VIES

Veelgestelde vragen

Q1 - Wat is VIES on-the-web?
Q2 - Waar komt deze informatie vandaan?
Q3 - Waarom vragen sommige leveranciers naar een btw-nummer wanneer ik via internet software koop?
Q4 - De informatie die ik van VIES on-the-web heb gekregen, klopt niet. Wat moet ik doen?
Q5 - Kan ik met VIES on-the-web een aantal btw-nummers tegelijk controleren?
Q6 - Worden er nog andere gegevens verstrekt?
Q7 - Het systeem geeft aan dat het gecontroleerde nummer ongeldig is. Wat moet ik doen?
Q8 - Heb ik eerst een geldig btw-nummer van een klant in een ander EU-land nodig voordat ik hem goederen of diensten kan leveren?
Q9 - Heb ik een geldig btw-nummer nodig voor mijn aangifte?
Q10 - Wat is een overzichtsstaat ?
Q11 - Welke algoritmes gebruiken de EU-landen / Noord-Ierland voor de btw-nummers van de belastingplichtigen?
Q12 - Wat moet ik doen als mijn eigen btw-nummer volgens het systeem ongeldig is?
Q13 - Wat moet ik doen als het eigen btw-nummer van mijn klant volgens het systeem ongeldig is?
Q14 - Wat moet ik doen als de website niet werkt?
Q15 - Wat moet ik doen als mijn IP-adres geblokkeerd is?
Q16 - Wat moet ik doen als ik een foutmelding krijg?
Q17 - Krijg ik ook de naam en het adres die aan het btw-nummer zijn gekoppeld?
Q18 - Is er ook een open interface of webservice om btw-nummers te verifiëren?
Q19 - Kan ik het btw-nummer van een klant of leverancier opvragen aan de hand van zijn naam en adres?
Q20 - Wat moet ik doen als ik niet kan nagaan of het btw-nummer van mijn klant geldig is?
Q21 - Oostenrijkse btw-nummers beginnen met "ATU", maar volgens de website van de Commissie is de landcode "AT". Hoe zit dat?
Q22 - Ik probeer een Spaans btw-nummer te verifiëren. Het nummer is geldig, maar ik krijg geen naam en adres.
Q23 - Is er één centrale databank waarin iedereen met een btw-nummer is opgenomen?
Q24 - Waar kan ik meer informatie krijgen over het btw-stelsel van de EU?
Q25 - Welke ondernemingstypes bestaan er?


Q1 : Wat is VIES on-the-web?

VIES on-the-web is een online-systeem voor het controleren van btw-nummers van bedrijven en andere organisaties die in de Europese Unie zijn ingeschreven voor het leveren van goederen of diensten over de binnengrenzen heen.

Q2 : Waar komt deze informatie vandaan?

Wanneer u een btw-nummer van een klant in een ander EU-land / Noord-Ierland met VIES on-the-web controleert, wordt uw verzoek via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar de relevante nationale databank om na te gaan of het doorgegeven nummer daarin voorkomt. Is dit inderdaad het geval, dan krijgt u het antwoord "geldig". Is dit niet zo, dan krijgt u "ongeldig" te zien.

Voor zover de nationale privacyregels van het betrokken land dit toestaan, krijgt u ook de bijbehorende naam- en adresgegevens.

Q3 : Waarom vragen sommige leveranciers naar een btw-nummer wanneer ik via internet software koop?

Leveranciers van elektronische diensten, bijvoorbeeld updates van antivirussoftware, zijn verplicht btw in rekening te brengen. Maar als de koper van deze diensten zelf ook btw-plichtig is, moet hij de btw in bepaalde gevallen zelf afdragen. Daarom vraagt de leverancier om het btw-nummer van de klant, zodat hij kan nagaan of hij btw in rekening moet brengen of dat de klant de btw zelf moet afdragen. Als de klant geen geldig btw-nummer heeft, zal de leverancier btw in rekening brengen. Meer hierover vindt u bij Btw bij elektronische handel.

Q4 : De informatie die ik van VIES on-the-web heb gekregen, klopt niet. Wat moet ik doen?

