Navigation path

Additional tools

DIČ podľa krajín

Hárky jednotlivých krajín obsahujú tieto informácie (ak sú k dispozícii) o DIČ každého štátu EÚ:

  • štruktúra DIČ,
  • špecifické charakteristiky osobitostí DIČ (ako sa prideľuje, či sa časom mení atď.),
  • príklady úradných dokumentov, na ktorých sa nachádzajú DIČ,
  • zoznam národných referenčných webových lokalít,
  • údaje o vnútroštátnych kontaktných miestach.

Informácie krajín

AT Rakúsko FI Fínsko NL Holandsko
BE Belgicko FR Francúzsko PL Poľsko
BG Bulharsko HR Chorvátsko PT Portugalsko
CY Cyprus HU Maďarsko RO Rumunsko
CZ Česká republika IE Írsko SE Švédsko
DE Nemecko IT Taliansko SI Slovinsko
DK Dánsko LT Litva SK Slovensko
EE Estónsko LU Luxembursko UK Spojené kráľovstvo
EL Grécko LV Lotyšsko
ES Španielsko MT Malta

Právne upozornenie

Na informácie uverejnené na tejto stránke a všetkých stránkach venovaných DIČ (ďalej len: „Európsky portál DIČ“) a používanie modulu na online overovanie DIČ na tomto európskom portáli DIČ, ktorý predstavuje jeho neoddeliteľnú súčasť, sa vzťahuje upozornenie o autorských právach vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právach a pravidlá o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sú dostupné na webovej stránke Právne upozornenie.