Navigation path

Additional tools

Întrebări și răspunsuri

Q1 - Ce este VIES (sistemul de schimb de informații privind TVA-ul)?
Q2 - Cum se obțin aceste informații?
Q3 - De ce anumiți furnizori de software îmi cer numărul de înregistrare pentru TVA atunci când achiziționez produse pe internet?
Q4 - Informațiile disponibile în sistemul VIES nu sunt corecte. Cum se pot modifica?
Q5 - Pot introduce simultan mai multe cereri de verificare în sistemul VIES?
Q6 - Este posibil să obțin informații suplimentare?
Q7 - Sistemul indică faptul că un număr este nevalid. Ce ar trebui să fac?
Q8 - Am nevoie de numărul valid de identificare pentru TVA al clientului meu înainte de a efectua o livrare de produse și servicii în UE?
Q9 - Am nevoie de un număr valid de TVA pentru declarația mea recapitulativă?
Q10 - Ce este o declarație recapitulativă?
Q11 - Este posibil să aflu care sunt algoritmii utilizați de statele membre / Irlanda de Nord în crearea numerelor lor de înregistrare pentru TVA?
Q12 - Ce trebuie să fac dacă propriul meu număr de TVA apare ca nevalid?
Q13 - Ce trebuie să fac dacă numărul de TVA al clientul apare ca nevalid?
Q14 - Ce trebuie să fac dacă site-ul nu funcționează?
Q15 - Ce trebuie să fac dacă adresa mea IP a fost blocată?
Q16 - Ce trebuie să fac dacă primesc un mesaj de eroare?
Q17 - Este posibil să obțin numele și/sau adresa asociată unui număr de TVA?
Q18 - Putem avea o interfață deschisă cu site-ul Comisiei?
Q19 - Este posibil să obțin numărul de înregistrare pentru TVA al clientului/furnizorului dacă îi cunosc numele și adresa?
Q20 - Ce trebuie să fac dacă nu pot verifica validitatea numărului de înregistrare pentru TVA al clientului meu?
Q21 - Numerele austriece de TVA conțin prefixul „ATU”, dar pe site-ul Comisiei nu apare decât prefixul „AT” pentru acestea.
Q22 - Încerc să validez un număr spaniol de TVA. Numărul este valid, dar numele și adresa nu se afișează.
Q23 - Există o bază de date a tuturor persoanelor înregistrate în scopuri de TVA?
Q24 - De unde pot obține mai multe informații despre administrațiile fiscale pentru TVA din UE?
Q25 - Care sunt tipurile de întreprinderi disponibile?


Q1 : Ce este VIES (sistemul de schimb de informații privind TVA-ul)?

VIES este un mijloc electronic de validare a numerelor de înregistrare în scopuri de TVA aparținând operatorilor economici înregistrați în Uniunea Europeană pentru tranzacții transfrontaliere cu produse și servicii.


Q2 : Cum se obțin aceste informații?

Când trebuie să verificați numărul de TVA al unui client din alt stat membru / Irlanda de Nord prin intermediul VIES, cererea va fi trimisă, printr-o conexiune securizată, către baza națională de date relevantă pentru a confirma dacă numărul respectiv figurează în aceasta. Dacă da, se afișează statutul „Valid”. În caz contrar, se afișează statutul „Nevalid”.

În funcție de normele naționale privind protecția datelor cu caracter personal, unele state membre / Irlanda de Nord vă vor furniza și numele și adresa asociate numărului respectiv de TVA, așa cum figurează în baza națională de date.


Q3 : De ce anumiți furnizori de software îmi cer numărul de înregistrare pentru TVA atunci când achiziționez produse pe internet?

Furnizorii de servicii electronice, cum ar fi actualizările la programele antivirus, sunt obligați să perceapă TVA pentru serviciul furnizat. Dacă beneficiarul acestor servicii este o persoană plătitoare de impozit, în anumite circumstanțe, clientul, și nu furnizorul, este cel care trebuie să achite TVA-ul. Din acest motiv, furnizorul îi poate cere clientului numărul de înregistrare pentru TVA, ca să îi poată confirma dacă el trebuie să perceapă TVA-ul sau dacă însuși clientul răspunde de plata acestuia. În cazul în care clientul nu dispune de un număr valid de înregistrare pentru TVA, atunci furnizorul va percepe TVA-ul. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea privind TVA-ul în cazul comerțului on-line.


