Taxation and Customs Union

BREXIT – KUIDAS VALMISTUDA ÜLEMINEKUPERIOODI LÕPUKS

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaBrexit: mis muutus 1. veebruaril 2020 tolli- ja maksuvaldkonnas?


Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020.

Väljaastumislepingu kohaselt on ta nüüd ametlikult kolmas riik ja seega ei osale ta enam ELi otsustusprotsessis.

EL ja Ühendkuningriik on aga kokku leppinud üleminekuperioodis, mis kestab kuni 31. detsembrini 2020.

Ülemineperioodil:

 • ei muutu midagi kodanike, tarbijate, ettevõtjate, investorite, üliõpilaste ja teadlaste jaoks ei ELis ega Ühendkuningriigis ning
 • ELi õigus kehtib Ühendkuningriigis jätkuvalt.

Üleminekuperioodil puudub mõju tolli- ja maksuvaldkonnale.

Aga isegi kui Euroopa Liit ja Ühendkuningriik sõlmivad eriti ambitsioonika partnerluslepingu, mis hõlmab 2020. aasta lõpuks kõiki poliitilises deklaratsioonis kokkulepitud valdkondi, mõjutab Ühendkuningriigi liidust lahkumine alates 1. jaanuarist 2021 tõsiselt avalikku haldust, ettevõtteid ja kodanikke. Need muutused on vältimatud ja sidusrühmad peavad nendeks valmistuma.

Sidusrühmade abistamiseks vaatab komisjon läbi ja vajaduse korral ajakohastab rohkem kui 100 sidusrühmadele suunatud sektoripõhist Brexitiks valmistumist käsitlevat teadet, mille ta avaldas artikli 50 kohastel läbirääkimistel Ühendkuningriigiga.

Allpool on esitatud Brexitiks valmistumist käsitlevad maksu- ja tollivaldkonna ajakohastatud teated.

Brexitiks valmistumist käsitlevate teadete täielik nimekiri asub siin.

 

Küsimused ja vastused 31. jaanuaril 2020 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta

 

JUHEND ETTEVÕTJATELE


BREXIT MÕJUTAB TEIE ETTEVÕTET, KUI

 • ... müüte Ühendkuningriiki kaupu või teenuseid;
 • ... ostate Ühendkuningriigist kaupu või teenuseid;
 • ... teie kaup liigub läbi Ühendkuningriigi;
 • ... kasutate Ühendkuningriigi materjale ja kaupu sooduskorra alusel kauplemiseks ELi partnerriikidega.

See hõlmab näiteks järgmist:

 • Peate esitama tollideklaratsiooni, kui impordite või ekspordite kaupu Ühendkuningriiki/Ühendkuningriigist või kui transpordite oma kaupu läbi Ühendkuningriigi.
 • On võimalik, et lisaks tollideklaratsioonile peate esitama ka turvalisust ja ohutust käsitlevad andmed.
 • Teatavate kaupade (nt jäätmed, teatavad ohtlikud kemikaalid, GMOd) importimiseks või eksportimiseks on vaja eriluba.
 • Kui impordite või ekspordite Ühendkuningriiki/Ühendkuningriigist aktsiisikaupu (alkohol, tubakas või kütus), peate täitma lisaformaalsusi.
 • Üldjuhul peate käibemaksu tasuma selles ELi riigis, kuhu te impordite kaupu Ühendkuningriigist. ELis olete vabastatud käibemaksust kõigi kaupade puhul, mida te ekspordite Ühendkuningriiki, kuid peate järgima kõiki käibemaksueeskirju, mis käsitlevad importi Ühendkuningriiki.
 • Ühendkuningriigiga tehtavate tehingute puhul peate järgima teistsuguseid käibemaksueeskirju ja -menetlusi kui ELi-siseste tehingute puhul.

Muutused võivad olla veelgi suuremad, kui üleminekuperioodi lõpuks ei sõlmi EL ja Ühendkuningriik lepingut. Sellisel juhul peate lisaks eespool nimetatud formaalsustele

 • tasuma tollimaksu kaupadelt, mille toote ELi Ühendkuningriigist.
 • Teid võivad ka mõjutada teatavatele Ühendkuningriigist ELi tarnitavatele kaupadele seatud kvoodid.

Lisaks peaksite arvestama, et kui kasutate Ühendkuningriigist pärit materjale või töötlemisprotsesse, siis ELi kehtiva sooduskorra kohaselt ei loeta neid enam päritolustaatusega materjalideks.

Mida varem hakkate nendeks muutusteks valmistuma, seda väiksem on oht, et Teie ettevõte seisab pärast üleminekuperioodi silmitsi suurte probleemidega.

Järgnevas kontrollnimekirjas on mõned praktilised nõuanded, mida peaksite ettevalmistuste käigus järgima.

 • RÄÄKIGE oma äripartneritega. Üleminekuperioodi lõpp võib mõjutada ka teie ettevõtte tarneahelat, seega peate teadma tarnijate, vahendajate ja vedajate olukorda.
 • VÕTKE ÜHENDUST kohalike omavalitsuste ja nõustamiskeskustega, et saada täielikku teavet ja selgitusi selle kohta, mida on vaja teha, et olla valmis üleminekuperioodi lõpuks. Allpool on esitatud iga liikmesriigi kontaktandmed.
 • TUTVUGE Euroopa Komisjoni veebilehega, kust leiate mitmesuguste teemade kohta Brexitiks valmistumist käsitlevaid üksikasjalikke teateid, mille eesmärk on aidata ettevõtetel Brexiti mõjuga toime tulla.
 • TEGUTSEGE kohe! Ärge oodake üleminekuperioodi lõpuni, et arutada, kuidas kohaneda. Mõned protsessid ja menetlused, mida tuleb järgida, võtavad aega, ja seetõttu peaksite tegutsema nii kiiresti kui võimalik, et teie ettevõttes ei tekiks asjatuid probleeme.

Kontaktid