Evropska komisija lahko zakonodajo EU pogosto izvaja s pomočjo odborov, ki jih sestavljajo predstavniki držav članic.

Register vsebuje osnovne informacije in dokumente v zvezi z delom odborov ter tudi vse dokumente, predložene Evropskemu parlamentu v vednost ali pregled.

Prenovljeni register

Aprila 2008 smo register komitologije temeljito prenovili za dokumente v zvezi s sejami odborov in pisnimi posvetovanji po 1. aprilu 2008. Dokumenti s starejšim datumom so na voljo v prejšnjem registru komitologije.

Register komitologije se razlikuje od registra dokumentov Komisije External Link, ki vsebuje druge dokumente Evropske komisije (dokumenti COM, C in SEC).

Kako si lahko pomagam z registrom?

Z dokumenti lahko sledite različnim stopnjam v postopku priprave izvedbenih ukrepov.

V registru boste našli tudi pravno podlago odborov in njihove poslovnike, dokumentacija vsake seje pa vsebuje zapisnik in dokumente pisnega posvetovanja.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije in dokumenti v registru so delo oddelkov Komisije in niso zavezujoči za Komisijo kot institucijo.