Taxation and Customs Union

BREXIT – KĀ SAGATAVOTIES PĀREJAS PERIODA BEIGĀM

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaBrexit: Kas kopš 2020. gada 1. februāra ir mainījies muitas un nodokļu jomā?


Apvienotā Karaliste 2020. gada 31. janvārī izstājās no Eiropas Savienības.

Saskaņā ar Izstāšanās līgumu Apvienotā Karaliste tagad oficiāli ir trešā valsts un ES lēmumu pieņemšanā vairs nepiedalās.

Tomēr ES un Apvienotā Karaliste ir kopīgi vienojušās par pārejas periodu, kas ilgs līdz 2020. gada 31. decembrim.

Pārejas periodā:

 • Iedzīvotājiem, patērētājiem, uzņēmumiem, investoriem, studentiem un pētniekiem ne ES, ne Apvienotajā Karalistē nekas nemainās, un
 • Apvienotajā Karalistē joprojām ir piemērojami ES tiesību akti.

Pārejas periodā nav nekādas ietekmes uz muitas vai nodokļu jomu.

Tomēr pat tad, ja Eiropas Savienība un Apvienotā Karaliste līdz 2020. gada beigām noslēgs ļoti vērienīgu partnerību, kas aptvers visas jomas, par kurām panākta vienošanās politiskajā deklarācijā, valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem no 2021. gada 1. janvāra būs jārēķinās ar nopietnām sekām, ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās. Šīs izmaiņas nav novēršamas, un visām ieinteresētajām personām ir tām jāsagatavojas.

Lai sniegtu palīdzību šajā procesā, Komisija pārskata — un vajadzības gadījumā atjaunina — vairāk nekā 100 konkrētu nozaru ieinteresētajām personām domātus paziņojumus par sagatavotību, kurus Komisija publicēja laikā, kad noritēja 50. panta sarunas ar Apvienoto Karalisti.

Attiecīgie atjauninātie paziņojumi par gatavību nodokļu un muitas jomā pieejami šeit:

Saraksts, kurā norādīti visi paziņojumi par gatavību, pieejams šeit.

 

Jautājumi un atbildes par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī

 

NORĀDĪJUMI UZŅĒMUMIEM


BREXIT SKARS JŪSU UZŅĒMUMU, JA...

 • … tas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Apvienotajai Karalistei vai
 • … tas pērk preces vai saņem pakalpojumus no Apvienotās Karalistes, vai
 • … tas pārvieto preces caur Apvienoto Karalisti, vai
 • … tas izmanto Apvienotās Karalistes materiālus un preces, lai tirgotos ar ES partnervalstīm saskaņā ar preferenču sistēmām.

Tas, piemēram, nozīmē to, ka:

 • jums būs jāiesniedz muitas deklarācijas, importējot vai eksportējot preces uz Apvienoto Karalisti vai no tās, vai pārvietojot jūsu preces caur Apvienoto Karalisti,
 • papildus muitas deklarācijai jums, iespējams, būs jāsniedz drošības un drošuma dati,
 • jums būs vajadzīga īpaša licence, lai importētu vai eksportētu konkrētas preces (piemēram, atkritumus, konkrētas bīstamas ķīmiskas vielas, ģenētiski modificētus organismus (ĢMO)),
 • jums būs jāievēro papildu formalitātes, importējot vai eksportējot akcīzes preces (alkoholu, tabaku vai degvielu) uz Apvienoto Karalisti vai no tās,
 • parasti jums būs jādeklarē PVN tajā ES valstī, kurā jūs importējat preces no Apvienotās Karalistes. Eiropas Savienībā jūs būsiet atbrīvots no PVN maksāšanas par visām precēm, kuras eksportējat uz Apvienoto Karalisti, taču šādā gadījumā jums būs jāievēro visi PVN noteikumi par importu Apvienotajā Karalistē,
 • darījumos ar Apvienoto Karalisti jums būs jāievēro PVN noteikumi un procedūras, kas atšķiras no noteikumiem un procedūrām Eiropas Savienības iekšienē veikto darījumu gadījumā.

Pārmaiņas varētu būt vēl būtiskākas tad, ja līdz pārejas perioda beigām netiks noslēgts ES un Apvienotās Karalistes brīvās tirdzniecības nolīgums. Tādā gadījumā papildus iepriekš minētajām formalitātēm:

 • jums būs jāmaksā arī muitas nodokļi par precēm, ko ievedat Eiropas Savienībā no Apvienotās Karalistes,
 • uz jums, iespējams, var attiekties kvotas konkrētām precēm, kas Eiropas Savienībā tiek ievestas no Apvienotās Karalistes.

Turklāt jums būtu jāapzinās, ka, izmantojot jebkādus Apvienotās Karalistes izcelsmes materiālus vai procesus, tie vairs netiks uzskatīti par “noteiktas izcelsmes” materiāliem vai procesiem saskaņā ar spēkā esošajām ES preferenču sistēmām.

Jo agrāk jūs sāksiet gatavoties šīm pārmaiņām, jo mazāks būs risks, ka pēc pārejas perioda beigām jūsu uzņēmums saskarsies ar būtiskiem traucējumiem.

Turpmākajā kontrolsarakstā ir minēti daži praktiski pasākumi, kas būtu jāveic, lai sagatavotos:

 • APSPRIEDIETIES ar saviem darījumu partneriem. Pārejas perioda beigas varētu skart arī jūsu piegādes ķēdi, tāpēc jums jāzina, ko tas nozīmē arī jūsu piegādātājiem, starpniekiem vai pārvadātājiem.
 • SAZINIETIES ar jūsu valsts vietējām iestādēm un konsultāciju centriem, lai iegūtu pilnīgu informāciju un paskaidrojumus par to, kam jums ir jābūt gataviem saistībā ar pārejas perioda beigām. Katras dalībvalsts kontaktinformācija ir norādīta turpmāk.
 • MEKLĒJIET informāciju Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kurā ir atrodami detalizēti “paziņojumi par sagatavotību” dažādās jomās un kuras nolūks ir palīdzēt uzņēmumiem sagatavoties pilnai Brexit ietekmei.
 • RĪKOJIETIES jau tagad! Negaidiet līdz pārejas perioda beigām, lai domātu par to, kā jums ir jāpielāgojas. Daži procesi un procedūras, kas jums jāievēro, prasa zināmu laiku, tāpēc jums būtu jāsāk rīkoties pēc iespējas agrāk, lai jūsu uzņēmums izvairītos no nevajadzīgiem sarežģījumiem.

Saziņa


Lai atrastu savas valsts kontaktpunktus, lūdzu, skatiet kontaktpersonu sarakstu.

Plašāka informācija un noderīgas saites