(2005)38/F1 (07/02/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA iš dalies pakeičianti Direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje priemonių IV priedą COM(2005)38/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=38&version=ALL&language=lt 07/02/2005 COM(2005)38/1 (07/02/2005) - DG SANCO COM(2005)38/1 (07/02/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - Proposal for a Council Directive amending Annex IV to Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community COM(2005)37/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=37&version=ALL&language=lt 09/02/2005 COM(2005)37/F1 (09/02/2005) - DG COMM COM(2005)37/F1 (09/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI 2005 m. ES tvaraus vystymosi strategijos peržiūra: pirmoji apžvalga ir ateities gairės {SEK(2005) 225} COM(2005)37/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=37&version=ALL&language=lt 09/02/2005 COM(2005)37/4 (09/02/2005) - DG COMM COM(2005)37/4 (09/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication of the President of the Commission - Review of the sustainable development strategy COM(2005)37/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=37&version=ALL&language=lt 04/02/2005 COM(2005)37/3 (04/02/2005) - DG COMM COM(2005)37/3 (04/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication of the President of the Commission - Review of the EU sustainable development strategy COM(2005)37/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=37&version=ALL&language=lt 02/02/2005 COM(2005)37/2 (02/02/2005) - DG COMM COM(2005)37/2 (02/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - THE 2005 REVIEW OF THE EU SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY: INITIAL STOCKTAKING AND FUTURE ORIENTATIONS COM(2005)37/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=37&version=ALL&language=lt 02/02/2005 COM(2005)37/1 (02/02/2005) - DG COMM COM(2005)37/1 (02/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - THE 2005 REVIEW OF THE EU SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY: INITIAL STOCKTAKING AND FUTURE ORIENTATIONS COM(2005)36/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=36&version=ALL&language=lt 10/02/2005 COM(2005)36/F1 (10/02/2005) - DG FISH COM(2005)36/F1 (10/02/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2792/1999 dėl specialių veiksmų perleidžiant laivus 2004 m. cunamio ištiktoms šalims COM(2005)36/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=36&version=ALL&language=lt 09/02/2005 COM(2005)36/3 (09/02/2005) - DG FISH COM(2005)36/3 (09/02/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2792/1999 as regards a specific action for transfers of vessels to countries hit by the Tsunami in 2004. COM(2005)36/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=36&version=ALL&language=lt 04/02/2005 COM(2005)36/2 (04/02/2005) - DG FISH COM(2005)36/2 (04/02/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Communication of the M. Borg - Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2792/1999 as regards a specific action for transfers of vessels to countries hit by the Tsunami in 2004. COM(2005)36/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=36&version=ALL&language=lt 04/02/2005 COM(2005)36/1 (04/02/2005) - DG FISH COM(2005)36/1 (04/02/2005) - DG FISH (ŽUVININKYSTĖ) - Communication from Mr Borg - Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2792/1999 as regards a specific action for transfers of vessels to countries hit by the Tsunami in 2004. COM(2005)35/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=35&version=ALL&language=lt 09/02/2005 COM(2005)35/F1 (09/02/2005) - DG ENV COM(2005)35/F1 (09/02/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI : Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitai COM(2005)35/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=35&version=ALL&language=lt 09/02/2005 COM(2005)35/4 (09/02/2005) - DG ENV COM(2005)35/4 (09/02/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from Mr Dimas - Winning the battle against Global Climate change COM(2005)35/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=35&version=ALL&language=lt 03/02/2005 COM(2005)35/3 (03/02/2005) - DG ENV COM(2005)35/3 (03/02/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from Mr Dimas - Winning the battle against Global Climate change COM(2005)35/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=35&version=ALL&language=lt 01/02/2005 COM(2005)35/2 (01/02/2005) - DG ENV COM(2005)35/2 (01/02/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from Mr Dimas - Winning the battle against Global Climate change COM(2005)35/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=35&version=ALL&language=lt 01/02/2005 COM(2005)35/1 (01/02/2005) - DG ENV COM(2005)35/1 (01/02/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from Mr Dimas - Winning the battle against Global Climate change COM(2005)34/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=34&version=ALL&language=lt 09/02/2005 COM(2005)34/F1 (09/02/2005) - DG JLS COM(2005)34/F1 (09/02/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE implementation of the FRAMEWORK PROGRAMME FOR JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS (2002-2006) COM(2005)34/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=34&version=ALL&language=lt 09/02/2005 COM(2005)34/1 (09/02/2005) - DG JLS COM(2005)34/1 (09/02/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Community in the Association Council established by