Taxation and Customs Union

Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaКак да се подготвите за Брексит

Митнически наръчник за предприятията


При липса на споразумение за оттегляне, с което би бил въведен преходен период до края на 2020 г. (с възможност за удължаване, предвидена в споразумението за оттегляне), считано от 30 март 2019 г. Обединеното кралство ще бъде третирано за митнически цели като държава извън ЕС.

За предприятията в ЕС е наложително да започнат да се подготвят за оттеглянето на Обединеното кралство, ако все още не са го направили.

Брексит ще засегне Вашето дружество, ако...

 • … то продава стоки или доставя услуги на Обединеното кралство, или
 • … то купува стоки или получава услуги от Обединеното кралство, или
 • … то придвижва стоки през територията на Обединеното кралство.

Какво означава това?

Ако няма преходен период (предвиден в споразумението за оттегляне) или окончателно споразумение, считано от 30 март 2019 г. търговските отношения с Обединеното кралство ще се ръководят от общите правила на СТО, без прилагане на преференции.

По-конкретно това означава, че:

 • Ще се прилагат митнически формалности, ще трябва да се подават декларации, а митническите органи могат да изискат обезпечения за потенциални или съществуващи митнически задължения.
 • По отношение на стоките, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, ще се прилагат мита без преференции.
 • По отношение на някои стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, може да се прилагат също така забрани или ограничения, което означава, че е възможно да се изискват лицензи за внос или износ.
 • Лицензите за внос и износ, издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Разрешенията за митнически опростявания или режими, като например митническо складиране, издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Разрешенията за одобрен икономически оператор (ОИО), издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Държавите членки ще начисляват ДДС при вноса на стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство. Износът за Обединеното кралство ще бъде освободен от ДДС.
 • Ще се променят правилата за деклариране и плащане на ДДС (за доставките на услуги като електронните услуги) и за презграничните възстановявания на ДДС.
 • За движения на стоки към Обединеното кралство ще се изисква декларация за износ. За движението на акцизни стоки към Обединеното кралство може да се изисква и електронен административен документ (е-АД).
 • Движенията на акцизни стоки от Обединеното кралство към ЕС (ЕС-27) ще трябва да бъдат освободени от митнически формалности, преди да може да започне движението в рамките на системата за движението и контрола на акцизните стоки (EMCS).

Какво да направите?

За да избегнат нарушаване на своята дейност, всички засегнати предприятия трябва да се подготвят, да вземат всички необходими решения и да извършат всички необходими административни действия преди 30 март 2019 г.

Следвайте контролния списък по-долу и научете кои практически стъпки трябва да предприемете възможно най-скоро, за да бъдете подготвени.

Контролен списък за търговци във връзка с Брексит


 • Проверете дали Вашето предприятие има търговски отношения с Обединеното кралство и дали придвижва стоки през територията на Обединеното кралство. 

Ако това е така:

 • Регистрирайте предприятието си пред националния митнически орган, ако все още не сте го направили, за да може то да осъществява търговия с държави извън ЕС. Данните за контакт с националните митнически органи са в този списък.
 • Проверете дали Вашето предприятие е готово да продължи да търгува със или през Обединеното кралство, т.е. дали разполага с необходимите:
 1. човешки ресурси (персонал, обучен по митническите въпроси);
 2. технически капацитет (ИТ системи и други); и
 3. митнически разрешения, например за специални режими (складиране, усъвършенстване или за стоки, обект на употреба за специфични цели).
 • Попитайте своя национален митнически орган кои съществуващи митнически опростявания и улеснения може да ползва Вашето предприятие, като например:
 1. опростявания за поставяне на стоки под митнически режим;
 2. общи обезпечения с намалени размери или освобождаване от обезпечение;
 3. опростявания за режим транзит.
 • Обмислете дали да не подадете заявление за статус на одобрен икономически оператор (ОИО) пред Вашия национален митнически орган.
 • Ако сте регистрирани за ползване на режима за съкратено обслужване на едно гише за целите на ДДС в Обединеното кралство, регистрирайте се в една от държавите — членки на ЕС-27.
 • Ако сте платили ДДС в Обединеното кралство през 2018 г., подайте исканията си за възстановяване на ДДС доста преди 29 март 2019 г., за да може те да бъдат обработени преди тази дата.
 • Разговаряйте с Вашите бизнес партньори (доставчици, посредници, превозвачи,…), тъй като Брексит може да засегне и веригата Ви на доставки.
 • Разгледайте страницата ни с модули за електронно обучение в областта на митниците и данъчното облагане, за да прецените дали служителите Ви се нуждаят от допълнително обучение.

За по-подробна техническа информация може да разгледате уебстраницата на Европейската комисия, която съдържа „известия за подготвеност“ по широк кръг от теми, включително митници и данъчно облагане. За да получите допълнителна информация или помощ, свържете се със своите национални органи, местна търговско-промишлена палата или отраслово сдружение.

Brexit guidance notes and guidelines


Guidance note on Customs matters in case of no deal

Guidance note on Excise for ongoing movements of goods in case of no deal

Guidance note on VAT administrative cooperation and recovery assistance in case of no deal

Guidelines of the VAT committee in case of no deal

ЗА КОНТАКТ


https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-business/customs-activities/brexit 

Ms Viktoriya Vassileva -  +359 2 9859 40 9 3 -  Viktoriya.Vassileva@customs.bg

Rossen Bachvarov  -  +359 2 9859 30 65  -  prd@nra.bg

 

Plašāka informācija un noderīgas saites


Контролен списък за търговци във връзка с Брексит

Митнически наръчник за предприятията

Информационен документ „Седем неща, които предприятията в ЕС-27 трябва да знаят, за да се подготвят за Брексит“

Данни за контакт с националните органи на ЕС-27 в областта на митниците и данъчното облагане

Евротунел и фериботи през Ламанша – преминаване на стоки през френските митници (инфографики и ръководство)

Страница с известия за подготвеност по всякакви теми

Модули за електронно обучение в областта на митниците и данъчното облагане