Navigation path

Additional tools

Maksukohustuslaste numbrite internetipõhine kontrollimoodul

Internetipõhine kontrollimoodul

Oluline märkus:

Internetipõhine kontrollimoodul näitab, kas teie sisestatud maksukohustuslase numbri struktuur on korrektne (tähemärkide tüüp ja arv).

Mooduli abil võib kontrollida ka süntaksi õigsust (st algoritmi/sisemist loogikat), kuid seda üksnes juhul, kui siseriiklik ametiasutus on meid algoritmist teavitanud.

Vastupidiselt VIES (käibemaksualase teabevahetussüsteemi) portaali kaudu teostatavale käibemaksu numbri kontrollile EI SAA kõnealuse mooduli abil kindlaks teha isikuandmeid ega ka seda, kas teie sisestatud maksukohustuslase number on reaalselt olemas või kas see on kellelegi omistatud.

Kuna mis tahes uuenduste tegemine on siseriiklike ametiasutuste ülesanne, ei saa me tagada kõige viimaste andmete olemasolu.

Please note that the Tax Identification Number Validation Module can validate only Tax Identification Numbers referred to a natural persons. Member States may use other formats as Tax Identification Numbers for legal entities, which cannot be validated by TIN on Europa.

Kui ilmneb, et konkreetne maksukohustuslase number on vigane:

  • küsige kõigepealt asjaomaselt isikult, kas tema maksukohustuslasena registreerimise number on õige
  • ja seejärel kontrollige järgi isiku maksuhaldurilt või paluge isikul endal seda teha.

Avatud liidese ja pakett-päringute jaoks: hankige WSDL (Web Services Description Language –protokoll veebiteenuste kirjeldamiseks) fail SOAP (Simple Object Access Protocol – lihtne objektipöödusprotokoll) teenuste kasutamiseks.

Pöörduge mis tahes kõnealuse teenusega seotud tehnilistes küsimustes aadressil TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu.

Sisemiste kontrollimoodulite väljatöötamiseks: hankige maksukohustuslasena registreerimise numbri tehniline kirjeldus, kui liikmesriigil on seaduslik õigus avalikult oma algoritme kas täielikult või osaliselt jagada. Hankige ka selle liikmesriigi Java kood.

Get the programming guide for the usage of the Web Service.

Kui internetipõhine kontroll ei tööta – võib tegemist olla hooldustöödega. Proovige hiljem uuesti.

Õigusalane teave

Käesoleval lehel ja kõigil maksukohustuslastena registreerimise numbritega seotud lehekülgedel (edaspidi Euroopa maksukohustuslastena registreerimise numbrite portaal) avaldatud teabe ning Euroopa maksukohustuslasena registreerimise numbrite portaalis kättesaadava ja portaali lahutamatuks osaks oleva internetipõhise maksukohustuslasena registreerimise numbrite kontrollimooduli kasutamise suhtes kohaldatakse vastutamatusesätet, autoriõiguse märget ning isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse reegleid, mis on kättesaadavad õigusteabe lehel.