the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Slovenia, of the other part, concerning the improvement of the trade arrangements for processed agricultural products provided for in Protocol 3 of the Europe Agreement between the European Community and Slovenia COM(2005)33/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=33&version=ALL&language=lt 09/02/2005 COM(2005)33/F1 (09/02/2005) - DG EMPL COM(2005)33/F1 (09/02/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS : apie Socialinės politikos darbotvarkę COM(2005)33/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=33&version=ALL&language=lt 08/02/2005 COM(2005)33/4 (08/02/2005) - DG EMPL COM(2005)33/4 (08/02/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr. Spidla - Communication establishing a new Social Agenda (2006-2010) COM(2005)33/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=33&version=ALL&language=lt 04/02/2005 COM(2005)33/3 (04/02/2005) - DG EMPL COM(2005)33/3 (04/02/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr. Spidla - Communication establishing a new Social Agenda (2006-2010) COM(2005)33/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=33&version=ALL&language=lt 31/01/2005 COM(2005)33/2 (31/01/2005) - DG EMPL COM(2005)33/2 (31/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr. Spidla - Communication establishing a new Social Agenda (2006-2010) COM(2005)33/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=33&version=ALL&language=lt 31/01/2005 COM(2005)33/1 (31/01/2005) - DG EMPL COM(2005)33/1 (31/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr. Spidla - Communication establishing a new Social Agenda (2006-2010) COM(2005)32/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=32&version=ALL&language=lt 08/02/2005 COM(2005)32/F1 (08/02/2005) - DG EMPL COM(2005)32/F1 (08/02/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA dėl Europos geležinkelio bendrijos (CER) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) susitarimo dėl tam tikrų mobiliųjų darbuotojų, pasienio teritorijoje atliekančių su sąveika susijusius darbus, panaudojimo sąlygų aspektų COM(2005)32/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=32&version=ALL&language=lt 08/02/2005 COM(2005)32/1 (08/02/2005) - DG EMPL COM(2005)32/1 (08/02/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Draft Proposal for a Council Directive on the agreement between the Community of European Railways (CER) and the European Transport Workers' federation (ETF) on certain aspects of the working conditions of mobile workers assigned to interoperable cross-border services COM(2005)31/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=31&version=ALL&language=lt 10/03/2005 COM(2005)31/3 (10/03/2005) - DG COMM COM(2005)31/3 (10/03/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Draft Communication from the Commission. Minimising administrative costs imposed by legislation COM(2005)31/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=31&version=ALL&language=lt 10/02/2005 COM(2005)31/2 (10/02/2005) - DG COMM COM(2005)31/2 (10/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Draft Communication from the Commission. Minimising administrative costs imposed by legislation COM(2005)31/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=31&version=ALL&language=lt 03/02/2005 COM(2005)31/1 (03/02/2005) - DG COMM COM(2005)31/1 (03/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Draft Communication from the Commission. Minimising administrative costs imposed by legislation COM(2005)30/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=30&version=ALL&language=lt 08/02/2005 COM(2005)30/F1 (08/02/2005) - DG ENTR COM(2005)30/F1 (08/02/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - KOMISIJOS KOMUNIKATASTARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI : Ataskaita apie Europos mažųjų įmonių chartijos įgyvendinimą COM(2005)30/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=30&version=ALL&language=lt 08/02/2005 COM(2005)30/1 (08/02/2005) - DG ENTR COM(2005)30/1 (08/02/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Draft Commission Report on the implementation of the European Chater for Small Enterprises, To take note of four Staff Working Papers : Report on the implementation of the European Charter for Small Enterprises in the Member States of the European Union, Report on the implementation of the European Charter for Small Enterprises in the candidate countries, Report on the implementation of the European Charter for Small Enterprises in Moldova and the countries in the Western Balkans, and the activities of the European Union for small and medium-sized enterprises (SMEs) - SME Envoy Report COM(2005)28/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=28&version=ALL&language=lt 04/05/2005 COM(2005)28/F2 (04/05/2005) - DG ESTAT COM(2005)28/F2 (04/05/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) COM(2005)28/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=28&version=ALL&language=lt 04/02/2005 COM(2005)28/F1 (04/02/2005) - DG ESTAT COM(2005)28/F1 (04/02/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) COM(2005)28/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=28&version=ALL&language=lt 04/02/2005 COM(2005)28/1 (04/02/2005) - DG ESTAT COM(2005)28/1 (04/02/2005) - DG ESTAT (Eurostatas) - Draft proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1177/2003 concerning Community statistics on income and living conditions (EU- SILC) COM(2005)27/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=27&version=ALL&language=lt 04/02/2005 