Taxation and Customs Union

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenska

 

Na tomto webovom sídle nájdete informácie o vplyve vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ v oblasti ciel a daní. Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z EÚ podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii.

Pokiaľ sa ratifikovanou dohodou o vystúpení nestanoví iný dátum, Spojené kráľovstvo sa od 30. marca 2019, 00:00 (SEČ) stane vo vzťahu k ostatným krajinám EÚ „treťou krajinou“. V colnej a daňovej oblasti príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj záležitosťou spoločností a jednotlivcov, ktorí so Spojeným kráľovstvom obchodujú.

Viac informácií o dôsledkoch vystúpenia možno nájsť v týchto oznamoch:

Komisia informuje o záležitostiach súvisiacich s rokovaniami na webovom sídle osobitnej skupiny pre rokovania so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 a o záležitostiach súvisiacich s prípravou na vystúpenie na webovom sídle o pripravenosti na Brexit.

V oblasti ciel a nepriamych daní Komisia uverejnila svoj Pozičný dokument o colných záležitostiach, ktoré sú potrebné na riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie.

Táto stránka bola naposledy aktualizovaná 4. júna 2018 a bude sa pravidelne dopĺňať novými informáciami.