Navigation path

Additional tools

Najczęściej zadawane pytania

Q1 - Co to jest internetowy system wymiany informacji o VAT (VIES)?
Q2 - W jaki sposób uzyskiwane są informacje?
Q3 - Dlaczego niektórzy dostawcy oprogramowania pytają o numer identyfikacyjny VAT, kiedy dokonuję zakupu przez internet?
Q4 - Informacje dostępne w systemie VIES są nieprawidłowe. Jak mogę je poprawić?
Q5 - Czy w systemie VIES mogę sprawdzić kilka numerów VAT jednocześnie?
Q6 - Czy w systemie widoczne są również inne informacje?
Q7 - System wskazuje, że numer jest nieważny. Co powinienem zrobić?
Q8 - Czy muszę mieć ważny numer identyfikacyjny VAT mojego klienta przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub usług?
Q9 - Czy do mojej informacji podsumowującej potrzebuję ważnego numeru VAT?
Q10 - Co to jest informacja podsumowująca?
Q11 - Czy można dowiedzieć się, jakich algorytmów używają państwa członkowskie / Irlandii Północnej do tworzenia numerów identyfikacyjnych VAT?
Q12 - Co powinienem zrobić, jeśli mój własny numer VAT wyświetla się jako nieważny?
Q13 - Co powinienem zrobić, jeśli wyświetlany jest komunikat, że numer VAT mojego kontrahenta jest nieważny?
Q14 - Co należy zrobić, jeśli strona internetowa Komisji jest niedostępna?
Q15 - Co powinienem zrobić, jeśli mój adres IP został zablokowany?
Q16 - Co powinienem zrobić, jeśli wyświetla się komunikat o błędzie?
Q17 - Czy możliwe jest uzyskanie nazwy i/lub adresu powiązanego z weryfikowanym numerem VAT?
Q18 - Czy możliwy jest dostęp do strony Komisji za pośrednictwem otwartego interfejsu?
Q19 - Czy można uzyskać numer VAT kontrahenta/dostawcy, podając jego nazwę i adres?
Q20 - Co muszę zrobić, jeśli nie jestem w stanie sprawdzić ważności numeru identyfikacyjnego VAT mojego klienta?
Q21 - Prefiks austriackiego numeru VAT to „ATU”. Dlaczego zatem na stronie Komisji figuruje jedynie prefiks „AT”?
Q22 - Próbowałem zweryfikować hiszpański numer VAT. Okazało się, że jest ważny, ale nie uzyskałem informacji na temat nazwy i adresu.
Q23 - Czy istnieje baza danych z informacjami na temat wszystkich zarejestrowanych podatników VAT?
Q24 - Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat unijnej administracji podatkowej w zakresie VAT?
Q25 - Jakie formy spółek są dostępne?


Q1 : Co to jest internetowy system wymiany informacji o VAT (VIES)?

System VIES umożliwia weryfikację numerów identyfikacyjnych VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotyczących towarów i usług.


Q2 : W jaki sposób uzyskiwane są informacje?

Jeśli chcesz zweryfikować numer VAT swojego klienta w innym państwie członkowskim / Irlandii Północnej za pomocą systemu internetowego VIES, Twoje zapytanie zostanie przekazane za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia do odpowiednich krajowych baz danych, aby sprawdzić, czy dany numer jest tam zapisany. Jeśli tak, wyświetli się status „ważny”. Jeśli nie, wyświetli się status „nieważny”. W zależności od krajowych przepisów dotyczących ochrony danych niektóre państwa członkowskie / Irlandii Północnej mogą również podawać nazwisko i adres powiązane z danym numerem VAT, ponieważ są one zarejestrowane w krajowych bazach danych.


Q3 : Dlaczego niektórzy dostawcy oprogramowania pytają o numer identyfikacyjny VAT, kiedy dokonuję zakupu przez internet?

Dostawcy świadczący usługi elektroniczne, takie jak np. aktualizacja programów antywirusowych, są zobowiązani do naliczenia podatku VAT za te usługi. W przypadku gdy nabywca jest podmiotem podlegającym opodatkowaniu, w niektórych przypadkach to klient, a nie dostawca jest zobowiązany do zapłacenia VAT-u. Dlatego dostawca może poprosić klienta o podanie numeru VAT, aby potwierdzić czy to on powinien rozliczyć VAT, czy też klient powinien to zrobić we własnym zakresie. Jeśli klient nie posiada ważnego numeru VAT, dostawca nalicza podatek VAT. Więcej informacji można uzyskać w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania na temat VAT-u w handlu elektronicznym.


Q4 : Informacje dostępne w systemie VIES są nieprawidłowe. Jak mogę je poprawić?