De databanken van btw-nummers worden bijgehouden door de nationale belastingdiensten. Als de informatie van VIES on-the-web niet juist is, moet u contact opnemen met uw nationale belastingdienst. Zodra de gegevens zijn aangepast, zijn deze onmiddellijk zichtbaar via VIES on-the-web. De wijzigingen worden niet gevalideerd door de Europese Commissie.

Q5 : Kan ik met VIES on-the-web een aantal btw-nummers tegelijk controleren?

Nee, u kunt maar één btw-nummer tegelijk opvragen.

Q6 : Worden er nog andere gegevens verstrekt?

Nee, VIES on-the-web bevestigt alleen of een nummer geldig is of niet. U kunt niet nagaan of een bepaald nummer vroeger geldig is geweest. De gegevens hebben alleen betrekking op de dag waarop u de verificatie verricht.

Q7 : Het systeem geeft aan dat het gecontroleerde nummer ongeldig is. Wat moet ik doen?

Als het systeem aangeeft dat een btw-nummer ongeldig is, vraag dan eerst aan uw klant of hij het nummer wel correct heeft doorgegeven (aantal tekens, landcode enz.). Blijkt het nummer ook na controle nog steeds "ongeldig", vraag de klant dan contact op te nemen met zijn belastingdienst om te vragen zijn gegevens in de nationale databank te corrigeren (alleen de nationale belastingdiensten kunnen de btw-nummers aanpassen).

Als u ontdekt dat uw eigen bedrijfsgegevens onjuist of verouderd zijn, dan moet u dus zelf contact opnemen met uw eigen belastingdienst met het verzoek om deze te corrigeren. Sommige belastingdiensten in de EU eisen dat u een dergelijk verzoek schriftelijk of met behulp van een bepaald formulier indient.

In bepaalde EU-landen / Noord-Ierland moet u zich apart inschrijven voor transacties met andere EU-landen / Noord-Ierland en zij hebben ook een aparte VIES-databank voor dergelijke btw-nummers. Daardoor kan het gebeuren dat ook een geldig btw-nummer niet door VIES wordt gevalideerd, omdat de betrokken ondernemer niet het nummer voor transacties met andere EU-landen / Noord-Ierland heeft doorgegeven en hij zich daarvoor misschien ook niet heeft ingeschreven.

Neem dan contact op met de belastingdienst in het land waarin het betrokken btw-nummer is toegekend. Aan de hand van de landcode vóór het btw-nummer in kwestie, kunt u vaststellen om welke belastingdienst het gaat. De gegevens worden volgens de nationale procedures van het betrokken EU-land / Noord-Ierland gecorrigeerd.

In de bijlage vindt u een lijst van links naar de websites van de nationale belastingdiensten waarmee u contact kunt opnemen om de gegevens te laten corrigeren.

Q8 : Heb ik eerst een geldig btw-nummer van een klant in een ander EU-land nodig voordat ik hem goederen of diensten kan leveren?

U moet eerst weten of de klant in een ander EU-land / Noord-Ierland btw-plichtig is omdat dit bepalend kan zijn voor een correcte btw-afhandeling. Alle belastingplichtigen moeten hun belastingdienst informeren als zij transacties verrichten waarvoor zij btw moeten afdragen. De belastingdienst verstrekt hun dan een uniek btw-nummer. Met VIES on-the-web kunt u nagaan of het btw-nummer dat uw klant heeft opgenomen in de betrokken nationale databank is opgenomen.

U moet het geverifieerde btw-nummer van uw klant op de factuur vermelden.

Q9 : Heb ik een geldig btw-nummer nodig voor mijn aangifte?

Ja. U moet in de aangifte de correcte btw-nummers van uw klanten vermelden.

Q10 : Wat is een overzichtsstaat ?

Als btw-plichtige moet u elk kwartaal aangifte doen van alle leveringen aan belastingplichtigen. Dat doet u met behulp van een zogenaamde overzichtsstaat die u naar de belastingdienst stuurt in het land / Noord-Ierland van de belastingplichtigen waaraan u goederen of diensten heeft geleverd.

Q11 : Welke algoritmes gebruiken de EU-landen / Noord-Ierland voor de btw-nummers van de belastingplichtigen?

