Navigation path

Additional tools

Modul pro kontrolu DIČ online

Modul pro kontrolu online

Důležité upozornění:

Modul pro kontrolu online potvrzuje platnost struktury DIČ (platnost typu a počtu znaků).

Může rovněž potvrdit syntax (tzn. algoritmus nebo logiku tvoření) čísla, k tomu je však potřeba, aby nás o ní informovaly příslušné orgány členského státu.

 

Na rozdíl od ověřování identifikačních čísel pro účely DPH, které se provádí na portále VIES, NEPOTVRZUJE totožnost osoby, ani to, zda dané číslo DIČ existuje či zda bylo přiděleno.

 

Veškeré aktualizace dávají k dispozici orgány jednotlivých států. Proto nemůžeme zaručit, že poskytované informace  jsou aktuální.

Please note that the Tax Identification Number Validation Module can validate only Tax Identification Numbers referred to a natural persons. Member States may use other formats as Tax Identification Numbers for legal entities, which cannot be validated by TIN on Europa.

Pokud se zdá, že dané číslo DIČ je neplatné:

  • nejdříve si u příslušné osoby ověřte, zda je dané číslo DIČ správné
  • poté se obraťte na příslušné daňové orgány nebo požádejte přímo danou osobu, aby se na tyto orgány obrátila sama

Otevřené rozhraní nebo hromadné požadavky: S pomocí souboru WSDL využijte službu SOAP.

S technickými dotazy na tuto službu se obracejte na adresu: TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu.

Vytváření modulů pro interní kontrolu: Opatřete si specifikace DIČ, pokud mají členské státy zákonem povoleno v plném nebo částečném rozsahu sdílet jejich algoritmus. Od daných členských států můžete také získat příslušný Java kód.

Get the programming guide for the usage of the Web Service.

Pokud kontrola online nefunguje, může to být způsobeno probíhající údržbou systému. Zkuste požadavek podat později.

Právní upozornění

Na informace zveřejněné na těchto stránkách a dalších stránkách věnovaných číslu DIČ (dále jen „Evropský portál o daňových identifikačních číslech“) a používání modulu pro kontrolu DIČ online (který tvoří integrální součást portálu) se vztahuje prohlášení o vyloučení odpovědnosti, upozornění týkající se autorských práv a pravidla ochrany osobních údajů a soukromí, které jsou uvedeny na stránce Právní upozornění.