Navigation path

Additional tools

VIES VAT number validation

Yes, valid VAT number

Member State / Northern Ireland LV
VAT Number LV 41201010099
Date when request received 2021/03/05 19:01:28
Name Nīkrāces pagasta zemnieku saimniecība "KĀTIŅI"
Address "Kātiņi", Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320
Consultation Number

Back