VIES

VIES VAT number validation

Yes, valid VAT number
LV
LV 45404001256
2021/11/29 11:43:57
Jēkabpils novada Dignājas pagasta zemnieku saimniecība "ĀBELĪTES"
"Lapiņas", Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215

Back