Navigation path

Additional tools

Modul na online overovanie DIČ

Modul na online overovanie

Dôležité právne upozornenie:

Modul na online overovanie potvrdzuje, či je štruktúra uvedeného DIČ platná (typ a počet znakov).

Takisto môže overiť syntax (t. j. algoritmus/vnútornú logiku), ale len v prípade, že vnútroštátny orgán poskytol informácie o tomto algoritme.

Na rozdiel od kontroly identifikačných čísiel pre DPH vykonávanej na portáli VIES modul na online overovanie NEPOTVRDZUJE totožnosť osoby, ani či uvedené číslo DIČ skutočne existuje, alebo či bolo pridelené.

Keďže všetky aktualizácie musia poskytovať vnútroštátne orgány, nemožno zaručiť, že poskytnuté informácie sú aktuálne.

Please note that the Tax Identification Number Validation Module can validate only Tax Identification Numbers referred to a natural persons. Member States may use other formats as Tax Identification Numbers for legal entities, which cannot be validated by TIN on Europa.

Ak sa uvedené DIČ javí ako neplatné:

  • Najskôr si u príslušnej osoby overte, či je DIČ správne,
  • Potom sa v tejto veci obráťte na daňové úrady danej osoby alebo túto osobu požiadajte, aby tak urobila sama.

Ak máte viac požiadaviek alebo chcete mať otvorené rozhranie:získajte súbor WSDL pre službu SOAP.

S technickými otázkami o tejto službe sa obráťte na TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu

Ak chcete vyvinúť interné moduly na overovanie: získajte špecifikácie DIČ, ak majú členské štáty zo zákona povolené čiastočne alebo úplne zverejňovať použitý algoritmus. Získajte aj kód Java za príslušné členské štáty.

Get the programming guide for the usage of the Web Service.

Ak online overovanie nefunguje, môže to byť z dôvodov údržby. Skúste znova neskôr.

Právne upozornenie

Na informácie uverejnené na tejto stránke a všetkých stránkach venovaných DIČ (ďalej len: „Európsky portál DIČ“) a používanie modulu na online overovanie DIČ na tomto európskom portáli DIČ, ktorý predstavuje jeho neoddeliteľnú súčasť, sa vzťahuje upozornenie o autorských právach vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právach a pravidlá o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sú dostupné na webovej stránke Právne upozornenie.