Navigation path

Additional tools

VIES - потвърждение на номер по ДДС

Да, номерът по ДДС е валиден

Държава-членка / Северна Ирландия CZ
Номер по ДДС CZ 04278968
Дата на получаване на запитването 2021/06/18 15:13:35
Име SBLCore s.r.o.
Адрес Sezemická 2757/2
PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE
193 00 PRAHA 913
Идентификатор на запитването

Back