Q4 : Informațiile disponibile în sistemul VIES nu sunt corecte. Cum se pot modifica?

Bazele de date cu numerele de TVA sunt gestionate de administrațiile fiscale naționale. Dacă datele dumneavoastră din sistemul VIES nu sunt actualizate, contactați administrația fiscală. Actualizările vor deveni imediat vizibile în sistem. Modificările introduse nu sunt validate de Comisia Europeană.


Q5 : Pot introduce simultan mai multe cereri de verificare în sistemul VIES?

Nu. Sistemul este conceput în așa fel încât nu se poate introduce decât o singură cerere.


Q6 : Este posibil să obțin informații suplimentare?

Nu. Nu puteți obține decât confirmarea că un număr de TVA este sau nu valid. Nu este posibil să se confirme validitatea unui număr de TVA în trecut. Confirmarea se face doar pentru ziua în curs.


Q7 : Sistemul indică faptul că un număr este nevalid. Ce ar trebui să fac?

Dacă un număr de înregistrare pentru TVA apare ca nevalid, în primă instanță întrebați clientul dacă numărul pe care l-a indicat este corect (număr de caractere, lungime corectă și prefix de țară). Dacă numărul indicat de clientul dumneavoastră apare în continuare ca fiind nevalid, chiar și după verificare, cereți-i clientului să își contacteze administrația fiscală pentru a solicita actualizarea datelor din sistemul național de schimb de informații privind TVA (VIES), această actualizare putând fi efectuată numai de administrațiile fiscale naționale.

Dacă descoperiți că datele referitoare la întreprinderea dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, ar trebui să vă adresați administrației fiscale de care aparțineți pentru a solicita corectarea datelor respective. Menționăm că unele administrații fiscale din UE vă vor cere să faceți astfel de solicitări în scris sau prin completarea unui formular.

Unele state membre / Irlanda de Nord solicită o înregistrare suplimentară pentru tranzacțiile intra-UE și înregistrează în bazele lor naționale de date VIES doar aceste numere de TVA. Prin urmare, este posibil ca un număr de TVA, chiar dacă este corect, să nu fie validat prin VIES, deoarece deținătorul numărului respectiv de TVA nu este implicat în tranzacții intra-UE și nu s-a înregistrat în acest scop pe lângă administrația fiscală.

Administrația fiscală care trebuie contactată este întotdeauna cea care a atribuit numărul de înregistrare pentru TVA în cazul căruia se constată erori sau date incorecte. Respectiva administrație fiscală poate fi identificată cu ajutorul prefixului de țară care precede numărul de înregistrare pentru TVA în cauză. Modificările se efectuează în conformitate cu procedurile interne ale statului membru / Irlanda de Nord vizat.

Mai jos găsiți o listă a linkurilor către paginile de internet ale administrațiilor fiscale naționale pe care le puteți contacta pentru a cere corectarea datelor.


Q8 : Am nevoie de numărul valid de identificare pentru TVA al clientului meu înainte de a efectua o livrare de produse și servicii în UE?

Este important să vă asigurați că persoana către care faceți livrări în alt stat membru / Irlanda de Nord este o persoană impozitabilă, întrucât acesta este unul din elementele care definesc un tratament corect în materie de TVA. Toate persoanele impozitabile au obligația de a informa administrația fiscală că desfășoară tranzacții supuse TVA, iar apoi aceasta le furnizează un număr unic de TVA. Sistemul VIES vă permite să verificați dacă numărul de TVA furnizat de client este înregistrat în baza națională de date relevantă. Numărul valid de TVA al clientului dumneavoastră ar trebui să fie menționat pe factură.


Q9 : Am nevoie de un număr valid de TVA pentru declarația mea recapitulativă?

Da. Numărul clientului dumneavoastră menționat în declarația recapitulativă pe care ați transmis-o administrației fiscale trebuie să fie corect.


Q10 : Ce este o declarație recapitulativă?

Persoanele impozitabile implicate în livrări intracomunitare menționează numărul total de livrări efectuate în trimestrul relevant către fiecare persoană impozitabilă din alt stat membru / Irlanda de Nord, într-o declarație recapitulativă care este prezentată administrației fiscale de care aparțin.


Q11 : Este posibil să aflu care sunt algoritmii utilizați de statele membre / Irlanda de Nord în crearea numerelor lor de înregistrare pentru TVA?

