Navigation path

Additional tools

Spletni kontrolni modul za davčno številko

Spletni kontrolni modul

Opozorilo

Spletni kontrolni modul preveri in potrdi veljavnost sestave (vrsto in število znakov) vpisane davčne številke.

Potrdi lahko tudi pravilnost sintakse (algoritma) davčne številke, vendar samo kadar so nam nacionalni organi sporočili algoritem.

Drugače kot pri preverjanju identifikacijske številke DDV na portalu VIES pa modul NE potrdi identitete posameznika niti tega, ali vpisana davčna številka dejansko obstaja oziroma je dodeljena.

Vse spremembe in posodobitve sporočajo nacionalni ogani, zato ne moremo jamčiti za ažurnost informacij na portalu.

Please note that the Tax Identification Number Validation Module can validate only Tax Identification Numbers referred to a natural persons. Member States may use other formats as Tax Identification Numbers for legal entities, which cannot be validated by TIN on Europa.

Če rezultat pokaže neveljavnost davčne številke:

  • najprej preverite pri imetniku davčne številke, ali je številka res prava
  • nato se pozanimajte pri davčni upravi imetnika oziroma naj to stori imetnik davčne številke

Za odprti vmesnik in skupinske zahtevke:potrebujete datoteka WSDL za spletno storitev SOAP.

Vsa tehnična vprašanja v zvezi s storitvijo naslovite na e-naslov: TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu

Za pripravo notranjih kontrolnih modulov: potrebujete specifikacije za davčne številke – če državam članicam zakon dopušča, da svoj algoritem delno ali v celoti javno objavijo. Potrebujete tudi kodo Java za te države članice.

Če spletni kontrolni modul ne deluje: razlog je morda v vzdrževalnih delih. Poskusite znova pozneje.

Pravno obvestilo

Za informacije na tej strani in preostalih straneh portala o davčni številki (v nadaljnjem besedilu: Evropski portal o davčni številki) ter za uporabo spletnega kontrolnega modula, ki ga ponuja Evropski portal o davčni številki in katerega neločljivi del je, veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, izjava o avtorski pravici in pravila za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, objavljeni na spletni strani s pravnim obvestilom.