COM(2005)27/F1 (04/02/2005) - DG AGRI COM(2005)27/F1 (04/02/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies pakeičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1883/78, išdėstantį bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo COM(2005)27/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=27&version=ALL&language=lt 04/02/2005 COM(2005)27/1 (04/02/2005) - DG AGRI COM(2005)27/1 (04/02/2005) - DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) - Draft proposal for a Council regulation amending regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section COM(2005)26/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=26&version=ALL&language=lt 10/02/2005 COM(2005)26/F1 (10/02/2005) - DG EAC COM(2005)26/F1 (10/02/2005) - DG EAC (Švietimo ir kultūros GD) - KOMISIJOS PRANEŠIMAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS AUDITO RŪMAMS, EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI : 2002 ir 2003 m. Tempus ataskaita COM(2005)25/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=25&version=ALL&language=lt 28/01/2005 COM(2005)25/F1 (28/01/2005) - DG BUDG COM(2005)25/F1 (28/01/2005) - DG BUDG (Biudžeto GD) - 2005 M. BIUDŽETO PRELIMINARUS BIUDŽETO PAKEITIMŲ PROJEKTAS NR. 1 - BENDROJI ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ - ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS - III skirsnis — Komisija COM(2005)25/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=25&version=ALL&language=lt 13/06/2005 COM(2005)25/1 (13/06/2005) - DG RELEX COM(2005)25/1 (13/06/2005) - DG RELEX (IŠORĖS SANTYKIAI) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - The 2005 UN Summit – Addressing the global challenges and making a success of the reformed UN COM(2005)24/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=24&version=ALL&language=lt 02/02/2005 COM(2005)24/F1 (02/02/2005) - DG COMM COM(2005)24/F1 (02/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - PRANEŠIMAS PAVASARIO EUROPOS VADOVŲ TARYBAI : Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui - Nauja Lisabonos strategijos pradžia - Pirmininko Barroso pranešimas pritariant pirmininko pavaduotojui Verheugen COM(2005)24/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=24&version=ALL&language=lt 01/02/2005 COM(2005)24/3 (01/02/2005) - DG COMM COM(2005)24/3 (01/02/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr The President in agreement with Mr. Verheugen. Communication to the 2005 Spring European Council. European Parténariat for growth and employment. Mid-term review of the Lisbon strategy COM(2005)24/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=24&version=ALL&language=lt 30/01/2005 COM(2005)24/2 (30/01/2005) - DG COMM COM(2005)24/2 (30/01/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr The President in agreement with M. Verheugen. Communication to the 2005 Spring European Council. European Parténariat for growth and employment. Mid-term review of the Lisbon strategy COM(2005)24/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=24&version=ALL&language=lt 26/01/2005 COM(2005)24/1 (26/01/2005) - DG COMM COM(2005)24/1 (26/01/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from Mr The President. Communication to the 2005 Spring European Council. European Parténariat for growth and employment. Mid-term review of the Lisbon strategy COM(2005)23/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=23&version=ALL&language=lt 26/01/2005 COM(2005)23/F1 (26/01/2005) - DG EPSO COM(2005)23/F1 (26/01/2005) - DG EPSO (Europos personalo atrankos tarnyba) - EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS, KOMISIJOS, TEISINGUMO TEISMO, AUDITO RŪMŲ, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO, REGIONŲ KOMITETO IR OMBUDSMENO SPRENDIMAS skelbiantis Europos viešojo administravimo mokyklos steigimą COM(2005)23/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=23&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)23/2 (25/01/2005) - DG EPSO COM(2005)23/2 (25/01/2005) - DG EPSO (Europos personalo atrankos tarnyba) - Communication from M. Kallas in agreement with M. the President. Decision of the European Parliament, the Council, the Commission the Court of Justice, the Court of Auditors, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the Ombudsman setting up a European Administrative School. Decision of the Secretaries-General of the European Parliament, the Council, the Commission, the Court of Justice, the Court of Auditors, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions and the Representative of the European Ombudsman on the organisation and running of the European Administrative School COM(2005)23/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=23&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)23/1 (25/01/2005) - DG EPSO COM(2005)23/1 (25/01/2005) - DG EPSO (Europos personalo atrankos tarnyba) - Communication from M. Kallas in agreement with M. the President. Decision of the European Parliament, the Council, the Commission the Court of Justice, the Court of Auditors, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the Ombudsman setting up a European Administrative School - Decision of the Secretaries-General of the European Parliament, the Council, the Commission, the Court of Justice, the Court of Auditors, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions and the Representative of the European Ombudsman on the organisation and running of the European Administrative School COM(2005)22/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=22&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)22/F1 (25/01/2005) - DG SANCO COM(2005)22/F1 (25/01/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl didžiausios pesticidų likučių koncentracijos augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose ir iš dalies pakeičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB (KOM (2003) 117 galutinis – 2003/0052 (COD)) COM(2005)21/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=21&version=ALL&language=lt 28/01/2005 COM(2005)21/F1 (28/01/2005) - DG TRADE COM(2005)21/F1 (28/01/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis antidempingo priemones, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 348/2000 dėl kai kurių importuojamų Kroatijos ir Ukrainos kilmės besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš geležies arba iš nelegiruoto plieno COM(2005)21/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=21&version=ALL&language=lt 26/01/2005 COM(2005)21/2 (26/01/2005) - DG TRADE COM(2005)21/2 (26/01/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending the anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 348/2000 on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Croatia and Ukraine COM(2005)21/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=21&version=ALL&language=lt 21/01/2005 COM(2005)21/1 (21/01/2005) - DG TRADE COM(2005)21/1 (21/01/2005) - DG TRADE (Prekybos GD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending the anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 348/2000 on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Croatia and Ukraine COM(2005)20/F2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=20&version=ALL&language=lt 24/04/2006 COM(2005)20/F2 (24/04/2006) - DG ENV COM(2005)20/F2 (24/04/2006) - DG ENV (Aplinkos GD) - Commission Communication on the Community strategy on mercury COM(2005)20/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=20&version=ALL&language=lt 28/01/2005 COM(2005)20/F1 (28/01/2005) - DG ENV COM(2005)20/F1 (28/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI : Bendrijos strategija dėl gyvsidabrio COM(2005)20/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=20&version=ALL&language=lt 28/01/2005 COM(2005)20/1 (28/01/2005) - DG ENV COM(2005)20/1 (28/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Commission Communication on the Community strategy on mercury COM(2005)19/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=19&version=ALL&language=lt 28/01/2005 COM(2005)19/F1 (28/01/2005) - DG ENTR COM(2005)19/F1 (28/01/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės Nr. 55 dėl autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių patvirtinimo nuostatų COM(2005)19/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=19&version=ALL&language=lt 28/01/2005 COM(2005)19/1 (28/01/2005) - DG ENTR COM(2005)19/1 (28/01/2005) - DG ENTR (ĮMONĖS) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the accession of the Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation No. 55 on provisions concerning the approval of mechanical coupling components of combinations of vehicles COM(2005)18/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=18&version=ALL&language=lt 27/01/2005 COM(2005)18/F1 (27/01/2005) - DG DEV COM(2005)18/F1 (27/01/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS pratęsiantis Sprendime 2002/148/EB, užbaigiančiame konsultacijas su Zimbabve, remiantis AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsniu, išvardytų priemonių taikymo laikotarpį COM(2005)18/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=18&version=ALL&language=lt 20/01/2005 COM(2005)18/1 (20/01/2005) - DG DEV COM(2005)18/1 (20/01/2005) - DG DEV (VYSTYMASIS) - Proposal for a COUNCIL DECISION Extending the period of application of the measures in Decision 2002/148/EC concluding consultations with Zimbabwe under Article 96 of the ACP-EC Partnership Agreement COM(2005)17/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=17&version=ALL&language=lt 27/01/2005 COM(2005)17/F1 (27/01/2005) - DG ENV COM(2005)17/F1 (27/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI : 2004 m. Aplinkosaugos politikos apžvalga COM(2005)17/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=17&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)17/4 (25/01/2005) - DG ENV COM(2005)17/4 (25/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Commission Communication relative - 2004 Environment Policy Review COM(2005)17/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=17&version=ALL&language=lt 21/01/2005 COM(2005)17/3 (21/01/2005) - DG ENV COM(2005)17/3 (21/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from Mr Dimas. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - 2004 Environment Policy Review COM(2005)17/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=17&version=ALL&language=lt 19/01/2005 COM(2005)17/2 (19/01/2005) - DG ENV COM(2005)17/2 (19/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from Mr Dimas. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - 2004 Environment Policy Review COM(2005)17/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=17&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)17/1 (25/01/2005) - DG ENV COM(2005)17/1 (25/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication from Mr Dimas. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - 2004 Environment Policy Review COM(2005)16/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=16&version=ALL&language=lt 27/01/2005 COM(2005)16/F1 (27/01/2005) - DG ENV COM(2005)16/F1 (27/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS : ATVP įgyvendinimo 2004 m. ataskaita COM(2005)16/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=16&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)16/4 (25/01/2005) - DG ENV COM(2005)16/4 (25/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Draft Report on the implementation of the Environmental Tecnologies Action Plan in 2004 COM(2005)16/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=16&version=ALL&language=lt 21/01/2005 COM(2005)16/3 (21/01/2005) - DG ENV COM(2005)16/3 (21/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication form Mr. Dimas and Mr. Potocnik. Report on the implementation of the action plan in favour of ecotechnologies in 2004 COM(2005)16/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=16&version=ALL&language=lt 19/01/2005 COM(2005)16/2 (19/01/2005) - DG ENV COM(2005)16/2 (19/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication form Mr. Dimas and Mr. Potocnik. Report on the implementation of the action plan in favour of ecotechnologies in 2004 COM(2005)16/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=16&version=ALL&language=lt 27/01/2005 COM(2005)16/1 (27/01/2005) - DG ENV COM(2005)16/1 (27/01/2005) - DG ENV (Aplinkos GD) - Communication form Mr. Dimas and Mr. Potocnik. Report on the implementation of the action plan in favour of ecotechnologies in 2004 COM(2005)15/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=15&version=ALL&language=lt 26/01/2005 COM(2005)15/F1 (26/01/2005) - DG COMM COM(2005)15/F1 (26/01/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - 2005 M. KOMISIJOS DARBO PROGRAMA : Pirmininko pranešimas, suderintas su pirmininko pavaduotoja Wallström COM(2005)15/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=15&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)15/4 (25/01/2005) - DG COMM COM(2005)15/4 (25/01/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication of the President in agreement with Ms Wallström - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Commission Work Programme for 2005. COM(2005)15/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=15&version=ALL&language=lt 21/01/2005 COM(2005)15/3 (21/01/2005) - DG COMM COM(2005)15/3 (21/01/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication of the President in agreement with Mrs Wallström - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The Commission and Work Programme for 2005. COM(2005)15/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=15&version=ALL&language=lt 19/01/2005 COM(2005)15/2 (19/01/2005) - DG COMM COM(2005)15/2 (19/01/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication of Mr. President - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The Commission and Work Programme for 2005. COM(2005)15/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=15&version=ALL&language=lt 20/01/2005 COM(2005)15/1 (20/01/2005) - DG COMM COM(2005)15/1 (20/01/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication of the President - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The Commission and Work Programme for 2005. COM(2005)14/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=14&version=ALL&language=lt 27/01/2005 COM(2005)14/F1 (27/01/2005) - DG EMPL COM(2005)14/F1 (27/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI : Jungtinės ataskaitos apie socialinę apsaugą ir socialinę įtrauktį projektas COM(2005)14/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=14&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)14/4 (25/01/2005) - DG EMPL COM(2005)14/4 (25/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion. COM(2005)14/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=14&version=ALL&language=lt 21/01/2005 COM(2005)14/3 (21/01/2005) - DG EMPL COM(2005)14/3 (21/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr Spidla. Common report on protection and social inclusion. COM(2005)14/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=14&version=ALL&language=lt 19/01/2005 COM(2005)14/2 (19/01/2005) - DG EMPL COM(2005)14/2 (19/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr Spidla. Common report on protection and social inclusion COM(2005)14/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=14&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)14/1 (25/01/2005) - DG EMPL COM(2005)14/1 (25/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from Mr Spidla. Common report on protection and social inclusion. COM(2005)13/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=13&version=ALL&language=lt 27/01/2005 COM(2005)13/F1 (27/01/2005) - DG EMPL COM(2005)13/F1 (27/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI : Jungtinės užimtumo ataskaitos 2004–2005 m. Projektas COM(2005)13/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=13&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)13/4 (25/01/2005) - DG EMPL COM(2005)13/4 (25/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Draft Joint Employment Report 2004/2005 of the Commission COM(2005)13/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=13&version=ALL&language=lt 21/01/2005 COM(2005)13/3 (21/01/2005) - DG EMPL COM(2005)13/3 (21/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from M. Spidla - Draft Joint Employment Report 2004 - 2005 COM(2005)13/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=13&version=ALL&language=lt 19/01/2005 COM(2005)13/2 (19/01/2005) - DG EMPL COM(2005)13/2 (19/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from M. Spidla - Draft Joint Employment Report 2004 - 2005 COM(2005)13/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=13&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)13/1 (25/01/2005) - DG EMPL COM(2005)13/1 (25/01/2005) - DG EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) - Communication from M. Spidla - Draft Joint Employment Report 2004 - 2005 COM(2005)12/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=12&version=ALL&language=lt 26/01/2005 COM(2005)12/F1 (26/01/2005) - DG COMM COM(2005)12/F1 (26/01/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - 2005−2009 m. STRATEGINIAI TIKSLAI : Europa 2010: Partnerystė Europos atsinaujinimo vardan - Gerovė, solidarumas ir saugumas - Pirmininko pranešimas, suderintas su pirmininko pavaduotoja Wallström COM(2005)12/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=12&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)12/3 (25/01/2005) - DG COMM COM(2005)12/3 (25/01/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from M. President in agreement with Mrs Wallstrom. Communication from the Commission to the European Parliament and Council. Strategic Objectives 2005 - 2009. COM(2005)12/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=12&version=ALL&language=lt 19/01/2005 COM(2005)12/2 (19/01/2005) - DG COMM COM(2005)12/2 (19/01/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from M. President in agreement with Mrs. Wallström. Strategic Objectives 2005 - 2009. COM(2005)12/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=12&version=ALL&language=lt 19/01/2005 COM(2005)12/1 (19/01/2005) - DG COMM COM(2005)12/1 (19/01/2005) - DG COMM (Komunikacijos GD) - Communication from M. President. Strategic Objectives 2005 - 2009. Europe 2010 COM(2005)11/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=11&version=ALL&language=lt 27/01/2005 COM(2005)11/F1 (27/01/2005) - DG MARKT COM(2005)11/F1 (27/01/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI : Antroji 2003–2006 m. vidaus rinkos strategijos įgyvendinimo ataskaita COM(2005)11/4 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=11&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)11/4 (25/01/2005) - DG MARKT COM(2005)11/4 (25/01/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Communication from Mr McCreevy - Communication from the Commission to the Council, to the European Parliament, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the regions - Second report of implementation of the strategy for the internal market 2003-2006 COM(2005)11/3 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=11&version=ALL&language=lt 21/01/2005 COM(2005)11/3 (21/01/2005) - DG MARKT COM(2005)11/3 (21/01/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Communication from Mr McCreevy - Communication from the Commission to the Council, to the European Parliament, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the regions - Second report of implementation of the strategy for the internal market 2003-2006 COM(2005)11/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=11&version=ALL&language=lt 18/01/2005 COM(2005)11/2 (18/01/2005) - DG MARKT COM(2005)11/2 (18/01/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Communication from Mr McCreevy - Communication from the Commission to the Council, to the European Parliament, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the regions - Second report of implementation of the strategy for the internal market 2003-2006 COM(2005)11/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=11&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)11/1 (25/01/2005) - DG MARKT COM(2005)11/1 (25/01/2005) - DG MARKT (VIDAUS RINKA) - Communication from Mr McCreevy - Communication from the Commission to the Council, to the European Parliament, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the regions - Second report of implementation of the strategy for the internal market 2003-2006 COM(2005)10/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=10&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)10/F1 (25/01/2005) - DG JLS COM(2005)10/F1 (25/01/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - BALTOJI KNYGA dėl keitimosi informacija apie nuosprendžius baudžiamosiose bylose ir dėl jų poveikio Europos Sąjungoje COM(2005)10/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=10&version=ALL&language=lt 18/01/2005 COM(2005)10/1 (18/01/2005) - DG JLS COM(2005)10/1 (18/01/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft White Paper on exchanges of information on convictions and the effect of such convictions in the European Union COM(2005)9/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=9&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)9/F1 (25/01/2005) - DG SANCO COM(2005)9/F1 (25/01/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI dėl galvijų elektroninio identifikavimo sistemos įvedimo galimybės COM(2005)9/2 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=9&version=ALL&language=lt 25/01/2005 COM(2005)9/2 (25/01/2005) - DG SANCO COM(2005)9/2 (25/01/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the possibility of introduction of electronic identification for bovine animals COM(2005)9/1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=9&version=ALL&language=lt 14/01/2005 COM(2005)9/1 (14/01/2005) - DG SANCO COM(2005)9/1 (14/01/2005) - DG SANCO (Sveikata ir vartotojų reikalai) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the possibility of introduction of electronic identification for bovine animals