D064660/04 (Ehdotus täytäntöönpanotoimenpiteeksi) liittyy asiaan CMTD(2020)0710
sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO
Otsikko:
COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead in gunshot in or around wetlands
Päivämäärä:
23 kesäkuuta 2020
Komiteat:
kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan asetuksen (REACH-asetus) nojalla perustettu komitea (yhdessä ympäristöasioiden pääosaston kanssa)
 
Perussäädös:
Yhteispäätös:
Kyllä
Menettely:
Valvonnan käsittävä sääntely (5a artiklan 1-5 alakohta)
Tila:
Lähetetty komitealle
02 kesäkuuta 2020
Kieli:
EN