Taxation and Customs Union

Vystoupení Spojeného království z EU

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaBrexit: K jakým změnám došlo v oblasti cel a daní od 1. února 2020?


Dne 31. ledna 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie.

V souladu s dohodou o vystoupení se tak oficiálně stalo tzv. třetí zemí, a tudíž se již neúčastní rozhodování na úrovni EU.

Evropská unie a Spojené království se však dohodly na tzv. přechodném období, které potrvá do 31. prosince 2020.

Během přechodného období:

  • se nic nemění pro občany, spotřebitele, podniky, investory, studenty a výzkumné pracovníky jak v EU, tak ve Spojeném království a
  • ve Spojeném království se i nadále uplatňuje právo Unie.

Přechodné období nemá žádný dopad na oblast cel a daní.

Nicméně, i když Evropská unie a Spojené království uzavřou do konce roku 2020 vysoce ambiciózní partnerství, které se bude týkat všech oblastí uvedených v politickém prohlášení, bude mít odchod Spojeného království z Unie od 1. ledna 2021 vážný dopad na veřejnou správu, podniky a občany. Tyto změny jsou nevyhnutelné a všechny zainteresované strany se na ně musí připravit.

Proto Komise přezkoumává a v případě potřeby aktualizuje více než 100 oznámení zúčastněným stranám o připravenosti jednotlivých odvětví na brexit, která byla zveřejňována během jednání se Spojeným královstvím na základě článku 50.

V oblasti cel a daní lze příslušné aktualizované „oznámení o připravenosti“ nalézt níže.

Seznam všech oznámení je k dispozici zde.

 

Otázky a odpovědi týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020

 

Kontakt