Taxation and Customs Union

Izstop Združenega kraljestva iz EU

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaKako se pripraviti na brexit

Carinski priročnik za podjetja


Brez sporazuma o izstopu, ki bi uvedel prehodno obdobje do konca leta 2020 (z možnostjo podaljšanja, predvideno v sporazumu o izstopu), se bo Združeno kraljestvo od 13. aprila 2019 dalje za carinske namene obravnavalo kot država, ki ni članica EU.

Podjetja v EU se morajo nujno začeti pripravljati na izstop Združenega kraljestva, če tega še niso storila.

Izstop Združenega kraljestva iz EU bo vplival na vaše podjetje, če ...

 • … prodaja blago ali opravlja storitve v Združenem kraljestvu ali
 • … kupuje blago ali uporablja storitve iz Združenega kraljestva ali
 • … prevaža blago prek Združenega kraljestva.

Kaj to pomeni?

Brez prehodnega obdobja (kot je določeno v sporazumu o izstopu) ali dokončne ureditve bodo za trgovinske odnose z Združenim kraljestvom od 13. aprila 2019 veljala splošna pravila STO brez uporabe preferencialov.

To pomeni zlasti naslednje:

 • Uporabljale se bodo carinske formalnosti, predložiti bo treba deklaracije in carinski organi bodo lahko zahtevali jamstva za potencialne ali obstoječe carinske dolgove.
 • Za blago, ki bo vstopalo v EU iz Združenega kraljestva, se bodo uporabljalecarine , in sicer brez preferencialov.
 • Prepovedi ali omejitve se bodo lahko uporabljale tudi za nekatero blago, ki vstopa v EU iz Združenega kraljestva, kar pomeni, da bodo morebiti potrebna uvozna ali izvozna dovoljenja.
 • Uvozna in izvozna dovoljenja , ki jih izda Združeno kraljestvo, v EU (EU-27) ne bodo več veljavna.
 • Dovoljenja za carinske poenostavitve ali postopke, kot je carinsko skladiščenje, ki jih izda Združeno kraljestvo, v EU (EU-27) ne bodo več veljavna.
 • Dovoljenja, ki jih pooblaščenim gospodarskim subjektom izda Združeno kraljestvo, v EU (EU-27) ne bodo več veljavna.
 • Države članice bodo pri uvozu blaga, ki vstopa v EU iz Združenega kraljestva, obračunale DDV. Izvoz v Združeno kraljestvo bo oproščen plačila DDV.
 • Pravila za prijavo in plačilo DDV (za opravljanje storitev, kot so elektronske storitve) in čezmejna vračila DDV, se bodo spremenila.
 • Za gibanje blaga v Združeno kraljestvo bo potrebna izvozna deklaracija. Za gibanje trošarinskega blaga v Združeno kraljestvo bo morebiti potreben tudi elektronski upravni dokument.
 • Gibanje trošarinskega blaga iz Združenega kraljestva v EU (EU-27) bo moralo biti sproščeno izpod carinskega nadzora, preden se bo lahko začelo gibanje v okviru sistema za gibanje in nadzor trošarinskega blaga.

Kaj je treba storiti?

Vsa zadevna podjetja se morajo za preprečitev motenj pripraviti in pred 13. aprilom 2019 sprejeti vse potrebne odločitve ter izvesti vse potrebne upravne ukrepe.

Na spodnjem kontrolnem seznamu preverite, s katerimi praktičnimi ukrepi se morate čim prej seznaniti in jih sprejeti, da boste pripravljeni.

Kontrolni seznam za trgovce ob izstopu Združenega kraljestva iz EU


 • Ocenite, ali vaše podjetje trguje z Združenim kraljestvom ali prevaža blago prek Združenega kraljestva. 

Če je odgovor da:

 • Pri nacionalnem carinskem organu registrirajte  svoje podjetje za trgovanje z državami, ki niso članice EU, če tega še niste storili.

  Na seznamu so kontaktni podatki nacionalnih carinskih organov.

 • Ocenite, ali je vaše podjetje pripravljeno za nadaljevanje trgovanja z Združenim kraljestvom ali prek njega in ima na voljo potrebne:
 1. človeške zmogljivosti  (osebje, usposobljeno za carinske zadeve); 
 2. tehnične zmogljivosti  (sistemi IT in drugi); ter
 3. carinska dovoljenja , na primer za posebne postopke (za skladiščenje, predelavo ali za blago, za katero velja pravilo „posebne uporabe“).
 • Pozanimajte se pri svojem nacionalnem carinskem organu, katere obstoječe carinske poenostavitve in olajšave so na voljo vašemu podjetju. Na primer:
 1. poenostavitve za dajanje blaga v carinski postopek;
 2. splošno zavarovanje z znižanimi zneski ali oprostitvami; 
 3. poenostavitve za tranzitne postopke. 
 • Razmislite , ali ne bi pri svojem nacionalnem carinskem organu zaprosili za status pooblaščenega gospodarskega subjekta.
 • Če ste registrirani za mini sistem „vse na enem mestu“ za DDV v Združenem kraljestvu, se registrirajte  v državi članici EU-27.
 • Če ste leta 2018 plačali DDV v Združenem kraljestvu, predložite svoje zahtevke za vračilo DDV dovolj zgodaj pred 13. aprilom 2019 da jih bo mogoče obravnavati pred tem datumom.
 • Pogovorite se s poslovnimi partnerji (dobavitelji, posredniki, prevozniki itd.), saj bo izstop Združenega kraljestva iz EU morda vplival tudi na vašo dobavno verigo.
 • Oglejte si našo spletno stran z moduli e-učenja v zvezi s carinami in davki in preverite, ali vi oziroma vaše osebje potrebujete dodatno usposabljanje.
 • Podrobnejše tehnične informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije, ki vsebuje „obvestila o pripravljenosti“ na različnih področjih, vključno s carinami in davki.

Za dodatne informacije in pomoč se obrnite na svoje nacionalne organe, lokalno trgovinsko in industrijsko zbornico ali na svoje industrijsko združenje.

Navodila in smernice v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU


Navodila o carinskih zadevah v primeru izstopa brez sporazuma

Navodila o trošarinah za tekoči pretok blaga v primeru izstopa brez sporazuma

Navodila o upravnem sodelovanju na področju DDV in pomoči pri izterjavi v primeru izstopa brez sporazuma

Smernice odbora za DDV v primeru izstopa brez sporazuma

Kontakti