Taxation and Customs Union

BREXIT – AKO SA PRIPRAVIŤ NA SKONČENIE PRECHODNÉHO OBDOBIA

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaBrexit: čo sa od 1. februára 2020 zmenilo v oblasti ciel a daní?


Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie 31. januára 2020.

V súlade s dohodou o vystúpení sa Spojené kráľovstvo oficiálne stalo pre EÚ treťou krajinou, a preto sa už nezúčastňuje na rozhodovacom procese EÚ.

EÚ a Spojené kráľovstvo sa však spoločne dohodli na prechodnom období, ktoré bude trvať do 31. decembra 2020.

Počas prechodného obdobia:

 • Občania, spotrebitelia, podniky, investori, študenti a výskumní pracovníci v EÚ či v Spojenom kráľovstve nepocítia žiadnu zmenu a
 • v Spojenom kráľovstve sa naďalej uplatňuje právo EÚ.

Počas prechodného obdobia sa v oblasti ciel a daní nič nemení.

No aj v prípade, že sa Európskej únii a Spojenému kráľovstvu podarí do konca roku 2020 uzavrieť vysokoambiciózne partnerstvo, ktoré bude zahŕňať všetky oblasti dohodnuté v politickom vyhlásení, vystúpenie Spojeného kráľovstva bude mať od 1. januára 2021 závažné dôsledky pre verejnú správu, podniky i občanov. Tieto zmeny sú nevyhnutné a zainteresované strany sa na ne musia pripraviť.

V snahe pomôcť Komisia skúma a v prípade potreby aktualizuje viac ako 100 oznámení o pripravenosti zainteresovaných strán pre jednotlivé odvetvia, ktoré uverejnila počas rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50.

Príslušné aktualizované „oznámenia o pripravenosti“ v oblasti ciel a daní sa nachádzajú nižšie.

Úplný zoznam oznámení o pripravenosti je k dispozícii na tomto mieste.

 

Otázky a odpovede o vystúpení Spojeného

kráľovstva z Európskej únie 31. januára 2020

 

SPRIEVODCA PRE PODNIKY


BREXIT SA VÁS TÝKA, AK VAŠA SPOLOČNOSŤ…

 • … predáva tovar alebo poskytuje služby Spojenému kráľovstvu, alebo
 • … kupuje tovar alebo prijíma služby zo Spojeného kráľovstva, alebo
 • … prepravuje tovar cez Spojené kráľovstvo, alebo
 • … využíva materiály a tovar zo Spojeného kráľovstva na obchodovanie s partnerskými krajinami EÚ v rámci preferenčných režimov.

To znamená napríklad:

 • Pri dovoze alebo vývoze akéhokoľvek tovaru zo/do Spojeného kráľovstva alebo pri preprave tovaru cez Spojené kráľovstvo budete musieť vyplniť colné vyhlásenia.
 • Okrem colného vyhlásenia možno budete musieť poskytnúť údaje o bezpečnosti a ochrane.
 • Budete potrebovať osobitné povolenie na dovoz alebo vývoz určitých druhov tovaru (napr. odpadu, niektorých nebezpečných chemikálií, geneticky modifikovaných organizmov).
 • Pri dovoze alebo vývoze tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (alkohol, tabak alebo palivo) zo/do Spojeného kráľovstva budete musieť splniť ďalšie formality.
 • Všeobecne platí, že DPH budete musieť účtovať v tej krajine EÚ, do ktorej dovážate tovar zo Spojeného kráľovstva. Pri vývoze tovaru do Spojeného kráľovstva budete oslobodený od DPH v EÚ, ale budete musieť dodržiavať všetky pravidlá pre DPH týkajúce sa dovozu do Spojeného kráľovstva.
 • Pri transakciách so Spojeným kráľovstvom budete musieť dodržiavať iné pravidlá a postupy pre DPH ako pri transakciách v rámci EÚ.

Zmeny by mohli byť ešte zásadnejšie, ak EÚ a Spojené kráľovstvo do konca prechodného obdobia nedospejú k dohode. V tomto prípade budete musieť okrem uvedených formalít splniť:

 • Budete musieť zaplatiť clo za tovar, ktorý dovážate zo Spojeného kráľovstva do EÚ.
 • Môžu sa na vás vzťahovať kvóty pre niektoré druhy tovaru, ktoré vstupujú do EÚ zo Spojeného kráľovstva.

Okrem toho by ste mali vedieť, že ak využívate akékoľvek materiály alebo procesy zo Spojeného kráľovstva, už sa nebudú v rámci existujúcich preferenčných režimov EÚ považovať za „pôvodné“ materiály alebo procesy.

Čím skôr sa na tieto zmeny začnete pripravovať, tým menšie je riziko, že sa vaše podnikanie po skončení prechodného obdobia naruší.

Nasledujúci zoznam obsahuje niekoľko praktických krokov, ktoré by ste mali podniknúť, aby ste sa pripravili:

 • KOMUNIKUJTE so svojimi obchodnými partnermi. Skončenie prechodného obdobia môže ovplyvniť aj váš dodávateľský reťazec, a preto musíte vedieť, čo to znamená pre vašich dodávateľov, sprostredkovateľov či prepravcov.
 • KONTAKTUJTE svoje miestne orgány a poradenské centrá, a požiadajte ich, aby vám poskytli všetky informácie a vysvetlenia, ako sa máte pripraviť na skončenie prechodného obdobia. Kontaktné údaje za jednotlivé členské štáty nájdete nižšie.
 • SLEDUJTE webovú stránku Európskej komisie. Nájdete tam podrobné „oznámenia o pripravenosti“, ktoré sa týkajú širokej škály tém a majú pomôcť podnikom pripraviť sa na celkový dosah Brexitu.
 • KONAJTE ihneď! Nečakajte, kým sa prechodné obdobie skončí, ale začnite už dnes premýšľať, ako prispôsobiť svoje podnikanie. Niektoré procesy a postupy, ktoré budete musieť absolvovať, si vyžadujú viac času, preto by ste mali konať čím skôr, a vyhnúť sa tak zbytočným ťažkostiam v podnikaní.

KONTAKT