Taxation and Customs Union

Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaHogyan célszerű felkészülni a brexitre?

Vámügyi útmutató vállalkozásoknak


Amennyiben nem születik a kilépésről rendelkező megállapodás, amely 2020 végéig tartó átmeneti időszakot léptetne életbe (amely a kilépésről rendelkező megállapodás szerint hosszabbítható lenne), az Egyesült Királyság 2019. április 13-tól vámügyi tekintetben nem uniós országnak fog számítani.

Az uniós vállalkozásoknak sürgősen fel kell készülniük az Egyesült Királyság kilépésére, ha nem tették még meg.

A brexit hatással lesz vállalkozására, amennyiben vállalkozása...

 • … árukat értékesít vagy szolgáltatásokat nyújt az Egyesült Királyságban, vagy
 • … árukat vagy szolgáltatásokat vásárol az Egyesült Királyságból, vagy
 • … árukat szállít az Egyesült Királyságon keresztül.

Mit jelent ez?

(A kilépésről rendelkező megállapodásban tárgyalt) átmeneti időszak vagy végleges szabályozás hiányában az Egyesült Királysághoz fűződő kereskedelmi kapcsolatokra 2019. április 13-tól a WTO általános szabályai fognak vonatkozni, kedvezmények alkalmazása nélkül.

Ez konkrétan a következőket jelenti:

 • Vámalakiságokat kell majd alkalmazni, nyilatkozatokat kell beadni, és a vámhatóságok garanciákat követelhetnek meg az esetleges vagy fennálló vámtartozások tekintetében.
 • Az Egyesült Királyságból az EU-ba belépő árukra vámokat fognak kivetni, kedvezmények nélkül.
 • Az Egyesült Királyságból az EU-ba belépő bizonyos termékekre tilalmak vagy korlátozások is vonatkozhatnak, ami azt jelenti, hogy import- vagy exportengedélyekre lehet szükség.
 • Az Egyesült Királyság által kibocsátott import- és exportengedélyek nem lesznek érvényesek az EU-ban (EU 27).
 • Az Egyesült Királyság által kibocsátott vámügyi egyszerűsítésre vagy eljárásokra– például a vámraktározási eljárásra –vonatkozó engedélyeknem lesznek érvényesek az EU-ban (EU 27).
 • Az Egyesült Királyság által kibocsátott Engedélyezett Gazdálkodói (AEO) engedélyek nem lesznek érvényesek az EU-ban (EU 27).
 • A tagállamok a behozatalkor hozzáadottérték-adót fognak felszámítani az Egyesült Királyságból belépő árukra. Az Egyesült Királyságba irányuló export hozzáadottértékadó-mentességet fog élvezni.
 • Változni fognak a hozzáadottérték-adó bevallására és befizetésére, valamint az államközi áfa-visszatérítésekre vonatkozó szabályok (például az elektronikus szolgáltatások nyújtása tekintetében).
 • Az áruk Egyesült Királyságba történő szállításakor kiviteli árunyilatkozatot kell majd tenni. A jövedéki termékek Egyesült Királyságba való szállításakor elektronikus adminisztratív okmányra is szükség lehet.
 • A jövedéki termékeknek az Egyesült Királyságból az EU-ba (EU 27) történő szállításakor megkezdődhet az ilyen áruk jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszer szerinti vámalakiságoknak való alávetése.

Mit kell tennie?

Minden érintett vállalkozásnak fel kell készülnie, meg kell hoznia az összes szükséges döntést, és végre kell hajtania minden előírt adminisztratív intézkedést 2019. április 13-a előtt annak érdekében, hogy elkerülje az üzleti tevékenységében beálló zavart.

Kövesse az alábbi ellenőrzőlistát, és ismerje meg, milyen gyakorlati lépéseket kell megtennie mihamarabb a felkészülés érdekében.

 

Brexit ellenőrzőlista a kereskedők számára


 • Ellenőrizze , hogy vállalkozása kereskedik-e az Egyesült Királysággal, vagy szállít-e árukat az Egyesült Királyságon keresztül. 

Ha igen:

 1. emberi erőforrás  (vámügyekben képzett személyzet); 
 2. technikai kapacitás  (informatikai és egyéb rendszerek); valamint
 3. vámengedély, például különleges eljárás esetére (tárolás, feldolgozás vagy a különleges felhasználási szabály alá tartozó áruk tekintetében).
 • Tájékozódjon a magyar vámhatóságoknál a vállalkozása számára elérhető, meglévő vámegyszerűsítési és vámkönnyítési lehetőségekről, mint például:
 1. egyszerűsítések az áruk vámeljárás alá helyezése tekintetében;
 2. átfogó garanciák csökkentett összegekkel vagy felmentésekkel;  
 3. egyszerűsítések az árutovábbítási eljárások tekintetében. 
 • Mérlegelje , hogy érdemes-e Engedélyezett Gazdálkodói(AEO) státuszért folyamodnia a magyar vámhatóságokhoz.
 • Amennyiben az Egyesült Királyságban vették nyilvántartásba a szűkített egyablakos áfa-ügyintézés tekintetében, vetesse magát nyilvántartásba  a 27 tagú EU valamely tagállamában.
 • Ha 2018-ban az Egyesült Királyságban fizetett áfát,  jóval 2019. ÁPRILIS 13-A előtt nyújtsa be áfa-visszatérítési igényét , hogy azt az említett dátum előtt feldolgozzák.
 • Beszéljen üzletfeleivel (beszállítóival, a köztes szereplőkkel, a fuvarozókkal stb.), mivel a brexit az ellátási láncára is hatással lehet.
 • Nézze  meg weboldalunkon a vám- és adóügyeket tárgyaló e-oktatási modulokat, hogy eldönthesse, szüksége van-e Önnek vagy személyzetének további képzésre.
 • Részletesebb technikai információkat az Európai Bizottság weboldalán talál, ahol számos „felkészülési értesítést” olvashat területek széles skáláján, többek között a vám- és adóügyek területén is.

További tájékoztatásért és segítségért forduljon a magyar vámhatóságokhoz, helyi kereskedelmi és iparkamarájához vagy iparági szövetségéhez.

Brexit iránymutató feljegyzések és iránymutatások


Iránymutató feljegyzések vámügyi kérdésekben megállapodás nélküli brexit esetén

Iránymutató feljegyzések áruk folyamatban levő szállítására vonatkozóan megállapodás nélküli brexit esetén

Iránymutató feljegyzések héa-ra vonatkozó igazgatási együttműködéssel és adóvisszaigénylési segítségnyújtással kapcsolatos kérdésekben megállapodás nélküli brexit esetén

A héabizottság iránymutatásai megállapodás nélküli brexit esetén

Kapcsolat


https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hu