Comisia Europeană nu poate divulga acești algoritmi. Totuși, structura numerelor de înregistrare pentru TVA este prezentată în tabelul de mai jos.


Structura numerelor de înregistrare pentru TVA
Statul membru / Irlanda de Nord Structura Formatul*
AT-Austria ATU99999999 Un șir de 9 caractere
BE-Belgia BE0999999999
BE1999999999
Un șir de 10 cifre
BG-Bulgaria BG999999999 sau
BG9999999999
Un șir de 9 cifre sau un șir de 10 cifre
CY-Cipru CY99999999L Un șir de 9 caractere
CZ-Republica Cehă CZ99999999 sau
CZ999999999 sau
CZ9999999999
Un șir de 8, 9 sau 10 cifre
DE-Germania DE999999999 Un șir de 9 cifre
DK-Danemarca DK99 99 99 99 4 grupuri de câte 2 cifre
EE-Estonia EE999999999 Un șir de 9 cifre
EL-Grecia EL999999999 Un șir de 9 cifre
ES-Spania ESX9999999X4 Un șir de 9 caractere
FI-Finlanda FI99999999 Un șir de 8 cifre
FR-Franţa FRXX 999999999 Un grup de 2 caractere, un șir de 9 cifre
HR-Croaţia HR99999999999 Un șir de 11 cifre
HU-Ungaria HU99999999 Un șir de 8 cifre
IE-Irlanda IE9S99999L
IE9999999WI
Un șir de 8 caractere sau un șir de 9 caractere
IT-Italia IT99999999999 Un șir de 11 cifre
LT-Lituania LT999999999 sau
LT999999999999
Un șir de 9 cifre sau un șir de 12 cifre
LU-Luxemburg LU99999999 Un șir de 8 cifre
LV-Letonia LV99999999999 Un șir de 11 cifre
MT-Malta MT99999999 Un șir de 8 cifre
NL-Țările de Jos NLSSSSSSSSSSSS Un șir de 12 caractere
PL-Polonia PL9999999999 Un șir de 10 cifre
PT-Portugalia PT999999999 Un șir de 9 cifre
RO-România RO999999999 Un șir de minimum 2 cifre și maximum 10 cifre
SE-Suedia SE999999999999 Un șir de 12 cifre
SI-Slovenia SI99999999 Un șir de 8 cifre
SK-Slovacia SK9999999999 Un șir de 10 cifre
XI-Irlanda de Nord XI999 9999 99 or
XI999 9999 99 9995 or
XIGD9996 or
XIHA9997
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters

Observații:

*: formatul exclude prefixul alcătuit din 2 litere
9: o cifră
X: o literă sau o cifră
S: o literă, o cifră, „+” sau „*”
L: o literă

Note:

1: Prima poziție după prefix este ocupată întotdeauna de litera „U”
2: Prima cifră de după prefix este întotdeauna „0” (zero).
3: Noul format de 10 cifre este rezultatul adăugării cifrei „0” (zero) în fața vechiului format de 9 cifre.
4: Noul format de 10 cifre este rezultatul adăugării cifrei „0” (zero) în fața vechiului format de 9 cifre.
5: Identifică operatorii din sector.
6: Identifică departamentele guvernamentale.
7: Identifică autoritățile sanitare.
8: Sistemul ține cont de majuscule și minuscule. Vă rugăm să respectați sintaxa exactă a numărul de TVA afișat.

Q12 : Ce trebuie să fac dacă propriul meu număr de TVA apare ca nevalid?

Site-ul Comisiei este un sistem în timp real care verifică validitatea numerelor de identificare în scopuri de TVA în bazele naționale de date gestionate de statele membre / Irlanda de Nord.Dacă numărul dumneavoastră de TVA apare ca nevalid, contactați administrația fiscală de care aparțineți.


Q13 : Ce trebuie să fac dacă numărul de TVA al clientul apare ca nevalid?

Site-ul Comisiei este un sistem în timp real care verifică validitatea numerelor de identificare în scopuri de TVA în bazele naționale de date gestionate de statele membre / Irlanda de Nord. Cu alte cuvinte, când verificați un număr de TVA, verificarea respectivă se face în baza de date a statului membru / Irlanda de Nord în cauză.Dacă numărul de TVA al clientului dumneavoastră apare ca nevalid, contactați administrația fiscală de care aparține acesta.


Q14 : Ce trebuie să fac dacă site-ul nu funcționează?

