Taxation and Customs Union

BREXIT — KIF TĦEJJI RUĦEK GĦAL TMIEM IL-PERJODU TA’ TRANŻIZZJONI

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaIl-Brexit: Xi nbidel fl-1 ta’ Frar 2020 għad-dwana u t-taxxa?


Ir-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea fil-31 ta’ Jannar 2020.

Skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ, issa huwa uffiċjalment pajjiż terz għall-UE u għalhekk m’għadux jipparteċipa fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE.

Madankollu, l-UE u r-Renju Unit qablu b’mod konġunt dwar perjodu ta’ tranżizzjoni, li se jdum sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Matul il-perjodu ta' tranżizzjoni:

 • L-ebda bidla għaċ-ċittadini, il-konsumaturi, in-negozji, l-investituri, l-istudenti u r-riċerkaturi kemm fl-UE kif ukoll fir-Renju Unit; kif ukoll
 • il-liġi tal-UE għadha tapplika fir-Renju Unit.

Ma hemm l-ebda impatt fuq id-dwana jew it-tassazzjoni matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni. 

Madankollu, anke jekk l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jikkonkludu sħubija ambizzjuża ħafna li tkopri l-oqsma kollha maqbula fid-Dikjarazzjoni Politika sa tmiem l-2020, il-ħruġ tar-Renju Unit se jkollu konsegwenzi serji fuq l-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini mill-1 ta’ Jannar 2021. Dawn il-bidliet huma inevitabbli u l-partijiet ikkonċernati jridu jippreparawhom. 

Biex tgħin, il-Kummissjoni qed tirrevedi – u fejn meħtieġ taġġorna – aktar minn 100 avviż ta’ tħejjija  tal-partijiet ikkonċernati speċifiċi għas-settur li ppubblikat matul in-negozjati tal-Artikolu 50 mar-Renju Unit.

Fil-qasam tat-taxxa u d-dwana, l- “avviżi għat-tħejjija” aġġornati rilevanti jistgħu jinstabu taħt.

Il-lista sħiħa tal-avviżi ta’ tħejjija hi disponibbli hawn

 

Mistoqsijiet u Tweġibiet dwar il-ħruġ tar-Renju Unit

mill-Unjoni Ewropea fil-31 ta’ Jannar 2020

GWIDA GĦAN-NEGOZJI


IL-BREXIT SE JAFFETTWA LILL-KUMPANIJA TIEGĦEK JEKK…

 • … tbigħ merkanzija jew tipprovdi servizzi lir-Renju Unit, jew
 • … tixtri merkanzija jew tirċievi servizzi mir-Renju Unit, jew
 • … tittrasporta merkanzija minn ġor-Renju Unit, jew
 • ... tuża materjali u merkanzija mir-Renju Unit għal kummerċ ma’ pajjiżi sħab tal-UE bħala parti minn skemi preferenzjali.

Dan ifisser, pereżempju, li:

 • Se jkollok bżonn tippreżenta dikjarazzjonijiet doganali meta timporta jew tesporta merkanzija lejn jew mir-Renju Unit, jew meta tittrasporta l-merkanzija tiegħek minn ġor-Renju Unit.
 • Minbarra d-dikjarazzjoni doganali, jista’ jkun li jkollok tipprovdi wkoll data tas-sigurtà u tas-sikurezza.
 • Se jkollok bżonn liċenzja speċjali biex timporta jew tesporta ċerta merkanzija (eż. skart, ċerti sustanzi kimiċi perikolużi, OĠM).
 • Se jkollok tikkonforma ma’ formalitajiet addizzjonali jekk timporta jew tesporta merkanzija soġġetta għas-sisa (xorb alkoħoliku, tabakk, jew fjuwil) lejn jew mir-Renju Unit.
 • Ġeneralment ikollok tħallas il-VAT fil-pajjiż tal-UE li lejh timporta l-merkanzija mir-Renju Unit. Tingħata eżenzjoni mill-VAT fl-UE għal kwalunkwe merkanzija li tesporta lejn ir-Renju Unit, iżda wara jkollok tikkonforma mar-regoli tal-VAT għall-importazzjonijiet fir-Renju Unit.
 • Għal tranżazzjonijiet mar-Renju Unit se jkollok tikkonforma ma’ regoli u proċeduri tal-VAT differenti minn dawk li japplikaw għal tranżazzjonijiet fl-UE.

Jekk ma jintlaħaqx ftehim bejn l-UE u r-Renju Unit sa tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-bidliet jistgħu jkunu aktar sostanzjali. F’dan il-każ, minbarra l-formalitajiet ta’ hawn fuq:

 • Ikollok tħallas ukoll dazji doganali fuq merkanzija li ddaħħal fl-UE mir-Renju Unit.
 • Jista’ jkun li jaffettwawk kwoti għal ċerta merkanzija li tiddaħħal fl-UE mir-Renju Unit.

Barra minn hekk, kun af li jekk tuża materjali jew proċessi mir-Renju Unit, dawn ma jibqgħux jitqiesu bħala “oriġinarji” skont l-iskemi preferenzjali eżistenti tal-UE.

Aktar ma tibda tħejji ruħek malajr għal dawn il-bidliet, aktar jonqos ir-riskju li n-negozju tiegħek jiffaċċja tfixkil kbir wara l-perjodu ta’ tranżizzjoni.

Il-lista ta’ kontroll ta’ hawn taħt tipprovdi għadd ta’ passi prattiċi li għandek tieħu biex tħejji ruħek:

 • TKELLEM mas-sħab tan-negozju tiegħek. It-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni jista’ jkollu impatt fuq il-katina tal-provvista, u għalhekk jeħtieġ li tkun taf xi jfisser dan għall-fornituri, l-intermedjarji jew it-trasportaturi tiegħek ukoll.
 • IKKUNTATTJA lill-awtoritajiet lokali u liċ-ċentri ta’ konsulenza biex tikseb id-dettalji u l-ispjegazzjonijiet kollha dwar x’għandek tħejji ruħek għalih lejn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Id-dettalji ta’ kuntatt għal kull Stat Membru jinsabu hawn taħt.
 • IKKONSULTA s-sit web tal-Kummissjoni Ewropea, fejn issib “avviżi ta’ tħejjija” dettaljati dwar firxa wiesgħa ta’ suġġetti li jgħinu lin-negozji jħejju ruħhom għall-impatt sħiħ tal-Brexit.
 • ĦU AZZJONI issa! Tistenniex sa tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni biex taħseb dwar kif għandek tadatta ruħek. Billi wħud mill-proċessi u l-proċeduri li trid issegwi jieħdu ż-żmien, għandek tibda kemm jista’ jkun malajr biex tevita li n-negozju tiegħek jiltaqa’ ma’ diffikultajiet bla bżonn.

Kuntatt