Taxation and Customs Union

Vystoupení Spojeného království z EU

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaJak se připravit na brexit

Průvodce celními postupy pro podniky


Pokud nebude existovat dohoda o vystoupení z EU, kterou by se do konce roku 2020 zavedlo přechodné období (s možností jeho prodloužení stanovenou v dohodě o vystoupení), bude Spojené království od 13. dubna  2019 považováno pro celní účely za zemi, která není členem EU.

Podniky v EU se musí bezodkladně začít připravovat na vystoupení Spojeného království z EU, pokud tak již nečiní.

Brexit se vaší společnosti dotkne, pokud...

 • … prodává zboží nebo poskytuje služby do Spojeného království, nebo
 • … nakupuje zboží nebo služby ze Spojeného království, nebo
 • … přepravuje zboží přes Spojené království.

Co to pro vás znamená?

Bez přechodného období (uvedeného v dohodě o vystoupení) nebo definitivního ujednání se obchodní vztahy se Spojeným královstvím budou od 13. dubna 2019 řídit obecnými pravidly Světové obchodní organizace a nebudou uplatňovány žádné preference.

Dojde především k těmto změnám:

 • Začnou se uplatňovat celní formality, bude nutné podávat celní prohlášení a celní orgány budou moci požadovat záruky za případné nebo již vzniklé celní dluhy.
 • Clo se bude vztahovat na zboží vstupující do EU ze Spojeného království, a to bez preferencí.
 • Zákazy nebo omezení se mohou rovněž vztahovat na některé zboží vstupující do EU ze Spojeného království, což znamená, že se možná budou vyžadovat dovozní nebo vývozní licence.
 • Dovozní a vývozní licence vydané Spojeným královstvím již nebudou platné v EU (EU-27).
 • Povolení k celnímu zjednodušení nebo postupům, např. k uskladňování v celním skladu, vydaná Spojeným královstvím nebudou již v EU (EU27) platit.
 • Povolení pro schválené hospodářské subjekty vydaná Spojeným královstvím nebudou v EU (EU27) platit.
 • Členské státy budou účtovat DPH při dovozu zboží vstupujícího do EU ze Spojeného království. Vývoz do Spojeného království bude od DPH osvobozen.
 • Změní se pravidla vykazování a placení DPH (za poskytování služeb, např. elektronických služeb) a pravidla přeshraničního vracení DPH.
 • K přepravě zboží do Spojeného království se bude vyžadovat vývozní celní prohlášení. K přepravě zboží podléhajícího spotřební dani na území  Spojeného království může být rovněž požadován elektronický správní doklad (e-AD).
 • Před tím, než začne přeprava podle systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS), bude muset být pohyb zboží podléhajícího spotřební dani ze Spojeného království do EU (EU27) osvobozen od celních formalit.

Jak se připravit?

Všechny společnosti, kterých se to týká, se musejí připravit, přijmout veškerá nezbytná rozhodnutí a provést všechna požadovaná administrativní opatření před 13. dubna 2019, aby nedošlo k narušení jejich podnikatelské činnosti.

Řiďte se pokyny na níže uvedeném seznamu a zjistěte si, jaké praktické kroky je třeba co nejdříve podniknout.

 

Seznam kroků doporučených obchodníkům v souvislosti s brexitem


 • Zjistěte, zda váš podnik obchoduje se Spojeným královstvím, nebo zda zboží přes Spojené království přepravuje. 

Pokud ano:

 • Zaregistrujte váš podnik u vnitrostátního celního orgánu, pokud jste tak již neučinili kvůli obchodování se zeměmi, které nejsou členy EU.

  Kontaktní údaje vnitrostátních celních orgánů najdete na tomto seznamu.

 • Zhodnoťte , zda je váš podnik připraven pokračovat v obchodování se Spojeným královstvím nebo přepravě přes jeho území, tj. že disponujete následujícím:
  1. lidskými zdroji   (personál vyškolený v celních záležitostech); 
  2. technickou kapacitou  (IT systémy atd.); a
  3. celními povoleními (například pro zvláštní postupy, jako je skladování, zpracování nebo na zboží v rámci pravidla pro zvláštní použití).
 • Informujte se u vašeho vnitrostátního celního orgánu ohledně stávajících celních zjednodušení a úlev, kterých by váš podnik mohl využít, například:
 1. zjednodušené postupy při propouštění zboží do celního režimu;
 2. souborné jistoty se sníženými částkami nebo výjimkami; 
 3. zjednodušení tranzitních režimů. 
 • Zvažte , zda u vašeho vnitrostátního celního orgánu nezažádat o status oprávněného hospodářského subjektu (AEO).
 • Pokud jste ve Spojeném království zaregistrováni u jednotného kontaktního místa pro DPH, zaregistrujte se  v některém členském státě EU-27.
 • Pokud jste v roce 2018 odvedli ve Spojeném království DPH, zašlete svou žádost o vrácení DPH s dostatečným předstihem před 13. dubna 2019, aby mohla být zpracována před tímto datem.
 • Komunikujte se svými obchodními partnery (dodavateli, zprostředkovateli, dopravci...), protože brexit může mít dopad na celý váš dodavatelský řetězec.
 • Projděte si naši stránku s e-learningovými kurzyna téma cla a daně a zjistěte si, zda váš personál nepotřebuje v této oblasti další odbornou přípravu.
 • Podrobnější informace technického charakteru najdete na internetových stránkách Evropské komise, které obsahují oznámení týkající se připravenosti z celé řady oblastí, včetně cla a daní.

Další informace a pomoc vám poskytnou vnitrostátní orgány, obchodní a průmyslová komora vaší země nebo vaše průmyslové sdružení.

Pokyny a rady týkající se brexitu


 

Rady ohledně celních záležitostí v případě odchodu bez dohody

Rady ohledně spotřební daně u pohybu zboží v případě odchodu bez dohody

Rady ohledně správní spolupráce v oblasti DPH a asistence s vracením DPH v případě odchodu bez dohody

Pokyny výboru pro DPH v případě odchodu bez dohody

 

Kontakt


https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/INFORMACE-O-VYSTOUPEN%C3%8D-SPOJEN%C3%89HO-KR%C3%81LOVSTV%C3%8D-VELK%C3%89-BRIT%C3%81NIE-A-SEVERN%C3%8DHO-IRSKA-Z-EVROPSK%C3%89-UNIE.aspx