Taxation and Customs Union

Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaKuinka varautua brexitiin

Tulliopas yrityksille


Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta ilman erosopimusta, jolla otettaisiin käyttöön siirtymäkausi, Yhdistynyt kuningaskunta katsotaan tullitarkoituksissa EU:n ulkopuoliseksi maaksi sen eroamispäivästä alkaen.

EU:n yritysten olisi varauduttava tähän mahdollisuuteen.

Brexit vaikuttaa yritykseesi, jos se...

 • … myy tavaroita tai palveluita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai
 • … ostaa tavaroita tai palveluita Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai
 • … kuljettaa tavaroita Yhdistyneen kuningaskunnan kautta.

Seuraukset

Ilman siirtymäkautta (siten kuin se määritetään erosopimuksessa) tai sovittuja järjestelyjä kauppasuhteisiin Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sovelletaan yleisiä WTO:n sääntöjä ilman tullietuuksia eroamispäivästä alkaen.

Tämä merkitsee erityisesti, että

 • sovelletaan tullimuodollisuuksia, on tehtävä tulli-ilmoitukset ja tulliviranomaiset voivat vaatia vakuuksia mahdollisen tai olemassa olevan tullivelan osalta.
 • tullimaksuja sovelletaan tavaroihin, joita tuodaan EU:hun Yhdistyneestä kuningaskunnasta, ilman tullietuuksia.
 • Lisäksi voidaan soveltaa kieltoja tai rajoituksia joihinkin Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun tuotaviin tavaroihin, ja tällöin saatetaan tarvita tuonti- tai vientilupa.
 • Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämät tuonti- ja vientiluvat eivät enää ole voimassa EU:ssa (EU27-maat).
 • Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämät tulliyksinkertaistuksia tai -menettelyjä koskevat luvat esimerkiksi tullivarastoinnin osalta eivät enää ole voimassa EU:ssa (EU27-maat).
 • Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämät valtuutetun talouden toimijan (AEO) luvat eivät enää ole voimassa EU:ssa (EU27-maat).
 • Jäsenvaltiot perivät tuonnin yhteydessä arvonlisäveroa , kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuodaan tavaroita EU:hun. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuva vienti vapautetaan arvonlisäverosta.
 • Säännöt, jotka koskevat arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista (esimerkiksi sähköisten palvelujen tarjoamisen yhteydessä) ja alv-palautuksia rajojen yli, muuttuvat.
 • Tavaroiden siirrot Yhdistyneeseen kuningaskuntaan edellyttävät vienti-ilmoitusta. Valmisteveron alaisten tavaroiden siirto Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saattaa edellyttää myös sähköistä hallinnollista asiakirjaa.
 • Tullimuodollisuudet on oltava suoritettu Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun siirrettävien valmisteveron alaisten tavaroiden osalta ennen kuin siirto valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmässä voidaan aloittaa.

Mitä yrityksesi on tehtävä?

Kaikkien yritysten, joita asia koskee, on tehtävä tarvittavat päätökset ja hallinnolliset valmistelut mahdollisimman pian, jotta vältetään liiketoiminnan häiriytyminen.

Toteuta tarvittavat käytännön toimet mahdollisimman pian jäljempänä esitetyn tarkistuslistan mukaisesti.

 

Brexitiä koskeva tarkistuslista kaupan alan toimijoita varten


 • Arvioi, käykö yrityksesi kauppaa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tai kuljettaako yrityksesi tavaroita Yhdistyneen kuningaskunnan kautta. 

Jos vastaus on kyllä:

 1. henkilöstövalmiudet  (tulliasioita tuntevat työntekijät); 
 2. tekniset valmiudet (IT-järjestelmät ja muut); sekä
 3. tulliluvat, esimerkiksi erityismenettelyjä varten (varastointi, käsittely ja tavarat, joihin sovelletaan ”erityisen käyttötarkoituksen” sääntöä).
 • Ota selvää maasi tulliviranomaiselta käytettävissä olevista yksinkertaistetuista ja helpotetuista menettelyistä , kuten
 1. yksinkertaistetuista menettelyistä tavaroiden asettamiseksi tullimenettelyyn;
 2. yleisvakuuksista (määrältään alennetut, vapautukset); 
 3. yksinkertaistetut passitusmenettelyt. 
 • Harkitse  valtuutetun talouden toimijan(AEO) aseman hakemista maasi tulliviranomaiselta.
 • Jos yrityksesi on rekisteröitynyt arvonlisäveron erityisjärjestelmään (MOSS) Yhdistyneessä kuningaskunnassa, rekisteröi  yrityksesi jossakin EU27-maassa.
 • Jos yrityksesi on maksanut arvonlisäveroa Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2018,  TOIMITA alv-palautusta koskevat hakemukset hyvissä ajoin ennen eroamispäivää, jotta hakemukset voidaan käsitellä.
 • Keskustele liikekumppaniesi kanssa (tavarantoimittajat, välittäjät, rahdinkuljettajat jne.), koska brexit saattaa vaikuttaa myös toimitusketjuun.
 • Tutustu  sivustollamme tulleja ja verotusta koskeviin verkko-oppimismoduuleihin ja harkitse, tarvitaanko yrityksessäsi lisäkoulutusta.
 • Yksityiskohtaisempaa tietoa esitetään Euroopan komission verkkosivustolla, joka sisältää brexitiin valmistautumista varten alakohtaisia ilmoituksia muun muassa tulli- ja verotusalasta.

Lisätietoa ja apua saat maasi viranomaisilta, kauppa- ja teollisuuskamarista ja toimialajärjestöistä.

Brexitiä koskevat ohjeasiakirjat ja suuntaviivat


Oheisen linkin kautta voi tutustua tulleihin, arvonlisä- ja valmisteverotukseen sekä välittömään verotukseen liittyviin Euroopan komission ohjeistuksiin ja suuntaviivoihin.

Brexitiä koskevat ohjeasiakirjat ja suuntaviivat

Myös seuraavat suuntaviivat ja liitteet voivat olla hyödyksi:

YHTEYSTIEDOT