Navigation path

Additional tools

VIES VAT number validation

Yes, valid VAT number

Member State / Northern Ireland NL
VAT Number NL 821875000B01
Date when request received 2021/10/16 06:48:14
Name ARCHITECTEN AAN DE MAAS INTERNATIONAL B.V.
Address
WIM DUISENBERGPLANTSOEN 00049 4E VERD.
6221SE MAASTRICHT
Consultation Number

Back