Komise je často pověřena prováděním právních předpisů EU za asistence výborů, v nichž zasedají zástupci členských států.

Tento rejstřík obsahuje informace a dokumenty týkající se činnosti těchto výborů, včetně všech dokumentů zaslaných Evropskému parlamentu pro informaci či k posouzení.

Nová verze rejstříku

V dubnu 2008 byla zprovozněna nová verze rejstříku, která přináší podstatné zlepšení pro dokumenty týkající se zasedání výborů a písemných konzultací uskutečněných po 1. dubnu 2008. Dokumenty staršího data jsou dostupné ve staré verzi rejstříku.

Rejstřík postupů projednávání ve výborech (tzv. komitologie) se liší od rejstříku dokumentů Komise External Link, který obsahuje ostatní dokumenty Komise (řady KOM, C a SEK).

Co v rejstříku najdete?

Dokumenty v rejstříku vám umožní sledovat všechny fáze vývojového cyklu prováděcího opatření.

Najdete zde informace o právním základu výborů a o jejich jednacích řádech. Složky jednotlivých zasedání („spisy“) obsahují zápisy z jednání a dokumenty z písemných konzultací.

Upozornění: Informace a dokumenty v rejstříku byly vypracovány útvary Komise a nejsou závazné pro Komisi jako orgán.