De Commissie moet bij de toepassing van de EU-wetgeving vaak samenwerken met comités van vertegenwoordigers van de EU-landen.

Dit register bevat achtergrondinformatie en -documenten over het werk van die comités, met inbegrip van alle documenten waarmee zij het Europees Parlement op de hoogte houden.

Een nieuw, verbeterd register

In april 2008 werd het comitologieregister aanmerkelijk verbeterd voor wat betreft vergaderstukken en schriftelijke adviezen van de comités van na 1 april 2008. Oudere documenten zijn nog steeds toegankelijk via het oude comitologieregister.

Het comitologieregister is niet hetzelfde als het Register van documenten van de Commissie External Link, dat andere Commissiedocumenten bevat ("COM"-, "C"- en "SEC"-reeksen).

Wat heb ik aan het register?

De in het register opgenomen documenten volgen de verschillende stadia die een uitvoeringsmaatregel doorloopt.

U vindt informatie over de rechtsgrond en het huishoudelijk reglement van de comités en in de vergaderdossiers worden de notulen en schriftelijke adviezen opgenomen.

Disclaimer: De informatie en documenten in het register worden opgesteld door de diverse afdelingen van de Commissie en zijn niet bindend voor de Commissie als instelling.

Naar boven  -  Home