Taxation and Customs Union

Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenska



Brexit: Hvad har ændret sig den 1. februar 2020 mht. told og skat?


Det Forenede Kongerige forlod EU den 31. januar 2020.

I overensstemmelse med udtrædelsesaftalen er det nu officielt et tredjeland og deltager derfor ikke længere i EU's beslutningsproces.

EU og Storbritannien har imidlertid i fællesskab vedtaget en overgangsperiode, som løber frem til den 31. december 2020.

Dette gælder i overgangsperioden:

  • Ingen ændringer for borgere, forbrugere, virksomheder, investorer, studerende og forskere i både EU og Storbritannien.
  • EU-lovgivningen gælder stadig i Storbritannien.

Det har ingen konsekvenser for told eller skatter i overgangsperioden.

Men selv om EU og Det Forenede Kongerige senest ved udgangen af 2020 indgår en meget ambitiøs partnerskabsaftale, der dækker alle de områder, der blev aftalt i den politiske erklæring, vil brexit have store konsekvenser for offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere fra den 1. januar 2021. Disse ændringer er uundgåelige, og de berørte parter skal forberede sig på dem.

For at hjælpe dem er Kommssionen ved at gennemgå – og om nødvendigt ajourføre – de over 100 sektorspecifikke forberedelsesmeddelelser, den har offentliggjort under artikel 50-forhandlingerne med Det Forenede Kongerige.

På told- og skatteområdet findes de relevante opdaterede meddelelser om forberedelserne nederst.

Du finder den samlede liste over forberedelsesmeddelelser her.

 

Spørgsmål og svar om Storbritanniens udtræden af EU den 31. januar 2020

 

Kontakt