Navigation path

Additional tools

TIN patikros internetu modulis

Patikros internetu modulis

Svarbus atsakomybės apribojimas

Naudojant patikros internetu modulį patikrinama, ar Jūsų įvesto TIN struktūra (ženklų rūšys ir skaičius) yra tinkama.

Taip pat galima patikrinti sintaksę (t. y. algoritmą, vidinę logiką), bet tik kai nacionalinė institucija yra mums pranešusi apie taikomą algoritmą.

Priešingai nei per PVM mokėtojų kodų patikras, atliekamas VIES portale, NEPATVIRTINAMA nei asmens tapatybė, nei tai, ar Jūsų įvestas TIN iš tiesų yra arba buvo kam nors priskirtas.

Kadangi visus atnaujinimus turi atlikti nacionalinės institucijos, mes negalime užtikrinti, kad pateikta informacija yra naujausia.

Please note that the Tax Identification Number Validation Module can validate only Tax Identification Numbers referred to a natural persons. Member States may use other formats as Tax Identification Numbers for legal entities, which cannot be validated by TIN on Europa.

Jeigu paaiškėja, kad nurodytas TIN yra netinkamas:

  • pirmiausia pasiteiraukite asmens, ar jo TIN tikrai yra teisingas;
  • tada spręskite šį klausimą kartu su to asmens mokesčių administracija arba paprašykite jo paties tai padaryti.

Teikiant atviros sąsajos ir paketines užklausas: gauti WSDL rinkmeną SOAP paslaugai.

Bet kokiais techniniais klausimais dėl šios paslaugos kreipkitės adresu TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu.

Rengiant vidaus patikros modulius: gauti TIN specifikacijas, jei valstybėms narėms teisiškai leidžiama viešai skelbti visą savo algoritmą arba jo dalį; gauti tų valstybių narių Java kodą.

Get the programming guide for the usage of the Web Service.

Patikra internetu gali neveikti dėl atliekamos techninės priežiūros. Tokiu atveju bandykite dar kartą vėliau.

Teisinis pranešimas

Šiame puslapyje ir visuose TIN skirtuose puslapiuose (toliau – Europos TIN portalas) skelbiamai informacijai ir naudojamam TIN patikros internetu moduliui, pateikiamam šiame Europos TIN portale, kurio neatsiejama dalis jis yra, taikomi atsakomybės apribojimas, autorių teisių apsaugos nuostatos ir asmens duomenų ir privatumo apsaugos taisyklės, paskelbti tinklalapyje „Teisinis pranešimas“.