Taxation and Customs Union

Tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaBrexit: Cad a d’athraigh an 1 Feabhra 2020 maidir le custam agus cáin?


D'fhág an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach an 31 Eanáir 2020.

I gcomhréir leis an gComhaontú um Tharraingt Siar is tríú tír anois í i dtaca leis an Aontas agus dá bhrí sin níl sí rannpháirteach a thuilleadh i gcinnteoireacht an Aontais.

Tháinig an tAontas agus an Ríocht Aontaithe ar chomhaontú, áfach, maidir le hidirthréimhse a leanfaidh go dtí an 31 Nollaig 2020.

Le linn na hidirthréimhse:

  • Ní athraíonn aon rud le haghaidh na saoránach, na dtomhaltóirí, na n-infheisteoirí, na mac léinn agus na dtaighdeoirí san Aontas agus sa Ríocht Aontaithe araon; agus
  • beidh feidhm ag dlí an Aontais sa Ríocht Aontaithe go fóill.

Ní bheidh aon tionchar ar chustam nó ar cháin le linn na hidirthréimhse.

Fiú má thagann an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe ar chomhpháirtíocht fíor-uaillmhianach, áfach, lena gcumhdaítear na réimsí uile a comhaontaíodh sa Dearbhú Polaitiúil faoi dheireadh 2020, beidh iarmhairtí tromchúiseacha ag imeacht na Ríochta Aontaithe maidir le riaracháin phoiblí, gnólachtaí agus saoránaigh ón 1 Eanáir 2021 ar aghaidh. Tá na hathruithe sin dosheachanta agus ní mór do na geallsealbhóirí ullmhú dóibh.

Chun cúnamh a thabhairt, tá an Coimisiún ag déanamh athbhreithniú - agus i gcás inar gá, ag déanamh nuashonrú - ar bhreis agus 100 fógra ullmhachta earnáilsonrach a d’fhoilsigh sé le linn na caibidlíochta faoi Airteagal 50 leis an Ríocht Aontaithe.

I réimse na cánach agus an chustaim, is féidir na fógraí ábhartha uasdátaithe le haghaidh ullmhachta a aimsiú ag an mbun.

Tá liosta iomlán fógraí ullmhachta ar fáil anseo.

Ceisteanna agus freagraí i dtaca le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach an 31 Eanáir 2020

 

Teagmháil


www.revenue.ie/brexit

www.gov.ie/Brexit

https://www.prepareforbrexit.com/

brexitqueries@revenue.ie

Breis eolais agus naisc ghaolmhara