Navigation path

Additional tools

Модул за онлайн проверка на TIN

Модул за онлайн проверка

ВАЖНО: ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Модулът за онлайн проверка потвърждава дали структурата на въведения от вас TIN e валидна (видове и брой на знаците).

Той може също така да потвърди синтаксиса (тоест алгоритъма/вътрешната логика) само когато националният орган ни е информирал за този алгоритъм.

За разлика от проверките на номера по ДДС, извършвани на портала VIES, този модул НЕ потвърждава самоличността на дадено лице, нито дали въведеният от вас TIN в действителност съществува или дали е бил издаден.

Тъй като актуализирането на данните зависи от националните власти, ние не можем да гарантираме, че предоставената информация е актуална.

Please note that the Tax Identification Number Validation Module can validate only Tax Identification Numbers referred to a natural persons. Member States may use other formats as Tax Identification Numbers for legal entities, which cannot be validated by TIN on Europa.

Ако се окаже, че даден TIN е невалиден:

  • Първо проверете със съответното лице дали TIN е правилен
  • След това обсъдете въпроса с данъчните власти в съответната държава или поискайте от лицето да направи това.

За заявки чрез отворен интерфейс и групови заявки: Изтеглете WSDL файла за услугата SOAP

Свържете се с TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu, ако имате технически въпроси относно тази услуга.

За разработване на модули за вътрешна проверка: поискайте спецификациите на TIN, доколкото страните членки имат право по закон да споделят публично алгоритъма си — изцяло или частично. Поискайте и Java кода за тези страни членки.

Get the programming guide for the usage of the Web Service.

Ако онлайн проверката е невъзможна, това може да се дължи на техническа поддръжка. Моля, опитайте отново по-късно.

Правна информация

Информацията на тази страница и на всички страници, посветени на TIN (оттук нататък наричани:Европейски портал за TIN) и използването на модула за онлайн проверка на TIN, предоставен на този Европейски портал за TIN, от който той е неразделна част, са обект на отказ от отговорност, декларация за авторските права и на правила за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, които са достъпни на уебстраницата за правна информация.