Current portal location

Website content

W centrum uwagi

UE zakończyła negocjacje w sprawie umowy handlowej z Japonią.

Firmy z UE już teraz eksportują co roku do Japonii towary o wartości ponad 58 mld euro i usługi o wartości ponad 28 mld euro.

Przedsiębiorstwa europejskie zajmujące się eksportem do Japonii napotykają jednak bariery w handlu, które utrudniają im konkurowanie na japońskim rynku.

UE pragnie, aby umowa o handlu z Japonią:

  • zniosła te bariery,
  • ułatwiła nam ukształtowanie reguł handlu światowego zgodnie z naszymi wysokimi standardami i wspólnymi wartościami,
  • stanowiła wyraźny sygnał, że dwie z największych gospodarek świata odrzucają protekcjonizm.

W 2013 r. rządy państw UE wezwały Komisję Europejską do rozpoczęcia negocjacji z Japonią. W dniu 6 lipca 2017 r. Unia Europejska i Japonia osiągnęły porozumienie dotyczące głównych elementów umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. Komisja Europejska przekazała Radzie i Parlamentowi Europejskiemu wniosek o zatwierdzenie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią.

Równolegle UE prowadzi też negocjacje z Japonią w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym.

Spotkania i dokumenty

Sprawozdania z negocjacji, oceny skutków posiedzenia z państwami członkowskimi UE, Parlamentem Europejskim oraz społeczeństwem obywatelskim

Strona informacyjna o Japonii

Informacje o obecnych stosunkach handlowych między UE a Japonią

Umowa w obecnym kształcie

Zapoznaj się z niektórymi głównymi rozdziałami umowy w wynegocjowanym obecnie brzmieniu.

Doświadczenia eksporterów

Szukasz inspiracji? Przeczytaj o działalności małych firm z UE, które już eksportują towary i usługi do Japonii.