Navigation path

Additional tools

VIES – kontrola platnosti IČ DPH

Môžete si overiť platnosť IČ DPH vydaného v niektorom z členských štátov výberom z ponuky členských štátov a zadaním čísla, ktoré požadujete overiť.