Navigation path

Additional tools

TIN:s webbkontroll

Webbkontroll

Viktig friskrivningsklausul

Webbkontrollen bekräftar om det skatteregistreringsnummer du skriver in har en giltig struktur (typ av tecken och deras antal).

Den kan bara kontrollera syntaxen (dvs. algoritmen eller den interna logiken) om de nationella myndigheterna har uppgett algoritmen för oss.

Till skillnad från den kontroll av momsnummer som man kan göra i Vies-portalen, kan man INTE få reda på en persons identitet eller om numret verkligen finns och har tilldelats någon.

Eftersom de nationella myndigheterna ansvarar för eventuella uppdateringar kan vi inte garantera att uppgifterna i systemet är aktuella.

Please note that the Tax Identification Number Validation Module can validate only Tax Identification Numbers referred to a natural persons. Member States may use other formats as Tax Identification Numbers for legal entities, which cannot be validated by TIN on Europa.

Om du har skrivit in ett nummer som verkar vara ogiltigt:

  • Är det verkligen rätt nummer? Kontrollera först med personen du har fått numret från.
  • Kontakta därefter personens skattemyndighet eller be personen att själv göra det.

Om du har många förfrågningar eller vill använda ett öppet gränssnitt: Hämta WSDL-filen för Soap-tjänsten.

Om du har tekniska frågor om webbkontrollen, mejla TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu.

Om du vill utveckla egna webbkontrollmoduler: Hämta TIN-specifikationerna om EU-länderna enligt lag har rätt att helt eller delvis offentliggöra sina algoritmer. Hämta också Javakoden för de här EU-länderna.

Om webbkontrollen inte fungerar kan den vara stängd för underhåll. Försök igen senare.

Rättsligt meddelande

Informationen och webbkontrollen av skatteregistreringsnummer på Europeiska TIN-portalen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler för skydd av personuppgifter. Du kan läsa dem på webbsidan för rättsliga meddelanden.