Taxation and Customs Union

Storbritanniens utträde ur EU

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaFörbered ditt företag inför Brexit

Företagsguide för tullförfaranden


Om Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal, som skulle omfatta en övergångsperiod, kommer landet i tullhänseende att behandlas som ett icke-EU-land från och med utträdesdatumet.

Företagen i EU bör nu börja förbereda sig på denna möjlighet, om de inte redan gjort det.

Brexit kommer att påverka ditt företag om…

 • … ni säljer varor eller utför tjänster i Storbritannien
 • … ni köper varor eller tjänster från Storbritannien
 • … ni transporterar varor via Storbritannien.

Vad innebär det?

Utan övergångsperiod (som slås fast i utträdesavtalet) eller ett slutgiltigt arrangemang kommer WTO:s allmänna regler, utan tillämpning av förmåner, att gälla för handelsförbindelserna med Storbritannien från och med utträdesdatumet.

Detta leder framför allt till följande:

 • Tullformaliteter kommer att gälla, tulldeklarationer måste göras och tullmyndigheterna kan komma att kräva garantier för framtida eller aktuella tullskulder.
 • Tullar tas ut på brittiska varor som förs in i EU, utan förmåner.
 • Förbud eller restriktioner kan också gälla för brittiska varor som förs in i EU, vilket innebär att det kan komma att krävas import- eller exporttillstånd.
 • Import- och exporttillstånd som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • Tillstånd för tullförenkling eller tullförfaranden som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • Tillstånd som godkänd ekonomisk aktör som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • EU-länderna kommer att ta ut moms på brittiska varor vid import till EU. Export till Storbritannien omfattas inte av moms.
 • Regler för deklaration och inbetalning av moms (för leverans av tjänster som elektroniska tjänster) och momsåterbetalning mellan länderkommer att ändras.
 • Förflyttning av varor till Storbritannien kommer att kräva en exportdeklaration. För förflyttning av punktskattepliktiga varor till Storbritannien kan det också komma att krävas ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD).
 • Förflyttning av punktskattepliktiga varor från Storbritannien till EU (EU-27) måste befrias från tullformaliteter innan förflyttning enligt systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) kan påbörjas.

Vad kan du göra?

Alla berörda företag måste förbereda sig, fatta nödvändiga beslut och avsluta sina administrativa åtgärder så snart som möjligt för att undvika avbrott i verksamheten.

Följ checklistan nedan och se vad du måste göra snarast möjligt.

 

Inför brexit – checklista för företag


 • Slå fast om ditt företag gör affärer med eller transporterar varor via Storbritannien. 

Om svaret är ja:

 1. personal  (som är insatt i tullfrågor) 
 2. teknisk kapacitet  (it-system och annat)
 3. tulltillstånd, t.ex. för specifika förfaranden (lagring, bearbetning eller för varor som omfattas av regeln om särskild användning).
 • Hör med tullmyndigheterna i ditt land om gällande tullförenklingar som ditt företag kan dra nytta av, t.ex.
 1. förenklingar då varor hänförs till ett tullförfarande
 2. samlade garantier med nedsatta belopp eller undantag 
 3. förenklingar vid transiteringsförfaranden. 
 • Överväg  att söka status som godkänd ekonomisk aktör hos tullmyndigheterna i ditt land.
 • Om du är registrerad för MOSS-tjänsten i Storbritannien, registrera  dig i något av de 27 EU-länderna istället.
 • Om du har betalat moms i Storbritannien under 2018, LÄMNA IN  dina ansökningar om momsåterbetalning i god tid före utträdesdatumet så att de hinner handläggas.
 • Tala med dina affärspartner (t.ex. leverantörer, mellanhänder och transportörer) eftersom brexit kanske också kan komma att påverka din leveranskedja.
 • Titta  på vår sida med interaktiva kurser om skatte- och tullfrågor för att se om du eller din personal behöver mer utbildning.
 • För mer detaljerad information kan du gå till Europeiska kommissionens webbsida med ”tillkännagivanden om förberedelser” på olika områden, däribland skatte- och tullfrågor.

Om du behöver mer information och hjälp, kontakta myndigheterna eller handelskammaren i ditt land eller din branschorganisation.

Vägledning och riktlinjer för brexit


Vägledning kring tullärenden i händelse av ett avtalslöst brexit

Vägledning för punktskatter på pågående varurörelser i händelse av ett avtalslöst brexit

Vägledning kring administrativt momssamarbete och återhämtningsbistånd i händelse av ett avtalslöst brexit

Riktlinjer från mervärdesskattekommittén i händelse av ett avtalslöst brexit

Kontakt


https://www.tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhantering/brexitvadinnebardetforsvenskhandel.4.1595a16515ebddfed51193d.html