Bazy danych z numerami VAT są prowadzone przez krajowe administracje podatkowe. Jeżeli informacje dotyczące Twojego numeru VAT są nieaktualne, powinieneś skontaktować się z administracją podatkową w swoim kraju. Gdy tylko dokona ona odpowiedniej aktualizacji, poprawione dane będą automatycznie widoczne w systemie VIES. Zmiany nie są zatwierdzane przez Komisję Europejską.


Q5 : Czy w systemie VIES mogę sprawdzić kilka numerów VAT jednocześnie?

Nie. W systemie można wprowadzać tylko pojedyncze zapytania.


Q6 : Czy w systemie widoczne są również inne informacje?

Nie. W systemie dostępna jest tylko informacja, czy dany numer jest ważny, czy też nie. Nie można w nim sprawdzić, czy dany numer VAT był ważny w przeszłości. System wyświetla informacje ważne w danym dniu.


Q7 : System wskazuje, że numer jest nieważny. Co powinienem zrobić?

Jeżeli numer VAT wyświetla się jako nieważny, najpierw należy upewnić się u klienta, czy podany numer jest poprawny (odpowiednia liczba znaków, prawidłowa długość i prefiks kraju). Jeżeli numer podany przez klienta nawet po sprawdzeniu wciąż wyświetla się jako „nieważny”, należy zwrócić się do tego przedsiębiorstwa, aby skontaktowało się ze swoją administracją podatkową w celu aktualizacji danych w krajowym systemie wymiany informacji o VAT (VIES) (tylko krajowa administracja podatkowa może aktualizować dane VIES).

Jeśli okaże się, że dane Twojego przedsiębiorstwa są niepoprawne lub nieaktualne, powinieneś skontaktować się w tej sprawie z organem administracji podatkowej w swoim kraju i poprosić o ich aktualizację. Niektóre administracje podatkowe UE wymagają złożenia wniosków o aktualizację danych na piśmie lub poprzez wypełnienie formularza.

Niektóre państwa członkowskie / Irlandii Północnej wymagają dodatkowej rejestracji do celów wewnątrzunijnych transakcji i rejestrują w swoich krajowych bazach VIES tylko takie numery VAT. Może się zatem zdarzyć, że prawidłowy numer VAT nie zostanie uznany w systemie VIES za ważny, ponieważ dany podmiot nie prowadzi wewnątrzunijnych transakcji lub nie zarejestrował się w tym celu w swojej administracji podatkowej.

Kontaktować się należy zawsze z tą administracją podatkową, która przydzieliła numer identyfikacyjny VAT, przy którym występują błędy lub pojawiają się nieprawidłowe dane. Odpowiedni urząd administracji podatkowej rozpoznaje się po prefiksie kraju, który poprzedza dany numer identyfikacyjny VAT. Korekty przeprowadza się zgodnie z procedurami krajowymi danego państwa członkowskiego / Irlandii Północnej.

Poniżej przestawiamy linki do stron krajowych administracji podatkowych, z którymi należy się skontaktować w celu korekty.


Q8 : Czy muszę mieć ważny numer identyfikacyjny VAT mojego klienta przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub usług?

Należy sprawdzić, czy osoba, która otrzymuje dostawę w innym państwie członkowskim / Irlandii Północnej, podlega opodatkowaniu, ponieważ jest to ważna informacja, aby prawidłowo rozliczyć podatek VAT. Wszyscy podatnicy mają obowiązek informowania administracji podatkowej w swoim kraju, że wykonują transakcje podlegające opodatkowaniu VAT. Natomiast ograny administracji podatkowej nadają im niepowtarzalny numer VAT. System internetowy VIES pozwala sprawdzić, czy numer VAT podany przez klienta jest zarejestrowany w odpowiedniej krajowej bazie danych.

Ważny numer VAT Twojego klienta powinien figurować na fakturze.


Q9 : Czy do mojej informacji podsumowującej potrzebuję ważnego numeru VAT?

Tak. Numer VAT klienta, który podajesz w informacji podsumowującej składanej w administracji podatkowej, musi być poprawny.


Q10 : Co to jest informacja podsumowująca?

Podatnik dokonujący dostaw wewnątrzwspólnotowych co kwartał deklaruje sumę dostaw dokonanych do poszczególnych nabywców podlegających opodatkowaniu w innych państwach członkowskich / Irlandii Północnej w tzw. informacji podsumowującej, którą składa w administracji podatkowej w swoim kraju.


Q11 : Czy można dowiedzieć się, jakich algorytmów używają państwa członkowskie / Irlandii Północnej do tworzenia numerów identyfikacyjnych VAT?

Komisja Europejska nie może upowszechniać tych algorytmów. Jednak strukturę numerów identyfikacyjnych VAT podano w tabeli poniżej.


