Il-Kummissjoni Ewropea - Reġistru ta’ dokumenti tal-Kummissjoni Il-Kummissjoni Ewropea - Reġistru ta’ dokumenti tal-Kummissjoni https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2020-12-03 2020-12-03 mt COM(2005)756/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=756&version=ALL&language=mt 01/06/2005 COM(2005)756/3 (01/06/2005) - DG COMM COM(2005)756/3 (01/06/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Note to the attention of the Heads of Cabinet. Monitoring the application of Community law -State Aids - 533rd semi monthly meeting of Thursday 2/6/2005 - State aid action plan - "Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009" COM(2005)756/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=756&version=ALL&language=mt 30/05/2005 COM(2005)756/2 (30/05/2005) - DG COMM COM(2005)756/2 (30/05/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Objet: State aid action plan – ‘Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009’ COM(2005)718/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=718&version=ALL&language=mt 11/01/2006 COM(2005)718/F1 (11/01/2006) - DG ENV COM(2005)718/F1 (11/01/2006) - DG ENV (DĠ Ambjent) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW rigward Strateġija Tematika dwar l-Ambjent Urban COM(2005)718/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=718&version=ALL&language=mt 04/01/2006 COM(2005)718/1 (04/01/2006) - DG ENV COM(2005)718/1 (04/01/2006) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Thematic Strategy on the Urban Environment COM(2005)717/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=717&version=ALL&language=mt 27/01/2006 COM(2005)717/F2 (27/01/2006) - DG TRADE COM(2005)717/F2 (27/01/2006) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community position within the EU-Chile Association Council amending Annex I of the EU-Chile Association Agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP) COM(2005)717/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=717&version=ALL&language=mt 10/01/2006 COM(2005)717/F1 (10/01/2006) - DG TRADE COM(2005)717/F1 (10/01/2006) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar pożizzjoni tal-Komunità fi ħdan il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni ta’ l-UE-iċ-Ċili li temenda l-Anness I tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni ta’ bejn l-UE u ċ-Ċili li jqis il-konsolidazzjoni tal-preferenzi tarrifarji mogħtija liċ-Ċili mill-iskema tal-Komunità ta’ preferenzi tarrifarji ġeneralizzati (GSP) COM(2005)717/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=717&version=ALL&language=mt 30/12/2005 COM(2005)717/1 (30/12/2005) - DG TRADE COM(2005)717/1 (30/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Counil decision on a Community position within the EU-Chile Association Council amending annex I of the EU-Chile Association agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP) COM(2005)716/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=716&version=ALL&language=mt 19/01/2006 COM(2005)716/F2 (19/01/2006) - DG TREN COM(2005)716/F2 (19/01/2006) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC COM(2005)716/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=716&version=ALL&language=mt 16/01/2006 COM(2005)716/F1 (16/01/2006) - DG TREN COM(2005)716/F1 (16/01/2006) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta’ l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistipula linji ta' gwida għal netwerks ta' enerġija trans-Ewropej u li tirrevoka d-Deċiżjonijiet Nru 96/391/KE u Nru 1229/2003/KE COM(2005)716/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=716&version=ALL&language=mt 16/01/2006 COM(2005)716/3 (16/01/2006) - DG TREN COM(2005)716/3 (16/01/2006) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC COM(2005)716/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=716&version=ALL&language=mt 11/01/2006 COM(2005)716/2 (11/01/2006) - DG TREN COM(2005)716/2 (11/01/2006) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC COM(2005)716/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=716&version=ALL&language=mt 28/12/2005 COM(2005)716/1 (28/12/2005) - DG TREN COM(2005)716/1 (28/12/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC COM(2005)714/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=714&version=ALL&language=mt 10/01/2006 COM(2005)714/F1 (10/01/2006) - DG FISH COM(2005)714/F1 (10/01/2006) - DG FISH (SAJD) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jistabbilixxi pjan ta' ġestjoni għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-barbun tat-tbajja' u tal-lingwata fil-Baħar tat-Tramuntana COM(2005)714/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=714&version=ALL&language=mt 10/01/2006 COM(2005)714/1 (10/01/2006) - DG FISH COM(2005)714/1 (10/01/2006) - DG FISH (SAJD) - Draft proposal for a Council regulation establishing a management plan for fisheries exploiting the stocks of plaice and sole in the North Sea COM(2005)713/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=713&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)713/F1 (23/12/2005) - DG ENV COM(2005)713/F1 (23/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - OPINJONI TAL-KUMMISSJONI skond l-Artikolu 251 (2), it-tielet subparagrafu, punt (c) tat-Trattat tal-KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-pożizzjoni komuni tal-Kunsill rigward il-proposti għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar ċerti gassijiet fluworinati li jwasslu għall-effett serra fl-atmosfera DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL fir-rigward ta’ l-emmissjonijiet tas-sistemi ta’ l-arja kkondizzjonata fil-vetturi bil-magni u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE COM(2005)712/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=712&version=ALL&language=mt 09/01/2006 COM(2005)712/F1 (09/01/2006) - DG AGRI COM(2005)712/F1 (09/01/2006) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL DECISION of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal COM(2005)712/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=712&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)712/1 (23/12/2005) - DG AGRI COM(2005)712/1 (23/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Decision of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal COM(2005)711/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=711&version=ALL&language=mt 26/01/2006 COM(2005)711/F2 (26/01/2006) - DG TRADE COM(2005)711/F2 (26/01/2006) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China COM(2005)711/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=711&version=ALL&language=mt 05/01/2005 COM(2005)711/F1 (05/01/2005) - DG TRADE COM(2005)711/F1 (05/01/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China COM(2005)711/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=711&version=ALL&language=mt 05/01/2006 COM(2005)711/2 (05/01/2006) - DG TRADE COM(2005)711/2 (05/01/2006) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China COM(2005)711/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=711&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)711/1 (21/12/2005) - DG TRADE COM(2005)711/1 (21/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China COM(2005)710/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=710&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)710/F1 (23/12/2005) - DG ELARG COM(2005)710/F1 (23/12/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL DWAR IL-FUTUR TA' L-AĠENZIJA EWROPEA GĦAR-RIKOSTRUZZJONI COM(2005)710/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=710&version=ALL&language=mt 20/12/2005 COM(2005)710/1 (20/12/2005) - DG ELARG COM(2005)710/1 (20/12/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Draft Report from the Commission on the future of the European Agency for Reconstruction COM(2005)709/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=709&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)709/F1 (23/12/2005) - DG REGIO COM(2005)709/F1 (23/12/2005) - DG REGIO (DĠ Politika Reġjonali u Urbana) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI Fond ta’ Solidarjetà ta’ l-Unjoni Ewropea Rapport annwali 2004 COM(2005)709/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=709&version=ALL&language=mt 20/12/2005 COM(2005)709/1 (20/12/2005) - DG REGIO COM(2005)709/1 (20/12/2005) - DG REGIO (DĠ Politika Reġjonali u Urbana) - Draft Report from the Commission. European Union Solidarity Fund - Annual report 2004 COM(2005)708/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=708&version=ALL&language=mt 05/01/2006 COM(2005)708/F1 (05/01/2006) - DG EAC COM(2005)708/F1 (05/01/2006) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - OPINJONI TAL-KUMMISSJONI dwar l-Abbozz tar-Regoli riveduti ta’ Proċedura tal-Bord ta’ Gvernaturi taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali COM(2005)708/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=708&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)708/2 (22/12/2005) - DG EAC COM(2005)708/2 (22/12/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Draft Commission Opinion on the revised Draft Rules of Procedure of the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training COM(2005)708/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=708&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)708/1 (21/12/2005) - DG EAC COM(2005)708/1 (21/12/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Draft Commission Opinion on the revised Draft Rules of Procedure of the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training COM(2005)707/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=707&version=ALL&language=mt 04/01/2006 COM(2005)707/F1 (04/01/2006) - DG TRADE COM(2005)707/F1 (04/01/2006) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 950/2001 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain aluminium foil originating inter alia in Russia COM(2005)707/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=707&version=ALL&language=mt 20/12/2005 COM(2005)707/1 (20/12/2005) - DG TRADE COM(2005)707/1 (20/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 950/2001 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain aluminium foil originating inter alia in Russia COM(2005)706/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=706&version=ALL&language=mt 22/02/2006 COM(2005)706/F2 (22/02/2006) - DG EMPL COM(2005)706/F2 (22/02/2006) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Working together, working better: A new framework for the open coordination of social protection and inclusion policies in the European Union COM(2005)706/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=706&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)706/F1 (22/12/2005) - DG EMPL COM(2005)706/F1 (22/12/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI Naħdmu flimkien, naħdmu aħjar: Qafas ġdid għall-koordinazzjoni miftuħa ta’ ħarsien soċjali u strateġiji ta’ inklużjoni fl-Unjoni Ewropea COM(2005)706/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=706&version=ALL&language=mt 19/12/2005 COM(2005)706/1 (19/12/2005) - DG EMPL COM(2005)706/1 (19/12/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Draft Communication from the Commission, Working together, working better : A new framework for the open coordination of social protection and inclusion policies in the European Union COM(2005)705/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=705&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)705/F1 (23/12/2005) - DG RTD COM(2005)705/F1 (23/12/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni ta’ impriżi, ċentri tar-riċerka u universitajiet f’azzjonijiet taħt is-Seba’ Programm ta’ Qafas u għat-tixrid tar-riżultati tar-riċerka (2007-2013) COM(2005)705/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=705&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)705/2 (21/12/2005) - DG RTD COM(2005)705/2 (21/12/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research rules (2007-2013) COM(2005)705/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=705&version=ALL&language=mt 19/12/2005 COM(2005)705/1 (19/12/2005) - DG RTD COM(2005)705/1 (19/12/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research rules (2007-2013) COM(2005)704/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=704&version=ALL&language=mt 10/01/2006 COM(2005)704/F1 (10/01/2006) - DG TAXUD COM(2005)704/F1 (10/01/2006) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza lil-Litwanja biex tapplika miżura li tidderoga mill-Artikolu 21 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-taxxi fuq il-fatturat (It-test Litwan biss huwa awtentiku) COM(2005)704/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=704&version=ALL&language=mt 28/12/2005 COM(2005)704/1 (28/12/2005) - DG TAXUD COM(2005)704/1 (28/12/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Proposal for a Council Decision authorising Lithuania to apply a measure derogating from Article 21 of the Sixth Council Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes COM(2005)703/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=703&version=ALL&language=mt 17/08/2006 COM(2005)703/F2 (17/08/2006) - DG ENV COM(2005)703/F2 (17/08/2006) - DG ENV (DĠ Ambjent) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION "Further guidance on allocation plans for the 2008 to 2012 trading period of the EU Emission Trading Scheme" COM(2005)703/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=703&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)703/F1 (22/12/2005) - DG ENV COM(2005)703/F1 (22/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI “Aktar gwida dwar il-pjanijiet ta' allokazzjoni għall-perjodu kummerċjali mill-2008 sa l-2012 ta' l-Iskema ta' l-UE għall-Iskambju tal-Kwoti ta’ l-Emissjonijiet” COM(2005)703/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=703&version=ALL&language=mt 19/12/2005 COM(2005)703/1 (19/12/2005) - DG ENV COM(2005)703/1 (19/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Communication from the Commission: "Further guidance on allocation plans for the 2008 to 2012 trading period of the EU Emission Trading Scheme" COM(2005)702/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=702&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)702/F1 (23/12/2005) - DG TAXUD COM(2005)702/F1 (23/12/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW Jiġu megħluba d-diffikultajiet marbuta ma’ l-ostakli tat-taxxa fuq il-korporazzjonijiet ta’ l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju fis-Suq Intern – il-punti prinċipali ta’ skema pilota possibbli għal Tassazzjoni fl-Istat ta’ l-Oriġini {SEC(2005)1785} COM(2005)702/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=702&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)702/2 (21/12/2005) - DG TAXUD COM(2005)702/2 (21/12/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Communication from the Commission: "Tackling the corporation tax obstacles of small and medium-sized enterprises in the Internal Market - outline of a possible Home State Taxation pilot scheme" COM(2005)702/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=702&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)702/1 (16/12/2005) - DG TAXUD COM(2005)702/1 (16/12/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Communication from the Commission: "Tackling the corporation tax obstacles of small and medium-sized enterprises in the Internal Market - outline of a possible Home State Taxation pilot scheme" COM(2005)701/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=701&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)701/F1 (23/12/2005) - DG ELARG COM(2005)701/F1 (23/12/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI Rapport ta’ l-2004 dwar il-Phare, il-Pre-Adeżjoni u Strumenti Ta’ Tranżizzjoni {SEG(2005) 1773} COM(2005)701/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=701&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)701/1 (23/12/2005) - DG ELARG COM(2005)701/1 (23/12/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Draft 2004 Report on PHARE, Pre-accession and transition instruments COM(2005)700/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=700&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)700/F1 (23/12/2005) - DG FISH COM(2005)700/F1 (23/12/2005) - DG FISH (SAJD) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW dwar l-operat tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1185/2003 dwar it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord ta' bastimenti. COM(2005)700/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=700&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)700/1 (16/12/2005) - DG FISH COM(2005)700/1 (16/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Report from the Commission on the operation of Council Regulation (EC) No 1185/2003 on the removal of fins of sharks on board vessels COM(2005)699/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=699&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)699/F1 (23/12/2005) - DG ECFIN COM(2005)699/F1 (23/12/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - REPORT FROM THE COMMISSION to the budgetary authority on guarantees covered by the general budget situation at 30 June 2005 COM(2005)699/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=699&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)699/1 (16/12/2005) - DG ECFIN COM(2005)699/1 (16/12/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Draft Report form the Commission to the budgetary authority on guarantees covered by the general budget situation at 30 June 2005 COM(2005)698/F4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=698&version=ALL&language=mt 19/01/2006 COM(2005)698/F4 (19/01/2006) - DG AGRI COM(2005)698/F4 (19/01/2006) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Regulation on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs COM(2005)698/F3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=698&version=ALL&language=mt 18/01/2006 COM(2005)698/F3 (18/01/2006) - DG AGRI COM(2005)698/F3 (18/01/2006) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a Council Regulation on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs COM(2005)698/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=698&version=ALL&language=mt 05/01/2006 COM(2005)698/F2 (05/01/2006) - DG AGRI COM(2005)698/F2 (05/01/2006) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (presented by the Commission) COM(2005)698/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=698&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)698/F1 (23/12/2005) - DG AGRI COM(2005)698/F1 (23/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs COM(2005)698/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=698&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)698/1 (16/12/2005) - DG AGRI COM(2005)698/1 (16/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Regulation on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs COM(2005)697/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=697&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)697/F1 (23/12/2005) - DG TAXUD COM(2005)697/F1 (23/12/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza lir-Renju ta’ Spanja biex japplika miżura li tidderoga mill-Artikolu 11(A)(1) u l-Artikolu 28e tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill (77/388/KEE) dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri fir-rigward ta’ taxxi fuq il-fatturat. COM(2005)697/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=697&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)697/1 (16/12/2005) - DG TAXUD COM(2005)697/1 (16/12/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Proposal for a Council Decision authorising the Kingdom of Spain to apply a measure derogating from Article 11 (A)(1) and Article 28e of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes COM(2005)696/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=696&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)696/F1 (23/12/2005) - DG JLS COM(2005)696/F1 (23/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - GREEN PAPER Dwar Konflitti ta' Ġurisdizzjoni u l-Prinċipju ne bis in idem fil-Proċedimenti Kriminali COM(2005)696/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=696&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)696/1 (16/12/2005) - DG JLS COM(2005)696/1 (16/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Annex to the GREEN PAPER On Conflicts of Jurisdiction and the Principle of ne bis in idem in Criminal Proceedings COM(2005)695/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=695&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)695/F1 (22/12/2005) - DG JLS COM(2005)695/F1 (22/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the transmission of information resulting from the activities of security and intelligence services with respect to terrorist offences COM(2005)695/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=695&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)695/1 (22/12/2005) - DG JLS COM(2005)695/1 (22/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Council Decision on the transmission of information resulting from the activities of security and intelligence services with respect to terrorist offences COM(2005)694/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=694&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)694/F1 (23/12/2005) - DG AGRI COM(2005)694/F1 (23/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed COM(2005)694/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=694&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)694/1 (16/12/2005) - DG AGRI COM(2005)694/1 (16/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Regulation on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed COM(2005)693/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=693&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)693/F1 (23/12/2005) - DG FISH COM(2005)693/F1 (23/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL rigward il-konklużjonijiet tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Unita tat-Tanżanija dwar is-sajd fiż-żona tas-sajd tat-Tanżanija COM(2005)693/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=693&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)693/1 (23/12/2005) - DG FISH COM(2005)693/1 (23/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the United Republic of Tanzania on fishing in Tanzania's fishing zone COM(2005)692/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=692&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)692/F1 (23/12/2005) - DG FISH COM(2005)692/F1 (23/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposta ta’ REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim ta’ Assoċjazzjoni fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk COM(2005)692/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=692&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)692/1 (23/12/2005) - DG FISH COM(2005)692/1 (23/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco COM(2005)691/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=691&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)691/F1 (23/12/2005) - DG FISH COM(2005)691/F1 (23/12/2005) - DG FISH (SAJD) - RAPPORT ANNWALI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW dwar l-isforzi ta’ l-Istati Membri matul l-2004 biex jinkiseb bilanċ sostenibbli bejn l-kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd COM(2005)691/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=691&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)691/1 (23/12/2005) - DG FISH COM(2005)691/1 (23/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Member States' efforts during 2004 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities COM(2005)690/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=690&version=ALL&language=mt 12/01/2006 COM(2005)690/F2 (12/01/2006) - DG JLS COM(2005)690/F2 (12/01/2006) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the organisation and content of the exchange of information extracted from criminal records between Member States COM(2005)690/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=690&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)690/F1 (22/12/2005) - DG JLS COM(2005)690/F1 (22/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI tas-26 ta’ Frar 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut tal-iskambju bejn l-Istati Membri, ta' informazzjoni estratta mir-rekords kriminali COM(2005)690/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=690&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)690/1 (15/12/2005) - DG JLS COM(2005)690/1 (15/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Council Framework Decision on the organisation and content of the exchange of information extracted from criminal records between Member States COM(2005)689/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=689&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)689/F1 (22/12/2005) - DG MARKT COM(2005)689/F1 (22/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (KE) Nru 6/2002 u (KE) Nru 40/94 biex jagħti effett lill- adeżjoni tal-Komunità Ewropea għall-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ The Hague li jikkonċerna r-reġistrazzjoni internazzjonali ta’ disinji industrijali {SEK(2005)1749} COM(2005)689/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=689&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)689/1 (15/12/2005) - DG MARKT COM(2005)689/1 (15/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) N° 6/2002 and (EC) N° 40/94 to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs COM(2005)688/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=688&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)688/F1 (22/12/2005) - DG TRADE COM(2005)688/F1 (22/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of farmed salmon originating in Norway COM(2005)688/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=688&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)688/1 (15/12/2005) - DG TRADE COM(2005)688/1 (15/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of farmed salmon originating in Norway COM(2005)687/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=687&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)687/F1 (22/12/2005) - DG MARKT COM(2005)687/F1 (22/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tapprova l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea ma’ l-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ The Hague li jikkonċerna r-reġistrazzjoni internazzjonali tad-disinni industrijali, adottat f’Ġinevra fit-2 ta’ Lulju 1999 {SEG(2005)1748} COM(2005)687/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=687&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)687/1 (15/12/2005) - DG MARKT COM(2005)687/1 (15/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Draft Proposal for a Council Decision approving the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs, adopted in Geneva on 2 July 1999 COM(2005)686/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=686&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)686/F1 (21/12/2005) - DG RELEX COM(2005)686/F1 (21/12/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar l-istipular ta’ koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta' Lulju 2005 għall-pagi ta’ l-uffiċjali, aġenti temporanji u aġenti bil-kuntratt tal-Komunitajiet Ewropej li jaħdmu fil-pajjiżi terzi kif ukoll parti mill-uffiċjali li baqgħu fil-kariga fl-għaxar Stati Membri l-ġodda waqt perjodu massimu ta’ ħmistax-il xahar wara l-adeżjoni COM(2005)686/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=686&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)686/1 (14/12/2005) - DG RELEX COM(2005)686/1 (14/12/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Draft Proposal for a Council Regulation laying down the weightings applicable from 1/7/2005 to the remuneration of officials, temporary staff and contract staff of the European Communities serving in third countries and of certain officials remaining in post in the ten new Member States for a maximum period of fifteen months after accession COM(2005)685/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=685&version=ALL&language=mt 05/01/2006 COM(2005)685/F1 (05/01/2006) - DG MARKT COM(2005)685/F1 (05/01/2006) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-eżerċizzju ta’ ċerti drittijiet ta’ l-azzjonisti ta’ kumpanniji kkwotati COM(2005)685/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=685&version=ALL&language=mt 05/01/2006 COM(2005)685/3 (05/01/2006) - DG MARKT COM(2005)685/3 (05/01/2006) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the exercise of voting rights by shareholders of companies having their registered office in a Member States and whose shares are admitted to trading on a regulated market and amending directive 2004/109/EC COM(2005)685/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=685&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)685/2 (22/12/2005) - DG MARKT COM(2005)685/2 (22/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the exercise of voting rights by shareholders of companies having their registered office in a Member States and whose shares are admitted to trading on a regulated market and amending directive 2004/109/EC COM(2005)685/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=685&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)685/1 (15/12/2005) - DG MARKT COM(2005)685/1 (15/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the exercise of voting rights by shareholders of companies having their registered office in a Member States and whose shares are admitted to trading on a regulated market and amending directive 2004/109/EC COM(2005)684/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=684&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)684/F1 (22/12/2005) - DG SANCO COM(2005)684/F1 (22/12/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL ON THE BASIS OF MEMBER STATES’ REPORTS ON THE IMPLEMENTATION OF THE COUNCIL RECOMMENDATION (2002/77/EC) ON THE PRUDENT USE OF ANTIMICROBIAL AGENTS IN HUMAN MEDICINE COM(2005)684/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=684&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)684/1 (15/12/2005) - DG SANCO COM(2005)684/1 (15/12/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Report from the Commission to the Council on the basis of member states' reports on the implementation of the council recommendation (2002/77/ec) on the prudent use of antimicrobial agents in human medicine COM(2005)683/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=683&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)683/F1 (21/12/2005) - DG ENTR COM(2005)683/F1 (21/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ l-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi COM(2005)683/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=683&version=ALL&language=mt 19/12/2005 COM(2005)683/4 (19/12/2005) - DG ENTR COM(2005)683/4 (19/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from M. Verheugen. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on type approval of motor vehicles with respect to emissions and on access to vehicle repair information, amending Directive 72/306/EEC COM(2005)683/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=683&version=ALL&language=mt 19/12/2005 COM(2005)683/3 (19/12/2005) - DG ENTR COM(2005)683/3 (19/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from M. Verheugen. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on type approval of motor vehicles with respect to emissions and on access to vehicle repair information, amending Directive 72/306/EEC {SEC(2005) 1745} COM(2005)683/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=683&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)683/2 (13/12/2005) - DG ENTR COM(2005)683/2 (13/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on type approval of motor vehicles with respect to emissions and on access to vehicle repair information, amending Directive 72/306/EEC and Directive ../../EC COM(2005)683/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=683&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)683/1 (13/12/2005) - DG ENTR COM(2005)683/1 (13/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on type approval of motor vehicles with respect to emissions and on access to vehicle repair information, amending Directive 72/306/EEC and Directive ../../EC COM(2005)682/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=682&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)682/F1 (21/12/2005) - DG AGRI COM(2005)682/F1 (21/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċilì dwar emendi fil-Ftehim dwar il-Kummerċ fl-Ispirti u x-Xorb Aromatizzat anness mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra COM(2005)682/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=682&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)682/1 (14/12/2005) - DG AGRI COM(2005)682/1 (14/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Republic of Chile concerning amendments to the Agreement on Trade in Spirit Drinks and Aromatised Drinks annexed to the Association Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part COM(2005)681/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=681&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)681/F1 (22/12/2005) - DG ENTR COM(2005)681/F1 (22/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE u Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-reviżjoni tad-direttivi ta’ l-apparat mediku [SEK(2005)1742] COM(2005)681/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=681&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)681/1 (22/12/2005) - DG ENTR COM(2005)681/1 (22/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC and Directive 98/8/EC of the European Parliament and the Council as regards the review of the medical device directives COM(2005)680/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=680&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)680/F1 (22/12/2005) - DG EAC COM(2005)680/F1 (22/12/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI L-azzjoni ta’ l-UE fil-qasam ta’ l-Edukazzjoni permezz ta’ l-Isports: nibnu fuq il-kisbiet ta’ l-EYES 2004 COM(2005)680/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=680&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)680/1 (15/12/2005) - DG EAC COM(2005)680/1 (15/12/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Draft Communication from the Commission : The Eu action in the field of Education through Sport : building on EYES 2004 achievements COM(2005)679/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=679&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)679/2 (12/12/2005) - DG AGRI COM(2005)679/2 (12/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Communication from Mrs FISCHER BOEL. Proposal for a COUNCIL REGULATION on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs COM(2005)679/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=679&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)679/1 (12/12/2005) - DG AGRI COM(2005)679/1 (12/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Communication from Mrs FISCHER BOEL. Proposal for a COUNCIL REGULATION on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs COM(2005)678/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=678&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)678/F1 (21/12/2005) - DG EAC COM(2005)678/F1 (21/12/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL rigward il-konklużjoni tal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Ħarsien u l-Promozzjoni tad-diversità ta’ l-espressjonijiet kulturali COM(2005)678/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=678&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)678/1 (14/12/2005) - DG EAC COM(2005)678/1 (14/12/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions COM(2005)677/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=677&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)677/F1 (21/12/2005) - DG FISH COM(2005)677/F1 (21/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL Li jiddenunzja l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta’ l-Angola dwar is-sajd ’il barra mill-Angola u li tidderoga mir-Regolament (KE) Nru 2792/1999 COM(2005)677/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=677&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)677/1 (14/12/2005) - DG FISH COM(2005)677/1 (14/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation denouncing the Agreement between the European Economic Community and the Government of the People's Republic of Angola on fisheries off Angola and derogating from Regulation (EC) No 2792/1999 COM(2005)676/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=676&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)676/F1 (21/12/2005) - DG EMPL COM(2005)676/F1 (21/12/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu fi ħdan il-Komunità u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 COM(2005)676/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=676&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)676/1 (21/12/2005) - DG EMPL COM(2005)676/1 (21/12/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 COM(2005)675/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=675&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)675/F1 (21/12/2005) - DG ENTR COM(2005)675/F1 (21/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE: Second report on the application of Council Directive 93/7/EEC on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State COM(2005)675/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=675&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)675/1 (21/12/2005) - DG ENTR COM(2005)675/1 (21/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Second report on the application of Council Directive 93/37/EEC on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member States COM(2005)674/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=674&version=ALL&language=mt 20/12/2005 COM(2005)674/F1 (20/12/2005) - DG TRADE COM(2005)674/F1 (20/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1975/2004 u Nru 1976/2004 li jestendu d-dazji definittivi kontra d-dumping u d-dazji kumpensatorji fuq l-importazzjoni ta’ film tal-polyethylene terephthalate (PET) li joriġina fl-Indja, għall-importazzjoni ta’ film ikkunsinnat mill-Brażil u minn Iżrael, kemm jekk iddikjarat bħala li joriġina fil-Brażil jew fl-Iżrael jew le COM(2005)674/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=674&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)674/1 (13/12/2005) - DG TRADE COM(2005)674/1 (13/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulations (EC) No 1975/2004 and (EC) No 1976/2004 extending definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of polyethylene terphthalate (PET) film originating in India, to imports of polyethylene terephthalate (PET) film consigned from Brasil and from Israel, whether declared as originating in Brasil or Israel or not COM(2005)673/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=673&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)673/F1 (21/12/2005) - DG TREN COM(2005)673/F1 (21/12/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the supervision and control of shipments of radioactive waste and nuclear spent fuel COM(2005)673/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=673&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)673/1 (21/12/2005) - DG TREN COM(2005)673/1 (21/12/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Proposal for a Council Directive on the supervision and control of shipments of radioactive waste and nuclear spent fuel COM(2005)672/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=672&version=ALL&language=mt 19/12/2005 COM(2005)672/F1 (19/12/2005) - DG COMP COM(2005)672/F1 (19/12/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - GREEN PAPER: Damages actions for breach of the EC antitrust rules COM(2005)672/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=672&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)672/2 (13/12/2005) - DG COMP COM(2005)672/2 (13/12/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Green Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules COM(2005)672/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=672&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)672/1 (12/12/2005) - DG COMP COM(2005)672/1 (12/12/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Draft Green Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules COM(2005)671/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=671&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)671/F1 (21/12/2005) - DG AGRI COM(2005)671/F1 (21/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on organic production and labelling of organic products COM(2005)671/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=671&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)671/3 (12/12/2005) - DG AGRI COM(2005)671/3 (12/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Communication from Mrs Fischer Boel - Proposal for a COUNCIL REGULATION on organic production and labelling of organic products , Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs COM(2005)671/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=671&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)671/2 (13/12/2005) - DG AGRI COM(2005)671/2 (13/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Communication for Mrs Fischer Boel - Proposal for a Council Regulation amending Regulation EEC/2092/91 on organic production of agricultural products and indications reffering thereto in agricultural products and foodstuffs COM(2005)671/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=671&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)671/1 (13/12/2005) - DG AGRI COM(2005)671/1 (13/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Communication for Mrs Fischer Boel - Proposal for a Council Regulation amending Regulation EEC/2092/91 on organic production of agricultural products and indications reffering thereto in agricultural products and foodstuffs COM(2005)670/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=670&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)670/F1 (21/12/2005) - DG ENV COM(2005)670/F1 (21/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI Strateġija Tematika għall-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali COM(2005)670/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=670&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)670/4 (16/12/2005) - DG ENV COM(2005)670/4 (16/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. DIMAS. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the thematic Stragegy on the Sustainable use of Natural Resources - COM(2005)670/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=670&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)670/3 (16/12/2005) - DG ENV COM(2005)670/3 (16/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. DIMAS. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the thematic Stragegy on the Sustainable use of Natural Resources - COM(2005)670/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=670&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)670/2 (12/12/2005) - DG ENV COM(2005)670/2 (12/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - communication from M. DIMAS. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the thematic Stragegy on the Sustainable use of Natural Resources. COM(2005)670/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=670&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)670/1 (12/12/2005) - DG ENV COM(2005)670/1 (12/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. DIMAS. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the thematic Stragegy on the Sustainable use of Natural Resources - COM(2005)669/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=669&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)669/F1 (21/12/2005) - DG JLS COM(2005)669/F1 (21/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Policy Plan on Legal Migration COM(2005)669/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=669&version=ALL&language=mt 19/12/2005 COM(2005)669/3 (19/12/2005) - DG JLS COM(2005)669/3 (19/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr FRATTINI and Mr SPIDLA. Policy Plan on Legal Migration COM(2005)669/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=669&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)669/2 (13/12/2005) - DG JLS COM(2005)669/2 (13/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr FRATTINI and Mr SPIDLA. Policy Plan on Legal Migration COM(2005)669/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=669&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)669/1 (13/12/2005) - DG JLS COM(2005)669/1 (13/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr FRATTINI and Mr SPIDLA. Policy Plan on Legal Migration COM(2005)668/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=668&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)668/F1 (21/12/2005) - DG ADMIN COM(2005)668/F1 (21/12/2005) - DG ADMIN (Persunal u Amministrazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL RAPPORT DWAR IL-PROGRESS TAR-RIFORMA TAL-KUMMISSJONI LIL HINN MILL-MANDAT TA’ RIFORMA COM(2005)668/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=668&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)668/3 (16/12/2005) - DG ADMIN COM(2005)668/3 (16/12/2005) - DG ADMIN (Persunal u Amministrazzjoni) - Communication from M. Kallas in agreement with Mrs Grybauskaité. PROGRESS REPORT ON THE COMMISSION REFORM BEYOND THE REFORM MANDATE COM(2005)668/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=668&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)668/2 (13/12/2005) - DG ADMIN COM(2005)668/2 (13/12/2005) - DG ADMIN (Persunal u Amministrazzjoni) - Communication from M. Kallas in agreement with Mrs Grybauskaité. PROGRESS REPORT ON THE COMMISSION REFORM BEYOND THE REFORM MANDATE COM(2005)668/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=668&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)668/1 (09/12/2005) - DG ADMIN COM(2005)668/1 (09/12/2005) - DG ADMIN (Persunal u Amministrazzjoni) - Communication from M. Kallas in agreement with Mrs Grybauskaité. PROGRESS REPORT ON THE COMMISSION REFORM BEYOND THE REFORM MANDATE COM(2005)667/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=667&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)667/F1 (21/12/2005) - DG ENV COM(2005)667/F1 (21/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-iskart COM(2005)667/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=667&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)667/3 (16/12/2005) - DG ENV COM(2005)667/3 (16/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. DIMAS. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on waste COM(2005)667/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=667&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)667/2 (16/12/2005) - DG ENV COM(2005)667/2 (16/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. DIMAS. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on waste COM(2005)667/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=667&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)667/1 (12/12/2005) - DG ENV COM(2005)667/1 (12/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. DIMAS. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on waste COM(2005)666/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=666&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)666/F1 (21/12/2005) - DG ENV COM(2005)666/F1 (21/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI Lejn l-avvanz ta' l-użu sostenibbli tar-riżorsi: Strateġija tematika għall-prevenzjoni u r-riċiklaġġ ta' l-iskart COM(2005)666/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=666&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)666/2 (16/12/2005) - DG ENV COM(2005)666/2 (16/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. DIMAS. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Taking sustainable use of resources forward: A Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste COM(2005)666/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=666&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)666/1 (12/12/2005) - DG ENV COM(2005)666/1 (12/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. DIMAS. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Taking sustainable use of resources forward: A Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste COM(2005)665/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=665&version=ALL&language=mt 19/12/2005 COM(2005)665/F1 (19/12/2005) - DG ESTAT COM(2005)665/F1 (19/12/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL dwar l-implimentazzjoni tal-proġett Eurofarm (skond l-Artikolu 13 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88) COM(2005)665/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=665&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)665/1 (12/12/2005) - DG ESTAT COM(2005)665/1 (12/12/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Report from the Commission to the Council on the implementation of the Eurofam project (in accordance with Article 13 of Council Regulation (EEC) N° 571/88 COM(2005)664/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=664&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)664/F1 (14/12/2005) - DG TRADE COM(2005)664/F1 (14/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1467/2004 imposing definitive anti-dumping duties on imports of polyethylene terephtalate (‘PET’) originating, inter alia, in the People’s Republic of China COM(2005)664/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=664&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)664/2 (08/12/2005) - DG TRADE COM(2005)664/2 (08/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation EC/1467/2004 imposing definitive anti-dumping duties on imports of polyethylene terephtalate ('PET') originating, inter alia, in the People's Republic of China COM(2005)664/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=664&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)664/1 (08/12/2005) - DG TRADE COM(2005)664/1 (08/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation EC/1467/2004 imposing definitive anti-dumping duties on imports of polyethylene terephtalate ('PET') originating, inter alia, in the People's Republic of China COM(2005)663/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=663&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)663/F1 (15/12/2005) - DG TRADE COM(2005)663/F1 (15/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (KE) 92/2002 li jimponi dazju definittiv kontra l-fqigħ tas-suq u li jiġbor definittivament id-dazju proviżorju kontra l-fqigħ tas-suq impost fuq importi ta’ l-urea li joriġina fil-Belarus, il-Bulgarija, il-Kroazja, l-Estonja, il-Libja, il-Litwanja, ir-Rumanijiet u l-Ukrajna COM(2005)663/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=663&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)663/1 (08/12/2005) - DG TRADE COM(2005)663/1 (08/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation EC/92/2002 imposing definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional anti-dumping duty imposed on import of urea originating in Belarus, Bulgaria, Croatia, Estonia, Libya, Lithuania, Romania and the Ukraine COM(2005)662/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=662&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)662/F1 (23/12/2005) - DG COMM COM(2005)662/F1 (23/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONILILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL,LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW, U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI Dispożizzjonijiet tal-Kummissjoni dwar is-sistema ġenerali ta’ twissija f’waqtha "ARGUS” COM(2005)662/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=662&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)662/4 (08/12/2005) - DG COMM COM(2005)662/4 (08/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Draft Communication of the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission provisions on "ARGUS" general rapid alert system COM(2005)662/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=662&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)662/3 (15/12/2005) - DG COMM COM(2005)662/3 (15/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Draft Communication of the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission provisions on "ARGUS" general rapid alert system COM(2005)662/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=662&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)662/2 (16/12/2005) - DG COMM COM(2005)662/2 (16/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication of the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission provisions on "ARGUS" general rapid alert system COM(2005)662/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=662&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)662/1 (08/12/2005) - DG COMM COM(2005)662/1 (08/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Draft Communication of the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission provisions on "ARGUS" general rapid alert system COM(2005)661/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=661&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)661/F1 (16/12/2005) - DG TRADE COM(2005)661/F1 (16/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar l-indikazzjoni tal-pajjiż ta’ l-oriġini ta’ ċerti prodotti importati minn pajjiżi terzi COM(2005)661/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=661&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)661/3 (14/12/2005) - DG TRADE COM(2005)661/3 (14/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation on the indication of the country of origin of certain products imported from third countries COM(2005)661/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=661&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)661/2 (08/12/2005) - DG TRADE COM(2005)661/2 (08/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation on the indication of the country of origin of certain products imported from third countries COM(2005)661/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=661&version=ALL&language=mt 13/04/2010 COM(2005)661/1 (13/04/2010) - DG TRADE COM(2005)661/1 (13/04/2010) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposition de Règlement du Conseil l'indication du pays d'origine de certains produts importés de pays tiers COM(2005)660/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=660&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)660/F1 (16/12/2005) - DG AGRI COM(2005)660/F1 (16/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċile dwar emendi għall-Ftehim dwar il-Kummerċ ta’ l-Inbejjed anness mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċile, min-naħa l-oħra COM(2005)660/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=660&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)660/1 (09/12/2005) - DG AGRI COM(2005)660/1 (09/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Republic of Chile concerning amendments to the Agreement on Trade in Wines annexed to the Association Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part COM(2005)659/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=659&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)659/F1 (16/12/2005) - DG TRADE COM(2005)659/F1 (16/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim b’forma ta’ Bdil ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Awstralja COM(2005)659/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=659&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)659/1 (09/12/2005) - DG TRADE COM(2005)659/1 (09/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation concerning the implementation of the Agreement concluded by the EC following negotiations in the framework of Article XXIV.6 of GATT 1994, amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff COM(2005)658/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=658&version=ALL&language=mt 27/02/2006 COM(2005)658/F2 (27/02/2006) - DG COMM COM(2005)658/F2 (27/02/2006) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW Dwar ir-reviżjoni ta’ l-Istrateġija ta’ Żvilupp Sostenibbli Pjattaforma għall-azzjoni COM(2005)658/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=658&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)658/F1 (13/12/2005) - DG COMM COM(2005)658/F1 (13/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW Dwar ir-reviżjoni ta’ l-Istrateġija ta’ Żvilupp Sostenibbli Pjattaforma għall-azzjoni COM(2005)658/7 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=658&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)658/7 (12/12/2005) - DG COMM COM(2005)658/7 (12/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENTOn the review of the Sustainable Development Strategy COM(2005)658/6 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=658&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)658/6 (12/12/2005) - DG COMM COM(2005)658/6 (12/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENTOn the review of the Sustainable Development Strategy COM(2005)658/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=658&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)658/5 (12/12/2005) - DG COMM COM(2005)658/5 (12/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT On the review of the Sustainable Development Strategy - A platform for action - communication de M. le PRESIDENT COM(2005)658/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=658&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)658/4 (12/12/2005) - DG COMM COM(2005)658/4 (12/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENTOn the review of the Sustainable Development Strategy - A platform for action COM(2005)658/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=658&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)658/3 (07/12/2005) - DG COMM COM(2005)658/3 (07/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENTOn the review of the Sustainable Development Strategy COM(2005)658/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=658&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)658/2 (07/12/2005) - DG COMM COM(2005)658/2 (07/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENTOn the review of the Sustainable Development Strategy COM(2005)658/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=658&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)658/1 (07/12/2005) - DG COMM COM(2005)658/1 (07/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENTOn the review of the Sustainable Development Strategy COM(2005)657/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=657&version=ALL&language=mt 27/03/2006 COM(2005)657/F2 (27/03/2006) - DG MARKT COM(2005)657/F2 (27/03/2006) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - REPORT FROM THE COMMISSION Evaluation report on the Settlement Finality Directive 98/26/EC (EU 25) COM(2005)657/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=657&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)657/F1 (15/12/2005) - DG MARKT COM(2005)657/F1 (15/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - REPORT FROM THE COMMISSION: Evaluation report on the Settlement Finality Directive 98/26/EC (EU 25) COM(2005)657/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=657&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)657/1 (08/12/2005) - DG MARKT COM(2005)657/1 (08/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Draft Report from the Commission - Evaluation report on the Settlement Finality Directive 98/26/EC (EU 25) COM(2005)655/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=655&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)655/F1 (15/12/2005) - DG ENV COM(2005)655/F1 (15/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI IL-PROGRESS LEJN IL-KISBA TAL-MIRA KOMUNITARJA TA’ KYOTO COM(2005)655/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=655&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)655/2 (15/12/2005) - DG ENV COM(2005)655/2 (15/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Report from the Commission Progress Towards achieving the Community's Kyoto Target - required under of Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council concernin g a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol COM(2005)655/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=655&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)655/1 (08/12/2005) - DG ENV COM(2005)655/1 (08/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Report from the Commission Progress Towards achieving the Community's Kyoto Target - required under of Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council concernin g a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol COM(2005)654/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=654&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)654/F1 (15/12/2005) - DG SANCO COM(2005)654/F1 (15/12/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW dwar il-ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi tal-madwar, 2006-2009 COM(2005)654/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=654&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)654/1 (08/12/2005) - DG SANCO COM(2005)654/1 (08/12/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on combating HIV/AIDS within the European Union and in the neighbouring countries 2006-2009 COM(2005)653/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=653&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)653/F1 (14/12/2005) - DG ESTAT COM(2005)653/F1 (14/12/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 fejn għandha x’taqsam it-trasmissjoni tad-data tal-kontijiet nazzjonali COM(2005)653/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=653&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)653/1 (07/12/2005) - DG ESTAT COM(2005)653/1 (07/12/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 2223/96 with respect to the transmission of national accounts data COM(2005)652/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=652&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)652/F1 (16/12/2005) - DG AGRI COM(2005)652/F1 (16/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar pożizzjoni komuni Komunitarja fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni KE Turkija dwar l-emendi tal-Protokolli 1 u 2 tad-Deċiżjoni Nru 1/98 tal-Kunsill ta’ l-Assoċjazzjoni KE Turkija dwar ir-reġim tal-kummerċ għall-prodotti agrikoli COM(2005)652/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=652&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)652/1 (09/12/2005) - DG AGRI COM(2005)652/1 (09/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Decision on a Community position in the EC-Turkey Association Council on the amendment of Protocols 1 and 2 of Decision No 1/98 of the EC-Turkey Association Council on the trade regime for agricultural products COM(2005)651/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=651&version=ALL&language=mt 03/02/2006 COM(2005)651/F2 (03/02/2006) - DG COMP COM(2005)651/F2 (03/02/2006) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing Regulation (EEC) No 4056/86 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 to maritime transport, and amending Regulation (EC) No 1/2003 as regards the extension of its scope to include cabotage and international tramp services (SEC/2005/1641) COM(2005)651/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=651&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)651/F1 (14/12/2005) - DG COMP COM(2005)651/F1 (14/12/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing Regulation (EEC) No 4056/86 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 to maritime transport, and amending Regulation (EC) No 1/2003 as regards the extension of its scope to include cabotage and international tramp services COM(2005)651/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=651&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)651/4 (12/12/2005) - DG COMP COM(2005)651/4 (12/12/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing Regulation (EEC) No 4056/86 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 to maritime transport, and amending Regulation (EC) No 1/2003 as regards the extension of its scope to include cabotage and international tramp services COM(2005)651/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=651&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)651/3 (12/12/2005) - DG COMP COM(2005)651/3 (12/12/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Communication de M. McCREEVY - Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL abrogeant le règlement (CEE) n° 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes et modifiant le règlement (CE) n° 1/2003 de manière à étendre son champ d’application au cabotage et aux services internationaux de tramp COM(2005)651/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=651&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)651/2 (05/12/2005) - DG COMP COM(2005)651/2 (05/12/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Communication de M. McCREEVY - Adoption by the Commission of a proposal to repeal Council Regulation (EEC) No 4056/86 applying competition rules to maritime transport (liner conference block exemption) and to amend Council Regulation (EC) No 1/2003 as regards the extension of its scope to include cabotage and international tramp vessel services - COM(2005)651/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=651&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)651/1 (12/12/2005) - DG COMP COM(2005)651/1 (12/12/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Communication de M. McCREEVY - Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL abrogeant le règlement (CEE) n° 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes et modifiant le règlement (CE) n° 1/2003 de manière à étendre son champ d’application au cabotage et aux services internationaux de tramp COM(2005)650/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=650&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)650/F1 (15/12/2005) - DG JLS COM(2005)650/F1 (15/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali (Ruma I) COM(2005)650/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=650&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)650/4 (14/12/2005) - DG JLS COM(2005)650/4 (14/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the law applicable to contractual obligations (Rome I) COM(2005)650/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=650&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)650/3 (05/12/2005) - DG JLS COM(2005)650/3 (05/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the law applicable to contractual obligations (Rome I) COM(2005)650/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=650&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)650/2 (05/12/2005) - DG JLS COM(2005)650/2 (05/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the law applicable to contractual obligations (Rome I) COM(2005)650/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=650&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)650/1 (14/12/2005) - DG JLS COM(2005)650/1 (14/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the law applicable to contractual obligations (Rome I) COM(2005)649/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=649&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)649/F1 (15/12/2005) - DG JLS COM(2005)649/F1 (15/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar il-kompetenza, il-liġi applikabbli, l-għarfien u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment COM(2005)649/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=649&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)649/3 (13/12/2005) - DG JLS COM(2005)649/3 (13/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations COM(2005)649/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=649&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)649/2 (05/12/2005) - DG JLS COM(2005)649/2 (05/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - Proposal for a COUNCIL REGULATION on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations COM(2005)649/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=649&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)649/1 (14/12/2005) - DG JLS COM(2005)649/1 (14/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini - Proposal for a COUNCIL REGULATION on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations COM(2005)648/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=648&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)648/F1 (15/12/2005) - DG JLS COM(2005)648/F1 (15/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL li tistieden lill-Kunsill biex l-Artikolu 251 tat-Trattat li jwaqqaf il-Komunitajiet Ewropej isir applikabbli għall-miżuri meħuda skond l-Artikolu 65 tat-Trattat fir-rigward ta’ obbligi ta’ manteniment COM(2005)648/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=648&version=ALL&language=mt 13/12/2005 COM(2005)648/4 (13/12/2005) - DG JLS COM(2005)648/4 (13/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft COMMISSION COMMUNICATION TO THE COUNCILcalling on the Council to provide for measures relating to maintenance obligations taken under Article 65 of the Treaty establishing the European Community to be governed by the procedure laid down in Article 251 of that Treaty COM(2005)648/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=648&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)648/3 (09/12/2005) - DG JLS COM(2005)648/3 (09/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication de M. FRATTINI. PROJET DE COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL INVITANT LE CONSEIL A RENDRE L’ARTICLE 251 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE APPLICABLE AUX MESURES PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE 65 DU TRAITE EN MATIERE D’OBLIGATIONS ALIMENTAIRES COM(2005)648/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=648&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)648/2 (05/12/2005) - DG JLS COM(2005)648/2 (05/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication de M. FRATTINI - Communication de la Commission au Conseil invitant le Conseil à rendre l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable aux mesures prises en vertu de l'article 65 du traité en matière d'obligations alimentaires COM(2005)648/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=648&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)648/1 (14/12/2005) - DG JLS COM(2005)648/1 (14/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - communication de M. FRATTINI - Communication de la Commission au Conseil invitant le Conseil à rendre l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable aux mesures prises en vertu de l'article 65 du traité en matière d'obligations alimentaires COM(2005)647/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=647&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)647/F1 (08/12/2005) - DG FISH COM(2005)647/F1 (08/12/2005) - DG FISH (SAJD) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW PJAN TA' AZZJONI 2006-2008 GĦAS-SIMPLIFIKAZZJONI U T-TITJIB TAL-POLITIKA KOMUNI TAS-SAJD COM(2005)647/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=647&version=ALL&language=mt 06/12/2005 COM(2005)647/2 (06/12/2005) - DG FISH COM(2005)647/2 (06/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - 2006-08 Action Plan for simplifying and improving the common fisheries policy COM(2005)647/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=647&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)647/1 (05/12/2005) - DG FISH COM(2005)647/1 (05/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Projet de communication de la Commission sur le plan d'action 2006-2008 pour la simplification et l'amélioration de la politique commune de la pêche COM(2005)646/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=646&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)646/F1 (15/12/2005) - DG INFSO COM(2005)646/F1 (15/12/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING COUNCIL DIRECTIVE 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities COM(2005)646/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=646&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)646/4 (05/12/2005) - DG INFSO COM(2005)646/4 (05/12/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Communication from Mrs Reding. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING COUNCIL DIRECTIVE 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities COM(2005)646/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=646&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)646/3 (09/12/2005) - DG INFSO COM(2005)646/3 (09/12/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Communication from Mrs Reding. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING COUNCIL DIRECTIVE 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities COM(2005)646/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=646&version=ALL&language=mt 06/12/2005 COM(2005)646/2 (06/12/2005) - DG INFSO COM(2005)646/2 (06/12/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Communication from Mrs Reding. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING COUNCIL DIRECTIVE 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities - communication de Mme REDING COM(2005)646/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=646&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)646/1 (05/12/2005) - DG INFSO COM(2005)646/1 (05/12/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Communication from Mrs Reding. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING COUNCIL DIRECTIVE 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities COM(2005)645/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=645&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)645/F1 (07/12/2005) - DG COMM COM(2005)645/F1 (07/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW Rapport interim dwar is-segwitu għal-laqgħa informali tal-Kapijiet ta’ l-Istat u l-Gvern f’Hampton Court COM(2005)645/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=645&version=ALL&language=mt 06/12/2005 COM(2005)645/2 (06/12/2005) - DG COMM COM(2005)645/2 (06/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Interim report on the follow up to the informal meeting of Heads of State and Government at Hampton Court COM(2005)645/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=645&version=ALL&language=mt 02/12/2005 COM(2005)645/1 (02/12/2005) - DG COMM COM(2005)645/1 (02/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Interim report on the follow up to the informal meeting of Heads of State and Government at Hampton Court COM(2005)644/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=644&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)644/F1 (09/12/2005) - DG TRADE COM(2005)644/F1 (09/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION Extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 2074/2004 on imports of certain ring binder mechanisms originating in the People’s Republic of China to imports of the same product consigned from the Lao People’s Democratic Republic COM(2005)644/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=644&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)644/1 (05/12/2005) - DG TRADE COM(2005)644/1 (05/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation extending the defnitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 2074/2004 on imports of certain ring binder mechanisms originating in the People's Republic of China to imports of the same product consigned from the Lao People's Democratic Republic COM(2005)642/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=642&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)642/F1 (12/12/2005) - DG DEV COM(2005)642/F1 (12/12/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW L-Istrateġija ta’ l-UE għal Azzjoni dwar il-Kriżi fir-Riżorsi Umani fil-qasam tas-Saħħa f’Pajjiżi li għadhom qed Jiżviluppaw COM(2005)642/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=642&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)642/2 (09/12/2005) - DG DEV COM(2005)642/2 (09/12/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. EU strategy for Action on the Crisis in Human Resources for Health in Devloping Countries. COM(2005)642/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=642&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)642/1 (05/12/2005) - DG DEV COM(2005)642/1 (05/12/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. EU strategy for Action on the Crisis in Human Resources for Health in Devloping Countries. COM(2005)641/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=641&version=ALL&language=mt 01/12/2005 COM(2005)641/F1 (01/12/2005) - DG ENV COM(2005)641/F1 (01/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - OPINJONI TAL-KUMMISSJONI skond l-Artikolu 251 (2), tielet sub-paragrafu, punt (c) tat-Trattat KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta’ proposta għall- REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar konsenji bil-baħar ta' skart COM(2005)640/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=640&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)640/F1 (09/12/2005) - DG TAXUD COM(2005)640/F1 (09/12/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Abbozz ta’ REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u ta’ l-istatistika u dwar it-tariffa doganali komuni COM(2005)640/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=640&version=ALL&language=mt 02/12/2005 COM(2005)640/1 (02/12/2005) - DG TAXUD COM(2005)640/1 (02/12/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Annex I to Regulation EEC 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff COM(2005)639/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=639&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)639/F1 (09/12/2005) - DG JLS COM(2005)639/F1 (09/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea fil-Konferenza ta’ The Hague dwar id-Dritt Internazzjonali Privat COM(2005)639/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=639&version=ALL&language=mt 02/12/2005 COM(2005)639/1 (02/12/2005) - DG JLS COM(2005)639/1 (02/12/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Council Decision on the accession of the European Community to the Hague Conference on Private International Law COM(2005)638/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=638&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)638/F1 (07/12/2005) - DG TAXUD COM(2005)638/F1 (07/12/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products COM(2005)638/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=638&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)638/1 (30/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)638/1 (30/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products COM(2005)637/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=637&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)637/F1 (08/12/2005) - DG SANCO COM(2005)637/F1 (08/12/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - GREEN PAPER “Il-promozzjoni ta’ dieta tajba għas-saħħa u ta’ l-attività fiżika: Dimensjoni Ewropea għall-prevenzjoni tal-ħxuna, l-obeżità u l-mard kroniku” COM(2005)637/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=637&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)637/4 (08/12/2005) - DG SANCO COM(2005)637/4 (08/12/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft of Green Paper "Promoting healthy diets and physical activitt : Towards a European strategy for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases" COM(2005)637/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=637&version=ALL&language=mt 29/11/2005 COM(2005)637/3 (29/11/2005) - DG SANCO COM(2005)637/3 (29/11/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Communication of Mr Kyprianou - Green Paper "Promoting healthy diets and physical activitt : Towards a European strategy for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases" COM(2005)637/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=637&version=ALL&language=mt 29/11/2005 COM(2005)637/2 (29/11/2005) - DG SANCO COM(2005)637/2 (29/11/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Communication of Mr Kyprianou - Green Paper "Promoting healthy diets and physical activitt : Towards a European strategy for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases" COM(2005)637/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=637&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)637/1 (07/12/2005) - DG SANCO COM(2005)637/1 (07/12/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Communication of Mr Kyprianou - Green Paper "Promoting healthy diets and physical activitt : Towards a European strategy for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases" COM(2005)636/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=636&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)636/F1 (08/12/2005) - DG RELEX COM(2005)636/F1 (08/12/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW Sħubija msaħħa bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina {SEC(2005) 1590} {SEC(2005) 1613} COM(2005)636/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=636&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)636/4 (07/12/2005) - DG RELEX COM(2005)636/4 (07/12/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. A stronger partnership between the European Union and Latin America. COM(2005)636/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=636&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)636/3 (05/12/2005) - DG RELEX COM(2005)636/3 (05/12/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. A stronger partnership between the European Union and Latin America. COM(2005)636/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=636&version=ALL&language=mt 29/11/2005 COM(2005)636/2 (29/11/2005) - DG RELEX COM(2005)636/2 (29/11/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. A stronger partnership between the European Union and Latin America. COM(2005)636/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=636&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)636/1 (07/12/2005) - DG RELEX COM(2005)636/1 (07/12/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Communication from Mrs Ferrero-Waldner. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. A stronger partnership between the European Union and Latin America. COM(2005)635/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=635&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)635/F1 (07/12/2005) - DG TAXUD COM(2005)635/F1 (07/12/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjonijiet 98/161/KE, 2004/228/KE u 2004/295/KE fir-rigward ta’ l-estensjonijiet tal-miżuri li jipprevjenu l-evażjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud fis-settur ta’ l-iskart COM(2005)635/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=635&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)635/1 (30/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)635/1 (30/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Proposal for a Council Decision amending Decisions 98/161/EC, 2004/228/EC and 2004/295/EC as regards the extension of measures to prevent evasion of value added tax in the waste sector COM(2005)634/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=634&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)634/F1 (21/12/2005) - DG TREN COM(2005)634/F1 (21/12/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Direttiva 2009/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija COM(2005)634/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=634&version=ALL&language=mt 20/12/2005 COM(2005)634/4 (20/12/2005) - DG TREN COM(2005)634/4 (20/12/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot in agreement with Mr Piebalgs - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of clean road transport vehicles COM(2005)634/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=634&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)634/3 (15/12/2005) - DG TREN COM(2005)634/3 (15/12/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot in agreement with Mr Piebalgs - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of clean road transport vehicles COM(2005)634/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=634&version=ALL&language=mt 08/12/2005 COM(2005)634/2 (08/12/2005) - DG TREN COM(2005)634/2 (08/12/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot in agreement with Mr Piebalgs - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of clean road transport vehicles COM(2005)634/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=634&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)634/1 (28/11/2005) - DG TREN COM(2005)634/1 (28/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot in agreement with Mr Piebalgs - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of clean road transport vehicles COM(2005)633/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=633&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)633/F1 (14/12/2005) - DG AGRI COM(2005)633/F1 (14/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - 34th FINANCIAL REPORT on THE EUROPEAN AGRICULTURAL GUIDANCE AND GUARANTEE FUND, EAGGF, GUARANTEE SECTION – 2004 FINANCIAL YEAR – COM(2005)633/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=633&version=ALL&language=mt 14/12/2005 COM(2005)633/1 (14/12/2005) - DG AGRI COM(2005)633/1 (14/12/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft 34th Financial Report on the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF, Guarantee Section - 2004 Financial Year COM(2005)632/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=632&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)632/F1 (07/12/2005) - DG ENTR COM(2005)632/F1 (07/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-adeżjoni tal-Komunità għar-Regolament Nru 107 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar dispożizzjonijiet dwar l-approvazzjoni ta' vetturi tal-kategoriji M2 jew M3 fir-rigward tal-kostruzzjoni ġenerali tagħhom COM(2005)632/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=632&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)632/1 (30/11/2005) - DG ENTR COM(2005)632/1 (30/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Proposal for a Council Decision on the accession of the Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation No. 107 on provisions concerning the approval of category M2 or M3 vehicles with regard to their general construction COM(2005)631/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=631&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)631/F1 (07/12/2005) - DG FISH COM(2005)631/F1 (07/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposta ta’ DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-iffirmar f’isem il-Komunità Ewropea, u l-applikazzjoni temporanja tal-ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri dwar it-tiġdid tal-protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kumpens finanzjarju pprovduti fil-ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-gvern tar-Repubblika ta’ Sao Tome u Prinċipe dwar is-sajd fl-ibħra ta’ Sao Tome u Prinċipe għall-perjodu bejn l-1 ta’ Ġunju 2005 u l-31 ta’ Mejju 2006. COM(2005)631/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=631&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)631/1 (07/12/2005) - DG FISH COM(2005)631/1 (07/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Decision on the signing on behalf of the European Community and provisional application of the Agreement in the form of an exchange of letters extending the protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of Sâo Tomé and Principe for the period Sâo Tomé and Principe on fishing off the coast of Sâo Tomé and Principe for the period from 1 June 2005 to 31 May 2006 COM(2005)630/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=630&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)630/F1 (07/12/2005) - DG FISH COM(2005)630/F1 (07/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar ftehim f’forma ta’ skambju ta’ ittri dwar l-estensjoni tal-protokoll li jistabbilixxi d-drittijiet ta’ sajd u l-kumpens finanzjarju pprovduti fil-ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Demokratika ta’ Sao Tome u Prinċipe dwar is-sajd fl-ibħra ta’ Sao Tome u Prinċipe għall-perjodu mill-1 ta’ Ġunju 2005 sal-31 ta’ Mejju 2006 COM(2005)630/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=630&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)630/1 (30/11/2005) - DG FISH COM(2005)630/1 (30/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters extending the Protocol setting out, for the period 1 June 2005 to 31 May 2006, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of São Tomé e Príncipe COM(2005)629/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=629&version=ALL&language=mt 01/12/2005 COM(2005)629/F1 (01/12/2005) - DG MARKT COM(2005)629/F1 (01/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - WHITE PAPER: Financial Services Policy 2005-2010 COM(2005)629/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=629&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)629/1 (28/11/2005) - DG MARKT COM(2005)629/1 (28/11/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Draft White Paper Financial Services Policy 2005-2010 COM(2005)628/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=628&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)628/F1 (07/12/2005) - DG TREN COM(2005)628/F1 (07/12/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Biomass action plan COM(2005)628/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=628&version=ALL&language=mt 06/12/2005 COM(2005)628/4 (06/12/2005) - DG TREN COM(2005)628/4 (06/12/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Piebalgs. Communication from the Commission. Biomass action plan COM(2005)628/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=628&version=ALL&language=mt 02/12/2005 COM(2005)628/3 (02/12/2005) - DG TREN COM(2005)628/3 (02/12/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Piebalgs. Biomass action plan COM(2005)628/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=628&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)628/2 (28/11/2005) - DG TREN COM(2005)628/2 (28/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Piebalgs. Communication from the Commission. Biomass action plan COM(2005)628/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=628&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)628/1 (28/11/2005) - DG TREN COM(2005)628/1 (28/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Piebalgs. Communication from the Commission. Biomass action plan COM(2005)627/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=627&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)627/F1 (07/12/2005) - DG TREN COM(2005)627/F1 (07/12/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: The support of electricity from renewable energy sources COM(2005)627/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=627&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)627/3 (28/11/2005) - DG TREN COM(2005)627/3 (28/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Piebalgs - The support for electricity from renewable energy sources COM(2005)627/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=627&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)627/2 (28/11/2005) - DG TREN COM(2005)627/2 (28/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Piebalgs- The support for electricity from renewable energy sources COM(2005)627/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=627&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)627/1 (28/11/2005) - DG TREN COM(2005)627/1 (28/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Piebalgs - The support for electricity from renewable energy sources COM(2005)626/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=626&version=ALL&language=mt 06/12/2005 COM(2005)626/F1 (06/12/2005) - DG MARKT COM(2005)626/F1 (06/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW dwar ir-riżultati tal-konsultazzjoni mnieda mill-Green Paper dwar ix-Xiri fil-qasam tad-Difiża u dwar l-inizjattivi tal-Kummissjoni fil-ġejjieni COM(2005)626/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=626&version=ALL&language=mt 06/12/2005 COM(2005)626/1 (06/12/2005) - DG MARKT COM(2005)626/1 (06/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Draft Communication from the Commission on the results of the consultation launched by the Green Paper on Defence Procurement and on the future Commission initiatives COM(2005)625/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=625&version=ALL&language=mt 06/12/2005 COM(2005)625/F1 (06/12/2005) - DG ESTAT COM(2005)625/F1 (06/12/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jikkonċerna l-produzzjoni u l-iżvilupp ta’ l-istatistika dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim matul il-ħajja COM(2005)625/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=625&version=ALL&language=mt 29/11/2005 COM(2005)625/1 (29/11/2005) - DG ESTAT COM(2005)625/1 (29/11/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning COM(2005)624/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=624&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)624/F1 (09/12/2005) - DG COMP COM(2005)624/F1 (09/12/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - REPORT - State Aid Scoreboard - autumn 2005 update COM(2005)624/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=624&version=ALL&language=mt 02/12/2005 COM(2005)624/4 (02/12/2005) - DG COMP COM(2005)624/4 (02/12/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Note to the attention of Heads of Cabinet. Monitoring the application of Community law - State Aid - 543rd semi-monthly meeting of Thursday 01/12/2005 - State aid Scoreboard, autumn 2005 update COM(2005)624/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=624&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)624/3 (30/11/2005) - DG COMP COM(2005)624/3 (30/11/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Note à l'attention des Mmes et MM. les Chefs de cabinet. CONTROLE DE L’APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE – AIDES D’ETAT - 543EME REUNION BIMENSUELLE du jeudi 1/12/2005 Scoreboard Aides d’Etat, mise à jour (automne 2005) COM(2005)624/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=624&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)624/2 (30/11/2005) - DG COMP COM(2005)624/2 (30/11/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Titre: Scoreboard Aides d’Etat, mise à jour (automne 2005) COM(2005)624/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=624&version=ALL&language=mt 25/11/2005 COM(2005)624/1 (25/11/2005) - DG COMP COM(2005)624/1 (25/11/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Title: State aid Scoreboard Autumn 2005 update COM(2005)623/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=623&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)623/F1 (30/11/2005) - DG TRADE COM(2005)623/F1 (30/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 dwar il-ħarsien minn importazzjonjiet dumped minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea. COM(2005)623/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=623&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)623/2 (28/11/2005) - DG TRADE COM(2005)623/2 (28/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 384/96 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community COM(2005)623/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=623&version=ALL&language=mt 25/11/2005 COM(2005)623/1 (25/11/2005) - DG TRADE COM(2005)623/1 (25/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 384/96 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community COM(2005)622/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=622&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)622/F1 (05/12/2005) - DG TAXUD COM(2005)622/F1 (05/12/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products COM(2005)622/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=622&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)622/1 (28/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)622/1 (28/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) n° 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products. COM(2005)621/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=621&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)621/F1 (30/11/2005) - DG JLS COM(2005)621/F1 (30/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Priority actions for responding to the challenges of migration: First follow-up to Hampton Court COM(2005)621/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=621&version=ALL&language=mt 29/11/2005 COM(2005)621/5 (29/11/2005) - DG JLS COM(2005)621/5 (29/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini, Mr Michel and Mrs Ferrero-Waldner in agreement with Mr Spidla - Communication from the Commission to the Council - Priority actions for improving migration management COM(2005)621/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=621&version=ALL&language=mt 29/11/2005 COM(2005)621/4 (29/11/2005) - DG JLS COM(2005)621/4 (29/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini, Mr Michel and Mrs Ferrero-Waldner. Priority actions for improving migration management COM(2005)621/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=621&version=ALL&language=mt 25/11/2005 COM(2005)621/3 (25/11/2005) - DG JLS COM(2005)621/3 (25/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication of Mr Frattini, Mr Michel and Mrs Ferrero-Waldner. Priority actions for improving migration management COM(2005)621/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=621&version=ALL&language=mt 25/11/2005 COM(2005)621/2 (25/11/2005) - DG JLS COM(2005)621/2 (25/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr Frattini, Mr Michel and Mrs Ferrero-Waldner - Priority actions for improving migration management COM(2005)621/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=621&version=ALL&language=mt 25/11/2005 COM(2005)621/1 (25/11/2005) - DG JLS COM(2005)621/1 (25/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication of Mr Frattini - Mr Michel and Mrs Ferrero-Waldner. Priority actions for improving migration management COM(2005)620/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=620&version=ALL&language=mt 29/11/2005 COM(2005)620/F1 (29/11/2005) - DG JLS COM(2005)620/F1 (29/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMISSION COMMUNICATION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE: The Prevention of and Fight against Terrorist Financing through enhanced national level coordination and greater transparency of the non-profit sector. COM(2005)620/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=620&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)620/1 (24/11/2005) - DG JLS COM(2005)620/1 (24/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Commission Communication to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - The Prevention of and Fight against Terrorist Financing through enhanced national level coordination and greater transparency of the non-profit sector COM(2005)619/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=619&version=ALL&language=mt 07/12/2005 COM(2005)619/F1 (07/12/2005) - DG TRADE COM(2005)619/F1 (07/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL Li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1338/2002 li jimponi dazju definittiv ta’ kontrobilanċ fuq l-importazzjonijiet ta’ aċidu sulfaniliku li joriġinaw mill-Indja u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1339/2002 li jimponi dazju definittiv antidumping fuq l-importazzjonijiet ta’ aċidu sulfaniliku li joriġinaw, inter alia, mill-Indja COM(2005)619/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=619&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)619/3 (05/12/2005) - DG TRADE COM(2005)619/3 (05/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation EC 1338/2002 imposing a definitive countervailing duty on imports of sulphanilic acid originating in India and amending Regulation EC 1339/2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sulphanilic acid originating, inter alia in India COM(2005)619/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=619&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)619/2 (28/11/2005) - DG TRADE COM(2005)619/2 (28/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation EC 1338/2002 imposing a definitive countervailing duty on imports of sulphanilic acid originating in India and amending Regulation EC 1339/2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sulphanilic acid originating, inter alia in India COM(2005)619/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=619&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)619/1 (28/11/2005) - DG TRADE COM(2005)619/1 (28/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation EC 1338/2002 imposing a definitive countervailing duty on imports of sulphanilic acid originating in India and amending Regulation EC 1339/2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sulphanilic acid originating, inter alia in India COM(2005)618/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=618&version=ALL&language=mt 05/12/2005 COM(2005)618/F1 (05/12/2005) - DG ENTR COM(2005)618/F1 (05/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar ir-restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-perfluorooctane sulfonates (emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE) COM(2005)618/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=618&version=ALL&language=mt 01/12/2005 COM(2005)618/2 (01/12/2005) - DG ENTR COM(2005)618/2 (01/12/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the council relating to restrictions on the marketing and use of perfluorooctane sulfonates (amendment of Council Directive 76/769/EEC COM(2005)618/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=618&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)618/1 (28/11/2005) - DG ENTR COM(2005)618/1 (28/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the council relating to restrictions on the marketing and use of perfluorooctane sulfonates (amendment of Council Directive 76/769/EEC COM(2005)617/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=617&version=ALL&language=mt 01/12/2005 COM(2005)617/F1 (01/12/2005) - DG FISH COM(2005)617/F1 (01/12/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jistabbilixxi għall-2006 l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet marbuta ma’ ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u , għall-bastimenti tal-Komunità, fl-ilmijiet fejn limitazzjonijiet tal-qbid huma meħtieġa COM(2005)617/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=617&version=ALL&language=mt 29/11/2005 COM(2005)617/5 (29/11/2005) - DG FISH COM(2005)617/5 (29/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Communication from Mr Borg. Council Regulation fixing for 2006 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required COM(2005)617/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=617&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)617/4 (24/11/2005) - DG FISH COM(2005)617/4 (24/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2006 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required COM(2005)617/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=617&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)617/3 (24/11/2005) - DG FISH COM(2005)617/3 (24/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2006 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required COM(2005)617/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=617&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)617/2 (24/11/2005) - DG FISH COM(2005)617/2 (24/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Communication from Mr Borg - Proposal for a Council Regulation fixing for 2006 the fishing oppotunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required COM(2005)617/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=617&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)617/1 (24/11/2005) - DG FISH COM(2005)617/1 (24/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Communication from Mr Borg - Proposal for a Council Regulation fixing for 2006 the fishing oppotunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required COM(2005)616/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=616&version=ALL&language=mt 06/12/2005 COM(2005)616/F1 (06/12/2005) - DG TRADE COM(2005)616/F1 (06/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 74/2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotton-type bed linen originating in India COM(2005)616/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=616&version=ALL&language=mt 02/12/2005 COM(2005)616/3 (02/12/2005) - DG TRADE COM(2005)616/3 (02/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council regulation amending Council Regulation(EC) N) 74/2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotto-type bed linen originating in India COM(2005)616/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=616&version=ALL&language=mt 01/12/2005 COM(2005)616/2 (01/12/2005) - DG TRADE COM(2005)616/2 (01/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council regulation amending Council Regulation(EC) N) 74/2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotto-type bed linen originating in India COM(2005)616/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=616&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)616/1 (24/11/2005) - DG TRADE COM(2005)616/1 (24/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council regulation amending Council Regulation(EC) N) 74/2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotto-type bed linen originating in India COM(2005)615/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=615&version=ALL&language=mt 01/12/2005 COM(2005)615/F1 (01/12/2005) - DG ENV COM(2005)615/F1 (01/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI RAPPORT DWAR IL-PROGRESS DIMOSTRABBLI SKOND IL-PROTOKOLL TA’ KYOTO (meħtieġ skond l-Artikolu 5(3) tad-Deċiżjoni 280/2004/KE li tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-monitoraġġ ta’ l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra tal-Komunità u biex jiġi implimentat il-Protokoll ta’ Kyoto) {SEG(2005 1564} COM(2005)615/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=615&version=ALL&language=mt 01/12/2005 COM(2005)615/1 (01/12/2005) - DG ENV COM(2005)615/1 (01/12/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Communication from the Commission - Report on demonstrable progress under the Kyoto Protocol (required under Article 5 (3) of Decision 280/2004/EC concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol) COM(2005)614/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=614&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)614/F1 (28/11/2005) - DG RELEX COM(2005)614/F1 (28/11/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing specific restrictive measures against certain persons suspected of involvement in the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri COM(2005)614/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=614&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)614/1 (23/11/2005) - DG RELEX COM(2005)614/1 (23/11/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Draft proposal for a Council regulation imposing specific restricitve measures against certain persons suspected of involvement in the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri COM(2005)613/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=613&version=ALL&language=mt 01/12/2005 COM(2005)613/F1 (01/12/2005) - DG EEAS COM(2005)613/F1 (01/12/2005) - DG EEAS (Servizz Ewropew g?all-Azzjoni Esterna) - Proposal for a COUNCIL REGULATION applying certain rules of competition to production of and trade in agricultural products (Codified version) COM(2005)613/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=613&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)613/1 (24/11/2005) - DG EEAS COM(2005)613/1 (24/11/2005) - DG EEAS (Servizz Ewropew g?all-Azzjoni Esterna) - Draft Proposal for a Council Regulation applying certain rules of competition to production of and trade in agricultural products COM(2005)612/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=612&version=ALL&language=mt 01/12/2005 COM(2005)612/F1 (01/12/2005) - DG REGIO COM(2005)612/F1 (01/12/2005) - DG REGIO (DĠ Politika Reġjonali u Urbana) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI: RAPPORT ANNWALI TA’ L-ISTRUMENT TA' POLITIKA STRUTTURALI GĦAL QABEL L-ADEŻJONI (ISPA) 2004 COM(2005)612/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=612&version=ALL&language=mt 01/12/2005 COM(2005)612/1 (01/12/2005) - DG REGIO COM(2005)612/1 (01/12/2005) - DG REGIO (DĠ Politika Reġjonali u Urbana) - Draft Report from the Commission - Annual Report on the instrument for Structural Policy for Pre-Accession (ISPA) 2004 COM(2005)611/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=611&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)611/F1 (30/11/2005) - DG ECFIN COM(2005)611/F1 (30/11/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Council Regulation (EC) No 640/2006 of 10 April 2006 repealing Regulations (EEC) No 3181/78 and (EEC) No 1736/79 concerning the European Monetary System COM(2005)611/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=611&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)611/1 (23/11/2005) - DG ECFIN COM(2005)611/1 (23/11/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Draft Proposal for a Council Regulation repealing Council Regulation (EEC) 3181/78 and Council Regulation (EEC) 1736/79 in the area of Monetary Policy COM(2005)610/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=610&version=ALL&language=mt 29/11/2005 COM(2005)610/F1 (29/11/2005) - DG TRADE COM(2005)610/F1 (29/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżjorja tal-ftehim bilaterali bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar kummerċ fil-prodotti tat-tessuti COM(2005)610/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=610&version=ALL&language=mt 25/11/2005 COM(2005)610/2 (25/11/2005) - DG TRADE COM(2005)610/2 (25/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a Council Decision on the signing and the provisional application of a bilateral agreement between the European Community and the Republic of Belarus on trade in textile products COM(2005)610/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=610&version=ALL&language=mt 22/11/2005 COM(2005)610/1 (22/11/2005) - DG TRADE COM(2005)610/1 (22/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft proposal for a Council Decision on the signing and the provisional application of a bilateral agreement between the European Community and the Republic of Belarus on trade in textile products COM(2005)609/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=609&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)609/F1 (30/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)609/F1 (30/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - L-implimentazzjoni tal-programm komunitarju ta' Liżbona Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar ambjent mingħajr dokumenti għad-dwana u għall-kummerċ COM(2005)609/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=609&version=ALL&language=mt 21/11/2005 COM(2005)609/2 (21/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)609/2 (21/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Communication from Mr Kovacs - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a paperless environment for customs and trade COM(2005)609/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=609&version=ALL&language=mt 21/11/2005 COM(2005)609/1 (21/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)609/1 (21/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a paperless environment for customs and trade COM(2005)608/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=608&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)608/F1 (30/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)608/F1 (30/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - L-implimentazzjoni tal-programm komunitarju ta' Liżbona Proposta għal REGOLAMENT (KE) NRU [...] TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komuni COM(2005)608/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=608&version=ALL&language=mt 29/11/2005 COM(2005)608/3 (29/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)608/3 (29/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Communication from M. Kovacs - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down the Community Customs Code (Modernized Customs Code) COM(2005)608/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=608&version=ALL&language=mt 25/11/2005 COM(2005)608/2 (25/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)608/2 (25/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Communication from M. Kovacs - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down the Community Customs Code (Modernized Customs Code) COM(2005)608/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=608&version=ALL&language=mt 21/11/2005 COM(2005)608/1 (21/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)608/1 (21/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Communication from M. Kovacs - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down the Community Customs Code (Modernized Customs Code) COM(2005)607/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=607&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)607/F1 (28/11/2005) - DG SANCO COM(2005)607/F1 (28/11/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI dwar l-Istat ta’ Tħejjija u l-Ippjanar tar-Rispons fil-Komunità Ewropea għall-Influwenza Pandemika COM(2005)607/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=607&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)607/2 (24/11/2005) - DG SANCO COM(2005)607/2 (24/11/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Communication from the Commission on Pandemic Influenza Preparedness and Response Planning in the European Community COM(2005)607/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=607&version=ALL&language=mt 21/11/2005 COM(2005)607/1 (21/11/2005) - DG SANCO COM(2005)607/1 (21/11/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Communication from the Commission on Pandemic Influenza Preparedness and Response Planning in the European Community COM(2005)606/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=606&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)606/F1 (28/11/2005) - DG JLS COM(2005)606/F1 (28/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - GREEN PAPER ON THE FUTURE OF THE EUROPEAN MIGRATION NETWORK COM(2005)606/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=606&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)606/2 (24/11/2005) - DG JLS COM(2005)606/2 (24/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Green Paper on the future of the European migration network COM(2005)606/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=606&version=ALL&language=mt 21/11/2005 COM(2005)606/1 (21/11/2005) - DG JLS COM(2005)606/1 (21/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Green Paper on the future of the European migration network COM(2005)605/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=605&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)605/F1 (28/11/2005) - DG SANCO COM(2005)605/F1 (28/11/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI dwar l-Istat ta’ Tħejjija u l-Ippjanar tar-Rispons fil-Komunità Ewropea għall-Influwenza Pandemika COM(2005)605/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=605&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)605/2 (24/11/2005) - DG SANCO COM(2005)605/2 (24/11/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Communication on strengthening coordination on generic preparedness planning for public health emergencies at EU level COM(2005)605/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=605&version=ALL&language=mt 21/11/2005 COM(2005)605/1 (21/11/2005) - DG SANCO COM(2005)605/1 (21/11/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Communication on strengthening coordination on generic preparedness planning for public health emergencies at EU level COM(2005)604/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=604&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)604/F1 (28/11/2005) - DG EMPL COM(2005)604/F1 (28/11/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI: Is-sitwazzjoni ta’ persuni b’diżabbiltà fl-Unjoni Ewropea mkabbra: il-Pjan ta’ Azzjoni Ewropew 2006-2007 COM(2005)604/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=604&version=ALL&language=mt 28/11/2005 COM(2005)604/1 (28/11/2005) - DG EMPL COM(2005)604/1 (28/11/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Draft Communication from the Commission concerning the situation of disabled people in the enlarged European Union : the European Action Plan 2006-2007 COM(2005)603/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=603&version=ALL&language=mt 01/12/2005 COM(2005)603/F1 (01/12/2005) - DG MARKT COM(2005)603/F1 (01/12/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 97/7/KE, 2002/65/KE, 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 97/5/KE COM(2005)603/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=603&version=ALL&language=mt 25/11/2005 COM(2005)603/3 (25/11/2005) - DG MARKT COM(2005)603/3 (25/11/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Communication from Mr McCreevy, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market COM(2005)603/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=603&version=ALL&language=mt 21/11/2005 COM(2005)603/2 (21/11/2005) - DG MARKT COM(2005)603/2 (21/11/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Communication from Mr Mc Creevy - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Directives 97/7/EC, 2000/12/EC and 2002/65/EC COM(2005)603/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=603&version=ALL&language=mt 21/11/2005 COM(2005)603/1 (21/11/2005) - DG MARKT COM(2005)603/1 (21/11/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Directives 97/7/EC, 2000/12/EC and 2002/65/EC COM(2005)602/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=602&version=ALL&language=mt 18/11/2005 COM(2005)602/F1 (18/11/2005) - DG TREN COM(2005)602/F1 (18/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the establishment of a Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR) COM(2005)602/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=602&version=ALL&language=mt 18/11/2005 COM(2005)602/1 (18/11/2005) - DG TREN COM(2005)602/1 (18/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposal for a Council Regulation on the establishment of a jOINT Undertaking to develop the new generation European air traffic managmeent system (SESAR) COM(2005)601/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=601&version=ALL&language=mt 25/11/2005 COM(2005)601/F1 (25/11/2005) - DG AGRI COM(2005)601/F1 (25/11/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and Thailand pursuant to Article XXVIII of GATT 1994 relating to the modification of concessions with respect to rice provided for in EC Schedule CXL annexed to GATT 1994 COM(2005)601/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=601&version=ALL&language=mt 18/11/2005 COM(2005)601/1 (18/11/2005) - DG AGRI COM(2005)601/1 (18/11/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of an agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and Thailand pursuant to Article XXVIII of GATT 1994 relating to the modification of concessions with respectt to rice provided for in EC Schedule CXL annexed to GATT 1994 COM(2005)600/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=600&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)600/F1 (24/11/2005) - DG JLS COM(2005)600/F1 (24/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning access for consultation of the Visa Information System (VIS) by the authorities of Member States responsible for internal security and by Europol for the purposes of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences COM(2005)600/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=600&version=ALL&language=mt 22/11/2005 COM(2005)600/4 (22/11/2005) - DG JLS COM(2005)600/4 (22/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION concerning access for consultation of the Visa Information System (VIS) by the authorities of Member States responsible for internal security and by Europol for the purposes of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences COM(2005)600/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=600&version=ALL&language=mt 18/11/2005 COM(2005)600/3 (18/11/2005) - DG JLS COM(2005)600/3 (18/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. FRATTINI. Proposal for a Council Decision concerning the access for consultation to the Visa Information System (VIS) to authorities of Member States responsible for internal security and to Europol for the purposes of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences (VIS access decision) COM(2005)600/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=600&version=ALL&language=mt 16/11/2005 COM(2005)600/2 (16/11/2005) - DG JLS COM(2005)600/2 (16/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. FRATTINI. Commission Proposal for a Council Decision concerning the access for consultation to the Visa Information System (VIS) to authorities of Member States responsible for internal security and to Europol for the purposes of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences (VIS access decision) COM(2005)600/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=600&version=ALL&language=mt 22/11/2005 COM(2005)600/1 (22/11/2005) - DG JLS COM(2005)600/1 (22/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. FRATTINI. Proposal for a Council Decision concerning the access for consultation to the Visa Information System (VIS) to authorities of Member States responsible for internal security and to Europol for the purposes of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences (VIS access decision) COM(2005)599/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=599&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)599/F1 (24/11/2005) - DG TRADE COM(2005)599/F1 (24/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1480/2003 li jimponi dazju ta’ kontrobilanċ definittiv u definittivament jiġbor id-dazju proviżorju impost fuq ċertu mikroċirkuwiti elettroniċi magħrufa bħala DRAMs (Dynamic Random Access Memories) li joriġinaw mir-Repubblika tal-Korea COM(2005)599/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=599&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)599/1 (24/11/2005) - DG TRADE COM(2005)599/1 (24/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1480/2003 imposing a definitive countervailing duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of certain electronic microcircuits known as DRAMs (Dynamic Random Access Memories) originating in the Republic of Korea COM(2005)598/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=598&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)598/F1 (24/11/2005) - DG FISH COM(2005)598/F1 (24/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2006 COM(2005)598/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=598&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)598/1 (24/11/2005) - DG FISH COM(2005)598/1 (24/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2006 COM(2005)597/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=597&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)597/F1 (24/11/2005) - DG JLS COM(2005)597/F1 (24/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW dwar effettività aħjar, interoperabilità u sinerġiji mtejba fost id-databases Ewropej fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern COM(2005)597/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=597&version=ALL&language=mt 22/11/2005 COM(2005)597/4 (22/11/2005) - DG JLS COM(2005)597/4 (22/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on improved effectiveness, enhanced interoperability and synergies among European databases in the area of Justice and Home Affairs COM(2005)597/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=597&version=ALL&language=mt 21/11/2005 COM(2005)597/3 (21/11/2005) - DG JLS COM(2005)597/3 (21/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. FRATTINI. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on improved effectiveness, enhanced interoperability and synergies among European databases in the area of Justice and Home Affairs COM(2005)597/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=597&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)597/2 (15/11/2005) - DG JLS COM(2005)597/2 (15/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. FRATTINI. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on improved effectiveness, enhanced interoperability and synergies among European databases in the area of Justice and Home Affairs COM(2005)597/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=597&version=ALL&language=mt 22/11/2005 COM(2005)597/1 (22/11/2005) - DG JLS COM(2005)597/1 (22/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. FRATTINI. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on improved effectiveness, enhanced interoperability and synergies among European databases in the area of Justice and Home Affairs COM(2005)596/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=596&version=ALL&language=mt 22/11/2005 COM(2005)596/F1 (22/11/2005) - DG EAC COM(2005)596/F1 (22/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI Strateġija ta’ Qafas Ġdida għall-multilingwiżmu COM(2005)596/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=596&version=ALL&language=mt 21/11/2005 COM(2005)596/4 (21/11/2005) - DG EAC COM(2005)596/4 (21/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Draft Communication from the Commission " A new Framework Strategy for Multilingualism " COM(2005)596/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=596&version=ALL&language=mt 18/11/2005 COM(2005)596/3 (18/11/2005) - DG EAC COM(2005)596/3 (18/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication from Mr Figel. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A new Framework Strategy for Multilingualism - communication de M. FIGEL' COM(2005)596/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=596&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)596/2 (15/11/2005) - DG EAC COM(2005)596/2 (15/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication from Mr Figel. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A new Framework Strategy for Multilingualism - communication de M. FIGEL' COM(2005)596/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=596&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)596/1 (15/11/2005) - DG EAC COM(2005)596/1 (15/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication from Mr Figel. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A new Framework Strategy for Multilingualism - communication de M. FIGEL' COM(2005)595/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=595&version=ALL&language=mt 22/11/2005 COM(2005)595/F1 (22/11/2005) - DG ELARG COM(2005)595/F1 (22/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-ħatra ta’ Koordinatur Speċjali tal-Patt ta’ Stabilità għax-Xlokk ta’ l-Ewropa COM(2005)595/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=595&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)595/1 (15/11/2005) - DG ELARG COM(2005)595/1 (15/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Draft Proposal for a Council Decision on the apointment of the special Coordinator of the Stability Pact for South-Eastern Europe COM(2005)594/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=594&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)594/F1 (23/11/2005) - DG TRADE COM(2005)594/F1 (23/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - RAPPORT ANNWALI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW DWAR ATTIVITAJIET TA’ ANTIDUMPING, TA’ KONTRA S-SUSSISDJI U TA’ SALVAGWARDJA TA' PAJJIŻI TERZI KONTRA L-KOMUNITÁ COM(2005)594/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=594&version=ALL&language=mt 16/11/2005 COM(2005)594/1 (16/11/2005) - DG TRADE COM(2005)594/1 (16/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Annual Report from the Commission to the European Parliament on Third Country anti-duming, anti-subsidy and safeguard action against the Community (2004) COM(2005)593/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=593&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)593/F1 (23/11/2005) - DG TREN COM(2005)593/F1 (23/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar ir-responsabilità ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-bastimenti COM(2005)593/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=593&version=ALL&language=mt 22/11/2005 COM(2005)593/4 (22/11/2005) - DG TREN COM(2005)593/4 (22/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the civil liability and financial securities of shipowners COM(2005)593/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=593&version=ALL&language=mt 18/11/2005 COM(2005)593/3 (18/11/2005) - DG TREN COM(2005)593/3 (18/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the civil liability and financial securities of shipowners COM(2005)593/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=593&version=ALL&language=mt 18/11/2005 COM(2005)593/2 (18/11/2005) - DG TREN COM(2005)593/2 (18/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the civil liability and financial securities of shipowners COM(2005)593/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=593&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)593/1 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)593/1 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the civil liability and financial securities of shipowners COM(2005)592/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=592&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)592/F1 (23/11/2005) - DG TREN COM(2005)592/F1 (23/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-obbligazzjoni ta’ min iġorr il-passiġġieri bil-baħar u fuq ilmijiet interni f'każ ta' inċidenti COM(2005)592/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=592&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)592/2 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)592/2 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from M. BARROT. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the liability of carriers of passengers by sea and inland waterway in the event of accidents COM(2005)592/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=592&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)592/1 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)592/1 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from M. BARROT. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the liability of carriers of passengers by sea and inland waterway in the event of accidents COM(2005)591/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=591&version=ALL&language=mt 31/01/2006 COM(2005)591/F2 (31/01/2006) - DG FISH COM(2005)591/F2 (31/01/2006) - DG FISH (SAJD) - Abbozz REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-ftehim fl-għamla ta' skambju ta' ittri dwar emendi li jimmodifikaw il-Protokoll, li jistipula d-drittijiet ta' sajd u l-kontribut finanzjarju pprovduti fil-Ftehim ta’ Kooperazzjoni fil-qasam tas-sajd marittimu bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Islamika tal-Mawritanja għall-perjodu mill-1 ta’ Awissu 2001 sal-31 ta’ Lulju 2006 COM(2005)591/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=591&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)591/F1 (23/11/2005) - DG FISH COM(2005)591/F1 (23/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Abbozz REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-ftehim fl-għamla ta' skambju ta' ittri dwar emendi li jimmodifikaw il-Protokoll, li jistipula d-drittijiet ta' sajd u l-kontribut finanzjarju pprovduti fil-Ftehim ta’ Kooperazzjoni fil-qasam tas-sajd marittimu bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Islamika tal-Mawritanja għall-perjodu mill-1 ta’ Awissu 2001 sal-31 ta’ Lulju 2006 COM(2005)591/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=591&version=ALL&language=mt 16/11/2005 COM(2005)591/1 (16/11/2005) - DG FISH COM(2005)591/1 (16/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the amendments to the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Agreement on cooperation in the see fisheries sector between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for the period 1 August 2001 to 31 July 2006 COM(2005)590/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=590&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)590/F1 (23/11/2005) - DG TREN COM(2005)590/F1 (23/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li tistabbilixxi l-prinċipji fundamentali li jirregolaw l-investigazzjoni ta’ l-inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu u li temenda d-Direttivi 1999/35/KE u 2002/59/KE COM(2005)590/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=590&version=ALL&language=mt 14/11/2005 COM(2005)590/1 (14/11/2005) - DG TREN COM(2005)590/1 (14/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from M. Barrot. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the fundamental principles governing the investigation of accidents in the maritime transport sector and amending Directives 1999/35/EC and 2002/59/EC COM(2005)589/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=589&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)589/F1 (23/11/2005) - DG TREN COM(2005)589/F1 (23/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-Direttiva 2002/59/KE dwar it-twaqqif ta’ sistema Komunitarja tal-monitoraġġ tat-traffiku tal-bastimenti u tat-tagħrif COM(2005)589/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=589&version=ALL&language=mt 14/11/2005 COM(2005)589/2 (14/11/2005) - DG TREN COM(2005)589/2 (14/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2002/59/EC establishing a Community vessel traffic monitoring and information system COM(2005)589/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=589&version=ALL&language=mt 14/11/2005 COM(2005)589/1 (14/11/2005) - DG TREN COM(2005)589/1 (14/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2002/59/EC establishing a Community vessel traffic monitoring and information system COM(2005)588/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=588&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)588/F1 (23/11/2005) - DG TREN COM(2005)588/F1 (23/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port COM(2005)588/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=588&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)588/2 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)588/2 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Port State Control COM(2005)588/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=588&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)588/1 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)588/1 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Port State Control COM(2005)587/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=587&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)587/F1 (23/11/2005) - DG TREN COM(2005)587/F1 (23/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposal for a DIRECTIVE …/…/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of […] on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations (recast) COM(2005)587/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=587&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)587/2 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)587/2 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations COM(2005)587/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=587&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)587/1 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)587/1 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations COM(2005)586/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=586&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)586/F1 (23/11/2005) - DG TREN COM(2005)586/F1 (23/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-konformità mar-rekwiżiti marbuta ma' l-Istat tal-bandiera COM(2005)586/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=586&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)586/1 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)586/1 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on compliance with flag State requirements COM(2005)585/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=585&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)585/F1 (23/11/2005) - DG TREN COM(2005)585/F1 (23/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - KOMMUNIKAZZJONI MILLL-KUMMISSJONI: It-Tielet Pakkett ta’ miżuri leġiżlattivi favur is-sigurezza marittima fl-Unjoni Ewropea COM(2005)585/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=585&version=ALL&language=mt 22/11/2005 COM(2005)585/4 (22/11/2005) - DG TREN COM(2005)585/4 (22/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Communication from the Commission - Third package of legislative measures on maritime safety in the European Union COM(2005)585/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=585&version=ALL&language=mt 18/11/2005 COM(2005)585/3 (18/11/2005) - DG TREN COM(2005)585/3 (18/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Communication from the Commission - Third package of legislative measures on maritime safety in the European Union COM(2005)585/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=585&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)585/2 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)585/2 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Communication from the Commission - Third package of legislative measures on maritime safety in the European Union COM(2005)585/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=585&version=ALL&language=mt 14/11/2005 COM(2005)585/1 (14/11/2005) - DG TREN COM(2005)585/1 (14/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Communication from the Commission - Third package of legislative measures on maritime safety in the European Union COM(2005)584/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=584&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)584/F1 (23/11/2005) - DG FISH COM(2005)584/F1 (23/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-iffirmar, f’isem il-Komunità Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-ftehim fl-għamla ta' skambju ta' ittri rigward emendi li jimmodifikaw il-Protokoll li jistipula d-drittijiet ta' sajd u l-kontribut finanzjarju pprovduti fil-Ftehim ta’ Kooperazzjoni fil-qasam tas-sajd marittimu bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Islamika tal-Mawritanja għall-perjodu mill-1 ta’ Awissu 2001 sal-31 ta’ Lulju 2006 COM(2005)584/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=584&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)584/1 (23/11/2005) - DG FISH COM(2005)584/1 (23/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Decision on the signature, on behalf of the European Community, and the provisional application of the Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the amendments to the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Agreement on cooperation in the sea fisheries sector between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for the period 1 August 2001 to 31 July 2006 COM(2005)583/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=583&version=ALL&language=mt 24/11/2005 COM(2005)583/F2 (24/11/2005) - DG JLS COM(2005)583/F2 (24/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implications of the Court’s judgment of 13 September 2005 (Case C 176/03 Commission v Council) COM(2005)583/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=583&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)583/F1 (23/11/2005) - DG JLS COM(2005)583/F1 (23/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implications of the Court’s judgment of 13 September 2005 (Case C 176/03 Commission v Council) COM(2005)583/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=583&version=ALL&language=mt 22/11/2005 COM(2005)583/4 (22/11/2005) - DG JLS COM(2005)583/4 (22/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr FRATTINI. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implications of the Court’s judgment of 13 September 2005 (Case C 176/03 Commission v Council) COM(2005)583/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=583&version=ALL&language=mt 21/11/2005 COM(2005)583/3 (21/11/2005) - DG JLS COM(2005)583/3 (21/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr FRATTINI. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implications of the Court’s judgment of 13 September 2005 (Case C 176/03 Commission v Council) COM(2005)583/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=583&version=ALL&language=mt 14/11/2005 COM(2005)583/2 (14/11/2005) - DG JLS COM(2005)583/2 (14/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr FRATTINI. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implications of the Court’s judgment of 13 September 2005 (Case C 176/03 Commission v Council) COM(2005)583/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=583&version=ALL&language=mt 14/11/2005 COM(2005)583/1 (14/11/2005) - DG JLS COM(2005)583/1 (14/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr FRATTINI. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implications of the Court’s judgment of 13 September 2005 (Case C 176/03 Commission v Council) COM(2005)582/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=582&version=ALL&language=mt 16/11/2005 COM(2005)582/F1 (16/11/2005) - DG RELEX COM(2005)582/F1 (16/11/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW FTUĦ TA’ DELEGAZZJONI FIL-BELARUS COM(2005)582/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=582&version=ALL&language=mt 14/11/2005 COM(2005)582/1 (14/11/2005) - DG RELEX COM(2005)582/1 (14/11/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Opening of a delegation in Belarus COM(2005)581/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=581&version=ALL&language=mt 22/11/2005 COM(2005)581/F1 (22/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)581/F1 (22/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza lir-Repubblika tal-Litwanja biex tapplika miżura li tidderoga mill-Artikolu 11(A)(1) u l-Artikolu 28e tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill (77/388/KEE) dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri fir-rigward ta’ taxxi fuq il-bejgħ COM(2005)581/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=581&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)581/1 (15/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)581/1 (15/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft proposal for a Council decision authorising the Republic of Lithuania to apply a measure derogating from article 11(A)(1) and article 28e of the sixth Council directive (77/388/EEC) on the harmonisation of the laws of the Member states relating to turnover taxes COM(2005)580/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=580&version=ALL&language=mt 15/12/2005 COM(2005)580/F2 (15/12/2005) - DG ECHO COM(2005)580/F2 (15/12/2005) - DG ECHO (DĠ Għajnuna Umanitarja u Protezzjoni Ċivili) - Report from the Commission - Annual Report 2004 (ECHO), COM(2005)580/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=580&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)580/F1 (23/11/2005) - DG ECHO COM(2005)580/F1 (23/11/2005) - DG ECHO (DĠ Għajnuna Umanitarja u Protezzjoni Ċivili) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI: Rapport Annwali 2004 - (ECHO) COM(2005)580/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=580&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)580/2 (15/11/2005) - DG ECHO COM(2005)580/2 (15/11/2005) - DG ECHO (DĠ Għajnuna Umanitarja u Protezzjoni Ċivili) - Draft Report from the Commission - Annual Report 2004 (ECHO), COM(2005)580/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=580&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)580/1 (15/11/2005) - DG ECHO COM(2005)580/1 (15/11/2005) - DG ECHO (DĠ Għajnuna Umanitarja u Protezzjoni Ċivili) - Draft Report from the Commission - Annual Report 2004 (ECHO), COM(2005)579/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=579&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)579/F1 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)579/F1 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-15 ta’ Lulju 2002 dwar regoli komuni fil-kamp ta’ l-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza ta’ l-Avjazzjoni COM(2005)579/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=579&version=ALL&language=mt 11/11/2005 COM(2005)579/1 (11/11/2005) - DG TREN COM(2005)579/1 (11/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1592/2002 of 15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency COM(2005)578/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=578&version=ALL&language=mt 18/11/2005 COM(2005)578/F1 (18/11/2005) - DG TREN COM(2005)578/F1 (18/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U L-KUMITAT TAR-REĠJUNI L-estensjoni tal-missjonijiet ta’ l-Aġenzija Ewropea għas-sikurezza ta’ l-ajru - Aġenda għall-2010 – COM(2005)578/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=578&version=ALL&language=mt 14/11/2005 COM(2005)578/3 (14/11/2005) - DG TREN COM(2005)578/3 (14/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee an the Committee of the Regions. Extending the tasks of the European Aviation Safety Agency COM(2005)578/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=578&version=ALL&language=mt 11/11/2005 COM(2005)578/2 (11/11/2005) - DG TREN COM(2005)578/2 (11/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee an the Committee of the Regions. Extending the tasks of the European Aviation Safety Agency - An agenda for 2010 COM(2005)578/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=578&version=ALL&language=mt 14/11/2005 COM(2005)578/1 (14/11/2005) - DG TREN COM(2005)578/1 (14/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from MR Barrot. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee an the Committee of the Regions. Extending the tasks of the European Aviation Safety Agency - An agenda for 2010 COM(2005)577/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=577&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)577/F1 (10/11/2005) - DG ENTR COM(2005)577/F1 (10/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposta Modifikata għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar prodotti mediċinali għall-użu pedjatriku u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1768/92, id-Direttiva Nru 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 COM(2005)576/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=576&version=ALL&language=mt 17/11/2005 COM(2005)576/F1 (17/11/2005) - DG JLS COM(2005)576/F1 (17/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - GREEN PAPER ON A EUROPEAN PROGRAMME FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION COM(2005)576/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=576&version=ALL&language=mt 17/11/2005 COM(2005)576/1 (17/11/2005) - DG JLS COM(2005)576/1 (17/11/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Green Paper on a European Programme for critical infrastructure protection COM(2005)575/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=575&version=ALL&language=mt 16/11/2005 COM(2005)575/F1 (16/11/2005) - DG FISH COM(2005)575/F1 (16/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for the 2006 fishing year the guide prices and Community producer prices for certain fishery products pursuant to Regulation (EC) No 104/2000 COM(2005)575/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=575&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)575/1 (09/11/2005) - DG FISH COM(2005)575/1 (09/11/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation fixing for the 2006 fishing year the guide prices and Community producer prices for certain fishery products pursuant to Regulation (EC) N° 104/2000 COM(2005)574/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=574&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)574/F1 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)574/F1 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE li jikkonċerna il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill fuq l-adozzjoni ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Liċenzja għall-Kontrollur tat-Traffiku ta’ l-Ajru COM(2005)573/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=573&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)573/F1 (15/11/2005) - DG COMM COM(2005)573/F1 (15/11/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW L-IMPATT TA' L-ADEŻJONI TAL-BULGARIJAU TAR-RUMANIJA FUQ IR-RIŻORSI UMANI TAL-KUMMISSJONI COM(2005)573/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=573&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)573/3 (08/11/2005) - DG BUDG COM(2005)573/3 (08/11/2005) - DG BUDG (DĠ Baġit) - Communication from Mrs GRYBAUSKAITE and M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - THE IMPACT OF THE FORTHCOMING ACCESSION OF BULGARIA AND ROMANIA ON THE HUMAN RESOURCES OF THE COMMISSION COM(2005)573/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=573&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)573/2 (08/11/2005) - DG COMM COM(2005)573/2 (08/11/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from Mrs GRYBAUSKAITE and M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - THE IMPACT OF THE FORTHCOMING ACCESSION OF BULGARIA AND ROMANIA ON THE HUMAN RESOURCES OF THE COMMISSION COM(2005)573/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=573&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)573/1 (08/11/2005) - DG COMM COM(2005)573/1 (08/11/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from Mrs GRYBAUSKAITE and M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - THE IMPACT OF THE FORTHCOMING ACCESSION OF BULGARIA AND ROMANIA ON THE HUMAN RESOURCES OF THE COMMISSION COM(2005)572/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=572&version=ALL&language=mt 16/11/2005 COM(2005)572/F1 (16/11/2005) - DG AGRI COM(2005)572/F1 (16/11/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL REGULATION correcting Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder COM(2005)572/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=572&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)572/1 (09/11/2005) - DG AGRI COM(2005)572/1 (09/11/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Regulation correcting Regulation EC/1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder - presented by the Commission COM(2005)571/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=571&version=ALL&language=mt 12/12/2005 COM(2005)571/F2 (12/12/2005) - DG ECFIN COM(2005)571/F2 (12/12/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Proposal for a Council Decision providing macro-financial assistance to Georgia (SEC/2005/1449) COM(2005)571/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=571&version=ALL&language=mt 14/11/2005 COM(2005)571/F1 (14/11/2005) - DG ECFIN COM(2005)571/F1 (14/11/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Proposal for a COUNCIL DECISION providing macro-financial assistance to Georgia (SEC(2005)1449) COM(2005)571/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=571&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)571/2 (09/11/2005) - DG ECFIN COM(2005)571/2 (09/11/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Draft Proposal for a Council Decision providing macro-financial assistance to Georgia COM(2005)571/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=571&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)571/1 (07/11/2005) - DG ECFIN COM(2005)571/1 (07/11/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Draft Proposal for a Council Decision providing macro-financial assistance to Georgia COM(2005)570/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=570&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)570/F1 (23/12/2005) - DG COMM COM(2005)570/F1 (23/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - 22nd ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION ON MONITORING THE APPLICATION OF COMMUNITY LAW (2004) COM(2005)570/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=570&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)570/1 (21/12/2005) - DG COMM COM(2005)570/1 (21/12/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Draft of 22nd Annual Report from the Commission on monitoring the application of Community Law (2004) COM(2005)569/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=569&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)569/F1 (15/11/2005) - DG MARKT COM(2005)569/F1 (15/11/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI dwar Sħubiji Pubbliċi u Privati u l-Liġi tal-Komunità dwar l-Akkwisti Pubbliċi u l-Konċessjonijiet COM(2005)569/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=569&version=ALL&language=mt 11/11/2005 COM(2005)569/3 (11/11/2005) - DG MARKT COM(2005)569/3 (11/11/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Draft Commission Communication on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Procurement and Concessions COM(2005)569/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=569&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)569/2 (07/11/2005) - DG MARKT COM(2005)569/2 (07/11/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Draft Commission Communication on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Procurement and Concessions COM(2005)569/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=569&version=ALL&language=mt 04/11/2005 COM(2005)569/1 (04/11/2005) - DG MARKT COM(2005)569/1 (04/11/2005) - DG MARKT (SUQ INTERN ) - Draft Commission Communication on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Procurement and Concessions COM(2005)568/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=568&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)568/F1 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)568/F1 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U L-PARLAMENT EWROPEW Rapport dwar il-progress fil-ħolqien tas-suq intern tal-gass u l-elettriku {SEC(2005) 1448} COM(2005)568/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=568&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)568/4 (15/11/2005) - DG TREN COM(2005)568/4 (15/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr. Piebalgs. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Report on progress in creating the internal gas and electricity market COM(2005)568/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=568&version=ALL&language=mt 11/11/2005 COM(2005)568/3 (11/11/2005) - DG TREN COM(2005)568/3 (11/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr. Piebalgs. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Report on progress in creating the internal gas and electricity market COM(2005)568/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=568&version=ALL&language=mt 04/11/2005 COM(2005)568/2 (04/11/2005) - DG TREN COM(2005)568/2 (04/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr. Piebalgs, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Report on progress in creating the internal gas and electricity market COM(2005)568/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=568&version=ALL&language=mt 03/11/2005 COM(2005)568/1 (03/11/2005) - DG TREN COM(2005)568/1 (03/11/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr. Piebalgs. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Report on progress in creating the internal gas and electricity market COM(2005)567/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=567&version=ALL&language=mt 16/11/2005 COM(2005)567/F1 (16/11/2005) - DG ENTR COM(2005)567/F1 (16/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata u li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 {SEG(2005) 1444} COM(2005)567/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=567&version=ALL&language=mt 15/11/2005 COM(2005)567/3 (15/11/2005) - DG ENTR COM(2005)567/3 (15/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on advanced therapy medicinal products and amending Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004 COM(2005)567/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=567&version=ALL&language=mt 04/11/2005 COM(2005)567/2 (04/11/2005) - DG ENTR COM(2005)567/2 (04/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from Mr Verheugen - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on advanced therapy medicinal products and amending Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004 COM(2005)567/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=567&version=ALL&language=mt 04/11/2005 COM(2005)567/1 (04/11/2005) - DG ENTR COM(2005)567/1 (04/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from Mr Verheugen - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on advanced therapy medicinal products and amending Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004 COM(2005)566/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=566&version=ALL&language=mt 11/11/2005 COM(2005)566/F1 (11/11/2005) - DG ESTAT COM(2005)566/F1 (11/11/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar is-sottomissjoni ta’ data dwar wasla ta’ prodotti ta’ l-industrija tal-ħut fl-Istati Membri COM(2005)566/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=566&version=ALL&language=mt 04/11/2005 COM(2005)566/1 (04/11/2005) - DG ESTAT COM(2005)566/1 (04/11/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the submission of data on landings of fishery products in Member States - presented by the Commission COM(2005)565/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=565&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)565/F1 (10/11/2005) - DG JRC COM(2005)565/F1 (10/11/2005) - DG JRC (il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW Monitoraġġ globali għall-Ambjent u s-Sigurtà (GMES): Mill-Kunċett għar-Realtà {SEG(2005) 1432} COM(2005)565/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=565&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)565/2 (09/11/2005) - DG ENTR COM(2005)565/2 (09/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Global Monitoring for Environment and Security (GMES) From Concept to Reality COM(2005)565/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=565&version=ALL&language=mt 03/11/2005 COM(2005)565/1 (03/11/2005) - DG JRC COM(2005)565/1 (03/11/2005) - DG JRC (il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Global Monitoring for Environment and Security (GMES) From Concept to Reality COM(2005)564/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=564&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)564/F1 (10/11/2005) - DG ENV COM(2005)564/F1 (10/11/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tikkonċerna t-tqegħid fuq is-suq, skond id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ta’ prodott tal-qamħirrum (Zea mays L., ibridu MON 863 x MON 810) mmodifikat ġenetikament għar-reżistenza kontra d-dudu ta’ l-għeruq tal-qamħirrum u ċerti pesti lepidopteri tal-qamħirrum COM(2005)564/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=564&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)564/1 (10/11/2005) - DG ENV COM(2005)564/1 (10/11/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Proposal for a Council Decision concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize product (Zea mays L.., hybrid MON 863 x MON 810) genetically modified for resistance to corn rootworm and certain lepidopteran pests of maize (presented by the Commission) COM(2005)563/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=563&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)563/F1 (09/11/2005) - DG ELARG COM(2005)563/F1 (09/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 533/2004 COM(2005)563/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=563&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)563/2 (28/10/2005) - DG ELARG COM(2005)563/2 (28/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - 2005 Enlargement Package:Proposal to change the name of the Partnership of Croatia from "European Partnership" to "Accession Partnership" COM(2005)563/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=563&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)563/1 (28/10/2005) - DG ELARG COM(2005)563/1 (28/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication from Mr. Rehn - 2005 Enlargement Package:Proposal to change the name of the Partnership of Croatia from "European Partnership" to "Accession Partnership" COM(2005)562/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=562&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)562/F1 (09/11/2005) - DG ELARG COM(2005)562/F1 (09/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI Opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika ex-Jugożlava tal-Maċedonja għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea {SEG(2005) 1425} {SEG(2005) 1429} COM(2005)562/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=562&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)562/4 (08/11/2005) - DG ELARG COM(2005)562/4 (08/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Commission Opinion on the application from the former Yugoslav Republic of Macedonia for membership of the European Union COM(2005)562/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=562&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)562/2 (07/11/2005) - DG ELARG COM(2005)562/2 (07/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Commission Opinion on the application from the former Yugoslav Republic of Macedonia for membership of the European Union COM(2005)562/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=562&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)562/1 (28/10/2005) - DG ELARG COM(2005)562/1 (28/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Commission Opinion on the application from the former Yugoslav Republic of Macedonia for membership of the European Union COM(2005)561/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=561&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)561/F1 (09/11/2005) - DG ELARG COM(2005)561/F1 (09/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI dokument ta’ strateġija għat-tkabbir 2005 {SEG(2005) 1433 } {SEG(2005) 1421 } {SEG(2005) 1422 } {SEG(2005) 1423 } {SEG(2005) 1424 } {SEG(2005) 1426 } {SEG(2005) 1428 } COM(2005)561/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=561&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)561/4 (08/11/2005) - DG ELARG COM(2005)561/4 (08/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication from the Commission 2005 enlargement strategy paper COM(2005)561/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=561&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)561/2 (07/11/2005) - DG ELARG COM(2005)561/2 (07/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication from the Commission 2005 enlargement strategy paper COM(2005)561/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=561&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)561/1 (28/10/2005) - DG ELARG COM(2005)561/1 (28/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication from the Commission 2005 enlargement strategy paper COM(2005)560/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=560&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)560/F1 (10/11/2005) - DG AGRI COM(2005)560/F1 (10/11/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fl-għamla ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar il-miżuri ta’ liberalizzazzjoni reċiproċi u s sostituzzjoni tal-Protokolli 1 u 2 u ta’ l-Annessi I, II, III u IV għall-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-KE u l-Ġordan COM(2005)560/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=560&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)560/1 (10/11/2005) - DG AGRI COM(2005)560/1 (10/11/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of an agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Hashemite Kingdom of Jordan concerning reciprocal liberalisation measures and the remplacmeent of Protocols 1 and 2 and of Annexes I, II, III and IV to the EC-Jordan Association Agreement COM(2005)559/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=559&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)559/F1 (09/11/2005) - DG ELARG COM(2005)559/F1 (09/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar il-Prinċipji, Prijoritajiet, u Kondizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija għall-Adeżjoni mat-Turkija COM(2005)559/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=559&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)559/3 (07/11/2005) - DG ELARG COM(2005)559/3 (07/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions Contained in the Accession Partnership with Turkey COM(2005)559/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=559&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)559/2 (07/11/2005) - DG ELARG COM(2005)559/2 (07/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions Contained in the Accession Partnership with Turkey COM(2005)559/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=559&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)559/1 (28/10/2005) - DG ELARG COM(2005)559/1 (28/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions Contained in the Accession Partnership with Turkey COM(2005)558/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=558&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)558/F1 (09/11/2005) - DG ELARG COM(2005)558/F1 (09/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar il-Prinċipji, il-Prijoritajiet, u l-Kundizzjonijiet fis-Sħubija Ewropea mas-Serbja u l-Montegro inkluż il-Kosovo kif definit mir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 1244 ta’ l-10 ta’ Ġunju 1999 COM(2005)558/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=558&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)558/2 (07/11/2005) - DG ELARG COM(2005)558/2 (07/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions contained in the European Partnership with Serbia and Montenegro including Kosovo as defined by the United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999 COM(2005)558/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=558&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)558/1 (28/10/2005) - DG ELARG COM(2005)558/1 (28/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions contained in the European Partnership with Serbia and Montenegro including Kosovo as defined by the United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999 COM(2005)557/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=557&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)557/F1 (09/11/2005) - DG ELARG COM(2005)557/F1 (09/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-Prinċipji, Prijoritajiet u Kundizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija Ewropea ma’ l-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja COM(2005)557/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=557&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)557/2 (07/11/2005) - DG ELARG COM(2005)557/2 (07/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication de M. REHN - on the Principles, Priorities and Conditions Contained in the European Partnership with the former Yugoslav Republic of Macedonia COM(2005)557/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=557&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)557/1 (28/10/2005) - DG ELARG COM(2005)557/1 (28/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - communication de M. REHN - on the Principles, Priorities and Conditions Contained in the European Partnership with the former Yugoslav Republic of Macedonia COM(2005)556/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=556&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)556/F1 (09/11/2005) - DG ELARG COM(2005)556/F1 (09/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar il-Prinċipji, il-Prijoritajiet u l-Kundizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija għall-Adeżjoni mal-Kroazja COM(2005)556/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=556&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)556/2 (07/11/2005) - DG ELARG COM(2005)556/2 (07/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - communication from M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions contained in the Accession Partnership with Croatia COM(2005)556/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=556&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)556/1 (28/10/2005) - DG ELARG COM(2005)556/1 (28/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions contained in the Accession Partnership with Croatia COM(2005)555/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=555&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)555/F1 (09/11/2005) - DG ELARG COM(2005)555/F1 (09/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar il-Prinċipji, l-Prijoritajiet u l-Kundizzjonijiet fis-Sħubija Ewropea mal-Bosnja u l-Ħerzegovina COM(2005)555/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=555&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)555/2 (07/11/2005) - DG ELARG COM(2005)555/2 (07/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication from M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions Contained in the European Partnership with Bosnia and Herzegovina COM(2005)555/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=555&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)555/1 (28/10/2005) - DG ELARG COM(2005)555/1 (28/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions Contained in the European Partnership with Bosnia and Herzegovina COM(2005)554/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=554&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)554/F1 (10/11/2005) - DG COMM COM(2005)554/F1 (10/11/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI dwar il-ħidma tal-kumitati matul is-sena 2004 {SEG(2005) 1420} COM(2005)554/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=554&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)554/1 (10/11/2005) - DG COMM COM(2005)554/1 (10/11/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Draft Report from the Commission on the working of committee during 2004 COM(2005)553/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=553&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)553/F1 (10/11/2005) - DG ELARG COM(2005)553/F1 (10/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar il-Prinċipji, il-Prijoritajiet u l-Kondizzjonijiet li Jinsabu fil-Sħubija Ewropea ma’ l-Albanija COM(2005)553/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=553&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)553/2 (07/11/2005) - DG ELARG COM(2005)553/2 (07/11/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication from M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions Contained in the European Partnership with Albania COM(2005)553/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=553&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)553/1 (28/10/2005) - DG ELARG COM(2005)553/1 (28/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions Contained in the European Partnership with Albania COM(2005)552/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=552&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)552/F1 (08/11/2005) - DG ADMIN COM(2005)552/F1 (08/11/2005) - DG ADMIN (Persunal u Amministrazzjoni) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE, EURATOM) li jemenda mill-1 ta’ Lulju 2005 il-pagi u l-pensjonijiet ta’ l-uffiċjali u impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li jaffetwaw dawn il-pagi u l-pensjonijiet {SEC(2005) 1417} COM(2005)552/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=552&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)552/2 (28/10/2005) - DG ADMIN COM(2005)552/2 (28/10/2005) - DG ADMIN (Persunal u Amministrazzjoni) - Proposal for a Council (EC, EURATOM) Regulation adjusting with effect from 1 July 2005 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Communities and the correction coefficients applied thereto COM(2005)552/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=552&version=ALL&language=mt 27/10/2005 COM(2005)552/1 (27/10/2005) - DG ADMIN COM(2005)552/1 (27/10/2005) - DG ADMIN (Persunal u Amministrazzjoni) - Draft Proposal for a Council (EC, EURATOM) Regulation adjusting with effect from 1 July 2005 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Communities and the correction coefficients applied thereto COM(2005)551/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=551&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)551/F1 (10/11/2005) - DG ENTR COM(2005)551/F1 (10/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI LI TIMPLIMENTA L-PROGRAMM KOMUNITARJU TA’ LIŻBONA POLITIKA MODERNA TA’ L-SMEs GĦAT-TKABBIR U L-IMPJIEGI COM(2005)551/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=551&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)551/4 (09/11/2005) - DG ENTR COM(2005)551/4 (09/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Communication from the Commission on IMPLEMENTING THE COMMUNITY LISBON PROGRAMME MODERN SME POLICY FOR GROWTH AND EMPLOYMENT COM(2005)551/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=551&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)551/3 (08/11/2005) - DG ENTR COM(2005)551/3 (08/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Communication from the Commission on IMPLEMENTING THE COMMUNITY LISBON PROGRAMME MODERN SME POLICY FOR GROWTH AND EMPLOYMENT COM(2005)551/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=551&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)551/2 (28/10/2005) - DG ENTR COM(2005)551/2 (28/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from M. Verheugen. IMPLEMENTING THE COMMUNITY LISBON PROGRAMME MODERN SME POLICY FOR GROWTH AND EMPLOYMENT COM(2005)551/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=551&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)551/1 (08/11/2005) - DG ENTR COM(2005)551/1 (08/11/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from M. Verheugen. IMPLEMENTING THE COMMUNITY LISBON PROGRAMME MODERN SME POLICY FOR GROWTH AND EMPLOYMENT COM(2005)550/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=550&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)550/F1 (08/11/2005) - DG TRADE COM(2005)550/F1 (08/11/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of granular polytetrafluoroethylene (PTFE) originating in Russia and the People's Republic of China COM(2005)550/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=550&version=ALL&language=mt 27/10/2005 COM(2005)550/1 (27/10/2005) - DG TRADE COM(2005)550/1 (27/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of granular polytetrafluoroethylene (PTFE) originating in Russia and the People's Republic of China (presented by the Commission) COM(2005)549/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=549&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)549/F2 (30/11/2005) - DG EAC COM(2005)549/F2 (30/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI L-Immodernizzar ta’ l-edukazzjoni u t-taħriġ: kontribuzzjoni essenzjali għall-prosperità u l-koeżjoni soċjali fl-Ewropa Abbozz tar-rapport konġunt tal-Kunsill u l-Kummissjoni għall-2006 dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-"Programm ta’ Ħidma dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2010" {SEC(2005) 1415} COM(2005)549/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=549&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)549/F1 (10/11/2005) - DG EAC COM(2005)549/F1 (10/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI L-Immodernizzar ta’ l-edukazzjoni u t-taħriġ: kontribuzzjoni essenzjali għall-prosperità u l-koeżjoni soċjali fl-Ewropa Abbozz tar-rapport konġunt tal-Kunsill u l-Kummissjoni għall-2006 dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-"Programm ta’ Ħidma dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2010" {SEC(2005) 1415} COM(2005)549/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=549&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)549/4 (10/11/2005) - DG EAC COM(2005)549/4 (10/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Draft Communication from the Commission - Modernising education and training: a vital contribution to prosperity and social cohesion in Europe - Draft 2006 joint progress report of the Council and the Commission on the implementation of the "Education & Training 2010 work programme" COM(2005)549/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=549&version=ALL&language=mt 04/11/2005 COM(2005)549/3 (04/11/2005) - DG EAC COM(2005)549/3 (04/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication from M. FIGEL'- Modernising education and training: a vital contribution to prosperity and social cohesion in Europe - Draft 2006 joint progress report of the Council and the Commission on the implementation of the "Education & Training 2010 work programme" COM(2005)549/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=549&version=ALL&language=mt 26/10/2005 COM(2005)549/2 (26/10/2005) - DG EAC COM(2005)549/2 (26/10/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication from M. FIGEL' - Modernising education and training: a vital contribution to prosperity and social cohesion in Europe - Draft 2006 joint progress report of the Council and the Commission on the implementation of the "Education & Training 2010 work programme" COM(2005)549/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=549&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)549/1 (08/11/2005) - DG EAC COM(2005)549/1 (08/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication from M. FIGEL' - Modernising education and training: a vital contribution to prosperity and social cohesion in Europe - Draft 2006 joint progress report of the Council and the Commission on the implementation of the "Education & Training 2010 work programme" COM(2005)548/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=548&version=ALL&language=mt 10/11/2005 COM(2005)548/F1 (10/11/2005) - DG EAC COM(2005)548/F1 (10/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Proposta ta’ RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim matul il-ħajja COM(2005)548/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=548&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)548/4 (08/11/2005) - DG EAC COM(2005)548/4 (08/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Draft Proposal for a Recommandation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning COM(2005)548/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=548&version=ALL&language=mt 04/11/2005 COM(2005)548/3 (04/11/2005) - DG EAC COM(2005)548/3 (04/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication from Mr Figel' - Proposal for a Recommandation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning COM(2005)548/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=548&version=ALL&language=mt 27/10/2005 COM(2005)548/2 (27/10/2005) - DG EAC COM(2005)548/2 (27/10/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication from Mr Figel' - Proposal for a Recommandation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning COM(2005)548/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=548&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)548/1 (08/11/2005) - DG EAC COM(2005)548/1 (08/11/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication from Mr Figel' - Proposal for a Recommandation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning COM(2005)547/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=547&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)547/F1 (07/11/2005) - DG AGRI COM(2005)547/F1 (07/11/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti dwar il-Kummerċ ta' l-Inbid COM(2005)547/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=547&version=ALL&language=mt 26/10/2005 COM(2005)547/1 (26/10/2005) - DG AGRI COM(2005)547/1 (26/10/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion of the agreement between the European Community and the United States on trade in wine COM(2005)546/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=546&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)546/F1 (28/10/2005) - DG DEV COM(2005)546/F1 (28/10/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - KOMMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL dwar il-ftuħ tal-konsultazzjonijiet mal-Mawritanja bis-saħħa ta’ l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta’ Cotonou COM(2005)546/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=546&version=ALL&language=mt 25/10/2005 COM(2005)546/1 (25/10/2005) - DG DEV COM(2005)546/1 (25/10/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - Draft Communication from the Commission to the Council on the opening of consultations with Mauritania under Article 96 of the Cotonou Agreement COM(2005)545/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=545&version=ALL&language=mt 04/11/2005 COM(2005)545/F1 (04/11/2005) - DG ECFIN COM(2005)545/F1 (04/11/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK: Second report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area COM(2005)545/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=545&version=ALL&language=mt 25/10/2005 COM(2005)545/1 (25/10/2005) - DG ECFIN COM(2005)545/1 (25/10/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Second report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area COM(2005)544/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=544&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)544/F1 (07/11/2005) - DG REGIO COM(2005)544/F1 (07/11/2005) - DG REGIO (DĠ Politika Reġjonali u Urbana) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI RAPPORT ANNWALI DWAR IL-FOND TA’ KOEŻJONI (2004) {SEG (2005)1396} COM(2005)544/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=544&version=ALL&language=mt 26/10/2005 COM(2005)544/1 (26/10/2005) - DG REGIO COM(2005)544/1 (26/10/2005) - DG REGIO (DĠ Politika Reġjonali u Urbana) - Draft Report from the Commission. Annual Report of the Cohesion Fund (2004) COM(2005)543/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=543&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)543/F1 (07/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)543/F1 (07/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposal for a CODE OF CONDUCT on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU COM(2005)543/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=543&version=ALL&language=mt 07/11/2005 COM(2005)543/1 (07/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)543/1 (07/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft proposal for a CODE OF CONDUCT on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU COM(2005)542/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=542&version=ALL&language=mt 04/11/2005 COM(2005)542/F1 (04/11/2005) - DG AIDCO COM(2005)542/F1 (04/11/2005) - DG AIDCO (UFFIĊĊJU TAL-KOOPERAZZJONI) - KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI - FONDI EWROPEJ TA’ L-IŻVILUPP (EDF) - Stima ta’ l-impenji, tal-ħlasijiet u tal-kontribuzzjonijiet li għandhom jitħallsu mill-Istati Membri għas-snin ta’ baġit 2005 u 2006. Tħabbir ta’ impenji u ta’ ħlasijiet għall-medda ta’ żmien bejn l-2007 u l-2010. COM(2005)541/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=541&version=ALL&language=mt 23/12/2005 COM(2005)541/F1 (23/12/2005) - DG TRADE COM(2005)541/F1 (23/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1858/2005 li jimponi dazju definittiv anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ wajer ta’ l-azzar u kejbils li joriġinaw, inter alia, mill-Indja COM(2005)541/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=541&version=ALL&language=mt 21/12/2005 COM(2005)541/2 (21/12/2005) - DG TRADE COM(2005)541/2 (21/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) N° 1858/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating, inter alia, in India COM(2005)541/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=541&version=ALL&language=mt 16/12/2005 COM(2005)541/1 (16/12/2005) - DG TRADE COM(2005)541/1 (16/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) N° 1858/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating, inter alia, in India COM(2005)540/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=540&version=ALL&language=mt 03/11/2005 COM(2005)540/F1 (03/11/2005) - DG ENV COM(2005)540/F1 (03/11/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT: Report of the Commission on the implementation of Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control COM(2005)540/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=540&version=ALL&language=mt 24/10/2005 COM(2005)540/1 (24/10/2005) - DG ENV COM(2005)540/1 (24/10/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Report of the Commission on the implementantion of Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control COM(2005)539/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=539&version=ALL&language=mt 17/02/2006 COM(2005)539/F1 (17/02/2006) - DG ESTAT COM(2005)539/F1 (17/02/2006) - DG ESTAT (Eurostat) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 rigward il-kopertura temporali tal-ġbir ta’ prezzijiet fl-indiċi armonizzata tal-prezzijiet għall-konsumatur COM(2005)539/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=539&version=ALL&language=mt 14/02/2006 COM(2005)539/2 (14/02/2006) - DG ESTAT COM(2005)539/2 (14/02/2006) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft of Draft Proposal for a Commission Regulation laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards the common index reference period for the harmonised index of consumer prices, and amending Regulation (EC) No 2214/96 COM(2005)539/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=539&version=ALL&language=mt 10/02/2006 COM(2005)539/1 (10/02/2006) - DG ESTAT COM(2005)539/1 (10/02/2006) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft of Draft Proposal for a Commission Regulation laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards the common index reference period for the harmonised index of consumer prices, and amending Regulation (EC) No 2214/96 COM(2005)538/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=538&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)538/F1 (28/10/2005) - DG TRADE COM(2005)538/F1 (28/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tikkonċerna l-addozzjoni tal-Ftehim dwar Trattament ta’ Eżenzjoni mid-Dazju Doganali għaċ-Ċirkuwiti Integrati b’Ħafna Ċippijiet (l-MCPs) COM(2005)538/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=538&version=ALL&language=mt 21/10/2005 COM(2005)538/1 (21/10/2005) - DG TRADE COM(2005)538/1 (21/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Decision on the acceptance of the Agreement on Duty-Free Treatment of Multi-Chip Integrated Circuits (MCPs) COM(2005)537/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=537&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)537/F1 (28/10/2005) - DG AGRI COM(2005)537/F1 (28/10/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI: RAPPORT ANNWALI TAS-SAPARD – Sena 2004 COM(2005)537/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=537&version=ALL&language=mt 21/10/2005 COM(2005)537/1 (21/10/2005) - DG AGRI COM(2005)537/1 (21/10/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - SAPARD ANNUAL REPORT - Year 2004 COM(2005)536/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=536&version=ALL&language=mt 21/10/2005 COM(2005)536/F1 (21/10/2005) - DG EMPL COM(2005)536/F1 (21/10/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Proposta emendata għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Li tistabbilixxi Programm tal-Komunità għall-Imjieg u s-Solidarjetà Soċjali - PROGRESS COM(2005)535/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=535&version=ALL&language=mt 25/10/2005 COM(2005)535/F1 (25/10/2005) - DG COMM COM(2005)535/F1 (25/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI: L-implimentazzjoni tal-programm ta’ Liżbona tal-Komunità: Strateġija għas-simplifikazzjoni ta’ l-ambjent regolatorju COM(2005)535/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=535&version=ALL&language=mt 24/10/2005 COM(2005)535/4 (24/10/2005) - DG COMM COM(2005)535/4 (24/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communciation from the President and Mr Verheugen - Communication of the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committe and the Committee of the Regions Implementation of the Community Lisbon programme on a strategy for simplification of the regulatory environment COM(2005)535/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=535&version=ALL&language=mt 21/10/2005 COM(2005)535/3 (21/10/2005) - DG COMM COM(2005)535/3 (21/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communciation from the President and Mr Verheugen - Communication of the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committe and the Committee of the Regions on a strategy for simplification of the regulatory environment COM(2005)535/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=535&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)535/2 (19/10/2005) - DG COMM COM(2005)535/2 (19/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communciation from the President and Mr Verheugen - Communication of the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committe and the Committee of the Regions on a strategy for simplification of the regulatory environment COM(2005)535/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=535&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)535/1 (19/10/2005) - DG COMM COM(2005)535/1 (19/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communciation from the President and Mr Verheugen - Communication of the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committe and the Committee of the Regions on a strategy for simplification of the regulatory environment COM(2005)534/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=534&version=ALL&language=mt 25/10/2005 COM(2005)534/F1 (25/10/2005) - DG ELARG COM(2005)534/F1 (25/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI: Rapport ta’ monitoraġġ komprensiv dwar l-istat ta’ tlestija għal sħubija ma’ l-UE Il-Bulgarija u r-Rumanija COM(2005)534/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=534&version=ALL&language=mt 24/10/2005 COM(2005)534/4 (24/10/2005) - DG ELARG COM(2005)534/4 (24/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication from Mr Rehn. Comprehensive Monitoring Report of the European Commission on the state of preparedness for accession of Bulgaria and Romania COM(2005)534/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=534&version=ALL&language=mt 21/10/2005 COM(2005)534/3 (21/10/2005) - DG ELARG COM(2005)534/3 (21/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication from Mr Rehn. Comprehensive Monitoring Report of the European Commission on the state of preparedness for accession of Bulgaria and Romania COM(2005)534/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=534&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)534/2 (19/10/2005) - DG ELARG COM(2005)534/2 (19/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication from Mr Rehn. Comprehensive Monitoring Report of the European Commission on the state of preparedness for accession of Bulgaria and Romania COM(2005)534/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=534&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)534/1 (19/10/2005) - DG ELARG COM(2005)534/1 (19/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Communication from Mr Rehn. Comprehensive Monitoring Report of the European Commission on the state of preparedness for accession of Bulgaria and Romania COM(2005)533/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=533&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)533/F1 (28/10/2005) - DG REGIO COM(2005)533/F1 (28/10/2005) - DG REGIO (DĠ Politika Reġjonali u Urbana) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI: IS-16-IL RAPPORT ANNWALI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-FONDI STRUTTURALI 2004 COM(2005)533/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=533&version=ALL&language=mt 21/10/2005 COM(2005)533/1 (21/10/2005) - DG REGIO COM(2005)533/1 (21/10/2005) - DG REGIO (DĠ Politika Reġjonali u Urbana) - Draft report from the Commission on 19th annual report on implementation of structural funds 2004 COM(2005)532/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=532&version=ALL&language=mt 25/10/2005 COM(2005)532/F1 (25/10/2005) - DG TAXUD COM(2005)532/F1 (25/10/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGRAMM KOMUNITARJU TA’ LISBONA KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW Il-Kontribut ta’ Politika ta’ Tassazzjoni u Dwana lill-Istrateġija ta’ Lisbona COM(2005)532/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=532&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)532/4 (18/10/2005) - DG TAXUD COM(2005)532/4 (18/10/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Communication from Mr Kovacs. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - The Contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy COM(2005)532/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=532&version=ALL&language=mt 20/10/2005 COM(2005)532/3 (20/10/2005) - DG TAXUD COM(2005)532/3 (20/10/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - The Contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy COM(2005)532/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=532&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)532/2 (18/10/2005) - DG TAXUD COM(2005)532/2 (18/10/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - The Contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy COM(2005)532/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=532&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)532/1 (18/10/2005) - DG TAXUD COM(2005)532/1 (18/10/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - The Contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy COM(2005)531/F3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=531&version=ALL&language=mt 28/03/2006 COM(2005)531/F3 (28/03/2006) - DG COMM COM(2005)531/F3 (28/03/2006) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL, IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U L-KUMITAT TAR-REĠJUNI Il-Ftuħ tal-Potenzjal Sħiħ ta’ l-Ewropa Programm Leġiżlattiv u ta’ Ħidma tal-Kummissjoni 2006 COM(2005)531/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=531&version=ALL&language=mt 25/10/2005 COM(2005)531/F2 (25/10/2005) - DG COMM COM(2005)531/F2 (25/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - COMMUNICATION from the Commission - Commission Legislative and Work Programme 2006 COM(2005)531/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=531&version=ALL&language=mt 25/10/2005 COM(2005)531/F1 (25/10/2005) - DG COMM COM(2005)531/F1 (25/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL, IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U L-KUMITAT TAR-REĠJUNI Il-Ftuħ tal-Potenzjal Sħiħ ta’ l-Ewropa Programm Leġiżlattiv u ta’ Ħidma tal-Kummissjoni 2006 COM(2005)531/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=531&version=ALL&language=mt 24/10/2005 COM(2005)531/5 (24/10/2005) - DG COMM COM(2005)531/5 (24/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - COMMUNICATION from Mr President, in agreement with Mrs Wallström - Unlocking Europe's full potential. Commission Legislative and Work Programme 2006 COM(2005)531/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=531&version=ALL&language=mt 22/10/2005 COM(2005)531/4 (22/10/2005) - DG COMM COM(2005)531/4 (22/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - COMMUNICATION from Mr President, in agreement with Mrs Wallström - Commission Legislative and Work Programme 2006 COM(2005)531/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=531&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)531/3 (18/10/2005) - DG COMM COM(2005)531/3 (18/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - COMMUNICATION from Mr President, in agreement with Mrs Wallström - Commission Legislative and Work Programme 2006 COM(2005)531/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=531&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)531/2 (18/10/2005) - DG COMM COM(2005)531/2 (18/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - COMMUNICATION from Mr President, in agreement with Mrs Wallström - Commission Legislative and Work Programme 2006 COM(2005)531/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=531&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)531/1 (18/10/2005) - DG COMM COM(2005)531/1 (18/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - COMMUNICATION from Mr President, in agreement with Mrs Wallström - Commission Legislative and Work Programme 2006 COM(2005)530/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=530&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)530/1 (18/10/2005) - DG ELARG COM(2005)530/1 (18/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Draft recommendation from the Commission to the Council to authorise the Commission to open negotiations with Bosnia and Herzegovina for a Stabilisation and Association Agreement COM(2005)529/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=529&version=ALL&language=mt 21/10/2005 COM(2005)529/F1 (21/10/2005) - DG ELARG COM(2005)529/F1 (21/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL dwar il-progress li għamlet il-Bosnija u Herzegovina fl-implimentar tal-prijoritajiet identifikati fl-“Istudju ta' Possibiltà dwar kemm il-Bosnija u Herzegovina hi lesta sabiex tinnegozja Ftehim ta’ Stabilità u Assoċjazzjoni ma’ l-Unjoni Ewropea (COM (2003) 692 finali)” COM(2005)529/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=529&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)529/1 (18/10/2005) - DG ELARG COM(2005)529/1 (18/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Draft Communication from the Commission to the Council on the progress achieved by Bosnia and Herzegovina in implementing the priorities identified in the "Feasibility Study on the preparedness of Bosnia and Herzegovina to negotiate a Stabilisation and Association Agreement with the European Union (COM/2003/692 final) COM(2005)527/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=527&version=ALL&language=mt 08/11/2005 COM(2005)527/F1 (08/11/2005) - DG TAXUD COM(2005)527/F1 (08/11/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar pożizzjoni Komunitarja fi ħdan il-Kumitat Konġunt fuq rakkomandazzjoni dwar l-importazzjoni mill-ġdid ta’ prodotti ta’ oriġini u dwar l-aċċettazzjoni mill-Partijiet Kontraenti ta' provi ssimplifikati ta’ l-oriġini, magħmula minn esportaturi approvati, għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea, fuq naħa waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, fuq in-naħa l-oħra COM(2005)527/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=527&version=ALL&language=mt 27/10/2005 COM(2005)527/1 (27/10/2005) - DG TAXUD COM(2005)527/1 (27/10/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Recommendation - Switzerland Joint Committee on the re-importation of originating products and the acceptance by the Contracting Parties of simplified proofs of origin, made out by approved exporters COM(2005)526/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=526&version=ALL&language=mt 21/10/2005 COM(2005)526/F1 (21/10/2005) - DG EMPL COM(2005)526/F1 (21/10/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - OPINJONI TAL-KUMMISSJONI skond l-Artikolu 251 (2), tielet sub-paragrafu, punt (c) tat-Trattat KE, dwar l-emenda(i) tal-Parlament Ewropew tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta’ proposta għall- DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar ir-rekwiżiti minimi tas-sikurezza tas-saħħa rigward ta' l-esponiment tal-ħaddiema għar-riskji kkawżati minn aġenti fiżiċi (radjazzjonijiet ottiċi) (id-19-il Direttiva individwali fit-tifsira ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) COM(2005)525/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=525&version=ALL&language=mt 03/11/2005 COM(2005)525/F2 (03/11/2005) - DG COMM COM(2005)525/F2 (03/11/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European values in the globalised world Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government COM(2005)525/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=525&version=ALL&language=mt 20/10/2005 COM(2005)525/F1 (20/10/2005) - DG COMM COM(2005)525/F1 (20/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI Il-valuri Ewropej f’dinja globalizzata Kontribut tal-Kummissjoni għal-Laqgħa tal-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern ta’ Ottubru COM(2005)525/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=525&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)525/3 (19/10/2005) - DG COMM COM(2005)525/3 (19/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President. European values in the globalised world - Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government COM(2005)525/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=525&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)525/2 (18/10/2005) - DG COMM COM(2005)525/2 (18/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from Mr Président. European values in the globalised world - Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government COM(2005)525/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=525&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)525/1 (18/10/2005) - DG COMM COM(2005)525/1 (18/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President. European values in the globalised world - Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government COM(2005)524/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=524&version=ALL&language=mt 20/10/2005 COM(2005)524/F1 (20/10/2005) - DG RELEX COM(2005)524/F1 (20/10/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing certain restrictive measures in respect of Uzbekistan COM(2005)524/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=524&version=ALL&language=mt 20/10/2005 COM(2005)524/1 (20/10/2005) - DG RELEX COM(2005)524/1 (20/10/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing certain restrictive measures in respect of Uzbekistan COM(2005)523/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=523&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)523/F1 (17/10/2005) - DG EMPL COM(2005)523/F1 (17/10/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Proposta emendata għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-Fond Soċjali Ewropew COM(2005)521/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=521&version=ALL&language=mt 09/11/2005 COM(2005)521/F2 (09/11/2005) - DG SANCO COM(2005)521/F2 (09/11/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the measures taken by member states to ensure compliance with regulation (EC) n° 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 octobre 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption COM(2005)521/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=521&version=ALL&language=mt 21/10/2005 COM(2005)521/F1 (21/10/2005) - DG SANCO COM(2005)521/F1 (21/10/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW dwar il-miżuri li ttieħdu mill-Istati Membri sabiex jaċċertaw il-konformità mar-Regolament (ke) nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jikkonċernaw il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman COM(2005)521/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=521&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)521/1 (17/10/2005) - DG SANCO COM(2005)521/1 (17/10/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft report from the Commission to the Council and the European Parliament on the measures taken by member states to ensure compliance with regulation (EC) n° 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 octobre 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption COM(2005)520/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=520&version=ALL&language=mt 20/10/2005 COM(2005)520/F1 (20/10/2005) - DG OLAF COM(2005)520/F1 (20/10/2005) - DG OLAF (l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament Nru 1469/95 (Lista sewda) {SEG(2005) 1333} COM(2005)520/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=520&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)520/1 (17/10/2005) - DG OLAF COM(2005)520/1 (17/10/2005) - DG OLAF (l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi) - Draft Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Regulation (EC) No 1469/95 (black list) COM(2005)519/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=519&version=ALL&language=mt 20/10/2005 COM(2005)519/F1 (20/10/2005) - DG AGRI COM(2005)519/F1 (20/10/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the United States of America on matters related to trade in wine COM(2005)519/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=519&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)519/1 (17/10/2005) - DG AGRI COM(2005)519/1 (17/10/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the United States of America on matters related to trade in wine COM(2005)518/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=518&version=ALL&language=mt 21/10/2005 COM(2005)518/F1 (21/10/2005) - DG COMM COM(2005)518/F1 (21/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI dwar metodoloġija komuni tal’ l-UE biex jiġu evalwati l-ispejjeż amministrattivi imposti b’leġiżlazzjoni {SEC(2005)1329} COM(2005)518/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=518&version=ALL&language=mt 20/10/2005 COM(2005)518/3 (20/10/2005) - DG COMM COM(2005)518/3 (20/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on an EU common methodology for assessing administrative costs imposed by legislation COM(2005)518/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=518&version=ALL&language=mt 14/10/2005 COM(2005)518/2 (14/10/2005) - DG COMM COM(2005)518/2 (14/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President. Communication from the Commission on an EU common methodology for assessing administrative costs imposed by legislation COM(2005)518/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=518&version=ALL&language=mt 14/10/2005 COM(2005)518/1 (14/10/2005) - DG COMM COM(2005)518/1 (14/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from the President. Communication from the Commission on an EU common methodology for assessing administrative costs imposed by legislation COM(2005)517/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=517&version=ALL&language=mt 24/10/2005 COM(2005)517/F1 (24/10/2005) - DG RTD COM(2005)517/F1 (24/10/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI: Rapport Annwali dwar l-attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp teknoloġiku ta' l-Unjoni Ewropea fl-2004 COM(2005)517/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=517&version=ALL&language=mt 24/10/2005 COM(2005)517/1 (24/10/2005) - DG RTD COM(2005)517/1 (24/10/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Draft report from the Commission - Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2004 COM(2005)516/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=516&version=ALL&language=mt 21/10/2005 COM(2005)516/F1 (21/10/2005) - DG AIDCO COM(2005)516/F1 (21/10/2005) - DG AIDCO (UFFIĊĊJU TAL-KOOPERAZZJONI) - Proposal for COUNCIL DECISION fixing the financial contributions to be paid by the Member States contributing to the European Development Fund (first instalment for 2006) COM(2005)516/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=516&version=ALL&language=mt 14/10/2005 COM(2005)516/1 (14/10/2005) - DG AIDCO COM(2005)516/1 (14/10/2005) - DG AIDCO (UFFIĊĊJU TAL-KOOPERAZZJONI) - Draft Proposal for a Council Decision fixing the financial contributions to be paid by the Member States contributing to the European Development Fund (first instalment for 2006) COM(2005)515/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=515&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)515/F1 (18/10/2005) - DG EAC COM(2005)515/F1 (18/10/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSIL LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI - Rapport Annwali Tempus 2004 COM(2005)514/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=514&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)514/F1 (18/10/2005) - DG JLS COM(2005)514/F1 (18/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL: Fighting trafficking in human beings - an integrated approach and proposals for an action plan COM(2005)514/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=514&version=ALL&language=mt 13/10/2005 COM(2005)514/1 (13/10/2005) - DG JLS COM(2005)514/1 (13/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament and the Council fighting trafficking in human beings - an integrated approzach and proposals for an action plan. COM(2005)513/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=513&version=ALL&language=mt 20/10/2005 COM(2005)513/F1 (20/10/2005) - DG TREN COM(2005)513/F1 (20/10/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika ta’ Singapor dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru COM(2005)513/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=513&version=ALL&language=mt 13/10/2005 COM(2005)513/1 (13/10/2005) - DG TREN COM(2005)513/1 (13/10/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Government of the Republic of Singapore on certain aspects of air services. COM(2005)511/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=511&version=ALL&language=mt 24/10/2005 COM(2005)511/F1 (24/10/2005) - DG SANCO COM(2005)511/F1 (24/10/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL Proġetti tal-Programm għas-saħħa pubblika allokati fl-2003-2004 COM(2005)511/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=511&version=ALL&language=mt 13/10/2005 COM(2005)511/2 (13/10/2005) - DG SANCO COM(2005)511/2 (13/10/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Projects of the Public health programme committed in 2003-2004 COM(2005)511/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=511&version=ALL&language=mt 13/10/2005 COM(2005)511/1 (13/10/2005) - DG SANCO COM(2005)511/1 (13/10/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Projects of the Public health programme committed in 2003-2004 COM(2005)510/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=510&version=ALL&language=mt 22/12/2005 COM(2005)510/F2 (22/12/2005) - DG TRADE COM(2005)510/F2 (22/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Kingdom of Thailand. COM(2005)510/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=510&version=ALL&language=mt 20/10/2005 COM(2005)510/F1 (20/10/2005) - DG TRADE COM(2005)510/F1 (20/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tat-Tajlandja COM(2005)510/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=510&version=ALL&language=mt 13/10/2005 COM(2005)510/1 (13/10/2005) - DG TRADE COM(2005)510/1 (13/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft proposal for a Council Regulation concernig the implementation of the Agreement concluded by the EC following negotiations in the framework of Article XXIV 6 of Gatt 1994, amending Annex I to Regulation (EEC) NO 658/87 on the tariff ans statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff. COM(2005)509/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=509&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)509/F1 (19/10/2005) - DG AGRI COM(2005)509/F1 (19/10/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on Simplification and Better Regulation for the Common Agricultural Policy COM(2005)509/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=509&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)509/1 (19/10/2005) - DG AGRI COM(2005)509/1 (19/10/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Communication from the Commission on Simplification and Better Regulation for the Common Agricultural Policy COM(2005)508/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=508&version=ALL&language=mt 18/10/2005 COM(2005)508/F1 (18/10/2005) - DG EAC COM(2005)508/F1 (18/10/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Rakkomandazzjoni għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-avveniment tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2009 COM(2005)508/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=508&version=ALL&language=mt 11/10/2005 COM(2005)508/1 (11/10/2005) - DG EAC COM(2005)508/1 (11/10/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Draft Recommendation for a Council Decision on the European Capital of Culture event for the year 2006. COM(2005)507/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=507&version=ALL&language=mt 30/11/2005 COM(2005)507/F2 (30/11/2005) - DG EMPL COM(2005)507/F2 (30/11/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Implementing the Community Lisbon programme: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving the portability of supplementary pension rights (SEC/2005/1293) COM(2005)507/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=507&version=ALL&language=mt 20/10/2005 COM(2005)507/F1 (20/10/2005) - DG EMPL COM(2005)507/F1 (20/10/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - L-implimentazzjoni tal-Programm Komunitarju ta’ Lisbona: Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar it-titjib fit-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni komplimentari COM(2005)507/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=507&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)507/4 (19/10/2005) - DG EMPL COM(2005)507/4 (19/10/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Communication from Mr. Spidla. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving the portability of supplementary pension rights COM(2005)507/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=507&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)507/3 (17/10/2005) - DG EMPL COM(2005)507/3 (17/10/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Communication from Mr. Spidla. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving the portability of supplementary pension rights COM(2005)507/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=507&version=ALL&language=mt 11/10/2005 COM(2005)507/2 (11/10/2005) - DG EMPL COM(2005)507/2 (11/10/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Communication from Mr. Spidla. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving the portability of supplementary pension rights COM(2005)507/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=507&version=ALL&language=mt 11/10/2005 COM(2005)507/1 (11/10/2005) - DG EMPL COM(2005)507/1 (11/10/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Communication from Mr. Spidla. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving the portability of supplementary pension rights COM(2005)506/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=506&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)506/F1 (17/10/2005) - DG BUDG COM(2005)506/F1 (17/10/2005) - DG BUDG (DĠ Baġit) - SYNTHESIS REPORT FROM THE COMMISSION. Member States' replies to the Court of Auditors' 2003 Annual Report COM(2005)506/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=506&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)506/1 (10/10/2005) - DG BUDG COM(2005)506/1 (10/10/2005) - DG BUDG (DĠ Baġit) - Rapport de synthèse de la Commission - Réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2003 COM(2005)505/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=505&version=ALL&language=mt 24/10/2005 COM(2005)505/F1 (24/10/2005) - DG ENV COM(2005)505/F1 (24/10/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni tal-Komunità fil-qasam tal-Politika ta’ l-Ambjent Marittimu (Direttiva dwar l-Istrateġija Marittima) [SEG(2005) 1290] COM(2005)505/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=505&version=ALL&language=mt 24/10/2005 COM(2005)505/2 (24/10/2005) - DG ENV COM(2005)505/2 (24/10/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a Framework for Community action in the field of Marine Environmental Policy. (Marine Strategy Directive) COM(2005)505/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=505&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)505/1 (19/10/2005) - DG ENV COM(2005)505/1 (19/10/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from Mr Dimas. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a Framework for Community action in the field of Marine Environmental Policy. (Marine Strategy Directive) COM(2005)504/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=504&version=ALL&language=mt 24/10/2005 COM(2005)504/F1 (24/10/2005) - DG ENV COM(2005)504/F1 (24/10/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U L-PARLAMENT EWROPEW Strateġija Tematika dwar il-Protezzjoni u l-Konservazzjoni ta' l-Ambjent ta' l-Ibħra {SEK(2005)1290} COM(2005)504/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=504&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)504/3 (19/10/2005) - DG ENV COM(2005)504/3 (19/10/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament. Thematic Strategy on the Protection and Conservation of the Marine Environment and Proposal for a Marine Strategy Directive COM(2005)504/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=504&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)504/2 (19/10/2005) - DG ENV COM(2005)504/2 (19/10/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Communication from the Commission: Thematic Strategy on the Protection and Conservation of the Marine Environment and Proposal for a Marine Strategy Directive COM(2005)504/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=504&version=ALL&language=mt 19/10/2005 COM(2005)504/1 (19/10/2005) - DG ENV COM(2005)504/1 (19/10/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament. Thematic Strategy on the Protection and Conservation of the Marine Environment and Proposal for a Marine Strategy Directive COM(2005)503/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=503&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)503/F1 (17/10/2005) - DG JLS COM(2005)503/F1 (17/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposta emendata għal DECIZJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll Kontra t-Traffikar Illegali ta’ l-Immigranti bl-Art, bil-Baħar jew bl-Ajru, li tissupplimenta l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali COM(2005)503/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=503&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)503/1 (10/10/2005) - DG JLS COM(2005)503/1 (10/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft amended proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime COM(2005)502/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=502&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)502/F1 (17/10/2005) - DG FISH COM(2005)502/F1 (17/10/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Federati tal-Mikronesja dwar is-sajd fl-Istati Federati tal-Mikronesja COM(2005)502/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=502&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)502/1 (17/10/2005) - DG FISH COM(2005)502/1 (17/10/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation concerning the conclusion of the Partnership Agreement between the European Community and the Federated States of Micronesia on fishing in the Federated States of Micronesia COM(2005)501/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=501&version=ALL&language=mt 14/10/2005 COM(2005)501/F1 (14/10/2005) - DG TRADE COM(2005)501/F1 (14/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li timponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet tal-ħbula ta’ l-azzar u kejbils li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Indja, l-Afrika t’Isfel u l-Ukraina wara reviżjoni ta’ l-iskadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 COM(2005)501/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=501&version=ALL&language=mt 07/10/2005 COM(2005)501/1 (07/10/2005) - DG TRADE COM(2005)501/1 (07/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People's Republic of China, India, South Africa and Ukraine following an expiry review pursuant to Article 11 (2) of Council Regulation (EC) N° 384/96 COM(2005)500/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=500&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)500/F1 (17/10/2005) - DG TRADE COM(2005)500/F1 (17/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION extending the partial suspension of the definitive anti-dumping duties imposed by Regulation (EC) No 258/2005 on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Croatia and Ukraine COM(2005)500/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=500&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)500/1 (10/10/2005) - DG TRADE COM(2005)500/1 (10/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft proposal for a Council Regulation extending the partial suspension of the definitive anti-dumping duties imposed by Regulation (EC) No 258/2005 on imports of certain seamless and tubes of iron or non-alloy steel originating in Croatia and Ukraine. COM(2005)499/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=499&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)499/F1 (17/10/2005) - DG FISH COM(2005)499/F1 (17/10/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing Regulation (EC) No 3690/93 establishing a Community system laying down rules for the minimum information to be contained in fishing licences COM(2005)499/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=499&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)499/1 (10/10/2005) - DG FISH COM(2005)499/1 (10/10/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation repealing Regulation (EC) N° 3690/93 establishing a Community system laying down rules for the minimum information to be contained in fishing licences COM(2005)498/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=498&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)498/F1 (17/10/2005) - DG TRADE COM(2005)498/F1 (17/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda u jaġġorna r-Regolament (KE) Nru 1334/2000 li jwaqqaf reġim tal-Komunità għall-kontroll ta’ l-esportazzjonijiet ta’ oġġetti u teknoloġija b’użu doppju COM(2005)498/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=498&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)498/1 (17/10/2005) - DG TRADE COM(2005)498/1 (17/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending and updating Regulation (EC) N° 1334/2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology COM(2005)497/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=497&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)497/F1 (17/10/2005) - DG TRADE COM(2005)497/F1 (17/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof originating in the People’s Republic of China, Indonesia, Taiwan, Thailand and Vietnam and terminating the proceeding on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof originating in Malaysia and the Philippines COM(2005)497/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=497&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)497/1 (10/10/2005) - DG TRADE COM(2005)497/1 (10/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dmping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof originating in the People's Republic of China, Indonesia, Taiwan, Thailand and Vietnam and terminating the proceeding on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof originating in Malaysia and the Philippines COM(2005)496/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=496&version=ALL&language=mt 17/10/2005 COM(2005)496/F1 (17/10/2005) - DG TRADE COM(2005)496/F1 (17/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3068/92 li jimponi dazju definittiv anti-dumping fuq importazzjonijiet ta' klorur tal-potassju li joriġina fil-Belarus jew il-Federazzjoni Russa COM(2005)496/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=496&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)496/1 (10/10/2005) - DG TRADE COM(2005)496/1 (10/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 3068/92 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of potassium chloride originating in Belarus or the Russian Federation COM(2005)495/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=495&version=ALL&language=mt 14/10/2005 COM(2005)495/F1 (14/10/2005) - DG TRADE COM(2005)495/F1 (14/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jtemm l-analiżi parzjali interim tal-miżuri anti-dumping applikabbli fuq l-importazzjonijiet ta’ bajsikils li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina COM(2005)495/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=495&version=ALL&language=mt 07/10/2005 COM(2005)495/1 (07/10/2005) - DG TRADE COM(2005)495/1 (07/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft proposal for a Council Regulation terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of bicycles originating in the People's Republic of China COM(2005)494/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=494&version=ALL&language=mt 13/10/2005 COM(2005)494/F1 (13/10/2005) - DG DEVCO COM(2005)494/F1 (13/10/2005) - DG DEVCO (DĠ Kooperazzjoni Internazzjonali u Żvilupp) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: The Commission’s contribution to the period of reflection and beyond: Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate COM(2005)494/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=494&version=ALL&language=mt 12/10/2005 COM(2005)494/4 (12/10/2005) - DG DEVCO COM(2005)494/4 (12/10/2005) - DG DEVCO (DĠ Kooperazzjoni Internazzjonali u Żvilupp) - Draft Communication from the Commission. "The Commission’s contribution to the period of reflection and beyond: Plan D for Democracy, Dialogue and Debate" COM(2005)494/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=494&version=ALL&language=mt 07/10/2005 COM(2005)494/3 (07/10/2005) - DG COMM COM(2005)494/3 (07/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from Mrs Wallstrom in agreement with Mr President. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The Commission’s contribution to the period of reflection and beyond: Plan D for Democracy, Dialogue and Debate COM(2005)494/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=494&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)494/2 (05/10/2005) - DG COMM COM(2005)494/2 (05/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from Mrs Wallstrom in agreement with Mr President. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The Commission’s contribution to the period of reflection and beyond: Plan D for Democracy, Dialogue and Debate COM(2005)494/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=494&version=ALL&language=mt 06/10/2005 COM(2005)494/1 (06/10/2005) - DG COMM COM(2005)494/1 (06/10/2005) - DG COMM (DĠ Komunikazzjoni) - Communication from Mrs Wallstrom in agreement with Mr President. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The Commission’s contribution to the period of reflection and beyond: Plan D for Democracy, Dialogue and Debate COM(2005)493/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=493&version=ALL&language=mt 14/10/2005 COM(2005)493/F1 (14/10/2005) - DG ENTR COM(2005)493/F1 (14/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW: Rapport dwar l-Evalwazzjoni tal-programm IDA II COM(2005)493/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=493&version=ALL&language=mt 07/10/2005 COM(2005)493/1 (07/10/2005) - DG ENTR COM(2005)493/1 (07/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Communication from the Commission "Report on the Evaluation of the IDA II programme COM(2005)492/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=492&version=ALL&language=mt 14/10/2005 COM(2005)492/F1 (14/10/2005) - DG ELARG COM(2005)492/F1 (14/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar pożizzjoni tal-Komunità fil-Kunsill ta' Assoċjazzjoni bejn il-KE u t-Turkija dwar l-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 1/95 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni bejn il-KE u t-Turkija biex tiġi implimentata l-aħħar fażi ta’ l-Unjoni Doganali COM(2005)492/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=492&version=ALL&language=mt 07/10/2005 COM(2005)492/1 (07/10/2005) - DG ELARG COM(2005)492/1 (07/10/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - Draft proposal for a Council Decision on a community position in the EC- Turkey Association Council on the implementation of article 9 of Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council on implementing the final phase of the Customs Union. COM(2005)491/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=491&version=ALL&language=mt 12/10/2005 COM(2005)491/F1 (12/10/2005) - DG JLS COM(2005)491/F1 (12/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI STRATEĠIJA DWAR ID-DIMENSJONI ESTERNA TAL-QASAM TAL-LIBERTÀ, IS-SIGURTÀ U L-ĠUSTIZZJA COM(2005)491/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=491&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)491/5 (10/10/2005) - DG JLS COM(2005)491/5 (10/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr. Frattini in agreement with Mrs Ferrero-Waldner, Mr. Rehn and Mr. Michel. Communication to the Council entitled "A STRATEGY ON THE EXTERNAL DIMENSION OF THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE" COM(2005)491/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=491&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)491/4 (10/10/2005) - DG JLS COM(2005)491/4 (10/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr. Frattini in agreement with Mrs Ferrero-Waldner and Mr Rehn. Communication to the Council entitled "A STRATEGY ON THE EXTERNAL DIMENSION OF THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE" COM(2005)491/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=491&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)491/3 (05/10/2005) - DG JLS COM(2005)491/3 (05/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr. Frattini. Communication to the Council entitled "A STRATEGY ON THE EXTERNAL DIMENSION OF THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE" COM(2005)491/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=491&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)491/2 (05/10/2005) - DG JLS COM(2005)491/2 (05/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr. Frattini. Communication to the Council entitled "A STRATEGY ON THE EXTERNAL DIMENSION OF THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE" COM(2005)491/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=491&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)491/1 (05/10/2005) - DG JLS COM(2005)491/1 (05/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr. Frattini. Communication to the Council entitled "A STRATEGY ON THE EXTERNAL DIMENSION OF THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE" COM(2005)490/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=490&version=ALL&language=mt 12/10/2005 COM(2005)490/F1 (12/10/2005) - DG JLS COM(2005)490/F1 (12/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the exchange of information under the principle of availability COM(2005)490/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=490&version=ALL&language=mt 11/10/2005 COM(2005)490/4 (11/10/2005) - DG JLS COM(2005)490/4 (11/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. Frattini. Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the exchange of information under the principle of availability COM(2005)490/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=490&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)490/3 (05/10/2005) - DG JLS COM(2005)490/3 (05/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. Frattini. Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the exchange of information under the principle of availability COM(2005)490/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=490&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)490/2 (05/10/2005) - DG JLS COM(2005)490/2 (05/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. Frattini. Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the exchange of information under the principle of availability COM(2005)490/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=490&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)490/1 (05/10/2005) - DG JLS COM(2005)490/1 (05/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. Frattini. Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the exchange of information under the principle of availability COM(2005)489/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=489&version=ALL&language=mt 12/10/2005 COM(2005)489/F1 (12/10/2005) - DG DEV COM(2005)489/F1 (12/10/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW Strateġija ta’ l-UE għall-Afrika: Lejn patt Ewro-Afrikan biex ikun aċċellerat l-iżvilupp fl-Afrika COM(2005)489/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=489&version=ALL&language=mt 11/10/2005 COM(2005)489/4 (11/10/2005) - DG DEV COM(2005)489/4 (11/10/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - Communication from Mr Michel in agreement with Mrs Ferrero-Waldner. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE. EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development COM(2005)489/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=489&version=ALL&language=mt 07/10/2005 COM(2005)489/3 (07/10/2005) - DG DEV COM(2005)489/3 (07/10/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - Communication from Mr Michel in agreement with Mrs Ferrero-Waldner. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE. EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development COM(2005)489/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=489&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)489/2 (05/10/2005) - DG DEV COM(2005)489/2 (05/10/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development COM(2005)489/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=489&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)489/1 (05/10/2005) - DG DEV COM(2005)489/1 (05/10/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development COM(2005)488/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=488&version=ALL&language=mt 28/10/2005 COM(2005)488/F2 (28/10/2005) - DG ENTR COM(2005)488/F2 (28/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions : More Research and Innovation: Investing for Growth and Employment: A Common Approach (SEC/2005/1253, SEC/2005/1289) COM(2005)488/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=488&version=ALL&language=mt 12/10/2005 COM(2005)488/F1 (12/10/2005) - DG ENTR COM(2005)488/F1 (12/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - L-implimentazzjoni tal-Programm Komunitarju ta’ Liżbona: KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U L-KUMITAT TAR-REĠJUNI Iktar Riċerka u Innovazzjoni – Investiment għat-Tkabbir u l-Impjiegi: Strateġija Komuni COM(2005)488/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=488&version=ALL&language=mt 07/10/2005 COM(2005)488/4 (07/10/2005) - DG ENTR COM(2005)488/4 (07/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions : More Research and Innovation: Investing for Growth and Employment: A Common Approach COM(2005)488/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=488&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)488/3 (10/10/2005) - DG ENTR COM(2005)488/3 (10/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from M. Verheugen and from M. Potocnik. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions : Implementing the Community Lisbon Programme: More Research and Innovation - Investing for Growth and Employment: A Common Approach COM(2005)488/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=488&version=ALL&language=mt 04/10/2005 COM(2005)488/2 (04/10/2005) - DG ENTR COM(2005)488/2 (04/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from Mr. Verheugen and Mr. Potocnic. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions : More Research and Innovation: Investing for Growth and Employment: A Common Approach COM(2005)488/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=488&version=ALL&language=mt 04/10/2005 COM(2005)488/1 (04/10/2005) - DG ENTR COM(2005)488/1 (04/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions : More Research and Innovation: Investing for Growth and Employment: A Common Approach COM(2005)487/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=487&version=ALL&language=mt 12/10/2005 COM(2005)487/F1 (12/10/2005) - DG ADMIN COM(2005)487/F1 (12/10/2005) - DG ADMIN (Persunal u Amministrazzjoni) - Proposta ta’ REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE, EURATOM) li jadatta mill-1 ta’ Lulju 2005 r-rata tal-kontribuzzjoni ta’ l-iskema tal-pensjonijiet ta’ l-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Komunitajiet Ewropej COM(2005)487/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=487&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)487/1 (05/10/2005) - DG ADMIN COM(2005)487/1 (05/10/2005) - DG ADMIN (Persunal u Amministrazzjoni) - Draft proposal for a Council Regulation (EC Euratom) adjusting, from 1/7/2005, the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Communities. COM(2005)486/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=486&version=ALL&language=mt 13/10/2005 COM(2005)486/F1 (13/10/2005) - DG EMPL COM(2005)486/F1 (13/10/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation, results and overall assessment of the European Year of People with Disabilities 2003 (Submitted by the European Commission in accordance with Article 13 of Council Decision 2001/903/EC) COM(2005)486/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=486&version=ALL&language=mt 13/10/2005 COM(2005)486/1 (13/10/2005) - DG EMPL COM(2005)486/1 (13/10/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Draft Communication from the Commission on the implementation, results and overall assessment of the European Year of People with Disabilities 2003 COM(2005)485/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=485&version=ALL&language=mt 12/10/2005 COM(2005)485/F1 (12/10/2005) - DG BUDG COM(2005)485/F1 (12/10/2005) - DG BUDG (DĠ Baġit) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL U LILL-QORTI TA’ L-AWDITURI kontijiet annwali għas-sena finanzjarja 2004 tas-6, 7, 8 u 9 fondi ewropej għall-iżvilupp COM(2005)485/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=485&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)485/1 (05/10/2005) - DG BUDG COM(2005)485/1 (05/10/2005) - DG BUDG (DĠ Baġit) - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - annual accounts for the financial year 2004 of the 6th, 7th, 8th and 9th European Devlopment Funds COM(2005)484/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=484&version=ALL&language=mt 14/10/2005 COM(2005)484/F1 (14/10/2005) - DG SANCO COM(2005)484/F1 (14/10/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - GREEN PAPER It-titjib tas-saħħa mentali tal-popolazzjoni Lejn strateġija għall-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa mentali COM(2005)484/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=484&version=ALL&language=mt 14/10/2005 COM(2005)484/3 (14/10/2005) - DG SANCO COM(2005)484/3 (14/10/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Green Paper: "Improving the mental health of the population. Towards a strategy on mental health for the European Union." COM(2005)484/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=484&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)484/2 (10/10/2005) - DG SANCO COM(2005)484/2 (10/10/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Green Paper: "Improving the mental health of the population. Towards a strategy on mental health for the European Union." COM(2005)484/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=484&version=ALL&language=mt 03/10/2005 COM(2005)484/1 (03/10/2005) - DG SANCO COM(2005)484/1 (03/10/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Green Paper: "Improving the mental health of the population. Towards a strategy on mental health for the European Union." COM(2005)483/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=483&version=ALL&language=mt 23/11/2005 COM(2005)483/F2 (23/11/2005) - DG SANCO COM(2005)483/F2 (23/11/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Proposta modifikata għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar ftehimiet ta’ kreditu lill-konsumaturi li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KE COM(2005)483/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=483&version=ALL&language=mt 30/09/2005 COM(2005)483/F1 (30/09/2005) - DG SANCO COM(2005)483/F1 (30/09/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Proposta modifikata għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar ftehimiet ta’ kreditu lill-konsumaturi li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KE COM(2005)483/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=483&version=ALL&language=mt 30/09/2005 COM(2005)483/1 (30/09/2005) - DG SANCO COM(2005)483/1 (30/09/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Modified Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning credit agreements for consumers amending Council Directive 93/13/EC COM(2005)482/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=482&version=ALL&language=mt 11/10/2005 COM(2005)482/F1 (11/10/2005) - DG ADMIN COM(2005)482/F1 (11/10/2005) - DG ADMIN (Persunal u Amministrazzjoni) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI Rapport Annwali mill-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament Ewropew dwar il-Funzjonar tas-Sistema ta’ l-Iskejjel Ewropej COM(2005)482/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=482&version=ALL&language=mt 04/10/2005 COM(2005)482/1 (04/10/2005) - DG ADMIN COM(2005)482/1 (04/10/2005) - DG ADMIN (Persunal u Amministrazzjoni) - Draft report from the Commission. Annual Report from the European Commission to the European Parliament on the functioning of the European Schools System. COM(2005)481/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=481&version=ALL&language=mt 07/10/2005 COM(2005)481/F1 (07/10/2005) - DG AIDCO COM(2005)481/F1 (07/10/2005) - DG AIDCO (UFFIĊĊJU TAL-KOOPERAZZJONI) - Proposal for a COUNCIL DECISION fixing the financial contributions to be paid by the Member States contributing to the European Development Fund (third instalment for 2005) COM(2005)481/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=481&version=ALL&language=mt 30/09/2005 COM(2005)481/1 (30/09/2005) - DG AIDCO COM(2005)481/1 (30/09/2005) - DG AIDCO (UFFIĊĊJU TAL-KOOPERAZZJONI) - Draft Proposal for a Council Decision fixing the financial contributions to be paid by the Member States contributing to the European Development Fund (third instalment for 2005) COM(2005)480/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=480&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)480/F1 (10/10/2005) - DG JLS COM(2005)480/F1 (10/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the establishment of a mutual information procedure concerning Member States’ measures in the areas of asylum and immigration COM(2005)480/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=480&version=ALL&language=mt 03/10/2005 COM(2005)480/1 (03/10/2005) - DG JLS COM(2005)480/1 (03/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a Council Decision on the establishment of a mutual information procedure concerning Member States' measures in the areas of asylum and immigration COM(2005)479/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=479&version=ALL&language=mt 11/10/2005 COM(2005)479/F1 (11/10/2005) - DG TAXUD COM(2005)479/F1 (11/10/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW dwar rispons tad-Dwana għax-xejriet ta’ dan l-aħħar fl-Iffalsifikar u l-Piraterija COM(2005)479/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=479&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)479/4 (10/10/2005) - DG TAXUD COM(2005)479/4 (10/10/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on a Customs response to latest trends in Counterfeiting and piracy COM(2005)479/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=479&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)479/3 (10/10/2005) - DG TAXUD COM(2005)479/3 (10/10/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - DRAFT COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on a Customs response to latest trends in Counterfeiting and piracy COM(2005)479/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=479&version=ALL&language=mt 29/09/2005 COM(2005)479/2 (29/09/2005) - DG TAXUD COM(2005)479/2 (29/09/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Communication from M. Kovács. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on a Customs response to latest trends in Counterfeiting and piracy COM(2005)479/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=479&version=ALL&language=mt 10/10/2005 COM(2005)479/1 (10/10/2005) - DG TAXUD COM(2005)479/1 (10/10/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Communication from M. Kovács. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on a Customs response to latest trends in Counterfeiting and piracy COM(2005)478/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=478&version=ALL&language=mt 12/10/2005 COM(2005)478/F1 (12/10/2005) - DG FISH COM(2005)478/F1 (12/10/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 27/2005, as concerns herring, Greenland halibut and octopus COM(2005)478/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=478&version=ALL&language=mt 29/09/2005 COM(2005)478/3 (29/09/2005) - DG FISH COM(2005)478/3 (29/09/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 27/2005, as concerns herring, Greenland halibut and octopus COM(2005)478/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=478&version=ALL&language=mt 29/09/2005 COM(2005)478/2 (29/09/2005) - DG FISH COM(2005)478/2 (29/09/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 27/2005, as concerns herring, Greenland halibut and octopus COM(2005)478/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=478&version=ALL&language=mt 29/09/2005 COM(2005)478/1 (29/09/2005) - DG FISH COM(2005)478/1 (29/09/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 27/2005, as concerns herring, Greenland halibut and octopus COM(2005)477/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=477&version=ALL&language=mt 28/09/2005 COM(2005)477/F1 (28/09/2005) - DG ENV COM(2005)477/F1 (28/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - OPINJONI TAL-KUMMISSJONI skond l-Artikolu 251(2), it-tielet subparagrafu, punt (c) tat-Trattat tal-KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar il-proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-immaniġġjar ta' l-iskart mill-industriji ta' l-estrazzjoni u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE LI TEMENDA L-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI skond l-Artikolu 250 (2) tat-Trattat KE COM(2005)476/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=476&version=ALL&language=mt 12/04/2005 COM(2005)476/F1 (12/04/2005) - DG ELARG COM(2005)476/F1 (12/04/2005) - DG ELARG (TKABBIR) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI dwar il-livell ta’ tħejjija tas-Serbja u l-Montenegro biex tinnegozja Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni ma’ l-Unjoni Ewropea COM(2005)475/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=475&version=ALL&language=mt 04/10/2005 COM(2005)475/F1 (04/10/2005) - DG JLS COM(2005)475/F1 (04/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal matters COM(2005)475/7 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=475&version=ALL&language=mt 04/10/2005 COM(2005)475/7 (04/10/2005) - DG JLS COM(2005)475/7 (04/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal matters COM(2005)475/6 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=475&version=ALL&language=mt 03/10/2005 COM(2005)475/6 (03/10/2005) - DG JLS COM(2005)475/6 (03/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal matters COM(2005)475/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=475&version=ALL&language=mt 30/09/2005 COM(2005)475/5 (30/09/2005) - DG JLS COM(2005)475/5 (30/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal matters COM(2005)475/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=475&version=ALL&language=mt 30/09/2005 COM(2005)475/4 (30/09/2005) - DG JLS COM(2005)475/4 (30/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr. Frattini. Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal matters COM(2005)475/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=475&version=ALL&language=mt 29/09/2005 COM(2005)475/3 (29/09/2005) - DG JLS COM(2005)475/3 (29/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication of Mr. Frattini. Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal matters COM(2005)475/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=475&version=ALL&language=mt 27/09/2005 COM(2005)475/2 (27/09/2005) - DG JLS COM(2005)475/2 (27/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M. Frattini, Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal matters COM(2005)475/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=475&version=ALL&language=mt 03/10/2005 COM(2005)475/1 (03/10/2005) - DG JLS COM(2005)475/1 (03/10/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal matters COM(2005)474/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=474&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)474/F1 (05/10/2005) - DG ENTR COM(2005)474/F1 (05/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI L-Implimentazzjoni tal-Programm Komunitarju ta’ Liżbona: Qafas ta’ Politika għat-Tisħiħ ta' l-industrija tal-manifattura ta’ l-UE – lejn strateġija aktar integrata għall-politika industrijali {SEC(2005) 1215} {SEC(2005) 1216} {SEC(2005) 1217} COM(2005)474/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=474&version=ALL&language=mt 27/09/2005 COM(2005)474/4 (27/09/2005) - DG ENTR COM(2005)474/4 (27/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication de M. Verheugen. Implementing the Community Lisbon Programme: A policy framework to strengthen EU manufacturing - towards a more integrated approach for industrial policy COM(2005)474/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=474&version=ALL&language=mt 30/09/2005 COM(2005)474/3 (30/09/2005) - DG ENTR COM(2005)474/3 (30/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication de M. Verheugen. Strengthening the policy framework for EU manufacturing. A more integrated approach for industrial policy. COM(2005)474/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=474&version=ALL&language=mt 27/09/2005 COM(2005)474/2 (27/09/2005) - DG ENTR COM(2005)474/2 (27/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from Mr Verheugen - Strengthening the policy framework for EU manufacturing An industrial policy for Growth and Employment COM(2005)474/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=474&version=ALL&language=mt 27/09/2005 COM(2005)474/1 (27/09/2005) - DG ENTR COM(2005)474/1 (27/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication de M. Verheugen. Strengthening the policy framework for EU manufacturing An industrial policy for Growth and Employment COM(2005)473/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=473&version=ALL&language=mt 06/10/2005 COM(2005)473/F1 (06/10/2005) - DG ESTAT COM(2005)473/F1 (06/10/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar il-proprjetà li jkunu stabbiliti regoli fuq bażi mifruxa ma’ l-Ewropa kollha għal aktar livelli ddettaljati fil-Klassifikazzjoni ta’ l-NUTS COM(2005)473/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=473&version=ALL&language=mt 29/09/2005 COM(2005)473/1 (29/09/2005) - DG ESTAT COM(2005)473/1 (29/09/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Communication from the Commission to the European Parliamant and the Council on the appropriateness of establishing rules on a Europe-wide-basis for more detailed levels in the NUTS Classification COM(2005)472/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=472&version=ALL&language=mt 06/10/2005 COM(2005)472/F1 (06/10/2005) - DG FISH COM(2005)472/F1 (06/10/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing measures for the recovery of the stock of European Eel. COM(2005)472/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=472&version=ALL&language=mt 29/09/2005 COM(2005)472/1 (29/09/2005) - DG FISH COM(2005)472/1 (29/09/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft proposal for a Council Regulation establishing measures for the recovery of the stock of European Eel. COM(2005)471/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=471&version=ALL&language=mt 09/12/2005 COM(2005)471/F2 (09/12/2005) - DG TRADE COM(2005)471/F2 (09/12/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of Agreements in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Japan and between the European Community and New Zealand COM(2005)471/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=471&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)471/F1 (05/10/2005) - DG TRADE COM(2005)471/F1 (05/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-Ftehimiet b’forma ta’ Bdil ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Ġappun; New Zealand. COM(2005)471/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=471&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)471/1 (05/10/2005) - DG TRADE COM(2005)471/1 (05/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft of Proposal for a Council Regulation concerning the implementation of the Agreement concluded by the EC following negotiations in the framework of Article XXIV.6 of GATT 1994, amending Annex I to Regulation (EEC) N° 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff COM(2005)470/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=470&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)470/F1 (05/10/2005) - DG TRADE COM(2005)470/F1 (05/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambjar ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Korea COM(2005)470/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=470&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)470/1 (05/10/2005) - DG TRADE COM(2005)470/1 (05/10/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Korea COM(2005)469/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=469&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)469/F1 (05/10/2005) - DG SANCO COM(2005)469/F1 (05/10/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ ikel li jkun fih, ikun jikkonsisti fi, jew li jkun prodott minn qamħirrum modifikat ġenetikament tal-linja 1507 (DAS- Ø15Ø7-1) skond ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill COM(2005)469/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=469&version=ALL&language=mt 28/09/2005 COM(2005)469/1 (28/09/2005) - DG SANCO COM(2005)469/1 (28/09/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Proposal for a Council Decision authorising the placing on the market of food containing, consisting of, or produced from genetically modified maize line 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) under Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council COM(2005)468/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=468&version=ALL&language=mt 20/10/2005 COM(2005)468/F1 (20/10/2005) - DG RELEX COM(2005)468/F1 (20/10/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Proposal for a COUNCIL DECISION authorizing the conclusion, on behalf of the European Community, of a Memorandum of Understanding between the European Community and the Swiss Federal Council on a contribution by the Swiss Confederation towards reducing economic and social disparities in the enlarged European Union, and authorizing certain Member States to conclude individually agreements with the Swiss Confederation on the implementation of the Memorandum COM(2005)468/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=468&version=ALL&language=mt 28/09/2005 COM(2005)468/4 (28/09/2005) - DG RELEX COM(2005)468/4 (28/09/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Proposal for a Council Decision authorizing the conlcusion, on behalf of the European Community, of a Memorandum of Understanding between the European Community and the Swiss Federal Council on a contribution by the Swiss Confederation towards economic and social cohesion in the enlarged European Union, and authorizig certain Member States to conclude individually agreements with the Swiss Confederation on the implementation of the Memorandum COM(2005)468/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=468&version=ALL&language=mt 14/10/2005 COM(2005)468/3 (14/10/2005) - DG RELEX COM(2005)468/3 (14/10/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Draft Proposal for a Council Decision authorizing the conlcusion, on behalf of the European Community, of a Memorandum of Understanding between the European Community and the Swiss Federal Council on a contribution by the Swiss Confederation towards economic and social cohesion in the enlarged European Union, and authorizig certain Member States to conclude individually agreements with the Swiss Confederation on the implementation of the Memorandum COM(2005)468/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=468&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)468/2 (05/10/2005) - DG RELEX COM(2005)468/2 (05/10/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Draft Proposal for a Council Decision authorizing the conlcusion, on behalf of the European Community, of a Memorandum of Understanding between the European Community and the Swiss Federal Council on a contribution by the Swiss Confederation towards economic and social cohesion in the enlarged European Union, and authorizig certain Member States to conclude individually agreements with the Swiss Confederation on the implementation of the Memorandum COM(2005)468/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=468&version=ALL&language=mt 28/09/2005 COM(2005)468/1 (28/09/2005) - DG RELEX COM(2005)468/1 (28/09/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Draft Proposal for a Council Decision authorizing the conlcusion, on behalf of the European Community, of a Memorandum of Understanding between the European Community and the Swiss Federal Council on a contribution by the Swiss Confederation towards economic and social cohesion in the enlarged European Union, and authorizig certain Member States to conclude individually agreements with the Swiss Confederation on the implementation of the Memorandum COM(2005)467/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=467&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)467/F1 (05/10/2005) - DG EAC COM(2005)467/F1 (05/10/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL relatata mas-Sena Ewropew tad-djalogu interkulturali (2008) COM(2005)467/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=467&version=ALL&language=mt 23/09/2005 COM(2005)467/4 (23/09/2005) - DG EAC COM(2005)467/4 (23/09/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication from M. Figel'. Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the European Year of Intercultural Dialogue (2008) [SEC(2005) aaaa] COM(2005)467/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=467&version=ALL&language=mt 23/09/2005 COM(2005)467/3 (23/09/2005) - DG EAC COM(2005)467/3 (23/09/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication from M. Figel, Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the European Year of Intercultural Dialogue (2008) COM(2005)467/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=467&version=ALL&language=mt 23/09/2005 COM(2005)467/2 (23/09/2005) - DG EAC COM(2005)467/2 (23/09/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Communication de M. Figel. Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne du dialogue interculturel (2008) COM(2005)467/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=467&version=ALL&language=mt 23/09/2005 COM(2005)467/1 (23/09/2005) - DG EAC COM(2005)467/1 (23/09/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the European Year of Intercultural Dialogue (2008) COM(2005)466/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=466&version=ALL&language=mt 28/09/2005 COM(2005)466/F1 (28/09/2005) - DG ENV COM(2005)466/F1 (28/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - DOKUMENT TA’ ĦIDMA TAL-KUMMISSJONI: Regolamentazzjoni Aħjar u Strateġiji Tematiċi għall-Ambjent COM(2005)466/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=466&version=ALL&language=mt 28/09/2005 COM(2005)466/1 (28/09/2005) - DG ENV COM(2005)466/1 (28/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Commission Working Paper - Better regulation and the Thematic Strategies for the Environment{SEC(2005) 1197} COM(2005)465/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=465&version=ALL&language=mt 30/09/2005 COM(2005)465/F1 (30/09/2005) - DG INFSO COM(2005)465/F1 (30/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI i2010: LIBRERIJI DIĠITALI COM(2005)465/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=465&version=ALL&language=mt 23/09/2005 COM(2005)465/1 (23/09/2005) - DG INFSO COM(2005)465/1 (23/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Draft Communication from the Commission "i2010: Digital libraries" COM(2005)464/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=464&version=ALL&language=mt 30/09/2005 COM(2005)464/F1 (30/09/2005) - DG AGRI COM(2005)464/F1 (30/09/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community position within the EU-Chile Association Council concerning the liberalisation of the tariff treatment of wines, spirit drinks and aromatised drinks listed in Annex II of the Association Agreement between the European Community and the Republic of Chile COM(2005)464/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=464&version=ALL&language=mt 23/09/2005 COM(2005)464/1 (23/09/2005) - DG AGRI COM(2005)464/1 (23/09/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Decision on a Community posiiton within the EU-Chile Association Council concergning the liberalisation of the tariff treatment of wines, spirit drinks and aromatised drinks listed in Annex II of the Association Agreement between the European Community and the Republic of Chile COM(2005)463/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=463&version=ALL&language=mt 30/09/2005 COM(2005)463/F1 (30/09/2005) - DG AGRI COM(2005)463/F1 (30/09/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2005 COM(2005)463/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=463&version=ALL&language=mt 23/09/2005 COM(2005)463/1 (23/09/2005) - DG AGRI COM(2005)463/1 (23/09/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2005. COM(2005)462/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=462&version=ALL&language=mt 27/09/2005 COM(2005)462/F1 (27/09/2005) - DG ENTR COM(2005)462/F1 (27/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW Ir-riżultat ta' l-eżami tal-proposti leġiżlattivi pendenti quddiem il-Leġiżlatur COM(2005)462/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=462&version=ALL&language=mt 26/09/2005 COM(2005)462/2 (26/09/2005) - DG ENTR COM(2005)462/2 (26/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Outcome of the screening of legislative proposals pending before the Legislator COM(2005)462/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=462&version=ALL&language=mt 22/09/2005 COM(2005)462/1 (22/09/2005) - DG ENTR COM(2005)462/1 (22/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Outcome of the screening of legislative proposals pending before the Legislator COM(2005)461/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=461&version=ALL&language=mt 29/09/2005 COM(2005)461/F1 (29/09/2005) - DG INFSO COM(2005)461/F1 (29/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU: spectrum policy priorities for the digital switchover in the context of the upcoming ITU Regional Radiocommunication Conference 2006 (RRC-06) COM(2005)461/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=461&version=ALL&language=mt 29/09/2005 COM(2005)461/1 (29/09/2005) - DG INFSO COM(2005)461/1 (29/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU spectrum policy priorities for the digital switchover in the context of the upcoming ITU Regional Radiocommunication Conference 2006 (RRC-06) COM(2005)460/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=460&version=ALL&language=mt 30/09/2005 COM(2005)460/F1 (30/09/2005) - DG ECFIN COM(2005)460/F1 (30/09/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2000/24/EC in order to include the Maldives in the list of countries covered, following the Indian Ocean tsunamis of December 2004 COM(2005)460/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=460&version=ALL&language=mt 23/09/2005 COM(2005)460/1 (23/09/2005) - DG ECFIN COM(2005)460/1 (23/09/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Draft Proposal for a Council Decision amending Decision 2000/24/EC in ordre to include the Maldives in the list of countries covered, following the Indian Ocean Tsunamis of December 2004 COM(2005)459/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=459&version=ALL&language=mt 27/09/2005 COM(2005)459/F1 (27/09/2005) - DG ENV COM(2005)459/F1 (27/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U L-KUMITAT TAR-REĠJUNI It-Tnaqqis ta' l-Impatt ta’ l-Avjazzjoni fuq il-Bidla fil-Klima COM(2005)459/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=459&version=ALL&language=mt 26/09/2005 COM(2005)459/4 (26/09/2005) - DG ENV COM(2005)459/4 (26/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from Mr Dimas in agreement with Mr Barrot. Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament - Reducing the Climate Impact of Aviation COM(2005)459/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=459&version=ALL&language=mt 23/09/2005 COM(2005)459/3 (23/09/2005) - DG ENV COM(2005)459/3 (23/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from Mr Dimas. Communication from the Commission to the Council, the Europe Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Reducing the Climate Impact of Aviation COM(2005)459/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=459&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)459/2 (20/09/2005) - DG ENV COM(2005)459/2 (20/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from Mr Dimas, Communication from the Commission to the Council, the Europe Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Reducing the Climate Impact of Aviation COM(2005)459/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=459&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)459/1 (20/09/2005) - DG ENV COM(2005)459/1 (20/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from Mr Dimas, Communication from the Commission to the Council, the Europe Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Reducing the Climate Impact of Aviation COM(2005)458/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=458&version=ALL&language=mt 05/10/2005 COM(2005)458/F1 (05/10/2005) - DG RELEX COM(2005)458/F1 (05/10/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW Il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Palestinjani wara l-irtirar – lejn soluzzjoni ta’ żewġ stati COM(2005)458/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=458&version=ALL&language=mt 04/10/2005 COM(2005)458/4 (04/10/2005) - DG RELEX COM(2005)458/4 (04/10/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT EU-Palestinian cooperation beyond disengagement - towards a two-state solution COM(2005)458/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=458&version=ALL&language=mt 28/09/2005 COM(2005)458/3 (28/09/2005) - DG RELEX COM(2005)458/3 (28/09/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Communication of Mrs. Ferrero-Waldner. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT EU-Palestinian cooperation beyond disengagement - towards a two-state solution COM(2005)458/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=458&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)458/2 (21/09/2005) - DG RELEX COM(2005)458/2 (21/09/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT EU-Palestinian cooperation beyond disengagement - towards a two-state solution COM(2005)458/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=458&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)458/1 (21/09/2005) - DG RELEX COM(2005)458/1 (21/09/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT EU-Palestinian cooperation beyond disengagement - towards a two-state solution COM(2005)457/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=457&version=ALL&language=mt 11/10/2005 COM(2005)457/F1 (11/10/2005) - DG ENTR COM(2005)457/F1 (11/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar it-tqegħid fis-suq ta’ oġġetti pirotekniċi COM(2005)457/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=457&version=ALL&language=mt 07/10/2005 COM(2005)457/4 (07/10/2005) - DG ENTR COM(2005)457/4 (07/10/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Cuncil on the placing on the market of pyrotechnic articles COM(2005)457/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=457&version=ALL&language=mt 22/09/2005 COM(2005)457/3 (22/09/2005) - DG ENTR COM(2005)457/3 (22/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Cuncil on the placing on the market of pyrotechnic articles COM(2005)457/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=457&version=ALL&language=mt 22/09/2005 COM(2005)457/2 (22/09/2005) - DG ENTR COM(2005)457/2 (22/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Cuncil on the placing on the market of pyrotechnic articles COM(2005)457/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=457&version=ALL&language=mt 22/09/2005 COM(2005)457/1 (22/09/2005) - DG ENTR COM(2005)457/1 (22/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Cuncil on the placing on the market of pyrotechnic articles COM(2005)456/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=456&version=ALL&language=mt 23/09/2005 COM(2005)456/F1 (23/09/2005) - DG SANCO COM(2005)456/F1 (23/09/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI: L-Ewwel Rapport Annwali ta' Progress dwar il-Liġi Ewropea tal-Kuntratti u r-Reviżjoni ta' l-Acquis COM(2005)456/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=456&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)456/1 (20/09/2005) - DG SANCO COM(2005)456/1 (20/09/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft First Annual Progress Report on Europen Contract Law and the Acquis Review COM(2005)455/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=455&version=ALL&language=mt 26/09/2005 COM(2005)455/F1 (26/09/2005) - DG TREN COM(2005)455/F1 (26/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE li jikkonċerna l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fuq l-adozzjoni ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu finali effiċjenti ta' l-enerġija u servizzi ta’ l-enerġija COM(2005)455/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=455&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)455/1 (21/09/2005) - DG TREN COM(2005)455/1 (21/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft ` ´Communication from the Commission to the European Parliament pursuant ´to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on Energy End-Use Efficiency and Energy Services COM(2005)454/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=454&version=ALL&language=mt 28/09/2005 COM(2005)454/F1 (28/09/2005) - DG ENTR COM(2005)454/F1 (28/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni tal-Komunità Ewropea f'dak li għandu x' jaqsam ma' l-abbozz tar-Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa fir-rigward ta' l-approvazzjoni ta' sistemi adattivi tad-dawl ta' quddiem (AFS) għall-vetturi bil-magna COM(2005)454/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=454&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)454/1 (21/09/2005) - DG ENTR COM(2005)454/1 (21/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft proposal for a Council Decision on the position of the European Community in relation to the draft Regulation of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the approval of adaptive front-lighting systems (AFS) for motor vehicles. COM(2005)453/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=453&version=ALL&language=mt 28/09/2005 COM(2005)453/F1 (28/09/2005) - DG ENTR COM(2005)453/F1 (28/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni tal-Komunità Ewropea fir-rigward ta' l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar roti għal karozzi tal-passiġġieri u l-karrijiet tagħhom COM(2005)453/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=453&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)453/1 (21/09/2005) - DG ENTR COM(2005)453/1 (21/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Proposal decision on the position of the European Community in relation to the draft Regulation of the United Nations Economic Commission for Europe on wheels for passenger cars and their trailers COM(2005)452/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=452&version=ALL&language=mt 28/09/2005 COM(2005)452/F1 (28/09/2005) - DG SANCO COM(2005)452/F1 (28/09/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata mill-Komunità fuq id-Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kumitat veterinarju konġunt imwaqqaf mill-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli li tibdel l-Appendiċi 6 ta' l-Anness 11 COM(2005)452/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=452&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)452/1 (21/09/2005) - DG SANCO COM(2005)452/1 (21/09/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft proposal for a Council Decision on the position to be adopted by the Community on Decision N° 1/2005 of the Joint Veterinary Committee set up under the agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products amending Appendix 6 to Annex 11. COM(2005)451/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=451&version=ALL&language=mt 30/01/2006 COM(2005)451/F2 (30/01/2006) - DG TREN COM(2005)451/F2 (30/01/2006) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Developing a Common Aviation Area with Ukraine COM(2005)451/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=451&version=ALL&language=mt 27/09/2005 COM(2005)451/F1 (27/09/2005) - DG TREN COM(2005)451/F1 (27/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Developing a Common Aviation Area with Ukraine COM(2005)451/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=451&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)451/1 (20/09/2005) - DG TREN COM(2005)451/1 (20/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft communication from the Commission developing a Common Aviation Area with Ukraine COM(2005)450/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=450&version=ALL&language=mt 23/09/2005 COM(2005)450/F1 (23/09/2005) - DG EAC COM(2005)450/F1 (23/09/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Proposta għal RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-mobbiltà tranżnazzjonali fi ħdan il-Komunità għal finijiet ta’ edukazzjoni u taħriġ: Karta Ewropea ta’ Kwalità favur il-Mobbiltà COM(2005)450/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=450&version=ALL&language=mt 16/09/2005 COM(2005)450/1 (16/09/2005) - DG EAC COM(2005)450/1 (16/09/2005) - DG EAC (DĠ Edukazzjoni u Kultura) - Draft proposal for a European Parliament and Council recommendation on transnational mobility within the Community for education and training purposes: European Quality Charter for Mobility. COM(2005)449/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=449&version=ALL&language=mt 19/09/2005 COM(2005)449/F1 (19/09/2005) - DG BUDG COM(2005)449/F1 (19/09/2005) - DG BUDG (DĠ Baġit) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW Dwar is-segwitu tad-Deċiżjonijiet ta’ Kwittanza ta’ l-2003 (Sommarju) – Riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew COM(2005)448/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=448&version=ALL&language=mt 19/09/2005 COM(2005)448/F1 (19/09/2005) - DG BUDG COM(2005)448/F1 (19/09/2005) - DG BUDG (DĠ Baġit) - RAPPORT MILLL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL dwar is-segwitu għad-Deċiżjonijiet ta’ Kwittanza 2003 (Taqsira) – Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill COM(2005)447/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=447&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)447/F1 (21/09/2005) - DG ENV COM(2005)447/F1 (21/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Dwar il-kwalità ta’ l-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa COM(2005)447/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=447&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)447/3 (20/09/2005) - DG ENV COM(2005)447/3 (20/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from Mr Dimas. Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality COM(2005)447/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=447&version=ALL&language=mt 16/09/2005 COM(2005)447/2 (16/09/2005) - DG ENV COM(2005)447/2 (16/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from Mr Dimas. Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality COM(2005)447/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=447&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)447/1 (09/09/2005) - DG ENV COM(2005)447/1 (09/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from Mr Dimas. Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality COM(2005)446/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=446&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)446/F1 (21/09/2005) - DG ENV COM(2005)446/F1 (21/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW Strateġija Tematika dwar it-tniġġis ta’l-arja COM(2005)446/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=446&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)446/4 (20/09/2005) - DG ENV COM(2005)446/4 (20/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. Dimas, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, Thematic Strategy on air pollution COM(2005)446/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=446&version=ALL&language=mt 16/09/2005 COM(2005)446/3 (16/09/2005) - DG ENV COM(2005)446/3 (16/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. Dimas, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, Thematic Strategy on air pollution COM(2005)446/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=446&version=ALL&language=mt 15/09/2005 COM(2005)446/2 (15/09/2005) - DG ENV COM(2005)446/2 (15/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. Dimas, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, Thematic Strategy on air pollution COM(2005)446/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=446&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)446/1 (09/09/2005) - DG ENV COM(2005)446/1 (09/09/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Communication from M. Dimas, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, Thematic Strategy on air pollution COM(2005)445/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=445&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)445/F1 (21/09/2005) - DG RTD COM(2005)445/F1 (21/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar il-Programm speċifiku li jimplimenta s-Seba’ Programm Qafas (2007-11) tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (Euratom) għar-riċerka nukleari u l-attivitajiet ta’ taħriġ COM(2005)445/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=445&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)445/5 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)445/5 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Modified Proposal for a Council decision Concerning the Specific Programme implementing the seventh Framework Programme (2007-11) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities COM(2005)445/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=445&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)445/4 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)445/4 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Modified Proposal for a Council decision Concerning the Specific Programme implementing the seventh Framework Programme (2007-11) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)445/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=445&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)445/3 (20/09/2005) - DG RTD COM(2005)445/3 (20/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Proposal for a Council decision Concerning the Specific Programme implementing the seventh Framework Programme (2007-11) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities COM(2005)445/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=445&version=ALL&language=mt 16/09/2005 COM(2005)445/2 (16/09/2005) - DG RTD COM(2005)445/2 (16/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Proposal for a Council decision Concerning the Specific Programme implementing the seventh Framework Programme (2007-11) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities COM(2005)445/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=445&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)445/1 (09/09/2005) - DG RTD COM(2005)445/1 (09/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Proposal for a Council decision Concerning the Specific Programme implementing the seventh Framework Programme (2007-11) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities COM(2005)444/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=444&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)444/F1 (21/09/2005) - DG RTD COM(2005)444/F1 (21/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar il-Programm Speċifiku li għandu jitwettaq permezz ta’ azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta’ Riċerka Konġunta li jimplimenta s-Seba’ Programm ta’ Qafas (2007-2011) tal-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika (Euratom) għal attivitajiet ta’ taħriġ u riċerka nukleari COM(2005)444/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=444&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)444/5 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)444/5 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Modified Proposal for a Council decision concerning the Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre implementing the 7th Framework Programme (2007-11) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)444/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=444&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)444/4 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)444/4 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Proposal for a Council decision concerning the Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre implementing the 7th Framework Programme (2007-11) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)444/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=444&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)444/3 (20/09/2005) - DG RTD COM(2005)444/3 (20/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Proposal for a Council decision concerning the Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre implementing the 7th Framework Programme (2007-11) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities COM(2005)444/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=444&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)444/2 (09/09/2005) - DG RTD COM(2005)444/2 (09/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Proposal for a Council decision concerning the Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre implementing the 7th Framework Programme (2007-11) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities COM(2005)444/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=444&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)444/1 (09/09/2005) - DG RTD COM(2005)444/1 (09/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Proposal for a Council decision concerning the Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre implementing the 7th Framework Programme (2007-11) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities COM(2005)443/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=443&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)443/F1 (21/09/2005) - DG RTD COM(2005)443/F1 (21/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-Programm Speċifiku: “Kapaċitajiet” li jimplimenta s-Seba’ Programm ta’ Qafas (2007-20013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni COM(2005)443/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=443&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)443/5 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)443/5 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr Potocnik. Amended Proposal for a Council decision on the Specific Programme: "Capacities" implementing the 7th Framework Programme (2007-20013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)443/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=443&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)443/4 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)443/4 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr Potocnik. Modified Proposal for a Council decision on the Specific Programme: "Capacities" implementing the 7th Framework Programme (2007-20013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)443/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=443&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)443/3 (20/09/2005) - DG RTD COM(2005)443/3 (20/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr Potocnik. Proposal for a Council decision on the Specific Programme: "Capacities" implementing the 7th Framework Programme (2007-20013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)443/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=443&version=ALL&language=mt 16/09/2005 COM(2005)443/2 (16/09/2005) - DG RTD COM(2005)443/2 (16/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr Potocnik. Proposal for a Council decision on the Specific Programme: "Capacities" implementing the 7th Framework Programme (2007-20013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)443/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=443&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)443/1 (09/09/2005) - DG RTD COM(2005)443/1 (09/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr Potocnik. Proposal for a Council decision on the Specific Programme: "Capacities" implementing the 7th Framework Programme (2007-20013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)442/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=442&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)442/F1 (21/09/2005) - DG RTD COM(2005)442/F1 (21/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-programm speċifiku “Nies” li jimplimenta s-seba' Programm ta' Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' wiri COM(2005)442/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=442&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)442/5 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)442/5 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Amended proposal for a COUNCIL DECISION concerning the specific programme People implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)442/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=442&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)442/4 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)442/4 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnic. Modified Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the specific programme People implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)442/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=442&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)442/3 (20/09/2005) - DG RTD COM(2005)442/3 (20/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnic. Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the specific programme People implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)442/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=442&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)442/2 (09/09/2005) - DG RTD COM(2005)442/2 (09/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnic. Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the specific programme People implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)442/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=442&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)442/1 (09/09/2005) - DG RTD COM(2005)442/1 (09/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnic. Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the specific programme People implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)441/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=441&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)441/F1 (21/09/2005) - DG RTD COM(2005)441/F1 (21/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar il-programm speċifiku: “Ideat” li jimplimenta s-seba' Programm ta' Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni COM(2005)441/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=441&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)441/5 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)441/5 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Amended proposal for a Council decision concerning the specific programme: Ideas implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)441/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=441&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)441/4 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)441/4 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Modified Proposal for a Council decision concerning the specific programme: Ideas implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)441/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=441&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)441/3 (20/09/2005) - DG RTD COM(2005)441/3 (20/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Proposal for a Council decision concerning the specific programme: Ideas implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)441/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=441&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)441/2 (09/09/2005) - DG RTD COM(2005)441/2 (09/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Proposal for a Council decision concerning the specific programme: Ideas implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)441/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=441&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)441/1 (09/09/2005) - DG RTD COM(2005)441/1 (09/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnik. Proposal for a Council decision concerning the specific programme: Ideas implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)440/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=440&version=ALL&language=mt 04/11/2005 COM(2005)440/F2 (04/11/2005) - DG RTD COM(2005)440/F2 (04/11/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Specific Programme Cooperation implementing the Seventh Framework Programme (2007-13) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)440/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=440&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)440/F1 (21/09/2005) - DG RTD COM(2005)440/F1 (21/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar il-Programm Speċifiku “Kooperazzjoni” li jimplimenta s-Seba’ Programm ta' Qafas (2007-13) tal-Komunità Ewropea dwar ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni. COM(2005)440/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=440&version=ALL&language=mt 22/09/2005 COM(2005)440/5 (22/09/2005) - DG RTD COM(2005)440/5 (22/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from M. POTOCNIK. Amended proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Specific Programme Cooperation implementing the Seventh Framework Programme (2007-13) of the European Community for research, technological development and demonstration activities - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)440/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=440&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)440/4 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)440/4 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnic. Modified Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Specific Programme Cooperation implementing the Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Finacial Framework 2007-2013 COM(2005)440/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=440&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)440/3 (20/09/2005) - DG RTD COM(2005)440/3 (20/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnic in agreement with Mr. Verheugen, Mr. Barrot, Mrs. Reding, Mr. Borg and Mr. Piebalgs. Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Specific Programme Cooperation implementing the Seventh Framework Programme (2007-13) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)440/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=440&version=ALL&language=mt 16/09/2005 COM(2005)440/2 (16/09/2005) - DG RTD COM(2005)440/2 (16/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnic in agreement with Mr. Verheugen, Mr. Barrot, Mrs. Reding, Mr. Borg and Mr. Piebalgs. Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Specific Programme Cooperation implementing the Seventh Framework Programme (2007-13) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)440/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=440&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)440/1 (09/09/2005) - DG RTD COM(2005)440/1 (09/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr. Potocnic in agreement with Mr. Verheugen, Mr. Barrot, Mrs. Reding, Mr. Borg and Mr. Piebalgs. Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Specific Programme Cooperation implementing the Seventh Framework Programme (2007-13) of the European Community for research, technological development and demonstration activities COM(2005)439/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=439&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)439/F1 (21/09/2005) - DG RTD COM(2005)439/F1 (21/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar il-Programm Speċifiku li għandu jitwettaq permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta’ Riċerka Konġunta taħt is-Seba’ Programm ta’ Qafas tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) COM(2005)439/5 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=439&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)439/5 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)439/5 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from M. POTOCNIK. Amended Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre under the 7th Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 ont the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)439/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=439&version=ALL&language=mt 22/05/2006 COM(2005)439/4 (22/05/2006) - DG RTD COM(2005)439/4 (22/05/2006) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr Potocnik. Modified Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre under the 7th Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) - Adaptation following the agreement of 17 May 2006 ont the Financial Framework 2007-2013 COM(2005)439/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=439&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)439/3 (20/09/2005) - DG RTD COM(2005)439/3 (20/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr Potocnik. Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre under the 7th Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) COM(2005)439/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=439&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)439/2 (09/09/2005) - DG RTD COM(2005)439/2 (09/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Communication from Mr Potocnik. Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre under the 7th Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) COM(2005)439/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=439&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)439/1 (09/09/2005) - DG RTD COM(2005)439/1 (09/09/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Abbozz DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI ta’ li temenda Annessi I sa V tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar miżuri ta’ protezzjoni kontra l-introduzzjoni fil-Komunità ta’ organiżmi li huma ta’ periklu għall-pjanti jew għall-prodotti minn pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fi ħdan il-Komunità. COM(2005)438/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=438&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)438/F1 (21/09/2005) - DG INFSO COM(2005)438/F1 (21/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar iż-żamma ta’ data pproċessata in konnessjoni mal-provvista ta’ servizzi pubbliċi ta’ komunikazzjoni elettronika u li temenda d-Direttiva 2002/58/KE COM(2005)438/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=438&version=ALL&language=mt 16/09/2005 COM(2005)438/3 (16/09/2005) - DG JLS COM(2005)438/3 (16/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M Frattini in agreement with Mrs Reding - DIRECTIVE PROPOSAL OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC COM(2005)438/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=438&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)438/2 (09/09/2005) - DG JLS COM(2005)438/2 (09/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M Frattini in agreement with Mrs Reding - DIRECTIVE PROPOSAL OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC COM(2005)438/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=438&version=ALL&language=mt 12/09/2005 COM(2005)438/1 (12/09/2005) - DG JLS COM(2005)438/1 (12/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from M Frattini in agreement with Mrs Reding - DIRECTIVE PROPOSAL OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC COM(2005)437/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=437&version=ALL&language=mt 20/09/2005 COM(2005)437/F1 (20/09/2005) - DG AGRI COM(2005)437/F1 (20/09/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 527/2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999 COM(2005)437/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=437&version=ALL&language=mt 13/09/2005 COM(2005)437/1 (13/09/2005) - DG AGRI COM(2005)437/1 (13/09/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 527/2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999 COM(2005)436/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=436&version=ALL&language=mt 21/09/2005 COM(2005)436/F1 (21/09/2005) - DG COMP COM(2005)436/F1 (21/09/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: CONSULTATION DOCUMENT ON STATE AID FOR INNOVATION COM(2005)436/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=436&version=ALL&language=mt 19/09/2005 COM(2005)436/3 (19/09/2005) - DG COMP COM(2005)436/3 (19/09/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Titre: Consultation document on State Aid for innovation COM(2005)436/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=436&version=ALL&language=mt 13/09/2005 COM(2005)436/2 (13/09/2005) - DG COMP COM(2005)436/2 (13/09/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION CONSULTATION DOCUMENT ON STATE AID FOR INNOVATION COM(2005)436/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=436&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)436/1 (09/09/2005) - DG COMP COM(2005)436/1 (09/09/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Consultation document on State Aid for innovation Objet: HT 349 - Communication Innovation COM(2005)435/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=435&version=ALL&language=mt 14/09/2005 COM(2005)435/F1 (14/09/2005) - DG TREN COM(2005)435/F1 (14/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing by the European Community of the Energy Community Treaty COM(2005)435/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=435&version=ALL&language=mt 14/09/2005 COM(2005)435/1 (14/09/2005) - DG TREN COM(2005)435/1 (14/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft common declaration on the implementation of the Council Decision on the conclusion by the European Community of the Energy Community Treaty COM(2005)434/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=434&version=ALL&language=mt 16/09/2005 COM(2005)434/F1 (16/09/2005) - DG ENTR COM(2005)434/F1 (16/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - OPINJONI TAL-KUMMISSJONI skond l-Artikolu 251(2), it-tielet subparagrafu, il-punt (c) tat-Trattat tal-KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-pożizzjoni komuni tal-Kunsill rigward il-proposta għal COM(2005)434/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=434&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)434/1 (09/09/2005) - DG ENTR COM(2005)434/1 (09/09/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending for the twenty-second time Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phthalates in toys and childcare articles) COM(2005)433/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=433&version=ALL&language=mt 12/09/2005 COM(2005)433/F1 (12/09/2005) - DG AGRI COM(2005)433/F1 (12/09/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the tariff rates for bananas COM(2005)433/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=433&version=ALL&language=mt 08/09/2005 COM(2005)433/2 (08/09/2005) - DG AGRI COM(2005)433/2 (08/09/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a Council Regulation on the tariff rates for bananas COM(2005)433/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=433&version=ALL&language=mt 07/09/2005 COM(2005)433/1 (07/09/2005) - DG AGRI COM(2005)433/1 (07/09/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Regulation on the tariff rates for bananas COM(2005)432/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=432&version=ALL&language=mt 16/09/2005 COM(2005)432/F1 (16/09/2005) - DG SANCO COM(2005)432/F1 (16/09/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and evaluation of Community activities 2002-2003 in favour of consumers under the General Framework as established by Decision 283/1999/EC COM(2005)432/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=432&version=ALL&language=mt 13/09/2005 COM(2005)432/2 (13/09/2005) - DG SANCO COM(2005)432/2 (13/09/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation and evaluation of Community activities 2002-2003 in faveur of consumers under the General Framework as established by Decision 283/1999/EC COM(2005)432/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=432&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)432/1 (09/09/2005) - DG SANCO COM(2005)432/1 (09/09/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation and evaluation of Community activities 2002-2003 in faveur of consumers under the General Framework as established by Decision 283/1999/EC COM(2005)431/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=431&version=ALL&language=mt 14/09/2005 COM(2005)431/F1 (14/09/2005) - DG INFSO COM(2005)431/F1 (14/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSIL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI It-Tieni Komunikazzjoni dwar is-Sikurezza Elettronika It-twassil ta ' eCall liċ-Ċittadini COM(2005)431/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=431&version=ALL&language=mt 14/09/2005 COM(2005)431/1 (14/09/2005) - DG INFSO COM(2005)431/1 (14/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Draft second eSafety Communication. Bringing ecall to citizens COM(2005)430/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=430&version=ALL&language=mt 15/09/2005 COM(2005)430/F1 (15/09/2005) - DG TREN COM(2005)430/F1 (15/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI GĦALL-PARLAMENT EWROPEW U GĦALL-KUNSILL DWAR L-APPLIKAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI TAD-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 95/50/KE DWAR PROĊEDURI UNIFORMI GĦAL KONTROLLI FUQ IT-TRASPORT BIT-TRIQ TA' MERKANZIJA PERIKOLUŻA COM(2005)430/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=430&version=ALL&language=mt 08/09/2005 COM(2005)430/1 (08/09/2005) - DG TREN COM(2005)430/1 (08/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application by the Member States of Council Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road. COM(2005)429/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=429&version=ALL&language=mt 22/09/2005 COM(2005)429/F1 (22/09/2005) - DG TREN COM(2005)429/F1 (22/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili COM(2005)429/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=429&version=ALL&language=mt 19/09/2005 COM(2005)429/2 (19/09/2005) - DG TREN COM(2005)429/2 (19/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules in the field of civil aviation security COM(2005)429/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=429&version=ALL&language=mt 06/09/2005 COM(2005)429/1 (06/09/2005) - DG TREN COM(2005)429/1 (06/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communicaton of Mr. Barrot. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules in the field of civil aviation security COM(2005)428/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=428&version=ALL&language=mt 22/09/2005 COM(2005)428/F1 (22/09/2005) - DG TREN COM(2005)428/F1 (22/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - RAPPORT TAL-KUMMISSJONI DWAR L-EWWEL RAPPORT DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAR-REGOLAMENT 2320/2002 DWAR IS-SIGURTÀ TA' L-AVJAZZJONI ĊIVILI COM(2005)428/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=428&version=ALL&language=mt 22/09/2005 COM(2005)428/2 (22/09/2005) - DG TREN COM(2005)428/2 (22/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft First Report on the Implementation of Regulation (EC) 2320/2002 on Civil Aviation Security COM(2005)428/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=428&version=ALL&language=mt 06/09/2005 COM(2005)428/1 (06/09/2005) - DG TREN COM(2005)428/1 (06/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Communication from Mr Barrot - First Report on the Implementation of Regulation (EC) 2320/2002 on Civil Aviation Security COM(2005)427/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=427&version=ALL&language=mt 14/09/2005 COM(2005)427/F1 (14/09/2005) - DG TAXUD COM(2005)427/F1 (14/09/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-KUNSILL li temenda d-Direttiva 69/169/KEE fir-rigward tar-restrizzjoni kwantitattiva temporanja fuq l-importazzjoni tal-birra fil-Finlandja COM(2005)427/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=427&version=ALL&language=mt 07/09/2005 COM(2005)427/1 (07/09/2005) - DG TAXUD COM(2005)427/1 (07/09/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Proposal for a Council Directive amending Directive 69/169/EEC as regards as the temporary quantitative restriction on beer imports into Finland COM(2005)426/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=426&version=ALL&language=mt 13/09/2005 COM(2005)426/F1 (13/09/2005) - DG JLS COM(2005)426/F1 (13/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar l-iffirmar, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni Nru 198 tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar il-ħasil tal-flus, it-tiftix, il-qabda u l-konfiska ta’ profitti minn attività kriminali u l-iffinanzjar tat-terroriżmu COM(2005)426/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=426&version=ALL&language=mt 13/09/2005 COM(2005)426/1 (13/09/2005) - DG JLS COM(2005)426/1 (13/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Council decision concerning the signing, on behalf of the European Community, of Council of Europe Convention No 198 on laudering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism COM(2005)425/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=425&version=ALL&language=mt 13/09/2005 COM(2005)425/F1 (13/09/2005) - DG INFSO COM(2005)425/F1 (13/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI Aċċessibbiltà-e [SEK(2005) 1095] COM(2005)425/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=425&version=ALL&language=mt 06/09/2005 COM(2005)425/1 (06/09/2005) - DG INFSO COM(2005)425/1 (06/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Draft Communication from the Commission : "eAccessibility" COM(2005)424/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=424&version=ALL&language=mt 12/09/2005 COM(2005)424/F1 (12/09/2005) - DG TRADE COM(2005)424/F1 (12/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain magnesia bricks originating in the People's Republic of China COM(2005)424/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=424&version=ALL&language=mt 07/09/2005 COM(2005)424/2 (07/09/2005) - DG TRADE COM(2005)424/2 (07/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain magnesia bricks originating in the People's Republica of China COM(2005)424/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=424&version=ALL&language=mt 05/09/2005 COM(2005)424/1 (05/09/2005) - DG TRADE COM(2005)424/1 (05/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain magnesia bricks originating in the People's Republica of China COM(2005)423/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=423&version=ALL&language=mt 07/09/2005 COM(2005)423/F1 (07/09/2005) - DG TREN COM(2005)423/F1 (07/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructure COM(2005)423/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=423&version=ALL&language=mt 05/09/2005 COM(2005)423/1 (05/09/2005) - DG TREN COM(2005)423/1 (05/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructure. COM(2005)422/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=422&version=ALL&language=mt 13/09/2005 COM(2005)422/F1 (13/09/2005) - DG FISH COM(2005)422/F1 (13/09/2005) - DG FISH (SAJD) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT: Review of certain access restrictions in the Common Fisheries Policy (Shetland Box and Plaice Box) COM(2005)422/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=422&version=ALL&language=mt 13/09/2005 COM(2005)422/1 (13/09/2005) - DG FISH COM(2005)422/1 (13/09/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Review of certain access restrictions in the Common Fisheries Policy (Shetland Box and Plaice Box). COM(2005)421/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=421&version=ALL&language=mt 13/09/2005 COM(2005)421/F1 (13/09/2005) - DG FISH COM(2005)421/F1 (13/09/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi, għall-perjodu mit-18 ta' Jannar 2005 sas-17 ta’ Jannar 2011, l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja prevista fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles dwar is-sajd fl-ibħra tas-Seychelles COM(2005)421/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=421&version=ALL&language=mt 13/09/2005 COM(2005)421/1 (13/09/2005) - DG FISH COM(2005)421/1 (13/09/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Protocol setting out, for the period from 18 January 2005 to 17 January 2011, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles on fishing off Seychelles COM(2005)420/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=420&version=ALL&language=mt 13/09/2005 COM(2005)420/F1 (13/09/2005) - DG FISH COM(2005)420/F1 (13/09/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-Ftehim f’forma ta’ Skambju ta’ Ittri dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jistabbilixxi, għall-perjodu mit-18 ta’ Jannar 2005 sas-17 ta’ Jannar 2011, l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja li dwarhom jipprovdi l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles rigward is-sajd lil hinn mis-Seychelles COM(2005)420/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=420&version=ALL&language=mt 06/09/2005 COM(2005)420/1 (06/09/2005) - DG FISH COM(2005)420/1 (06/09/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the provisional application of the Protocol setting out, for the period from 18/1/2005 to 17/1/2011, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles on fishing off Seychelles COM(2005)419/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=419&version=ALL&language=mt 05/09/2005 COM(2005)419/F1 (05/09/2005) - DG BUDG COM(2005)419/F1 (05/09/2005) - DG BUDG (DĠ Baġit) - ABBOZZ PRELIMINARI Nru. 7 LI JEMENDA L-BAĠIT GĦALL-BAĠIT ĠENERALI GĦALL-2005 RENDIKONT ĠENERALI TAD-DĦUL RENDIKONT TAD-DĦUL U NEFQA BIT-TAQSIMA Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja COM(2005)418/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=418&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)418/F1 (09/09/2005) - DG TRADE COM(2005)418/F1 (09/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 2604/2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating, inter alia, in India COM(2005)418/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=418&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)418/1 (09/09/2005) - DG TRADE COM(2005)418/1 (09/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2604/00 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain polyethylene terphthalate (PET) originating, inter alia, in India. COM(2005)417/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=417&version=ALL&language=mt 12/09/2005 COM(2005)417/F1 (12/09/2005) - DG TRADE COM(2005)417/F1 (12/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2007/2000 li jintroduċi miżuri kummerċjali eċċezjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw jew huma marbuta mal-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea COM(2005)417/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=417&version=ALL&language=mt 08/09/2005 COM(2005)417/2 (08/09/2005) - DG TRADE COM(2005)417/2 (08/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council regulation amending regulation (EC) n° 2007/2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process COM(2005)417/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=417&version=ALL&language=mt 05/09/2005 COM(2005)417/1 (05/09/2005) - DG TRADE COM(2005)417/1 (05/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council regulation amending regulation (EC) n° 2007/2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process COM(2005)416/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=416&version=ALL&language=mt 08/09/2005 COM(2005)416/F1 (08/09/2005) - DG TRADE COM(2005)416/F1 (08/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 2603/2000 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating, inter alia, in India COM(2005)416/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=416&version=ALL&language=mt 01/09/2005 COM(2005)416/1 (01/09/2005) - DG TRADE COM(2005)416/1 (01/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 2603/2000 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain polyethylende terphthalate originating, inter alia, in India COM(2005)415/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=415&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)415/F1 (09/09/2005) - DG TREN COM(2005)415/F1 (09/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - IR-RAPPORT TAL-KUMMISSJONI DWAR L-APPLIKAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI TAD-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 99/36/KE DWAR TAGĦMIR PRESSURIZZAT U LI JISTA’ JINĠARR COM(2005)415/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=415&version=ALL&language=mt 02/09/2005 COM(2005)415/1 (02/09/2005) - DG TREN COM(2005)415/1 (02/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Report from the Commission on the application by the Member States of Council directive 99/36/EC on transportable pressure equipment COM(2005)414/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=414&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)414/F1 (09/09/2005) - DG AGRI COM(2005)414/F1 (09/09/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the Community position in respect of the prolongation of the International Sugar Agreement, 1992 COM(2005)414/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=414&version=ALL&language=mt 09/09/2005 COM(2005)414/1 (09/09/2005) - DG AGRI COM(2005)414/1 (09/09/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft proposal for a Council decision establishing the Community position in respect of the prolongation of the International Sugar Agreement, 1992 COM(2005)413/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=413&version=ALL&language=mt 07/09/2005 COM(2005)413/F1 (07/09/2005) - DG TRADE COM(2005)413/F1 (07/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of trichloroisocyanuric acid originating in the People’s Republic of China and the United States of America COM(2005)413/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=413&version=ALL&language=mt 07/09/2005 COM(2005)413/1 (07/09/2005) - DG TRADE COM(2005)413/1 (07/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of trichloroisocyanuric acid originating in the People's Republica of China and the United States of America COM(2005)412/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=412&version=ALL&language=mt 07/09/2005 COM(2005)412/F1 (07/09/2005) - DG JLS COM(2005)412/F1 (07/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li għandu x’jaqsam mal-miżuri maħsuba biex iħaffu l-proċeduri għall-applikazzjoni għal u l-ħruġ ta’ viżi għall-membri tal-familja Olimpika li ser jieħdu sehem fil-Logħob Olimpiku u/jew Paralimpiku tax-Xitwa f’Turin fl-2006 COM(2005)412/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=412&version=ALL&language=mt 07/09/2005 COM(2005)412/1 (07/09/2005) - DG JLS COM(2005)412/1 (07/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council relating to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic and/por Paralympic Winter Games in Torino COM(2005)411/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=411&version=ALL&language=mt 06/09/2005 COM(2005)411/F1 (06/09/2005) - DG INFSO COM(2005)411/F1 (06/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND EUROPEAN PARLIAMENT A FORWARD-LOOKING RADIO SPECTRUM POLICY FOR THE EUROPEAN UNION: SECOND ANNUAL REPORT COM(2005)411/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=411&version=ALL&language=mt 30/08/2005 COM(2005)411/1 (30/08/2005) - DG INFSO COM(2005)411/1 (30/08/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Draft communication from the Commission to the Council and European Parliament. A forward-looking radio spectrum policiy for the European Union : second annual report COM(2005)410/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=410&version=ALL&language=mt 31/08/2005 COM(2005)410/F1 (31/08/2005) - DG ENV COM(2005)410/F1 (31/08/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE li jikkonċerna l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fuq l-adozzjoni ta’ l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali lill-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji COM(2005)410/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=410&version=ALL&language=mt 26/08/2005 COM(2005)410/1 (26/08/2005) - DG ENV COM(2005)410/1 (26/08/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies COM(2005)409/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=409&version=ALL&language=mt 05/09/2005 COM(2005)409/F1 (05/09/2005) - DG TREN COM(2005)409/F1 (05/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Developing a Community civil aviation policy towards the Republic of India COM(2005)409/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=409&version=ALL&language=mt 29/08/2005 COM(2005)409/1 (29/08/2005) - DG TREN COM(2005)409/1 (29/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft communication from the Commission, developing a Community civil aviation policy towards the Republic of India COM(2005)408/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=408&version=ALL&language=mt 05/09/2005 COM(2005)408/F1 (05/09/2005) - DG TREN COM(2005)408/F1 (05/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Developing a Community civil aviation policy towards Australia COM(2005)408/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=408&version=ALL&language=mt 05/09/2005 COM(2005)408/1 (05/09/2005) - DG TREN COM(2005)408/1 (05/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Communication from the Commission developing a Community civil aviation policy towards Australia COM(2005)407/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=407&version=ALL&language=mt 12/09/2005 COM(2005)407/F1 (12/09/2005) - DG TREN COM(2005)407/F1 (12/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Developing a Community civil aviation policy towards New Zealand COM(2005)407/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=407&version=ALL&language=mt 29/08/2005 COM(2005)407/3 (29/08/2005) - DG TREN COM(2005)407/3 (29/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Communication from the Commission developing a Community civil aviation policy towards Nez Zealand COM(2005)407/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=407&version=ALL&language=mt 05/09/2005 COM(2005)407/2 (05/09/2005) - DG TREN COM(2005)407/2 (05/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Communication from the Commission developing a Community civil aviation policy towards Nez Zealand COM(2005)407/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=407&version=ALL&language=mt 29/08/2005 COM(2005)407/1 (29/08/2005) - DG TREN COM(2005)407/1 (29/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Communication from the Commission developing a Community civil aviation policy towards Nez Zealand COM(2005)406/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=406&version=ALL&language=mt 05/09/2005 COM(2005)406/F1 (05/09/2005) - DG TREN COM(2005)406/F1 (05/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION :Strengthening aviation relations with Chile COM(2005)406/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=406&version=ALL&language=mt 05/09/2005 COM(2005)406/1 (05/09/2005) - DG TREN COM(2005)406/1 (05/09/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Communication from the Commission "Strengthening aviation relations with Chile" COM(2005)405/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=405&version=ALL&language=mt 05/09/2005 COM(2005)405/F1 (05/09/2005) - DG COMP COM(2005)405/F1 (05/09/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: Professional Services - Scope for more reform Follow-up to the Report on Competition in Professional Services COM(2005)405/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=405&version=ALL&language=mt 30/08/2005 COM(2005)405/2 (30/08/2005) - DG COMP COM(2005)405/2 (30/08/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Professional Services - Scope for more reform. Follow-up the report on Competition in Professional Services, COM/2004/83 of 9/2/2004. COM(2005)405/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=405&version=ALL&language=mt 29/08/2005 COM(2005)405/1 (29/08/2005) - DG COMP COM(2005)405/1 (29/08/2005) - DG COMP (DĠ Kompetizzjoni) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Professional Services - Scope for more reform. Follow-up the report on Competition in Professional Services, COM/2004/83 of 9/2/2004. COM(2005)404/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=404&version=ALL&language=mt 02/09/2005 COM(2005)404/F1 (02/09/2005) - DG FISH COM(2005)404/F1 (02/09/2005) - DG FISH (SAJD) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gżejjer Solomon fuq is-sajd ’il barra mill-kosti tal-Gżejjer Solomon COM(2005)404/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=404&version=ALL&language=mt 26/08/2005 COM(2005)404/1 (26/08/2005) - DG FISH COM(2005)404/1 (26/08/2005) - DG FISH (SAJD) - Draft proposal for a Council regulation concerning the conclusion of the Partnership Agreement between the European Community and Solomon Islands on fishing off Solomon Islands COM(2005)403/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=403&version=ALL&language=mt 24/08/2005 COM(2005)403/F1 (24/08/2005) - DG ENTR COM(2005)403/F1 (24/08/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE dwar pożizzjoni komuni tal-Kunsill fuq l-adozzjoni ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-makkinarju u l-emenda tad-Direttiva 95/16/KE COM(2005)403/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=403&version=ALL&language=mt 24/08/2005 COM(2005)403/1 (24/08/2005) - DG ENTR COM(2005)403/1 (24/08/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on machinery and amending Directive 95/16/EC. COM(2005)402/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=402&version=ALL&language=mt 08/09/2005 COM(2005)402/F1 (08/09/2005) - DG EEAS COM(2005)402/F1 (08/09/2005) - DG EEAS (Servizz Ewropew g?all-Azzjoni Esterna) - Proposal for a COUNCIL REGULATION determining the Community scale for the classification of carcases of adult bovine animals (Codified version) COM(2005)402/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=402&version=ALL&language=mt 08/09/2005 COM(2005)402/1 (08/09/2005) - DG EEAS COM(2005)402/1 (08/09/2005) - DG EEAS (Servizz Ewropew g?all-Azzjoni Esterna) - Draft Proposal for a Council Regulation determining the Community scale for the classification of carcases of adult bovine animals COM(2005)401/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=401&version=ALL&language=mt 08/09/2005 COM(2005)401/F2 (08/09/2005) - DG BUDG COM(2005)401/F2 (08/09/2005) - DG BUDG (DĠ Baġit) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the EU Solidarity Fund according to point 3 of the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund, supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure COM(2005)401/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=401&version=ALL&language=mt 31/08/2005 COM(2005)401/F1 (31/08/2005) - DG BUDG COM(2005)401/F1 (31/08/2005) - DG BUDG (DĠ Baġit) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE li jikkonċerna l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fuq l-adozzjoni ta’ l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali lill-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji COM(2005)401/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=401&version=ALL&language=mt 08/09/2005 COM(2005)401/1 (08/09/2005) - DG BUDG COM(2005)401/1 (08/09/2005) - DG BUDG (DĠ Baġit) - Draft Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the EU Solidarity Fund according to point 3 of the Interinstitutional Agreement of 7/11/2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund, supplementing the Interinstitutional Agreement of 6/5/1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure COM(2005)400/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=400&version=ALL&language=mt 14/09/2005 COM(2005)400/F1 (14/09/2005) - DG INFSO COM(2005)400/F1 (14/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: A market-based approach to spectrum management in the European Union. COM(2005)400/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=400&version=ALL&language=mt 12/09/2005 COM(2005)400/3 (12/09/2005) - DG INFSO COM(2005)400/3 (12/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Draft Communication from the Commission to the Counsil, the European Parliament, and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A market-based approach to spectrum management in the European Union COM(2005)400/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=400&version=ALL&language=mt 12/09/2005 COM(2005)400/2 (12/09/2005) - DG INFSO COM(2005)400/2 (12/09/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Communication from the Commission to the Counsil, the European Parliament, and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A market-based approach to spectrum management in the European Union COM(2005)400/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=400&version=ALL&language=mt 25/08/2005 COM(2005)400/1 (25/08/2005) - DG INFSO COM(2005)400/1 (25/08/2005) - DG INFSO (SOĊJETA TA’ L-INFORMAZZJONI) - Draft Communication from the Commission to the Counsil, the European Parliament, and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A market-based approach to spectrum management in the European Union COM(2005)399/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=399&version=ALL&language=mt 31/08/2005 COM(2005)399/F1 (31/08/2005) - DG JLS COM(2005)399/F1 (31/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar it-twaqqif ta’ iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (imfassla mill-ġdid COM(2005)399/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=399&version=ALL&language=mt 24/08/2005 COM(2005)399/1 (24/08/2005) - DG JLS COM(2005)399/1 (24/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (recast) COM(2005)398/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=398&version=ALL&language=mt 29/08/2005 COM(2005)398/F1 (29/08/2005) - DG TRADE COM(2005)398/F1 (29/08/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning balancing mechanism applicable to imports from certain countries not members of the European Community COM(2005)398/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=398&version=ALL&language=mt 22/08/2005 COM(2005)398/1 (22/08/2005) - DG TRADE COM(2005)398/1 (22/08/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Proposal for a Council Regulation concerning balancing mechanism applicable to imports from certain countries not members of the European Community COM(2005)397/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=397&version=ALL&language=mt 30/08/2005 COM(2005)397/F1 (30/08/2005) - DG RELEX COM(2005)397/F1 (30/08/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni tal-Komunità fil-Kumitat Konġunt dwar l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 66 tal-Ftehim Interim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea, bħala parti, u l-Organizzazzjoni għall-Ħelsien tal-Palestina (il-PLO) għall-benefiċċju ta’ l-Awtorità Palestinjana u x-Xatt tal-Punent u l-Istrixxa ta’ Gaza, bħala l-parti l-oħra COM(2005)397/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=397&version=ALL&language=mt 23/08/2005 COM(2005)397/1 (23/08/2005) - DG RELEX COM(2005)397/1 (23/08/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Draft proposal for a Council decision on a Community position in the Joint Committee on the implementation of Article 66 of the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on Trade and Cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organisation (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part COM(2005)396/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=396&version=ALL&language=mt 29/08/2005 COM(2005)396/F1 (29/08/2005) - DG SANCO COM(2005)396/F1 (29/08/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-projbizzjoni proviżorja fil-Greċja tat-tqegħid fis-suq taż-żrieragħ ta' l-ibridi tal-qamħirrum li jġorru l-modifika ġenetika MON 810 mniżżla fil-katalgu komuni tal-varjetajiet ta' l-ispeċijiet tal-pjanti agrikoli, skond id-Direttiva 2002/53/KE COM(2005)396/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=396&version=ALL&language=mt 29/08/2005 COM(2005)396/1 (29/08/2005) - DG SANCO COM(2005)396/1 (29/08/2005) - DG SANCO (Is-Saħħa u l-Konsumaturi) - Draft proposal for a Council decision concerning the provisional prohibition in Greece of the marketing of seeds of maize hybrids with the genetic modification MON 810 inscribed in the common catalogue of varieties of agricultural plant species, pursuant to directive 2002/53/EC COM(2005)395/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=395&version=ALL&language=mt 26/08/2005 COM(2005)395/F1 (26/08/2005) - DG AGRI COM(2005)395/F1 (26/08/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine COM(2005)395/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=395&version=ALL&language=mt 19/08/2005 COM(2005)395/1 (19/08/2005) - DG AGRI COM(2005)395/1 (19/08/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft proposal for a Council regulation amending regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine COM(2005)394/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=394&version=ALL&language=mt 30/08/2005 COM(2005)394/F1 (30/08/2005) - DG ENV COM(2005)394/F1 (30/08/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL Li jaġġorna r-reviżjoni ta’ nofs il-mandat tar-Regolament (KE) Nru 1655/2000 LIFE COM(2005)394/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=394&version=ALL&language=mt 23/08/2005 COM(2005)394/1 (23/08/2005) - DG ENV COM(2005)394/1 (23/08/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft Report from the Commission concerning the mid-term review of Regulation (EC) N° 1655/2000 - LIFE COM(2005)393/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=393&version=ALL&language=mt 26/08/2005 COM(2005)393/F1 (26/08/2005) - DG TREN COM(2005)393/F1 (26/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru COM(2005)393/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=393&version=ALL&language=mt 19/08/2005 COM(2005)393/1 (19/08/2005) - DG TREN COM(2005)393/1 (19/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco on certain aspects of air services COM(2005)392/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=392&version=ALL&language=mt 26/08/2005 COM(2005)392/F1 (26/08/2005) - DG TAXUD COM(2005)392/F1 (26/08/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza lill-Ġermanja biex tikkonkludi ftehim ma’ l-Iżvizzera li jinkludi dispożizzjonijiet li jidderogaw minn Artikolu 2 u 3 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mat-taxxi fuq il-fatturat COM(2005)392/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=392&version=ALL&language=mt 19/08/2005 COM(2005)392/1 (19/08/2005) - DG TAXUD COM(2005)392/1 (19/08/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Proposal for a Council Decision authorising Germany to conclude an agreement with Switzerland that includes provisions derogating from Article 2 and 3 of the sixth Council Directive 77/388/EEC on the harmonisaiton of the laws of the Member States relating to turnover taxes COM(2005)391/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=391&version=ALL&language=mt 01/09/2005 COM(2005)391/F1 (01/09/2005) - DG JLS COM(2005)391/F1 (01/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (preżentata mill-Kummissjoni) COM(2005)391/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=391&version=ALL&language=mt 31/08/2005 COM(2005)391/3 (31/08/2005) - DG JLS COM(2005)391/3 (31/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication of Mr. Frattini. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals COM(2005)391/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=391&version=ALL&language=mt 17/08/2005 COM(2005)391/1 (17/08/2005) - DG JLS COM(2005)391/1 (17/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals COM(2005)390/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=390&version=ALL&language=mt 01/09/2005 COM(2005)390/F1 (01/09/2005) - DG JLS COM(2005)390/F1 (01/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U L-KUMITAT TAR-REĠJUNI Il-Migrazzjoni u l-Iżvilupp: Xi orjentazzjonijiet konkreti COM(2005)390/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=390&version=ALL&language=mt 31/08/2005 COM(2005)390/4 (31/08/2005) - DG JLS COM(2005)390/4 (31/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM from M. Frattini and M. Michel in agreement with Mrs Ferrero-Waldner. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Migration and Development: Some concrete orientations COM(2005)390/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=390&version=ALL&language=mt 30/08/2005 COM(2005)390/3 (30/08/2005) - DG JLS COM(2005)390/3 (30/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Migration and Development: Some concrete orientations COM(2005)390/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=390&version=ALL&language=mt 17/08/2005 COM(2005)390/1 (17/08/2005) - DG JLS COM(2005)390/1 (17/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Migration and Development: Some concrete orientations COM(2005)389/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=389&version=ALL&language=mt 01/09/2005 COM(2005)389/F1 (01/09/2005) - DG JLS COM(2005)389/F1 (01/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U L-KUMITAT TAR-REĠJUNI Aġenda Komuni għall-IntegrazzjoniQafas għall-Integrazzjoni ta’ Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi fl-Unjoni Ewropea COM(2005)389/4 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=389&version=ALL&language=mt 31/08/2005 COM(2005)389/4 (31/08/2005) - DG JLS COM(2005)389/4 (31/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Common Agenda for Integration Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the European Union COM(2005)389/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=389&version=ALL&language=mt 30/08/2005 COM(2005)389/3 (30/08/2005) - DG JLS COM(2005)389/3 (30/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Common Agenda for Integration Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the European Union COM(2005)389/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=389&version=ALL&language=mt 25/08/2005 COM(2005)389/1 (25/08/2005) - DG JLS COM(2005)389/1 (25/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Common Agenda for Integration Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the European Union COM(2005)388/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=388&version=ALL&language=mt 01/09/2005 COM(2005)388/F1 (01/09/2005) - DG JLS COM(2005)388/F1 (01/09/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW DWAR PROGRAMMI TA’ PROTEZZJONI REĠJONALI COM(2005)388/3 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=388&version=ALL&language=mt 31/08/2005 COM(2005)388/3 (31/08/2005) - DG JLS COM(2005)388/3 (31/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr. Frattini. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Regional Protection Programmes. COM(2005)388/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=388&version=ALL&language=mt 16/08/2005 COM(2005)388/1 (16/08/2005) - DG JLS COM(2005)388/1 (16/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Communication from Mr. Frattini. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Regional Protection Programmes. COM(2005)387/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=387&version=ALL&language=mt 06/10/2005 COM(2005)387/F2 (06/10/2005) - DG RTD COM(2005)387/F2 (06/10/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Responding to the Five-Year Assessment of Community research activities (1999-2003) carried out by high level independent experts (SEC/2005/1054){SEC(2005) 1054} COM(2005)387/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=387&version=ALL&language=mt 24/08/2005 COM(2005)387/F1 (24/08/2005) - DG RTD COM(2005)387/F1 (24/08/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI Bi tweġiba għall-Evalwazzjoni fuq Ħames Snin ta’ Attivitajiet Komunitarji ta’ Riċerka (1999-2003) imwettqa minn esperti indipendenti ta’ livell għoli {SEC(2005) 1054} COM(2005)387/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=387&version=ALL&language=mt 17/08/2005 COM(2005)387/1 (17/08/2005) - DG RTD COM(2005)387/1 (17/08/2005) - DG RTD (DĠ Riċerka u Innovazzjoni) - Draft Communication from the Commission responding to the five-year assessment of Community research activities (1999-203) carried out by high level independent experts COM(2005)386/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=386&version=ALL&language=mt 24/08/2005 COM(2005)386/F1 (24/08/2005) - DG AGRI COM(2005)386/F1 (24/08/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning the common organisation of the market in hops COM(2005)386/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=386&version=ALL&language=mt 17/08/2005 COM(2005)386/1 (17/08/2005) - DG AGRI COM(2005)386/1 (17/08/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft proposal for a Council regulation concerning the comon organisation of the market in hops COM(2005)385/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=385&version=ALL&language=mt 23/08/2005 COM(2005)385/F1 (23/08/2005) - DG ECFIN COM(2005)385/F1 (23/08/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE BORROWING AND LENDING ACTIVITIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES IN 2004 COM(2005)385/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=385&version=ALL&language=mt 23/08/2005 COM(2005)385/2 (23/08/2005) - DG ECFIN COM(2005)385/2 (23/08/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Draft Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the borrowing and lending activities on the European Communities in 2004 COM(2005)385/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=385&version=ALL&language=mt 16/08/2005 COM(2005)385/1 (16/08/2005) - DG ECFIN COM(2005)385/1 (16/08/2005) - DG ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) - Draft Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the borrowing and lending activities on the European Communities in 2004 COM(2005)384/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=384&version=ALL&language=mt 24/08/2005 COM(2005)384/F1 (24/08/2005) - DG AGRI COM(2005)384/F1 (24/08/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Council Regulation (EC) No 1947/2005 of 23 November 2005 on the common organisation of the market in seeds and repealing Regulations (EEC) No 2358/71 and (EEC) No 1674/72 COM(2005)384/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=384&version=ALL&language=mt 17/08/2005 COM(2005)384/1 (17/08/2005) - DG AGRI COM(2005)384/1 (17/08/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Regulation on the common organisation of the market in seeds COM(2005)383/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=383&version=ALL&language=mt 23/08/2005 COM(2005)383/F1 (23/08/2005) - DG AGRI COM(2005)383/F1 (23/08/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa waħda, u r-Repubblika Ex-Jugoslava tal-Maċedonja, fuq in-naħa l-oħra, dwar kwota tariffarja għall-importazzjoni taz-zokkor u l-prodotti taz-zokkor li joriġinaw fir-Repubblika Ex-Jugoslava tal-Maċedonja lejn il-Komunità COM(2005)383/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=383&version=ALL&language=mt 23/08/2005 COM(2005)383/1 (23/08/2005) - DG AGRI COM(2005)383/1 (23/08/2005) - DG AGRI (DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) - Draft Proposal for a Council Decision on the conlcusion of a Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States of the one part, and the former Yugoslav republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community COM(2005)382/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=382&version=ALL&language=mt 22/08/2005 COM(2005)382/F1 (22/08/2005) - DG JLS COM(2005)382/F1 (22/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar l-għotja ta' deroga skond l-Artikolu 19(1) tat-Trattat KE, imressaq taħt l-Artikolu 12(4) tad-Direttiva 94/80KE dwar id-dritt tal-vot u tal-kandidatura f’elezzjonijiet muniċipali COM(2005)382/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=382&version=ALL&language=mt 22/08/2005 COM(2005)382/1 (22/08/2005) - DG JLS COM(2005)382/1 (22/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft Report from the Commission on granting a derogation pursuant to Article 19(1) of the EC Treaty, presented under Article 12(4) of Directive 94/80/EC on the right to vote and stand as a candidate in municipal elections COM(2005)381/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=381&version=ALL&language=mt 22/08/2005 COM(2005)381/F1 (22/08/2005) - DG JLS COM(2005)381/F1 (22/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li tintroduċi reġim simplifikat għall-kontroll ta’ persuni fuq il-fruntieri esterni li jkun ibbażat fuq l-għarfien unilaterali mir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, s-Slovenja u is-Slovakkja ta’ ċerti dokumenti bħala ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom għal skopijiet ta’ tranżitu mit-territorji tagħhom COM(2005)381/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=381&version=ALL&language=mt 12/08/2005 COM(2005)381/1 (12/08/2005) - DG JLS COM(2005)381/1 (12/08/2005) - DG JLS (Directorate General Justice, Freedom and Security) - Draft proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council introducing a simplified regime for the control of persons at the external borders based on the unilateral recognition by Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia, Sloviakia of certain documents as equivalent to their national visas for the purposes of transit through their territories COM(2005)380/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=380&version=ALL&language=mt 25/08/2005 COM(2005)380/F1 (25/08/2005) - DG EMPL COM(2005)380/F1 (25/08/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Proposta emendata għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali ta’ l-irġiel u tan-nisa fi kwistjonijiet marbuta ma’ l-impjiegi u max-xogħol (verżjoni miktuba mill-ġdid) COM(2005)380/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=380&version=ALL&language=mt 10/08/2005 COM(2005)380/1 (10/08/2005) - DG EMPL COM(2005)380/1 (10/08/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil, au titre de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte). COM(2005)379/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=379&version=ALL&language=mt 23/08/2005 COM(2005)379/F1 (23/08/2005) - DG TREN COM(2005)379/F1 (23/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW f’konformità ma’ l-Artikolu 251 (2), it-tieni inċiż, tat-Trattat tal-KE dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-għan ta’ l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi Internazzjoni tal-Ġestjoni tas-Sikurezza (kodiċi ISM) fi ħdan il-Komunità COM(2005)379/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=379&version=ALL&language=mt 16/08/2005 COM(2005)379/1 (16/08/2005) - DG TREN COM(2005)379/1 (16/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft communication from the Commission to the European Parliament pursuantm to the second subparagraph of Article 251 (2)of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation of the International Safety Management (ISM)Code within the Community COM(2005)378/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=378&version=ALL&language=mt 23/08/2005 COM(2005)378/F1 (23/08/2005) - DG ENV COM(2005)378/F1 (23/08/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE li jikkonċerna l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar batteriji u akkumulaturi u batteriji u akkumulaturi użati COM(2005)378/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=378&version=ALL&language=mt 16/08/2005 COM(2005)378/1 (16/08/2005) - DG ENV COM(2005)378/1 (16/08/2005) - DG ENV (DĠ Ambjent) - Draft communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common Position of theCouncil on the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and spent batteries and accumulators COM(2005)377/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=377&version=ALL&language=mt 19/08/2005 COM(2005)377/F1 (19/08/2005) - DG ENTR COM(2005)377/F1 (19/08/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposta ta’ DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Dwar il-finanzjament ta’ l-istandardizzazzjoni Ewropea {SEC(2005) 1050} COM(2005)377/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=377&version=ALL&language=mt 11/08/2005 COM(2005)377/1 (11/08/2005) - DG ENTR COM(2005)377/1 (11/08/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing of European standardisation {SEC(2005) 1050} COM(2005)376/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=376&version=ALL&language=mt 18/08/2005 COM(2005)376/F1 (18/08/2005) - DG TAXUD COM(2005)376/F1 (18/08/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza lil-Latvja biex testendi l-applikazzjoni ta’ miżura li tidderoga minn Artikolu 21 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-taxxi fuq il-fatturat COM(2005)376/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=376&version=ALL&language=mt 10/08/2005 COM(2005)376/1 (10/08/2005) - DG TAXUD COM(2005)376/1 (10/08/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft Proposal for a Council Decision authorising Latvia to extend the application of a measure derogating from Article 21 of the Sixth Council Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes COM(2005)375/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=375&version=ALL&language=mt 14/09/2005 COM(2005)375/F1 (14/09/2005) - DG ESTAT COM(2005)375/F1 (14/09/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL rigward l-istatistiki tal-Komunità dwar l-emigrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali COM(2005)375/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=375&version=ALL&language=mt 07/09/2005 COM(2005)375/1 (07/09/2005) - DG ESTAT COM(2005)375/1 (07/09/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Community statistics on migration and international protection COM(2005)374/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=374&version=ALL&language=mt 14/09/2005 COM(2005)374/F2 (14/09/2005) - DG TRADE COM(2005)374/F2 (14/09/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of certain finished polyester filament fabrics originating in the People's Republic of China COM(2005)374/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=374&version=ALL&language=mt 11/08/2005 COM(2005)374/F1 (11/08/2005) - DG TRADE COM(2005)374/F1 (11/08/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of certain finished polyester filament fabrics originating in the People's Republic of China COM(2005)374/2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=374&version=ALL&language=mt 11/08/2005 COM(2005)374/2 (11/08/2005) - DG TRADE COM(2005)374/2 (11/08/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of certain finished polyester filament fabrics originating in the People's Republic of China COM(2005)374/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=374&version=ALL&language=mt 08/08/2005 COM(2005)374/1 (08/08/2005) - DG TRADE COM(2005)374/1 (08/08/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of certain finished polyester filament fabrics originating in the People's Republic of China COM(2005)373/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=373&version=ALL&language=mt 05/08/2005 COM(2005)373/F1 (05/08/2005) - DG EMPL COM(2005)373/F1 (05/08/2005) - DG EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar is-sostituzzjonijiet ta’ membri tal-Kumitat tal-Fond Soċjali Ewropew COM(2005)372/F2 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=372&version=ALL&language=mt 02/09/2005 COM(2005)372/F2 (02/09/2005) - DG DEV COM(2005)372/F2 (02/09/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - Proposal for a COUNCIL DECISION concluding the additional protocol to the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union COM(2005)372/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=372&version=ALL&language=mt 12/08/2005 COM(2005)372/F1 (12/08/2005) - DG DEV COM(2005)372/F1 (12/08/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tiffinalizza l-protokoll addizjonali għall-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa, u r-Repubblika ta’ l-Afrika t’Isfel min-naħa l-oħra, biex iqis l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka fl-Unjoni Ewropea COM(2005)372/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=372&version=ALL&language=mt 05/08/2005 COM(2005)372/1 (05/08/2005) - DG DEV COM(2005)372/1 (05/08/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - Draft proposal for a Council decision concluding the additional protocol to the agreement on trade, development and cooperation between the European Community and its Member states, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European union COM(2005)371/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=371&version=ALL&language=mt 12/08/2005 COM(2005)371/F1 (12/08/2005) - DG TREN COM(2005)371/F1 (12/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova dwar ċerti aspetti tas-servizz ta' l-ajru COM(2005)371/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=371&version=ALL&language=mt 12/08/2005 COM(2005)371/1 (12/08/2005) - DG TREN COM(2005)371/1 (12/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of the agreement between the European Community and the Republic of Moldava on certain aspects of air services COM(2005)370/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=370&version=ALL&language=mt 11/08/2005 COM(2005)370/F1 (11/08/2005) - DG ENTR COM(2005)370/F1 (11/08/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-Direttiva 2000/14/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri marbuta ma' l-emissjonijiet akustiċi fl-ambjent minn tagħmir li jintuża barra COM(2005)370/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=370&version=ALL&language=mt 11/08/2005 COM(2005)370/1 (11/08/2005) - DG ENTR COM(2005)370/1 (11/08/2005) - DG ENTR (IMPRIŻI) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2000/14/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors COM(2005)369/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=369&version=ALL&language=mt 10/08/2005 COM(2005)369/F1 (10/08/2005) - DG TREN COM(2005)369/F1 (10/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Rumanija dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru COM(2005)369/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=369&version=ALL&language=mt 03/08/2005 COM(2005)369/1 (03/08/2005) - DG TREN COM(2005)369/1 (03/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft proposal for a Council decision on conclusion of the Agreement between the European Community and Romania on certain aspects of air services COM(2005)368/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=368&version=ALL&language=mt 11/08/2005 COM(2005)368/F1 (11/08/2005) - DG TREN COM(2005)368/F1 (11/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru COM(2005)368/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=368&version=ALL&language=mt 04/08/2005 COM(2005)368/1 (04/08/2005) - DG TREN COM(2005)368/1 (04/08/2005) - DG TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) - Draft proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and Ukraine on certain aspects of air services COM(2005)367/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=367&version=ALL&language=mt 09/08/2005 COM(2005)367/F1 (09/08/2005) - DG DEV COM(2005)367/F1 (09/08/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tħassar id-Deċiżjoni 2001/131/KE li tikkonkludi l-proċedura ta’ konsultazzjoni ma’ Haïti taħt l-Artikolu 96 tal-ftehim ta’ sħubija ta’ l-AKP-KE COM(2005)367/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=367&version=ALL&language=mt 09/08/2005 COM(2005)367/1 (09/08/2005) - DG DEV COM(2005)367/1 (09/08/2005) - DG DEV (ŻVILUPP) - Draft proposal for a Council decision repealing Council Decision 2001/131/EC concluding the consultation procedure with Haiti under Article 96 of the ACP-EC Partnership Agreement COM(2005)366/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=366&version=ALL&language=mt 08/08/2005 COM(2005)366/F1 (08/08/2005) - DG ESTAT COM(2005)366/F1 (08/08/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Regolament (KE) Nru 1365/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 80/1119/KEE COM(2005)366/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=366&version=ALL&language=mt 01/08/2005 COM(2005)366/1 (01/08/2005) - DG ESTAT COM(2005)366/1 (01/08/2005) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on statistics of goods transport by inland waterways COM(2005)365/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=365&version=ALL&language=mt 05/08/2005 COM(2005)365/F1 (05/08/2005) - DG TRADE COM(2005)365/F1 (05/08/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending the Annex to Regulation (EC) No 2042/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan COM(2005)365/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=365&version=ALL&language=mt 29/07/2005 COM(2005)365/1 (29/07/2005) - DG TRADE COM(2005)365/1 (29/07/2005) - DG TRADE (DĠ għall-Kummerċ) - Draft Council Regulation amending the Annex to Regulation (EC) n° 2042/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan COM(2005)364/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=364&version=ALL&language=mt 05/08/2005 COM(2005)364/F1 (05/08/2005) - DG TAXUD COM(2005)364/F1 (05/08/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza lill-Ġermanja biex tikkonkludi ftehim ma’ l-Iżvizzera li jinkludi dispożizzjonijiet li jidderogaw minn Artikolu 2 u 3 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mat-taxxi fuq il-fatturat COM(2005)364/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=364&version=ALL&language=mt 29/07/2005 COM(2005)364/1 (29/07/2005) - DG TAXUD COM(2005)364/1 (29/07/2005) - DG TAXUD (DĠ Tassazzjoni u Għaqda Doganali) - Draft proposal for a Council Decision authorising Germany to conclude an agreement with Switzerland that includes provisions deragating from Articles 2 and 3 of the Sixth Council Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes COM(2005)363/F1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=363&version=ALL&language=mt 05/08/2005 COM(2005)363/F1 (05/08/2005) - DG RELEX COM(2005)363/F1 (05/08/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW Ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw Rapport Annwali 2004 {SEG(2005) 1040} COM(2005)363/1 mt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2005&number=363&version=ALL&language=mt 05/08/2005 COM(2005)363/1 (05/08/2005) - DG RELEX COM(2005)363/1 (05/08/2005) - DG RELEX (RELAZZJONIJIET ESTERNI) - Draft Commission Report on Macao Special Administrative Region, Annual Report 2004