Navigation path

Additional tools

EU-ländernas skatteregistreringsnummer

Faktabladen innehåller följande uppgifter om skatteregistreringsnumret (TIN) i varje land (om ett sådant nummer finns):

  • Skatteregistreringsnumrets struktur (TIN-strukturen).
  • Beskrivning av skatteregistreringsnumret (hur det tilldelas, om det ändras över tiden osv.).
  • Exempel på officiella handlingar som innehåller skatteregistreringsnumret.
  • Länkar till nationella webbplatser där man kan läsa mer.
  • Nationella kontaktpunkter för skatteregistreringsnumret.

Informationsblad om respektive medlemsland

AT Österrike FI Finland MT Malta
BE Belgien FR Frankrike NL Nederländerna
BG Bulgarien HR Kroatien PL Polen
CY Cypern HU Ungern PT Portugal
DE Tyskland IE Irland RO Rumänien
DK Danmark IT Italien SE Sverige
EE Estland LT Litauen SI Slovenien
EL Grekland LU Luxemburg SK Slovakien
ES Spanien LV Lettland UK Storbritannien

Rättsligt meddelande

Informationen och webbkontrollen av skatteregistreringsnummer på Europeiska TIN-portalen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler för skydd av personuppgifter. Du kan läsa dem på webbsidan för rättsliga meddelanden.