Navigation path

Additional tools

Modul for onlinekontrol af TIN-numre

Modul for onlinekontrol

Vigtig ansvarsfraskrivelse:

Onlinekontrolmodulet bekræfter, om strukturen for det TIN-nummer, du indtaster, er gyldig (typer og antal karakterer).

Det kan også godkende syntaksen (dvs. algoritme/intern logik), men kun når den nationale myndighed har underrettet os om algoritmen.

I modsætning til kontrol af momsnummer, der udføres på VIES-portalen, bekræfter det IKKE en persons identitet eller om det TIN-nummer, du indtaster, rent faktisk eksisterer eller er blevet tildelt.

Da alle opdateringer skal leveres af de nationale myndigheder, kan vi ikke garantere, at de leverede oplysninger er opdateret.

Please note that the Tax Identification Number Validation Module can validate only Tax Identification Numbers referred to a natural persons. Member States may use other formats as Tax Identification Numbers for legal entities, which cannot be validated by TIN on Europa.

Hvis et specificeret TIN-nummer synes at være ugyldigt:

  • Kontroller først med den pågældende person, at TIN-nummeret er korrekt
  • Undersøg derefter sagen med den pågældendes skattemyndigheder eller bed personen selv gøre det.

For open interface- og batchanmodninger: Hent WSDL-filen til SOAP-tjenesten.

Kontakt TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu for eventuelle tekniske spørgsmål om denne tjeneste.

Udvikling af moduler til intern kontrol: Få TIN-specifikationerne, i det omfang EU-landene lovligt kan dele for deres algoritme helt eller delvist med offentligheden. Få også Java-koden for disse EU-lande.

Hvis onlinekontrollen ikke virker, kan det skyldes, at der foretages vedligeholdelse. Prøv igen senere.

Juridisk meddelelse

De oplysninger, der offentliggøres på denne side og alle siderne for TIN (i det følgende benævnt: den "europæiske TIN-portal"), og brugen af modulet til onlinekontrol af TIN-numre, der er tilgængeligt på denne europæiske TIN-portal, som det udgør en integreret del af, er omfattet af en ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret samt regler om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse, som kan findes på websiden for den juridiske meddelelse.