Taxation and Customs Union

Ühendkuningriigi väljaastumine EList

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaBrexit: mis muutus 1. veebruaril 2020 tolli- ja maksuvaldkonnas?


Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020.

Väljaastumislepingu kohaselt on ta nüüd ametlikult kolmas riik ja seega ei osale ta enam ELi otsustusprotsessis.

EL ja Ühendkuningriik on aga kokku leppinud üleminekuperioodis, mis kestab kuni 31. detsembrini 2020.

Ülemineperioodil:

  • ei muutu midagi kodanike, tarbijate, ettevõtjate, investorite, üliõpilaste ja teadlaste jaoks ei ELis ega Ühendkuningriigis ning
  • ELi õigus kehtib Ühendkuningriigis jätkuvalt.

Üleminekuperioodil puudub mõju tolli- ja maksuvaldkonnale.

Aga isegi kui Euroopa Liit ja Ühendkuningriik sõlmivad eriti ambitsioonika partnerluslepingu, mis hõlmab 2020. aasta lõpuks kõiki poliitilises deklaratsioonis kokkulepitud valdkondi, mõjutab Ühendkuningriigi liidust lahkumine alates 1. jaanuarist 2021 tõsiselt avalikku haldust, ettevõtteid ja kodanikke. Need muutused on vältimatud ja sidusrühmad peavad nendeks valmistuma.

Sidusrühmade abistamiseks vaatab komisjon läbi ja vajaduse korral ajakohastab rohkem kui 100 sidusrühmadele suunatud sektoripõhist Brexitiks valmistumist käsitlevat teadet, mille ta avaldas artikli 50 kohastel läbirääkimistel Ühendkuningriigiga.

Allpool on esitatud Brexitiks valmistumist käsitlevad maksu- ja tollivaldkonna ajakohastatud teated.

Brexitiks valmistumist käsitlevate teadete täielik nimekiri asub siin.

 

Küsimused ja vastused 31. jaanuaril 2020 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta

 

 

Kontaktid