Passituksen MRN

Viimeisin päivitys 
EUROPA-nettipalvelin tuottaa tietoa sellaisena kuin se on saatu eri maiden eri tietojärjestelmistä. Tuotettu tieto on tarkoitettu ainoastaan informaatioluonteiseksi eikä sido komissiota eikä kyseistä kansallista hallintoa. Erityiskysymykset ja sisältöä koskevat tiedustelut voi osoittaa kyseisen maan tullihallinnolle.