Taxation and Customs Union

Ühendkuningriigi väljaastumine EList

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaKuidas Brexitiks valmis olla?

Tollijuhend ettevõtjatele


Kui Ühendkuningriik lahkub EList väljaastumislepinguta, mis kehtestaks üleminekuperioodi, koheldakse Ühendkuningriiki tollialastel eesmärkidel alates väljaastumise kuupäevast kui kolmandat riiki.

ELi ettevõtted peaksid hakkama selleks võimaluseks valmistuma , kui nad ei ole seda veel teinud.

Brexit mõjutab teie ettevõtet, kui...

 • … müüte Ühendkuningriiki kaupu või teenuseid
 • … ostate Ühendkuningriigist kaupu või teenuseid
 • … teie kaup liigub läbi Ühendkuningriigi.

Mida see tähendab?

Ilma üleminekuperioodita (nagu on esitatud väljaastumislepingus) või lõpliku lepinguta reguleeritakse kaubandussuhteid Ühendkuningriigiga alates väljaastumise kuupäevast vastavalt WTO üldistele eeskirjadele ilma soodustuste kohaldamiseta.

See tähendab eelkõige järgmist:

 • Kohaldatakse tolliformaalsusi, tuleb esitada deklaratsioonid ning toll võib nõuda tagatisi seoses võimalike või olemasolevate tollivõlgadega.
 • Ühendkuningriigist ELi sisenevate kaupade suhtes kohaldatakse tollimakse ilma soodustusteta.
 • Teatavate Ühendkuningriigist ELi sisenevate kaupade suhtes võidakse kohaldada kakeelde ja piiranguid , mis tähendab, et võidakse nõuda impordi- või ekspordilitsentse.
 • Ühendkuningriigi väljaantudimpordi- ja ekspordilitsentsid ei kehti enam ELis (EL27).
 • Ühendkuningriigi väljaantudload tollialasteks lihtsustusteks või protseduurideks, nt tolliladustamine, ei kehti enam ELis (EL27).
 • Ühendkuningriigi väljaantud volitatud ettevõtja (AEO) load ei kehti enam ELis (EL 27).
 • Liikmesriigid kohaldavad Ühendkuningriigist ELi saabuvate kaupade importimisel käibemaksu . Eksport Ühendkuningriiki vabastatakse käibemaksust.
 • Muutuvad käibemaksu deklareerimise ja maksmise eeskirjad (teenuste, näiteks elektrooniliste teenusteosutamise puhul) ning piiriülesed käibemaksutagastused.
 • Kaupade liikumisel Ühendkuningriiki nõutakse ekspordideklaratsiooni. Aktsiisikaupade liikumisel Ühendkuningriiki võidakse nõuda ka elektroonilist haldusdokumenti (eAD).
 • Aktsiisikaupade liikumine Ühendkuningriigist ELi (EL 27) tuleb tolliformaalsustest vabastada enne, kui algab liikumine aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi (EMCS) alusel.

Mida tuleks teha?

Häirete vältimiseks peavad kõik asjaomased ettevõtted võimalikult kiiresti ennast ette valmistama, tegema kõik vajalikud otsused ja viima lõpule kõik vajalikud haldusmeetmed.

Järgige allpool esitatud kontroll-lehte, et saada teada, millised praktilised sammud tuleks teil valmisoleku tagamiseks võimalikult kiiresti astuda.

 

Brexiti kontroll-leht kauplejatele


 • Hinnake, kas teie ettevõte kaupleb Ühendkuningriigiga või veab kaupu läbi Ühendkuningriigi. 

Kui see nii on:

 • Registreerige oma ettevõtteriiklikus tolliasutuses, kui te ei ole seda veel teinud, et kaubelda kolmandate riikidega.

  Riiklike tolliametite kontaktandmed leiate sellest nimekirjast.

 • Hinnake, kas teie ettevõtte on valmis Ühendkuningriigiga või Ühendkuningriigi kaudu kauplemist jätkama, evides vajalikku:
 1. inimvõimekus  (tollialase ettevalmistuse saanud personal); ; 
 2. tehnilist võimekus  (IT-süsteemid jmt); ning
 3. tolliluba, nt eriprotseduuride jaoks (ladustamine, töötlemine või erikasutuse reegliga kaubad).
 • Uurige oma riigi tolliasutuselt, millised olemasolevaid tollialaseid lihtsustusi ja hõlbustusi teie ettevõte võib kasutada, näiteks:
 1. kauba tolliprotseduurile suunamise lihtsustused;
 2. üldtagatised koos vähendatud summade või eranditega; 
 3. transiidiprotseduuri lihtsustused. 
 • Kaaluge  volitatud ettevõtja(AEO) staatuse taotlemist oma riigi tolliasutuselt.
 • Kui olete registreeritud nn väikese ühe akna süsteemi vkasutajaks Ühendkuningriigis, siis registreerige  end mõnes EL 27 liikmesriigis.
 • Kui olete Ühendkuningriigis 2018. aastal tasunud käibemaksu, siis ESITAGE käibemaksutagastuse taotlused piisavalt aegsasti enne väljaastumiskuupäeva , et neid oleks võimalik töödelda.
 • Pidage nõu oma äripartneritega (tarnijad, vahendajad, vedajad,...), kuna Brexit võib mõjutada ka teie tarneahelat.
 • Vaadake meie veebisaiti , kus on e-õppe moodulid, mis käsitlevad tolli ja maksunduse valdkonda, et teha kindlaks, kas teie töötajad vajavad täiendõpet.
 • Üksikasjalikuma tehnilise teabe saamiseks võite tutvuda Euroopa Komisjoni veebisaidiga, kus on Brexitiks valmistumist käsitlevad teated, sealhulgas tolli ja maksunduse kohta.

Lisateabe ja abi saamiseks võtke ühendust oma riigi ametiasutustega, kohaliku kaubandus- ja tööstuskojaga või ametiliiduga.

Brexiti juhendid ja suunised


Tolliküsimuste juhend kokkuleppe mitte saavutamisel

Kaupade jätkuva liikumise aktsiisi juhend kokkuleppe mitte saavutamisel

Käibemaksualase halduskoostöö ja sissenõudmise juhend kokkuleppe mitte saavutamisel

Käibemaksukomitee suunised kokkuleppe mitte saavutamisel

 

Kontakti


https://www.emta.ee/eng/business-client/customs-trade-goods/brexit-and-its-effects-customs-clearance-and-trade-united