VAT identification number structure
Państwo Członkowskie / Irlandii Północnej Struktura Format*
AT-Austria ATU99999999 1 ciąg 9 znaków
BE-Belgia BE0999999999
BE1999999999
1 ciąg 10 cyfr
BG-Bułgaria BG999999999 lub
BG9999999999
1 ciąg 9 cyfr bądź 1 ciąg 10 cyfr
CY-Cypr CY99999999L 1 ciąg 9 znaków
CZ-Czechy CZ99999999 lub
CZ999999999 lub
CZ9999999999
1 ciąg 8, 9 lub 10 cyfr
DE–Niemcy DE999999999 1 ciąg 9 cyfr
DK-Dania DK99 99 99 99 4 ciągi po 2 cyfry
EE-Estonia EE999999999 1 ciąg 9 cyfr
EL-Grecja EL999999999 1 ciąg 9 cyfr
ES-Hiszpania ESX9999999X4 1 ciąg 9 znaków
FI-Finlandia FI99999999 1 ciąg 8 cyfr
FR-Francja FRXX 999999999 1 ciąg 2 znaków i 1 ciąg 9 cyfr
HR-Chorwacja HR99999999999 1 ciąg 11 cyfr
HU-Węgry HU99999999 1 ciąg 8 cyfr
IE-Irlandia IE9S99999L
IE9999999WI
1 ciąg 8 znaków lub 1 ciąg 9 znaków
IT-Włochy IT99999999999 1 ciąg 11 cyfr
LT-Litwa LT999999999 lub
LT999999999999
1ciag 9 cyfr lub 1 ciąg 12 cyfr
LU-Luksemburg LU99999999 1 ciąg 8 cyfr
LV-Łotwa LV99999999999 1 ciąg 11 cyfr
MT-Malta MT99999999 1 ciąg 8 cyfr
NL-Holandia NLSSSSSSSSSSSS 1 ciąg 12 znaków
PL-Polska PL9999999999 1 ciąg 10 cyfr
PT-Portugalia PT999999999 1 ciąg 9 cyfr
RO-Rumunia RO999999999 1 ciąg składający się z min. 2 i maks.10 cyfr
SE-Szwecja SE999999999999 1 ciąg 12 cyfr
SI-Słowenia SI99999999 1 ciąg 8 cyfr
SK-Słowacja SK9999999999 1 ciąg 10 cyfr
XI-Irlandii Północnej XI999 9999 99 or
XI999 9999 99 9995 or
XIGD9996 or
XIHA9997
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters

Objaśnienia:

*: Format nie zawiera 2-literowego prefiksu
9: Cyfra
X: Litera lub cyfra
S: Litera, cyfra, „+” lub „*”
L: Litera

Uwagi:

1: 1. pozycją po prefiksie zawsze jest „U”.
2: Pierwsza cyfrą po prefiksie jest zawsze zero („0”).
3: (Nowy) 10-cyfrowy format powstał w wyniku dodania cyfry zero na początku (poprzedniego) 9-cyfrowego formatu.
4: Pierwszym i ostatnim znakiem może być litera lub cyfra, ale obydwa znaki nie mogą być cyframi.
5: Oznacza podmioty powiązane.
6: Oznacza organy rządowe.
7: Oznacza organy służby zdrowia.
8: Wielkość liter ma znaczenie. Należy trzymać się dokładnego zapisu podanych numerów VAT.

Q12 : Co powinienem zrobić, jeśli mój własny numer VAT wyświetla się jako nieważny?

Strona internetowa Komisji jest systemem przetwarzającym dane w czasie rzeczywistym, który sprawdza ważność numerów VAT w bazach danych prowadzonych przez państwa członkowskie / Irlandii Północnej.Jeśli Twój numer VAT wyświetla się jako nieważny, powinieneś zwrócić się do własnej administracji podatkowej w celu wyjaśnienia sprawy.


Q13 : Co powinienem zrobić, jeśli wyświetlany jest komunikat, że numer VAT mojego kontrahenta jest nieważny?

Strona internetowa Komisji jest systemem przetwarzającym dane w czasie rzeczywistym, który sprawdza ważność numerów VAT w bazach danych prowadzonych przez państwa członkowskie / Irlandii Północnej. Oznacza to, że potwierdzenie numeru VAT dokonane za jej pomocą jest potwierdzeniem ważności tego numeru w bazie danych danego kraju UE / Irlandii Północnej.Jeżeli numer VAT kontrahenta wyświetla się jako nieważny, kontrahent powinien zwrócić się do swojej administracji podatkowej w celu wyjaśnienia sprawy.


Q14 : Co należy zrobić, jeśli strona internetowa Komisji jest niedostępna?

Strona internetowa Komisji jest systemem przetwarzającym dane w czasie rzeczywistym, który sprawdza ważność numerów VAT w bazach danych prowadzonych przez państwa członkowskie / Irlandii Północnej. Oznacza to, że potwierdzenie numeru VAT dokonane za jej pomocą jest potwierdzeniem ważności tego numeru w bazie danych danego kraju UE / Irlandii Północnej.Czasami system może być częściowo niedostępny z powodu archiwizacji baz danych dokonywanych przez poszczególne kraje UE / Irlandii Północnej.Problem ten jest znany i Komisja we współpracy z państwami członkowskimi / Irlandii Północnej stara się zapewnić, aby czas, w którym połączenie z krajową bazą danych nie jest możliwe z powodu przeprowadzanych aktualizacji, był ograniczony do minimum.


Q15 : Co powinienem zrobić, jeśli mój adres IP został zablokowany?

Jeżeli działania danej osoby zostaną uznane za nadużycie względem systemu, jej adres IP może zostać zablokowany. Jeśli uważasz, że Twój adres IP został niezasadnie zablokowany, prosimy o kontakt: TAXUD-VIESWEB .


Q16 : Co powinienem zrobić, jeśli wyświetla się komunikat o błędzie?

Na stronie pomocy znajdziesz listę możliwych komunikatów. Jeżeli wyświetlający się komunikat o błędzie na niej nie figuruje, prosimy o kontakt: TAXUD-VIESWEB .


Q17 : Czy możliwe jest uzyskanie nazwy i/lub adresu powiązanego z weryfikowanym numerem VAT?

Niektóre państwa członkowskie / Irlandii Północnej zezwalają na wyświetlanie nazwy i adresu podatnika, jeśli aktualnie jego numer VAT jest ważny. Jeśli nazwa/adres nie jest wyświetlana, oznacza to, że dane państwo członkowskie / Irlandii Północnej nie zezwoliło na udostępnienie tych danych.

Kontrahenci mają prawo ubiegać się o uzyskanie od swojej administracji podatkowej stosownego potwierdzenia, czy numer VAT jest powiązany z określoną nazwą i/lub adresem.


Q18 : Czy możliwy jest dostęp do strony Komisji za pośrednictwem otwartego interfejsu?

Dostępna jest usługa SOAP, która oferuje te same funkcje co usługa interaktywna. Strony dotyczące zastrzeżeń, pomocy i najczęściej zadawanych pytań również odnoszą się do tej usługą. Plik WSDL jest dostępny tutaj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl & http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Wszelkie pytania techniczne dotyczące tej usługi można kierować na adres: TAXUD – VIES w internecie.


Q19 : Czy można uzyskać numer VAT kontrahenta/dostawcy, podając jego nazwę i adres?

Nie ma możliwości wyszukania numeru VAT na podstawie nazwy lub adresu.


Q20 : Co muszę zrobić, jeśli nie jestem w stanie sprawdzić ważności numeru identyfikacyjnego VAT mojego klienta?

Jeśli uważasz, że Twój klient nie jest podatnikiem, dostawa nie powinna być zwolniona z podatku VAT i powinieneś go naliczyć.


Q21 : Prefiks austriackiego numeru VAT to „ATU”. Dlaczego zatem na stronie Komisji figuruje jedynie prefiks „AT”?

Poprawny prefiks dla Austrii to „AT”. Pierwszy znak austriackiego numeru VAT to zawsze „U”. Wyszukując zatem austriacki numer VAT, zawsze powinieneś wprowadzić znak „U” jako pierwszą pozycję.


Q22 : Próbowałem zweryfikować hiszpański numer VAT. Okazało się, że jest ważny, ale nie uzyskałem informacji na temat nazwy i adresu.

W przypadku hiszpańskich numerów VAT wraz z numerem VAT należy także podać nazwę, adres i formę spółki. Hiszpańska baza danych nie dostarcza tych informacji automatycznie.


Q23 : Czy istnieje baza danych z informacjami na temat wszystkich zarejestrowanych podatników VAT?

Strona internetowa Komisji jest połączona z krajowymi bazami danych podatników VAT w poszczególnych państwach członkowskich / Irlandii Północnej, a weryfikacja oparta jest na informacjach dostępnych w odpowiednich krajowych bazach danych. Nie ma scentralizowanej bazy danych.


Q24 : Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat unijnej administracji podatkowej w zakresie VAT?

Informacje na ten temat można znaleźć w publikacji pt.: „VAT we Wspólnocie Europejskiej”.


Q25 : Jakie formy spółek są dostępne?

Poniżej przedstawiamy listę form spółek dostępnych w poszczególnych państwach członkowskich / Irlandii Północnej:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente