D056938/01 (Draft implementing measure/act) in dossier CMTD(2018)0634
DG Environment
Title:
COMMISSION DECISION (EU) …/… of XXX on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the electrical and electronic equipment manufacturing sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Date:
30 May 2018 - 27 Jun 2018
Committee:
Committee on the Community eco-management and audit scheme (EMAS)
 
Basic legal act:
Codecision:
Yes
Procedure:
Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5)
Opinion:
Favourable
Voting sheet:
Deadline:
17-Oct-2018
Status:
27 Jun 2018
Language:
BG    ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    RO    SK    SL    FI    SV    HR   
 
 
Download docx () СЪДЪРЖАНИЕ - РЕШЕНИЕ (EC) …/… НА КОМИСИЯТА от XXX година относно секторния референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на производството на електрическо и електронно оборудване съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (149 Kilobytes)
Top  -  Home page