Taxation and Customs Union

Брексит: Край на преходния период

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenska


На 31 декември 2020 г. изтече преходният период за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Това означава, че Обединеното кралство вече официално е трета държава и правото на ЕС повече не се прилага в него.

За митнически цели Обединеното кралство се третира като всяка друга държава, която не е държава — членка на ЕС, считано от 1 януари 2021 г. По-конкретно за търговията между Обединеното кралство и ЕС вече се прилагат митнически процедури и формалности.

В съответствие с договорения Протокол относно Ирландия и Северна Ирландия обаче митническите правила и процедури на ЕС като цяло продължават да се прилагат по отношение на стоките, които се въвеждат в Северна Ирландия или я напускат.


Какво означава това за мен и моя бизнес?


50-те най-често задавани въпроса за края на преходния период

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще засегне вашето дружество, ако:

  • то продава стоки или доставя услуги в Обединеното кралство
  • то купува стоки или получава услуги от Обединеното кралство
  • то придвижва стоки през територията на Обединеното кралство
  • то използва суровини и стоки от Обединеното кралство, за да търгува в рамките на преференциални схеми с държави — партньори на ЕС.

В сферата на данъчното облагане и митниците това означава например:

  • Трябва да подавате митнически декларации при внос или износ на стоки във/от Великобритания (Обединеното кралство без Северна Ирландия) или когато придвижвате своите стоки през Великобритания.
  • Може да бъде необходимо в допълнение към митническата декларация да предоставите данни за сигурността и безопасността на стоките.
  • За да внасяте или изнасяте определени стоки (например отпадъци, някои опасни химикали, ГМО), трябва да имате специален лиценз. Ако внасяте във или изнасяте от Великобритания акцизни стоки (алкохол, тютюневи изделия, горива), трябва да изпълните и допълнителни формалности.
  • За трансакции с Великобритания трябва да спазвате правила и процедури във връзка с ДДС, които са различни от тези в рамките на ЕС и със Северна Ирландия.

Комисията е публикувала подробни насоки в помощ на бизнеса по широк кръг от конкретни теми. В митническата сфера и сферата на данъчното облагане съответните насоки могат да бъдат намерени на следните адреси:

Пълният списък на известията за подготвеност е достъпен тук.

Кратко ръководство как дружествата могат да се адаптират към края на преходния период е на разположение тук.

Пълната информация относно оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС е на разположение на уебсайта на Комисията.

ЗА КОНТАКТ


За да разберете кои са националните звена за контакт във вашата страна, вижте списъка с координати за връзка.

Plašāka informācija un noderīgas saites