VIES

VIES VAT number validation

Yes, valid VAT number
LV
LV 42403021417
2021/12/05 17:34:19
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS"
Krasta iela 6, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566

Back