De Europese Commissie kan deze algoritmes niet bekend maken. We kunnen u wel wat vertellen over de structuur van het btw-nummer.


Structuur btw-nummer:
Lidstaat / Noord-Ierland Structuur Formaat*
AT-Oostenrijk ATU99999999 1 reeks van 9 tekens
BE-België BE0999999999
BE1999999999
1 reeks van 10 cijfers
BG-Bulgarije BG999999999 of
BG9999999999
1 reeks van 9 of 10 cijfers
CY-Cyprus CY99999999L 1 reeks van 9 tekens
CZ-Tsjechië CZ99999999 of
CZ999999999 of
CZ9999999999
1 reeks van 8, 9 of 10 cijfers
DE-Duitsland DE999999999 1 reeks van 9 cijfers
DK-Denemarken DK99 99 99 99 4 reeksen van 2 cijfers
EE-Estland EE999999999 1 reeks van 9 cijfers
EL-Griekenland EL999999999 1 reeks van 9 cijfers
ES-Spanje ESX9999999X4 1 reeks van 9 tekens
FI-Finland FI99999999 1 reeks van 8 cijfers
FR-Frankrijk FRXX 999999999 1 reeks van 2 tekens en 1 reeks van 9 cijfers
HR-Kroatië HR99999999999 1 reeks van 11 cijfers
HU-Hongarije HU99999999 1 reeks van 8 cijfers
IE-Ierland IE9S99999L
IE9999999WI
1 reeks van 8 tekens of 1 reeks van 9 tekens
IT - Italy IT99999999999 1 reeks van 11 cijfers
LT-Litouwen LT999999999 of
LT999999999999
1 reeks van 9 cijfers of 1 reeks van 12 cijfers
LU-Luxemburg LU99999999 1 reeks van 8 cijfers
LV-Letland LV99999999999 1 reeks van 11 cijfers
MT-Malta MT99999999 1 reeks van 8 cijfers
NL-Nederland NLSSSSSSSSSSSS 1 reeks van 12 tekens
PL - Poland PL9999999999 1 reeks van 10 cijfers
PT-Portugal PT999999999 1 reeks van 9 cijfers
RO-Roemenië RO999999999 1 reeks van minimaal 2 en maximaal 10 cijfers
SE-Zweden SE999999999999 1 reeks van 12 cijfers
SI-Slovenië SI99999999 1 reeks van 8 cijfers
SK-Slowakije SK9999999999 1 reeks van 10 cijfers
XI-Noord-Ierland XI999 9999 99 or
XI999 9999 99 9995 or
XIGD9996 or
XIHA9997
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters

Opmerkingen:

*: exclusief de twee letters van de landcode
9: cijfer
X: letter of cijfer
S: letter, cijfer, "+" of "*"
L: letter

Noten:

1: Het eerste teken na de landcode is altijd een "U".
2: Het eerste cijfer na de landcode is altijd een "0".
3: Het (nieuwe) 10-cijferige nummer is het oude 9-cijferige nummer, voorafgegaan door een "0".
4: Het eerste en het laatste teken kunnen zowel een letter als een cijfer zijn, maar nooit allebei een cijfer.
5: Identificeert onderdelen van een onderneming.
6: Identificeert overheidsdepartementen.
7: Identificeert gezondheidsautoriteiten.
8: Alle letters zijn hoofdlettergevoelig. Houdt u zich exact aan de getoonde structuur van het btw-nummer.

Q12 : Wat moet ik doen als mijn eigen btw-nummer volgens het systeem ongeldig is?

De website van de Commissie is een real-time systeem dat de geldigheid van btw-nummers nagaat aan de hand van de informatie in de databanken van de lidstaten / Noord-Ierland. Als uw btw-nummer volgens het systeem ongeldig is, moet u dus contact opnemen met uw eigen belastingdienst.

Q13 : Wat moet ik doen als het eigen btw-nummer van mijn klant volgens het systeem ongeldig is?

De website van de Commissie is een real-time systeem dat de geldigheid van btw-nummers nagaat aan de hand van de informatie in de databanken van de lidstaten / Noord-Ierland. Met andere woorden: als u een nummer opvraagt, worden de gegevens gecontroleerd in de databank van de betrokken lidstaat / Noord-Ierland.

