Taxation and Customs Union

Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaHoe u zich op de brexit kunt voorbereiden

Douanegids voor bedrijven


Indien het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaat zonder terugtrekkingsakkoord (waarin een overgangsperiode zou gelden), wordt het VK vanaf de terugtrekkingsdatum voor douanedoeleinden behandeld als een land buiten de EU.

Bedrijven in de EU moeten zich nu gaan voorbereiden op deze mogelijkheid, als zij dit nog niet hebben gedaan.

De brexit zal gevolgen hebben voor uw bedrijf als...

 • … u goederen of diensten aan het VK levert, of
 • … u goederen of diensten uit het VK ontvangt, of
 • ... u goederen via het VK vervoert.

Wat houdt dit in?

Zonder overgangsperiode of definitieve regeling, gelden vanaf de terugtrekkingsdatum voor de handelsbetrekkingen met het VK de algemene Wereldhandelsorganisatie-regels, zonder toepassing van preferenties.

Dit houdt met name in dat:

 • douaneformaliteiten van toepassing zullen zijn, aangiften moeten worden ingediend en douaneautoriteiten zekerheden kunnen verlangen voor mogelijke en bestaande douaneschulden;
 • douanerechten zullen moeten worden betaald op goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen, zonder preferenties;
 • er verboden of beperkingen kunnen gelden voor bepaalde goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen, waardoor invoer- of uitvoervergunningen nodig kunnen zijn;
 • de door het Verenigd Koninkrijk afgegeven invoer- en uitvoervergunningen niet langer geldig zullen zijn in de EU (alleen in de overgebleven EU-lidstaten: de EU27);
 • de door het Verenigd Koninkrijk afgegeven vergunningen voor douanevereenvoudigingen of -procedures, zoals douane-entrepot, niet langer geldig zullen zijn in de EU (EU27);
 • de door het Verenigd Koninkrijk afgegeven vergunningen voor geautoriseerd marktdeelnemer (AEO) niet langer geldig zullen zijn in de EU (EU27);
 • EU-lidstaten btw in rekening kunnen brengen voor de invoer van goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen; de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk van btw zal worden vrijgesteld;
 • de regels voor de aangifte en betaling van btw (voor leveringen van diensten zoals elektronische diensten) en voor grensoverschrijdende btw-teruggaaf zullen veranderen;
 • voor het overbrengen van goederen naar het Verenigd Koninkrijk een uitvoeraangifte nodig zal zijn; voor het overbrengen van accijnsgoederen naar het VK mogelijk een elektronisch administratief document (e-AD) nodig zal zijn;
 • voor accijnsgoederen die worden overgebracht van het Verenigd Koninkrijk naar de EU (EU27), eerst de douaneformaliteiten moeten worden afgehandeld voordat een overbrenging in het kader van het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (Excise Movement and Control System, EMCS) kan starten.

Wat moet u doen?

Alle betrokken bedrijven moeten zich zo snel mogelijk voorbereiden, de nodige besluiten nemen, en de vereiste administratieve maatregelen nemen om verstoringen te voorkomen.
Volg onderstaande checklist en bekijk welke praktische stappen u zo snel mogelijk moet nemen om voorbereid te zijn.

Brexit-checklist voor bedrijven


 • Ga na of uw bedrijf handelt met het VK of goederen via het VK vervoert.  

Als dit het geval is:

 • Registreert u uw bedrijf dan bij de douaneautoriteit in uw land , als u dat nog niet heeft gedaan, om handel te kunnen drijven met landen buiten de EU. U vindt de contactgegevens van   de nationale douaneautoriteiten in deze lijst.
 • Ga na of uw bedrijf er klaar voor is om handel te kunnen blijven met of via het VK en of u beschikt over de benodigde:
  1. menselijke capaciteit (personeel met verstand van douanezaken);
  2. technische capaciteit (IT- en andere systemen); en
  3. douanevergunningen zoals vergunningen voor bijzondere douaneregelingen (opslag, verwerking van goederen of plaatsen van goederen onder de regeling "bijzondere bestemming").
 • Vraag de douaneautoriteit in uw land welke douanevereenvoudigingen en -faciliteiten er voor uw bedrijf zijn, bijvoorbeeld:
 1. vereenvoudigingen voor het plaatsen van goederen onder een douaneregeling;
 2. doorlopende zekerheidstellingen, met verlagingen of ontheffingen;
 3. vereenvoudigingen van de regelingen voor douanevervoer.
 • Overweeg de status van geautoriseerd marktdeelnemer (AEO) aan te vragen bij de douaneautoriteit in uw land.
 • Registreert u zich in een van de overige 27 EU-lidstaten als u zich heeft geregistreerd voor het mini-éénloketsysteem van de btw in het VK.
 • Als u in 2018 btw heeft betaald in het VK, dient u uw verzoeken voor de teruggaaf van btw dan ruim vóór de terugtrekkingsdatum in, zodat ze kunnen worden verwerkt.
 • Neem contact op met uw zakenpartners (leveranciers, tussenpersonen, vervoerders, enz.) omdat de brexit ook gevolgen kan hebben voor uw toeleveringsketen.
 • Bekijk de pagina met e-learningmodules over douane en belastingen om te zien of uw personeel extra opleidingen kan gebruiken.

Meer technische informatie vindt u op de website van de Europese Commissie met "nota's over de brexit-voorbereidingen" over een reeks onderwerpen, waaronder douane en belastingen. Voor meer informatie en hulp kunt u contact opnemen met uw nationale autoriteiten, de Kamer van Koophandel in uw land of uw brancheorganisatie.

Brexit-richtsnoeren en -richtlijnen


Richtsnoeren voor douaneaangelegenheden in geval van geen terugtrekkingsakkoord

Richtsnoeren inzake accijnzen voor voortdurende verplaatsing van goederen in geval van geen terugtrekkingsakkoord

Richtsnoeren voor administratieve samenwerking op het gebied van btw en bijstand bij invordering in geval van geen terugtrekkingsakkoord

Richtsnoeren van de btw-commissie in geval van geen terugtrekkingsakkoord

Contactgegevens


Meer informatie en links


Brexit-checklist voor bedrijven

Douanegids voor bedrijven

Factsheet "Zeven dingen die bedrijven in de EU27 moeten weten ter voorbereiding op de Brexit"

Contactgegevens van de nationale autoriteiten van de EU27-lidstaten op het gebied van douane en belastingen

Factsheets over reizen, rechten van burgers, studeren en consumentenrechten

Eurotunnel en Kanaalferry's – goederen soepel door de Franse douane loodsen (infografieken en gids)

Pagina met nota's over de brexit-voorbereidingen op allerlei gebieden

e-learningmodules over douane en belastingen