Navigation path

Additional tools

NIN tiešsaistes pārbaudes modulis

Tiešsaistes pārbaudes modulis

Svarīga saistību atruna

Tiešsaistes pārbaudes modulis apstiprina, vai jūsu ievadītā NIN struktūra (rakstzīmju veidi un skaits) ir derīga.

Tas var apstiprināt arī sintaksi (t. i., algoritmu / iekšējo loģiku), taču tikai tad, ja valsts iestāde ir mūs informējusi par algoritmu.

Pretstatā portālā PIAS (PVN informācijas apmaiņas sistēmas) veiktajām PVN numuru pārbaudēm modulis NEAPSTIPRINA personas identitāti un to, vai jūsu ievadītais NIN pastāv un ir piešķirts.

Tā kā atjauninājumi ir atkarīgi no valstu iestādēm, mēs nevaram garantēt, ka sniegtā informācija ir atjaunināta.

Please note that the Tax Identification Number Validation Module can validate only Tax Identification Numbers referred to a natural persons. Member States may use other formats as Tax Identification Numbers for legal entities, which cannot be validated by TIN on Europa.

Ja uzrādās, ka norādītais NMIN numurs nav derīgs:

  • vispirms sazinieties ar attiecīgo personu, lai pārliecinātos, ka NMIN ir pareizs;
  • tad sazinieties ar attiecīgo nodokļu iestādi, no kuras ir atkarīga attiecīgā persona, vai aiciniet šo personu, lai tā pati to izdara.

Atvērtas saskarnes vai paketes (grupu) pieprasījumiem: ir vajadzīgs WSDL fails SOAP pakalpojumam.

Sazinieties ar TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu, ja jums ir tehniski jautājumi par šo pakalpojumu.

Iekšējās pārbaudes moduļu izstrādei: ir vajadzīgas NMIN specifikācijas, ja vien dalībvalstis ir juridiski tiesīgas pilnībā vai daļēji publiskot savu algoritmu. Ir vajadzīgs arī Java kods šīm dalībvalstīm.

Ja pārbaudes tiešsaistes modulis nedarbojas, tas var būt saistīts ar uzturēšanu. Mēģiniet atkal vēlāk.

Juridisks paziņojums

Uz informāciju šajā lapā un visās citās lapās, kas veltītas NMIN, (turpmāk Eiropas NMIN portāls) un uz NMIN pārbaudēm tiešsaistē domātā moduļa izmantojumu, ko piedāvā Eiropas NMIN portāls, attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un noteikumi par personas datu un privātuma aizsardzību, kas ir pieejami juridiskā paziņojuma tīmekļa lapā.