Als het btw-nummer van uw klant volgens het systeem ongeldig is, moet u dus contact opnemen met de belastingdienst in het land van de klant.

Q14 : Wat moet ik doen als de website niet werkt?

De website van de Commissie is een real-time systeem dat de geldigheid van btw-nummers nagaat aan de hand van de informatie in de databanken van de lidstaten / Noord-Ierland. Met andere woorden: als u een nummer opvraagt, worden de gegevens gecontroleerd in de databank van de betrokken lidstaat / Noord-Ierland.

Soms is het systeem gedeeltelijk niet operationeel, bijvoorbeeld als er back-ups moeten worden gemaakt van de databases van de lidstaten / Noord-Ierland.

Dit probleem is bekend. De Commissie en de EU-landen / Noord-Ierland proberen de tijd dat de databanken niet bereikbaar zijn, zoveel mogelijk te beperken.

Q15 : Wat moet ik doen als mijn IP-adres geblokkeerd is?

Als we vermoeden dat een gebruiker misbruik maakt van de dienst, wordt diens IP-adres geblokkeerd. Als u meent dat dit in uw geval ten onrechte gebeurt, neem dan contact op met TAXUD-VIESWEB .

Q16 : Wat moet ik doen als ik een foutmelding krijg?

Op onze helppagina vindt u een lijst van mogelijke reacties van het systeem. Als u een foutmelding krijgt die niet op de lijst staat, neem dan contact op met TAXUD-VIESWEB .

Q17 : Krijg ik ook de naam en het adres die aan het btw-nummer zijn gekoppeld?

Bepaalde lidstaten / Noord-Ierland staan toe dat ook de naam en het adres van de btw-plichtige worden doorgegeven als het geverifieerde btw-nummer geldig blijkt. Ontbreken de naam en/of het adres, dan heeft de betrokken lidstaat / Noord-Ierland hiervoor geen toestemming gegeven.

Klanten kunnen bij hun eigen belastingdienst opvragen of een btw-nummer gekoppeld is aan een naam en/of adres.

Q18 : Is er ook een open interface of webservice om btw-nummers te verifiëren?

Er bestaat ook een SOAP-service met dezelfde mogelijkheden als de interactieve website. De disclaimer, helppagina en veelgestelde vragen gelden ook voor deze dienst. Het WSDL-bestand vindt u hier: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl & http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Heeft u technische vragen over deze dienst, stuur dan een e-mail naar TAXUD - Vies on Internet.

Q19 : Kan ik het btw-nummer van een klant of leverancier opvragen aan de hand van zijn naam en adres?

Nee.

Q20 : Wat moet ik doen als ik niet kan nagaan of het btw-nummer van mijn klant geldig is?

Als u vermoedt dat de klant niet btw-plichtig is, moet u btw in rekening brengen.

Q21 : Oostenrijkse btw-nummers beginnen met "ATU", maar volgens de website van de Commissie is de landcode "AT". Hoe zit dat?

De juiste landcode is "AT". Maar het eerste teken van het btw-nummer zelf is altijd een "U". Daarom moet u "U" als eerste teken invoeren, wanneer u een Oostenrijks btw-nummer controleert.

Q22 : Ik probeer een Spaans btw-nummer te verifiëren. Het nummer is geldig, maar ik krijg geen naam en adres.

Als u een Spaans btw-nummer controleert, moet u behalve het btw-nummer ook naam, adres en soort bedrijf invoeren. De Spaanse databank verstrekt deze niet automatisch.

Q23 : Is er één centrale databank waarin iedereen met een btw-nummer is opgenomen?

Nee, VIES on-the-web staat in verbinding met de btw-databanken van de verschillende EU-landen / Noord-Ierland en de controle gebeurt aan de hand van de daarin beschikbare informatie. Er is dus geen centrale databank.

Q24 : Waar kan ik meer informatie krijgen over het btw-stelsel van de EU?

U kunt deze informatie vinden via de webpagina EU country specific information on VAT.

Q25 : Welke ondernemingstypes bestaan er?

Hieronder vindt u per lidstaat een lijst van de verschillende typen ondernemingen / Noord-Ierland:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente