Navigation path

Additional tools

VIES VAT number validation

Yes, valid VAT number

Member State / Northern Ireland NL
VAT Number NL 802654034B01
Date when request received 2021/09/24 23:13:43
Name MAATSCHAP TANDARTSENPRAKTIJK OCHTEN
Address
BURG H HOUTKOPERLAAN 00015
4051EW OCHTEN
Consultation Number

Back