Site-ul Comisiei este un sistem în timp real care verifică validitatea numerelor de identificare în scopuri de TVA în bazele naționale de date gestionate de statele membre / Irlanda de Nord. Cu alte cuvinte, când verificați un număr, verificarea respectivă se face în baza de date a statului membru / Irlanda de Nord în cauză.

Unele părți ale sistemului pot fi indisponibile în anumite momente din nevoia de a face un back-up al bazelor de date administrate de statele membre / Irlanda de Nord.

Aceasta este o problemă cunoscută, iar Comisia colaborează cu statele membre / Irlanda de Nord pentru a se asigura că perioada necesară pentru actualizarea bazelor de date este cât mai scurtă.


Q15 : Ce trebuie să fac dacă adresa mea IP a fost blocată?

În situații în care unele acțiuni ar putea fi considerate o utilizare abuzivă a serviciului, autorul cererii va fi blocat (mai exact, adresa IP a acestuia). În cazul în care considerați că o adresă IP a fost blocată fără motiv, vă rugăm să contactați TAXUD-VIESWEB .


Q16 : Ce trebuie să fac dacă primesc un mesaj de eroare?

Vă rugăm să accesați pagina Ajutor pentru a consulta lista răspunsurilor posibile. Dacă primiți un mesaj de eroare care nu se regăsește pe listă, contactați TAXUD-VIESWEB .


Q17 : Este posibil să obțin numele și/sau adresa asociată unui număr de TVA?

Unele state membre / Irlanda de Nord permit divulgarea numelui și adresei persoanelor impozitabile care dețin numere de TVA valide. Dacă sistemul nu afișează niciun nume și/sau nicio adresă, înseamnă că statul membru / Irlanda de Nord respectiv nu permite divulgarea acestor date.

Clienții au dreptul de a primi o confirmare din partea administrației fiscale dacă numărul de identificare în scopuri de TVA este asociat cu un nume și/sau o adresă.


Q18 : Putem avea o interfață deschisă cu site-ul Comisiei?

Este disponibil un serviciu SOAP, care oferă aceeași funcționalitate ca și serviciul interactiv. Paginile Declinarea responsabilității, Ajutor și Întrebări și răspunsuri sunt, de asemenea, disponibile pentru acest serviciu. Fișierul său WSDL poate fi obținut aici: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl & http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Eventualele întrebări tehnice referitoare la acest serviciu pot fi trimise pe adresa TAXUD - Vies pe Internet.


Q19 : Este posibil să obțin numărul de înregistrare pentru TVA al clientului/furnizorului dacă îi cunosc numele și adresa?

Nu puteți căuta un număr de TVA plecând de un nume sau o adresă.


Q20 : Ce trebuie să fac dacă nu pot verifica validitatea numărului de înregistrare pentru TVA al clientului meu?

În cazul în care credeți că clientul dumneavoastră nu este o persoană impozitabilă, livrarea nu trebuie scutită de la plata TVA-ului.


Q21 : Numerele austriece de TVA conțin prefixul „ATU”, dar pe site-ul Comisiei nu apare decât prefixul „AT” pentru acestea.

Prefixul corect pentru Austria este „AT”. În numerele austriece de TVA, prima poziție este ocupată de litera „U”. Prin urmare, primul caracter pe care trebuie să îl introduceți când verificați numerele austriece de TVA este litera „U”.


Q22 : Încerc să validez un număr spaniol de TVA. Numărul este valid, dar numele și adresa nu se afișează.

Pentru numerele spaniole de TVA, numele, adresa și tipul de întreprindere trebuie introduse odată cu numărul care urmează să fie validat. Baza de date din Spania nu le furnizează automat.


Q23 : Există o bază de date a tuturor persoanelor înregistrate în scopuri de TVA?

Site-ul Comisiei este conectat la bazele de date din statele membre / Irlanda de Nord, iar verificarea numerelor de TVA se face pe baza informațiilor conținute de acestea. Nu există o bază centrală de date.


Q24 : De unde pot obține mai multe informații despre administrațiile fiscale pentru TVA din UE?

Puteți găsi aceste informații în publicația TVA-ul în Comunitatea Europeană.


Q25 : Care sunt tipurile de întreprinderi disponibile?

Iată o listă a tipurilor de întreprinderi disponibile, pentru fiecare stat membru / Irlanda de Nord:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente